+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 44

Konu: İslamiyette Devlet Yönetimi Nasıldır?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?slamiyette Devlet Yönetimi Nas?ld?r?

  Hz.?sa gelecek şeriata uyacak.yani Resulullaha..

  bu bir işaret...kuran ve sünnete çağ?racak..

  kurana uymaya çağ?racak..

  böyle birisis olacak..kuranla küfrü y?kacak..kuran? yeryüzüne hakim eyliyecek..inkar? uluhiyeti y?kacak..

  laikliği kald?racak..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  laikliği kaldıracak..
  Bunu kim söylüyor abi? Sizin şahsi çıkarımınız değil mi?
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  kanat?m..laiklik dünya ile dini ay?r?r..kuran ise ay?rmaz..değil mi?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  hem laiklik beşeri sistem..kuran ise ilahi sistem..

  kuranla hükmediyince art?k laiklik diye kavramda kalmamal?d?r?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bütün beşeri sistemlerin kalkmas? demek ?NKAR? ULUH?YET F?KR?N?N YIKILMASI DEMEKT?R...

  ÖYLE DEĞ?LM? KARDEŞLER?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  kanatım..laiklik dünya ile dini ayırır..kuran ise ayırmaz..değil mi?
  laiklik dünya ile dini ayırmaz, bu kemalistlerin tanımıdır. laiklik, Bediüzzaman'ın tabiriyle inanana da inanmayana da bitarafane yaklaşır. Laiklik, insan hayatında uygulatılmaya çalışılıyor ki zararlı olan budur. Çünkü insan hem laik hem de ehl-i iman olmaz. Ama devlet yönetiminin bununla ilgisi yoktur.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Yasaklı Üye yatağanlı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  1.014

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  laiklik dünya ile dini ayırmaz, bu kemalistlerin tanımıdır. laiklik, Bediüzzaman'ın tabiriyle inanana da inanmayana da bitarafane yaklaşır. Laiklik, insan hayatında uygulatılmaya çalışılıyor ki zararlı olan budur. Çünkü insan hem laik hem de ehl-i iman olmaz. Ama devlet yönetiminin bununla ilgisi yoktur.
  Serdengeçti kardeşim, mesajınızda bir çok zıtlıklar bir arada. Bir kere Üstad hz.leri onlara laikliği benimsedikleri din ve devleti ayırdıkları için "Lâdini" tabirini kullanmıştır.
  Laikliğin ne olduğunu bizden değil çıkaranlardan öğrenmeli, kafamıza göre bir mana vermemeliyiz.
  devlet te laik olmaz. devlet İslami olur. Allah'ın emir ve yasaklarına göre yürütülür.
  Laiklik din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır ki hükü küfürdür.
  Laikliği savunan ve benimseyen bu hükümden kurtulamaz. Amma laikliğe kafamıza göre mana verip sonrada onu savunmak cerbezedir denebilir.

 8. #8
  Ehil Üye yasemenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  2.469

  Standart

  Şimdi size lâiklik telâkkimizden de bahsetmek istiyorum. Lâiklik bir taraftan din ile siyasetin birbirinden ayrılması, diğer taraftan ise vicdan hürriyeti mânâsına gelir. Din ile siyasetin kat'î surette birbirinden ayrılması esasında en küçük tereddüde dahi tahammülümüz yoktur.
  "Vicdan hürriyeti bahsine gelince: Türk milleti Müslümandır. Ve Müslüman olarak kalacaktır. Evvelâ kendine ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi, onun esasını ve kaidelerini öğretmesi, ebediyen Müslüman kalmasının münakaşa götürmez bir şartıdır. Halbuki mekteplerde din dersi olmayınca, evlâdına kendi dinini telkin etmek ve öğretmek isteyen vatandaşlar bu imkânlardan mahrum edilmiş olurlar. Müslüman çocuğu, dinini öğrenmek gibi pek tabiî bir haktan mahrum edilmemek icabeder. Böyle mahrumiyet ve imkânsızlık vicdan hürriyetine uygundur denilmez. Bu itibarla orta mekteplerimize din dersleri koymak, yerinde bir tedbir olacaktır.
  "Dinsiz bir cemiyetin, bir milletin pâyidar olabileceğine inanmıyoruz. En ileri milletlerin dahi din ile siyaset ve dünya işlerini birbirinden ayırdıktan sonra ne derece dinlerine bağlı kaldıklarını biliyoruz. Bugünkü seviye ile asil milletimize taassup isnadı reva görülemez. E. Lahikası
  Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl;
  Tevekkül ile bela yüzüne gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül...

 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  yatağanl? abi... size göre, sizin gibi düşünmeyen herkes kafir zaten, ben 50 defa kafirim. Demokrasiyi savunuyorum, cumhuriyeti savunuyorum, laikliği -Bediüzzaman'?n tabiriyle- savunuyorum... Bundan büyük küfür olmaz değil mi? Hatta abimizin ifadesiyle "bundan kurtulamaz" yani bir kere "laiklik öyle değil" dedin mi kafir oluyorsun, bu da öyle büyük bir küfür ki, şirkten de büyük, ne kadar tövbe etsen kurtulam?yorsun. Allah raz? olsun yatağanl? abi, farkl?, geniş bir içtihad olmuş...

