+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Kebair (Büyük) Günahlar

 1. #1
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart Kebair (Büyük) Günahlar

  ?nsan? helaka götüren kebair 7'dir, fakat helaka götürmeyen kebair 70'tir.


  Bir k?s?m alimlerin 7 demesinden murad Ekber-i Kebairdir. Bir k?sm?n?n 70 dedikleri 2. derecedeki kebairdir.


  Yedi adedi üzerinde duran alimler şu hadisi şerifi delil göstermektedir: "Mühlik olan (helak eden) yedi kebairden (büyük günahtan) içtinab ediniz(sak?n?n?z).


  1)Ş?RK-? B?LLAH (Allah 'a şirk koşmak)


  2) S?H?R (büyücülük),


  3)KATL (haks?z yere adam öldürmek),


  4)R?BA (faiz yemek),


  5)YET?M MALI YEMEK,


  6)HARPTEN KAÇMAK,


  7)AF?FE (Namuslu) KADINLARA Z?NA ?SNADINDA BULUNMAK.


  Üstad hazretleri Barla Lahikas?nda harpten kaçmak yerine manevi firar olan" D?NE ZARAR VEREN B?D 'ALARA TARAFTAR OLMAYI" söylemiş, birde ana-baba’ya asi olmay? ve kat-? s?la-i rahimi söylemiş. Büyük günahlar?n say?s?n?n çok olduğunu belirtmekte, bu yetmiş büyük günah içerisinden yedisini "ekberül kebair" olarak tavsil etmektedir ki, bu en büyük yedi günah şunlard?r:


  1) Katl,


  2) Zina,


  3) ?çki içmek,


  4) Ana- Baba hakk?n? gözetmemek ,akrabalarla münasebeti kesmek,


  5) Kumar,


  6) Yalanc? şehadetlik,


  7) Dine zarar verecek bid'alara taraflar olmak.


  KEBA?R GÜNAHLAR:


  1.Livata etmek,


  2. ?çki içmek,


  3. Fas?klar?n cemeat?nda bulunmak (içki, kumar, g?ybet, kad?n erkek beraber oturulan yerde bulunmak),


  4. Yalan yere şehadet etmek,


  5. (4,5) gr alt?n miktar? bir şeyi gasp etmek,


  6. Ramazan-? Şerifte gündüz çekinmeden orucunu yemesi (mazereti varsa da gizli yiyecek),


  7. S?la-i rahimi kesmek (ana baba akrabaya hürmet etmemek,sormamak),


  8. Al?ş-verişte müşteriye hainlik etmek,


  9. Namaz? vaktinden takdim veya tehir etmek,


  10. Zekat ve orucu vaktinden tehir etmek,


  11. Sihir öğrenmek,öğretmek,yapmak,


  bu bölümün devam?n? okumak istiyorsan?z,link vereyim ordan okuyun inşaallah..

  güzel bir derleme olmuş
  : http://www.yadicemil.com/  Konu zerre06 tarafından (09.02.08 Saat 19:17 ) değiştirilmiştir.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Yaz? size mi ait kardeşim? Değilse kaynağ? veya yazar? nedir?
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  derleme..Kebair Günahlar diye başlayan bölüm Muhammed Şakir?'n?n "?rşadül Gafilin" eserinden,devam? linkli k?s?mda imam Zehebî’nin el-Kebâir’in den..

  şimdi link verdim inşaallah serdengeçti kardeşim..(al?nt?lad?ğ?m yerin linki).

  vesselam..


