+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Bazı Ayetlerde Kafirlerin Yerilmesi?

 1. #1
  Dost NoYaN18 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesajlar
  7

  Standart Bazı Ayetlerde Kafirlerin Yerilmesi?

  samet ben onlarla cok sohbetlere girdim,tartısmalara falan ama adam gibi tartısdım,insan gibi tartısmayı biliyorlar ve gercekten cok akıllı,kültürlü,bilgili adamlar...ha bu onların dogru oldugunu,yanılmadıgını göstermez ama gercek bu yani..

  evet saygısızca konusuyorlar ve ben onlara inancıma saygı gösterin dediğimde senin kitabın bize saygı gösteriyormu deyip önüme ayetlerii koyuyorlar..

  bazı ayetlerde kafirlere hayvan,pislik,hayvandan da aşşagı yaratıklar denmiş..onlarda bana bunu gösterdi bak senn kitabın bize hakaret ediyor biz neden saygılı olalım dediler..

  ben ne diyim şimdi bu adamlara??

  ''saygı duymak gerek! inanç meselesi... de diğer inanan insanların kutsallarınada saygılı olmak gerekmez mi? ''bi konu hakkında yazmıstım bu yazıyı... ateistlerin soruma karşılık söyledikleri yukarıda, nasıl bi cevap vermeliyim???

 2. #2
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Enam 108'de "Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler." denmesine rağmen bazı ayetlerde kafirler yerilmektedir. Bunu açıklar mısınız?

  Soru
  Enam 108'de "Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler." denmesine rağmen; Bakara 171, Araf 179, Furkan 44, Tevbe 28, Bakara 65, Maide 60, Cuma 5, Araf 176 da farklı inançlardakilere hayvan, eşek, köpek, domuz, pislik, maymun diye hitap edilmiştir. Bunun açıklamasını yapar mısınız?

  Cevabımız

  Değerli Kardeşimiz;


  Onların Allah’tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a hakaret etmesinler! Böylece her ümmete, yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız O’na olacak ve O da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir. (En'am 108)

  Bu ayette Allahu Teala inançsızların taptıkları ilaha küfredilmesini yasaklamaktadır. Katâde rivayetinde de müslümanların, müşriklerin putlarına sövdükleri, buna karşılık olarak müşriklerin de Allah'a sövmeleri üzerine Allah Tealâ, müslümanlara, Allah'ı bilmeyen (tanımayan) bilgisizlerin Allah'a sövmelerine sebep olmalarını yasakladı.(Taberî, Câmiul-Beyân, ilgili ayetin tefsiri)

  Râzî'nin de belirttiği gibi (XIII, 139), müşrikler putlara tap­makla birlikte Allah'a da İnanıyorlardı. Bu yüzden durup dururken O'na hakaret etmeleri düşünülemez. Şu halde bazı müslümanlann müşrikler ve İnançları hak­kındaki ölçüsüz sözleri onları taşkınlığa sevketmiş; doğrudan doğruya Allah'a sövmek maksadıyla olmasa bile, öfkeye kapılarak müslümanların kutsal inançları­na sövüp saymaya kalkışmışlardır. Bu âyette müslümanların bu durumlara imkân verecek söz ve davranışlardan kaçınmaları emredilmektedir.

  Aşağıda meallerini verdiğimiz ayetlerde ise müşriklerin ilahlarına sövülmemiştir. Aksine inançsızların içine düştüğü durumlar tasvir edilmiştir. Ayrıca ayetlerde belli bir şahıs değil inanmayan insanın içinde bulunduğu durumun olumsuz neticeleri ve halleri teşbihlerle anlatılmıştır.

  İnkârcıları hakka çağıranın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvanlara haykıran kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar.(Bakara 171)

  Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrâk etmezler, gözleri vardır onlarla görmezler, kulakları vardır onlarla işitmezler. Hasılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafil olanlar onlardır.(Araf'179)

  Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini, yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun? Doğrusu onlar davarlar gibidirler, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. (Furkan 44)

  Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettir. Onun için, bu yıldan sonra Mescid-i Harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, Allah dilerse, sizi lütfundan zenginleştirir. Çünkü Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir). (Tövbe 28)

  İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara “Aşağılık maymun olun!” dedik. (Bakara 65)

  Tevratın mesajını ulaştırma ve onu uygulama yükümlülüğünü kabul ettikleri halde, sonra bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı ciltlerle kitap taşıyan merkebe benzer. Allah’ın âyetlerini yalan sayan kimselerin düştükleri durum ne fecî! Allah böylesi zalim gürûhu hidâyet etmez, emellerine ulaştırmaz.(Cum'a 5)

  Onun hali tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi haline bıraksan da yine dilini salar solur! İşte bu, tıpkı âyetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat, olur ki düşünüp kendilerine çekidüzen verirler. (Araf 176)

  http://www.sorularlaislamiyet.com/su...w_qna&id=55735

  Konuyla bağlantılı olduğundan naklettim kardeşim...

