(SABAH)
"Allâhumme innâ asbahnâ nüşhidüke ve nüşhidü hamelete arşike ve melâiketeke ve cemîa halkıke Entellâhü lâ ilâhe ilâ ente vahdeke lâ şerîke lek ve enne Muhammeden abdüke ve Resûlük
"Ey Allah'ım ! Bu sabah seni şahit tutarız, Arş'ın taşıyanlarını ve Meleklerini şahit tutarız ve bütün yarattıklarını şahit tutarız ki sen Allah'sın, senden başka ilâh yoktur, birsin, ortağın yoktur. Muhammed (s.a.v) senin kulun ve resûlundur
Allah bunu okuyanın dörtte birini, iki defa okuyanın yarısını, dört defa okuyanın tamamını cehennemden azad eder (Buhari, Edebü'l Müfred,525)
(AKŞAM)
"Allâhümme mâ esmâ bî min ni'metin ev bi ehadin min halkıke feminke vahdeke lâ şerîke leke felekel hamdu velekeş şükr."