  Konu zerre06 tarafından (09.02.08 Saat 19:24 ) değiştirilmiştir.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 4. #4
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  Müslüman alimler, büyük günahlarla ilgili pek çok müstakil eser kaleme almışlardır. Bu konuda en çok basılan ve yayılan eser Zehebî’nin el-Kebâir ve Tebyînu’l-mehârim isimli eseridir. Abdullah b. Cârullah, el-Beyanu’l-matlub likebâiri’z-zunûb isimli eseriyle Zehebî’nin eserin ihtisar etmiştir. Bu babta yazılan eski yeni bazı eserleri burada zikredelim: Ebû Abdullah Talib b. Mahmud, Tahzîru’l-enâm mine’l-vukû fi’s-seb’îni’l-izâm; İbni Hacer el-Heytemî, Tathîru’l-aybe min denesi’l-ğîybe, Mektebetü’s-Sâî, Riyad 1407; ez-Zevâcir an İktirafi’l-kebâir, el-Matbaatu’l-emiriyye, Kahire 1284; Ebu’ş-şeyh el-Esbehânî, et-Tevbîh ve’t-tenbîh, Mektebetu’t-teviye el-İslamiyye, Kahire, 1408; Ahmed b. Hasan Murtaza, el-Cevâhir fi ukûbeti ehl-i’l-kebâir, Mektebetu’l-Kâhire, 1398; Abdulkadir Ahmed Ata, el-Kebâir ve’s-Seğâir, Daru’l-beyan, Kahire 1398; Muhammed b. Ali et-Tirmizi, el-Menhiyyat, Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1405.

  Burada büyük günahların tamamını, bu sahada yazılmış en dertli toplu malumatın içinde bulunduğu ve ümmetçe hüsn ü kabul görmüş bir eser olan Zehebî’nin el-Kebâir’ini esas alarak vermenin uygun olacağı kanaatindeyiz:

  1- Allah'a şirk (ortak) koşmak
  2- İnsan öldürmek
  3- Sihir (büyü) yapmak
  4- Namazı terketmek
  5- Zekatı vermemek
  6- Anne- babaya karşı gelmek, isyan etmek
  7- Faiz alıp-vermek
  8- Haksızca yetim malını yemek
  9- Peygamberimize yalan isnad etmek (Hadis uydurmak)
  10- Özürsüz ramazan orucunu bozmak
  11- Savaş meydanından kaçmak
  12- Zina yapmak
  13- Liderin halkına zulmedip zorbalık yapması
  14- Sarhoş etmeyecek kadar da olsa içki içmek
  15- Büyüklenmek, kendini beğenmek, övünmek
  16- Yalan yere şahitlik etmek
  17- Livata yapmak
  18- İffetli kadınlara iftira atmak
  19- Ganimetten, zekat malından ve devletten para ve mal çalmak
  20- İnsanların mallarını haksız yollarla almak
  21- Hırsızlık yapmak
  22- Yol kesmek
  23- Yalan yere yemin etmek
  24- Yalan konuşmak
  25- İntihar etmek
  26- Hakimin hükmünde haksızlık yapması
  27- Haberi olduğu halde hanımının zina yapmasına göz yummak. 28- Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeleri
  29- Hulle yapan ve yapılan
  30- Leş, kan ve domuz eti yemek
  31- İdrardan sakınmamak
  32- Haraç toplamak
  33- Riyakarlık yapmak
  34- Allah'a ve Rasulü'ne ihanet etmek
  35- İlmi gizleme ve sadece dünya için öğrenme
  36- Yaptığı iyiliği başa kakmak
  37- Kaderi inkar etmek
  38- İnsanların duymalarını istemediği şeylerini gizlice dinlemek
  39- Lanet okumak
  40- Devlete karşı çıkmak
  41- Kahin, büyücü ve müneccimi (falcı) tasdik etmek
  42- Nüşűz: Kadının beyine haksız yere huysuzluk yapması
  43- Akrabalarla ilişkiyi kesmek
  44- Musavvirler
  45- Koğuculuk yapmak
  46- Ölenin arkasından bağırıp-çağırıp, kendini dövmek
  47- Soya-sopa sövmek
  48- Haddi aşma, başkalarının hakkını çiğneme
  49- Silahlı isyan yapmak ve büyük günahları kabul etmemek
  50- Müslümanlara eziyet ve küfretmek
  51- Evliyaullaha eziyet ve düşmanlık yapmak
  52- Kibrinden elbiseyi yerlerde sürümek (Elbiseyle gösteriş yapmak)
  53- Erkeklerin altın ve ipek giymeleri
  54- Kölenin sahibinden kaçması
  55- Allah'tan başkası adına kurban kesmek
  56- Sınır ve insanlara yol gösteren levhaların yerini değiştirmek ve
  sökmek
  57- Sahabenin önde gelen büyüklerine sövme
  58- Ensardan herhangi birine sövme
  59- Sapıklığa çağırma veya kötü bir çığır açma
  60- Saç ekletme, dişlerin arasını açma ve dövme yaptırmak
  61- Herhangi bir demiri kardeşine doğru tutmak
  62- Bilerek babasından başkasına baba demek
  63- Uğursuzluğa inanmak
  64- Altın ve gümüş kaptan içmek (kullanmak)
  65- Haktan saparak münakaşa tarzında tartışmak, niza yapmak
  66- Kölesini iğdiş etmek, burnunu kesmek ve haksızlık edip zulmetmek
  67- Tartıda ve ölçüde haksızlık yapmak
  68- Allah'ın azabından emin olmak
  69- Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek
  70- İyilik yapana nankörlük yapmak
  71- Fazla suyu hapsedip kimseye vermemek
  72- Hayvanın yüzünü dağlamak
  73- Kumar oynamak
  74- Harem (Mekke) bölgesinde taşkınlık yapmak
  75- Cuma namazını terk edip tek başına namaz kılmak
  76- Müslümanları gizlice izlemek ve mahremlerini açığa çıkarmak.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 5. #5
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  Kebîre (çoğulu kebâir), büyük günah demektir. Büyük günah: Nas (Kitap, sünnet veya icma) ile