 3. #3
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  "İşte, muzır kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler, Cenâb-ı Hakkın hayvânâtından bir nevi habislerdir ki, Fâtır-ı Hakîm onları dünyanın imârâtı için halk etmiştir. Mü'min ibâdına ettiği nimetlerin derecelerini bildirmek için, onları bir vâhid-i kıyasî yapıp, âkıbetinde, müstehak oldukları Cehenneme teslim eder."(Bediüzzaman)


  Allah, kâinatı ilmi ezelisinde tasarlarken, hayrın derece ve mertebelerini kullarına iyi kavratmak için onun zıttı olan şerleri de tasarlamıştır. Zirâ mutlak olan bir şeyin hakiki bir zıttı olamayacağı için, mevhum ve farazi zıtları Allah kıyas için tasarlamıştır. Kafirlerin küfrü ve çirkin halleri, esasında olmayan şeylerdir ama hayrın karşısında merâtip ve derecelerini anlamakta yardımcı olan farazi ve vehmi hatlardır.

  Kafirlerin, dünyanın imarı için yaratılmasındaki en önemli pay, bu kıyâstır. Allah, bu tasarlamayı yaparken, onları böyle bir hizmet ve vazifeye zorlamamıştır, onlar kendi özgür irâdesi ile bu yolu seçmişlerdir. Ve sonunda da hak ettikleri yere, yani cehenneme gireceklerdir.(Nur İklimi)

 4. #4
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  İnsan, nur-u iman ile a’lâ-yı illiyyîne çıkar; Cennet’e lâyık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile, esfel-i safilîne düşer; Cehennem’e ehil (olacak) bir vaziyete girer. Çünki iman, insanı Sâni’-i Zülcelal’ine nisbet ediyor; iman, bir intisabdır. Öyle ise insan, iman ile insanda tezahür eden san’at-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür, o nisbeti kat’eder. O kat’dan san’at-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, kıymeti hiç hükmündedir.

  Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Meselâ: İnsanların san’atları içinde nasılki maddenin kıymeti ile san’atın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazan müsavi, bazan madde daha kıymettar, bazan oluyor ki; beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir san’at bulunuyor. Belki bazan, antika olan bir san’at, bir milyon kıymeti aldığı halde, maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir san’at, antikacıların çarşısına gidilse, hârika-pişe ve pek eski hünerver san’atkârına nisbet ederek o san’atkârı yâd etmekle ve o san’atla teşhir edilse, bir milyon fiatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir demir bahasına alınabilir.

  İşte insan, Cenab-ı Hakk’ın böyle antika bir san’atıdır ve en nazik ve nazenin bir mu’cize-i kudretidir ki; insanı, bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kâinata bir misal-i musaggar suretinde yaratmıştır.

  Eğer nur-u iman, içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar, o ışıkla okunur. O mü’min, şuur ile okur ve o intisabla okutur. Yani: “Sâni’-i Zülcelal’in masnuuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım” gibi manalarla insandaki san’at-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek Sâni’ine intisabdan ibaret olan iman; insandaki bütün âsâr-ı san’atı izhar eder. İnsanın kıymeti, o san’at-ı Rabbaniyeye göre olur ve âyine-i Samedaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatab-ı İlahî ve Cennet’e lâyık bir misafir-i Rabbanî olur.

  Eğer kat’-ı intisabdan ibaret olan küfür, insanın içine girse; o vakit bütün o manidar nukuş-u esma-i İlahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira Sâni’ unutulsa, Sâni’a müteveccih manevî cihetler de anlaşılmaz. Âdeta baş aşağı düşer. O manidar âlî san’atların ve manevî âlî nakışların çoğu gizlenir. Bâki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise; süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder. Herbiri birer parlak elmas iken, birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız madde-i hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise; -dediğimiz gibi- kısacık bir ömürde hayvanatın en âcizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz’î bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder gider. İşte küfür, böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalbeder.(Bediüzzaman)

 5. #5
  Dost NoYaN18 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesajlar
  7

  Standart

  açıklamalar için teşekkür ederim abi.

 6. #6
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  EyvAllah kardeşim.Yardımcı olabildiysek ne mutlu.Size tavsiyem onlara yaklaşmamanızdır.Malum nefis her an avlanabilir.Kafirlerin karşısına ilimsiz çıkmak düşman ordusuna silahsız dalmak gibidir...İlimli çıkmayı da tavsiye etmem kardeşim.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurda Bulunan Bazı Hatalar ve Yanlış Anlaşılan Bazı Konular
  By hasan hüseyin akın in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 31.08.15, 17:16
 2. kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır.
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.11.14, 04:20
 3. Ayetlerde Tesettür Tarifi
  By Ene-Zerre in forum Tesettür
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 08.12.09, 23:00
 4. Meleküti, Berzahi, Misali Şeylere Bazı Nümune ve Bazı Esaslar
  By zisangul in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.04.09, 10:46
 5. Kafirlerin Bazen Galebe Etmesi
  By eyyubi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 21.11.07, 18:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0