Arkadaşlar dile getirmişler Ramazan' a özel bir bölüm olsun bakalım bu formatı beğenecek misiniz. Hadi buyrun bakalım;

GÜNÜN AYET-İ KERİMESİ

Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki korunursunuz..(2/183)

Orucun sayısız hikmetleri vardır: Allah’ın, kâinatın Rabbi olduğu gerçeğinin daha geniş çapta anlaşılmasını sağlar. İnsanın rûhunu kötü etkilerden, hırslardan korur. Bedenine iyi bir perhiz olarak zararlı maddeleri atmasına vesile olur. İnsanlara açların ve fakirlerin sıkıntılarını tattırarak toplumdaki dengesizlikleri gidermeye katkıda bulunur, Haramlardan uzaklaşmaya vesile olarak, kişinin ebedî hayatını korur. Hülasa bütün bu gayeleri Kur’ân, korunma (ittika) kelimesiyle özetlemiş olmaktadır. (Suat Yıldırım KK meali)

GÜNÜN HADİS-İ ŞERİFİ

3083 - Bir rivayette de şöyle buyrulmuştur: “Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın).”

Buhari, Savm 2, 9, Libas 78 ; Müslim, Sıyâm 164 (1151) ; Muvatta, Sıyâm 58, (1, 310) ; Ebu Dâvud, Savm 25 (2363); Tirmizi, Savm 55, (764); Nesâi, Sıyâm 41, (2, 160-161); İbnu Mâce, Sıyam 1, (1638), Edeb 58, (3823).


GÜNÜN HEDEFİ

Yetim çocukları sevindirmek.

GÜNÜN ESMA-ÜL HÜSNASI

EL-MUHSÎ Sonsuz ilmi ile her şeyi kuşatan ve mülkündeki her şeyin sayısını bilen, her yapılanı bir bir sayan demektir.

GÜNÜN TESBİHİ- HZ. NUH (a.s.)IN TESBİHİ

Sübhanel ğaniyyil hamd, sübhanel halıkıl barı. Sübhanel hasenil cemil. Sübhanerraufurrahim. (100defa) (Yanık sinelerden dualar)

GÜNÜN SÖZÜ

Evet, Ramazan-ı Şerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, birtek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur’ân ile, bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hüccet-i kàtıadır. (Ramazan Risalesi,26)


GÜNÜN DUASI

Peygamberimizin mağarada iken okumuş olduğu dua:
Ey yanlızlık vadilerinin vahşetinden elem çekenlere enis olan.. Ümitsizlik uçurumlarının kenarlarında dolaşanlara kol-kanat geren.. Sermayesi tükenen müflislere zenginlik, zayıf düşen biçarelere güç-kuvvet kaynağı olan.. Hazinesi fakirlerin dergahı gariplerin müracaat mahalli, celal ve azamatiyle birtek, fazl-u keremi bol, cömertlikte maruf RABBİM! Dara düştüğü şu zamanda ne olur inayet elini şu aciz kuluna uzat! Amin.. ( Yanık sinelerden dualar)


Hep bugün ifadesini kullanırken ve saat 21:53 olduğuna göre bu yarının programı olsun ve hergün bir gönüllü arkadaş bu görevi devralsın nasıl olur acep_? Evet bence de iyi olur iyi olur

Hayırlı Ramazanlar herkese hayırlı istifadeler