  büyük günah olduğu bildirilen, yapana had cezas? veya ahirette ceza verileceği bildirilen günaha

  denir. Bir günah?n, büyük günah say?labilmesi için Kur'an, Sahih Sünnet ve ?cma ile onun

  büyük günah olduğunun veya hakk?nda azap olduğunun bildirilmesi gerekmektedir.


  Tâat?n z?dd? olan “isyan”, “ma’siyet” ve küçük günah manas?na kullan?lan “lemem” de kebîre gibi

  günah manas?na kullan?l?rlar.  Büyük günahlar?n haram k?l?nd?ğ? hususunda fakihler aras?nda ihtilaf yoktur.“Kim de Allah’a ve

  Rasülü’ne isyan eder ve Allah’?n s?n?rlar?n? aşarsa, Allah onu da ebedî kalmak üzere ateşe

  koyar. Hem onu zelil ve perişan eden bir azap vard?r.”
  (Nisa, 4/14) ayeti ve “Yedi helak

  ediciden sak?n?n” hadisi bunun aç?k delilidir. Cumhur-u ulema, günahlar? büyük ve küçük diye iki

  k?sma ay?r?rlar. "Eğer yasakland?ğ?n?z büyük günahlardan kaç?n?rsan?z, sizin küçük

  günahlar?n?z? örteriz ve sizi şerefli bir yere sokar?z."
  (Nisa, 4/31), "Onlar, büyük

  günahlardan ve hayas?zl?ktan kaç?n?rlar; k?zd?klar? zaman da kusurlar? bağ?şlarlar."
  (Şűrâ,

  42/37) "Ufak tefek kusurlar? d?ş?nda, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaç?nanlara

  gelince, bil ki Rabbin, aff? bol oland?r."
  (Necm, 53/32) ayetleri küçük-büyük günah ay?r?m?na

  işaret eden ayetlerdendir. “Dikkat edin size günahlar?n en büyüğünü (ekberu’l-kebâir) haber

  vereyim mi?..” hadisi de bu hususa sünnetten delildir.