  Evet, bakal?m Üstad laiklik manas?nda ne düşünüyor, okuyal?m:

  Eğer "Gençlik Rehberi'nin intişar?yla dinî terbiyeyi ders veriyor; bu ise lâikliğe ayk?r?d?r" diye itham olunuyorsa, o halde lâikliğin mânâs? nedir? Biz de soruyoruz. Lâiklik ?slâmiyet düşmanl?ğ? m?d?r? Lâiklik dinsizlik midir? Lâiklik, dinsizliği kendilerine bir din ittihaz edenlerin dine taarruz hürriyeti midir? Lâiklik, din hakikatlerini beyan edenlerin, imanî dersleri neşredenlerin ağ?zlar?na kilit, ellerine kelepçe vuran bir istibdad-? mutlak düsturu mudur?
  Lâiklik, bir vicdan ve fikir hürriyeti olduğuna göre... (Emirdağ Lahikas?, 365)
  Üstad?n sorular?ndan anlaş?l?yor ki, laiklik ?slam düşmanl?ğ? değildir, laiklik dinsizlik değildir, laiklik dine taarruz hürriyeti değildir, laiklik din hakikatlerini beyan edenlere bir kelepçe değildir, istibdad-? mutlak değildir... ila ahir... Üstad'?n da burada belirttiği gibi laiklik bir vicdan ve fikir hürriyetidir. Bir vicdan ve fikir hürriyeti, küfür olabilir mi ben soruyorum...
  Ayr?ca bu konu, tart?şt?ğ?m?z "cumhuriyet" meselesine döndü. Orada da yatağanl? abi, Bediüzzaman'?n "şeriat nam?na" savunmas?na karş?l?k cumhuriyete küfür demişti, savunduğumuz gerçek cumhuriyeti anlatana kadar can?m?z ç?kt?, fakat bak?yorum ki ayn? noktaday?z...

  "Ben de, din ve vicdan hürriyetinin bu ana umdesine güvenerek, yüzlerce âyât-? Kur'âniyeye istinâden, medeniyetin bozuk k?sm?na, hürriyet perdesi alt?nda yürüyen mutlak bir istibdâda, lâiklik maskesi alt?nda dîne ve dindarlara karş? tatbik edilen en ağ?r bir bask?ya muhâlefet etmiş isem, kanunlar haricine mi ç?km?ş oldum? Yoksa, Anayasan?n hakîki ve samîmi müdâfaas?n? m? yapm?ş bulundum? Haks?zl?ğa karş?, zulme karş?, kanunsuzluğa karş? muhâlefet, hiçbir hükûmette suç say?lmaz; bilâkis, muhâlefet meşrû ve samîmi bir muvâzene-i adâlet unsurudur. (Tarihçe-i Hayat, 564)
  Yukarda bahsetmeye çal?şt?ğ?m buydu, yap?lanlar laiklik değil, (kabul edenler için) Bediüzzaman'?n tabiriyle "laiklik maskesi alt?nda" yap?lan istibdatt?r, dinsizliktir.

  Laiklik din ve vicdan hürriyeti demektir. Nas?l ki, hükûmet-i cumhuriye "dini dünyadan tefrik edip bîtarafane kalmak" prensibini kabul etmiş; dinsizlere, dinsizlikleri için ilişmediği gibi, dindarlara da, dindarl?klar? için ilişmemesi o prensibin icabat?ndand?r. Öyle de; ben dahi bîtaraf ve hürriyetperver olmas? laz?m gelen Hükûmet-i Cumhuriyeyi, dinsizliğe taraftar ve entrikalar? çeviren ve hükûmetin memurlar?n? iğfal eden gizli menfî komitelerden tefrik edip, hükûmetin onlardan uzak olmas?n? istiyorum; o entrikac?larla mübareze ediyorum. (Beyanat ve Tenvirler, 274)
  Buras? da konu hakk?nda o kadar net ve aç?k ki, yorum yapmaya hiç lüzum yok. Tabii ölçüsü Risale-i Nur olanlar için...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  peki serdengeçti kardeş bitarafane dir..burda anlaşt?k..

  hükümet nas?l olmal??devlet nas?l olmal??bitarafane hükmüne göremi kurulmal??

  yoksa islami hükümlere göremi kurulmal??

  ve asr? saadetteki devlet bitarafane mi idi?islami mi idi?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. ikisi de ihlas ne kadar İslâmiyette mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar.
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.06.14, 10:39
 2. Demek selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyette ve imandadır.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.05.14, 12:57
 3. …Âlem-i insaniyette ve İslâmiyette üç muazzam mesele
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.04.13, 13:32
 4. Bütün Mazideki Şerefini İslâmiyette Bulmuş,
  By m_safiturk in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.11.09, 00:27
 5. İslamiyette Spor...
  By Yeni Said in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.06.08, 10:10

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0