80 - ABESE SÛRES?
Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, ad?n? birinci âyetteki “abese” fiilinden alm?şt?r. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başl?ca, itikat, peygamberlik, Allah’?n kudreti ve k?yamet halleri konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm
Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.(Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o ar?nacak,
Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.
Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;
Sen, ona yöneliyorsun.
(?stemiyorsa) onun ar?nmamas?ndan sana ne!
Allah’a karş? derin bir sayg?yla korku içinde koşarak sana geleni ise b?rak?p, ona ald?rm?yorsun.
Hay?r, böyle yapma! Çünkü bu (Kur’an) bir öğüttür.
Dileyen ondan öğüt al?r.
O, şerefli ve sâd?k yaz?c? meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.