  Ayr?ca bütün günahlar?n günah olduğunu,küçük-büyük diye bir ay?r?m olamayacağ?n?, günah?n

  küçüklüğü veya büyüklüğünün izafi olduğunu söyleyen alimler de vard?r. Yine büyük günahlar?n

  kendi içerisindeki büyük-küçük s?ralamas?n?n ise,naslardaki ifadelerden hareketle, günah?n, gerek

  şahsî gerek toplumsal zarar ve mefsedetine göre yap?ld?ğ?n? burada zikredelim.
  Alimler büyük günahlar?n kesin bir adedinin olup olmad?ğ?nda ihtilaf etmişlerdir.
  Çoğunluk,

  hadislerde verilen rakamlar?n hasr/s?n?rlama ifade etmediğini söylemişlerdir. Hadislere

  bakt?ğ?m?zda değişik zaman ve zeminlerde Hz. Peygamber’in 3, 5, 7 gibi rakamlarla büyük

  günahlar? s?n?fland?rd?ğ?n? görürüz. ?mam Zehebi, baştaki büyük günah tarifinden hareketle

  hakk?nda ayet ve hadislerde azap ve sak?nd?rma vaki olan günahlar?n tamam?n? tesbit etmiş ve

  bunlar? rakam olarak 76'ya ulaşt?rm?şt?r.
  Bunun yan?nda baz? alimler büyük günahlar? belli rakamlarla s?n?rland?rm?şlard?r. ?bn-i Mesud büyük

  günahlar?n, Kur'an'a dayanarak 4 olduğunu söyler. Bunlar: Yeis, Allah'?n rahmetinden ümit

  kesmek, Allah'?n mekrinden kendini emin hissetmek ve Allah'a şirk koşmakt?r. Diğer hadis

  kitaplar?nda geçen meşhur büyük günahlar, ukuk-u vâlideyn (anne-babayla sila-i rahmi kesmek),

  yalan yere şehadet, harem bölgesinde yap?lan ilhad (taşk?nl?k)d?r. ?bni Hacer el-Heytemî, sarih

  olarak Kur’an’?n da yasaklad?ğ? büyük günahlar?n dört olduğunu ve bunlar?n da, murdar et, domuz

  ve yetim mal? yemek ve savaştan kaçmaktan ibaret olduğunu söyler. Buhari ve Müslim'de

  geçen hadise göre 7 büyük günah, şirk, sihir, adam öldürme, yetim mal? yeme, faiz yeme, savaş

  meydan?ndan kaçma, iffetli kad?na iftira atmad?r. ?bni Ömer’den gelen bir rivayete göre büyük

  günahlar 9 dur. Zerkeşî de büyük günahlar?n 9 olduğuna işaret eder. ?bni Mesud’dan 10

  olduğuna dair bir rivayet nakledilir. 14 adeti Zerkeşi’den, 15 adet olduğu ?bni Hacer

  el-Heytemî’
  den, 17 olduğu ise Uleyş’den nakledilir. ?mam Zehebi Hazretleri (663-748) Büyük

  günahlarla alakal? Kitabu'l- Kebair ve Tebyînü'l-meharim isimli eserinde büyük günahlar? 76’ya

  kadar ç?kar?r. Eserinde büyük günahlar?n her biri için Kur'an ve/veya hadislerden deliller getirmek

  suretiyle kaynaklar?n? da gösterir.  ?bni Abbas’
  dan gelen bir rivayete göre ise 700 büyük günah vard?r. Ancak bu rakam?n kesretten

  kinaye ifade edildiği şeklinde anlamak daha doğru olsa gerek. Nisa suresi 7.ayetinde

  "Allah kendisine şirk koşulmas?n? affetmez, bunun d?ş?ndakileri ise dilerse affeder" ayetinden Allah'a

  şirk koşman?n en büyük günah olduğu aç?kça anlaş?lmaktad?r. Yukar?da geçen hadiste de en

  büyük günahlar?n ilki, Allah’a şirk koşmak olduğu aç?klanm?şt?r. Daha sonra da anne-babaya isyan

  ve yalan yere şahitlik etmek zikredilmiştir. Biz diğer büyük günahlar? yaz?n?n sonunda liste halinde

  vereceğimizden diğerlerini burada tekrar saymayacağ?z.
  Büyük günah işlemenin neticelerini de k?saca aktaral?m: Mümin, büyük günah işlemekle iman

  dairesinden d?şar?ya ç?kmaz. Tevbe etmeden ölürse durumu Allah’a kalm?şt?r. Dilerse azap eder

  dilerse bağ?şlar. Büyük günah işleyen kimseninadalet/güvenilirlik

  vasf? ortadan kalkar ve şehadeti kabul edilmez. Kâsânî, “günah işleyen kişiye bak?l?r eğer günah?

  büyükse adalet vasf? tevbe edinceye kadar düşer” der. Büyük günah işleyenler bu yapt?klar?yla

  f?ska girdiklerinden fâs?k diye isimlendirilirler. Karâfî,küçük günah işleyenlerin günahta ?srar

  etmedikleri takdirde adalet vas?flar?n? kaybetmeyeceklerini ve fâs?k olarak

  isimlendirilemeyeceklerini söyler. Bu meyanda seleften “küçük günah ?srar edildiğinde küçük

  değil, büyük günah da istiğfar edildiğinde büyük değildir”
  sözü meşhur olmuştur.

  Zerkeşî,
  devaml? işlenen küçük günahlar? büyük günahlar aras?nda sayar.  -->Büyük günahlar?n affedilmesi meselesi, kul hakk? ve Allah hakk? ayr?m?na göre değişmektedir. ?çki

  içmek gibi Allah hakk? veya hem Allah hakk? hem de kul hakk? olan kazf ve h?rs?zl?k suçlar?n?n

  işlenmesi halinde durum farkl?l?k arzetmektedir. Allah hakk?n?n irtikab edildiği büyük günahlarda,

  büyük günah işleyen tevbe etmediyse durumu Allah’a kal?r. Ancak hem Allah hakk? hem de kul

  hakk? çiğnendiyse bu durumda tevbe ile beraber cinayet işlenen şahs?n velisine k?sas, diyet ve

  afvdan birini seçme hakk? verilir. Eğer h?rs?zl?k, yol kesme vs durumlarda konunun gerekli ahkam? devreye girer.  Cumhura göre büyük günah işleyene haddin uygulanmas? keffaret yerine geçmez ve

  mutlaka tevbe etmesi
  de gerekir. ?bn Rüşd, had cezas?n?n uygulanmas?, şahs?n üzerinden

  günah? kald?r?r ama f?sk?n? yani fâs?k oluşunu ortadan kald?rmaz, der. Mücahid ve Zeyd b. Eslem

  de sadece haddin uygulanmas?n? yeterli görürler ve bunu kefaret sayarlar. Delil olarak da “Kim bir

  büyük günah işler ve cezaland?r?l?rsa o cezas? ona keffarettir” hadisini zikrederler.


  Cumhur "Eğer yasakland?ğ?n?z büyük günahlardan kaç?n?rsan?z, sizin küçük günahlar?n?z? örteriz ve

  sizi şerefli bir yere sokar?z." (Nisa, 4/31) ayetinden hareketle büyük günahlardan

  kaç?n?ld?ğ?nda küçük günahlar?n affedileciğini
  söyler. Hadis-i şerifte de "beş vakit namaz, eda

  edilen cuma ve tutulan ramazan oruçlar?, büyük günahlardan sak?n?ld?ğ?nda bu ibadetlerin

  aralar?nda işlenen küçük günahlara keffarettir" buyurulmaktad?r.


  Eş’arî, müslümanlar?n, Hz. Peygamberin ahirette büyük günah sahiblerine şefaat edeceği

  hususunda icma ettiklerini söyler. Enes’den rivayet edilen Tirmizi hadisinde de Allah Rasulü:


  “Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenleredir.” buyururlar.


  Konu zerre06 tarafından (09.02.08 Saat 19:10 ) değiştirilmiştir.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bid'atçi(Kebair)
  By delailinnur in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.06.08, 23:57
 2. Zekat Vermemek (Kebair)
  By delailinnur in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.06.08, 23:04
 3. Kalbimizin Virüsleri: Günahlar
  By dördüncü in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.09.07, 14:00
 4. Kalb İle İşlenen Günahlar
  By BiKeS_ in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 21.08.07, 16:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0