+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Küfre Sebebiyet Veren Söz ve Davranişlar

 1. #1
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart Küfre Sebebiyet Veren Söz ve Davranişlar

  1. Hayli yaşl? olduğu halde s?hhatini muhafaza eden bir kimseye işaret ederek,
  “Falan kimseyi ve onun ecelini Cenab-? Hak unuttu” demek…

  2. Mahluktan birisi için, “Bunun yarat?lmas? abestir. Allah bunu ne için yaratt? ki” demek ve Cenab-? Hak’ka bir şeyle iftira etmek…

  3. “Cenab-? Hak cüz’i şeyleri bilmez. Büyük şeyleri bilir.” şeklinde bir inanca sahip olmak…

  4. “Filan kimseyi veya seni görmek Azrail’i görmek gibidir.”, “Seni görünce Azrail’i görmüş gibi oluyorum” demek…

  5. “Falan kimse Cebrail ve Mikail’i olsa da şehadetini kabul etmem” demek… Veya, “ Bu işin içinde Cebrail–Mikail de olsa kabul etmem” demek…

  6. “Bin kuruş ver de falan adam?n ruhunu kabz etmesi için Azrail’i göndereyim” demek ve buna benzer mesleği küçümsemeyi ima eden sözü söylemek.

  7. Peygamberlerden birinin peygamberliğini inkar etmek…

  8. Resul–i Ekrem’in (s.a.v.) sünnetinden birine raz? olmamak…

  9. “Falan kişi peygamber olsa da iman etmem, onun sözüne inanmam” demek…

  10. “B?y?ğ? uzatmay?p k?saltmak laz?md?r. B?y?ğ?n? k?salt. Ağz?na girecek şekilde uzamas?n…”denildiği zaman,“ K?saltmam!” demek…

  11. “Peygamber falan şeyi sever idi” denildiği zaman “Ben onu sevmem” demek…niyet burada önemlidir.

  12. Peygambere bir şeyi ay?p görme veya şan–? nübüvvetine yak?şmayan bir ay?b?, bir s?fat? isnat etmek…

  13. Bir hadis–i şerif rivayet olunca, onu küçümseyerek red etmek veya sayg?s?zcas?na, “Böyle şeyleri vaktiyle çok dinledik” demek…

  14. Kur’an-? Kerim’ i veya bir harfini küçümsemek veya pisliğin içine atmak…

  15. Alayvari bir şekilde Kur’ an okumak…

  16. Sohbet esnas?nda dalga geçercesine veya alay etmek, şaka yapmak maksad?yla Kur’ an-? Kerim’den bir miktar okumak. Mesela : Bardağa su doldururken “ ke ‘ sen dihâgan” ve su içtikten sonra, “ ve kânet şerâben tahŭran” demek… Bu gibi sözler ve davran?şlar, şeriata göre mizah olduğundan küfürdür.

  17. Semavi kitaplardan herhangi birini inkar etmek veya sövmek…

  18. Ehemmiyet vermeksizin, bile bile Kur’ an, Hadis, Tefsir veya F?k?h kitab? üzerine oturmak…

  19. “ Kur’an bütünüyle Arapça değildir. Kur’an da Arapça olmayan yabanc? kelimeler de vard?r.” demek… Çünkü “ ?nna enzelnâhü Kur’anen Arabiyyen”
  (Meali : Muhakkak Biz, lisan? Arapça olan bir Kur’an–? sana indirdik ) ayeti Kur’ an?n baştan sona Arapça olduğunu isbat ediyor …

  20. “ F?k?h-? Ekber” de denilen Akaid ilminin ( ?tikad ilmi ) şeriat ilminden olduğunu inkar etmek… Çünkü şeriat iki k?sma ayr?lmaktad?r. (1) F?k?h–? Ekber (yani iman ilmi, itikad ilmi, iman?n esaslar?n? izah eden ilim yani akaid…) (2) F?k? –? Asgar (dört hak meshebin aç?klad?ğ? ameli k?s?m…)

  21. ?cma’ ile sabit olan hükmü inkar veya istihza etmek… (Mesela : Namaz, namaz?n beş vakte tahsisi, Oruç ve Hacc?n farziyeti… ?çkinin, faizin, zinan?n haram oluşu gibi hükümleri inkar etmek veya bu hükümlerle alay etmek, bu hükümleri küçümseyici söz ve davran?şlarda bulunmak…)

  22. Bir adama, “Namaz k?l!” denildiği zaman, o adam?n “sözü uzatma!” veya “Namaza kim baş getirecek… K?lmakla bitermi?” veya “Ramazan’ a kadar sabredip hepsini birden k?lar?m.” veya “ K?lmayacağ?m!” demesi…

  23. Dini hükümleri ihtiva eden fetvalar? y?rtmak veya küçümseyerek yere atmak…

  24. Livata, zina, katl veya bunlar?n benzeri haramlar? helal itikat etmek veya helal olmas?n? temenni etmek…

  25. “Şeriat?n hükmü böyledir.” denildiği zaman “Ben şeriat ile amel etmem!” demek…(Mesela “ Müslüman?m ama şeriatla amel etmem! Şeriat? istemem” demek…)

  26. Bir günah işlendiği zaman bir kişi taraf?ndan “Tevbe et!” diye ikaz edildiğinde “Ben ne yapt?mki tevbe edeyim.” demek…

  27. Zalim bir idareci veya zalim bir kimse bir insana zulmettiği zaman, o kimsenin hukukuna tecavüz ettiği vakit, o haks?zl?ğ? ve zulmü göre göre, o zalime “çok güzel yapt?n” diye tasdik ve onun hareketini alk?şlamak… (Allah’u Teala zulmü yasaklam?şt?r. Bu şekilde zulüm ve zalimi alk?şlayan kişi mukaddesat? küçümsemiş ve yalanlam?ş olmaktad?r. Bu şekilde zulüm ve zalimin destekçisi küfre düşmektedir.)

  28. Şer’i ilimleri bilen alim kimseleri küçümsemek veya onlar?n haiz olduklar? şer’i ilimleri küçümsemek… Çünkü bu şekilde şeriat ilimlerini bilen alimleri tahkir, ilimlerini tahkir demektir. ?lim ise S?fat’? Sübitiyeden olduğundan bilahare ilim s?fat?n? istihfaf laz?m gelir. Binaenaleh küçümsercesine, “Alimciğiz” ve yine küçümseyerek “Hocac?ğ?z” demek veya fakih alimin ağz?na söğmek ve şer’i ilimleri tahsil edene “ Şimdi ilimde itibar kalmad?. Bu din ilimleri kar?n doyurmaz. Başka işlerle uğraşta para kazan” demek küfürdür… Bunlardan ayr? olarak yüksek bir yere oturarak alimlerin taklidini yapmak küfürdür… (Mesela, piyes ve filimlerde sahabe rolünü oynamak, diğer din alimlerin rolüne girip onlar? takliden söz söylemek ve davran?şlarda bulunmak çok tehlikeli bir davran?şt?r. Bu hareketlerin bir k?sm? küfre mucip bir k?sm? kebair günaht?r. Kafirlerin rolüne girip mukaddesatla alay etmek küfürdür. Burada iyi niyet hükmü değiştirmez.)


  29. “?lim meclisine gidelim (Şeriat ilimlerinin anlat?ld?ğ? yer)” denildiği zaman “?lim ne işime yarar” demek… Veya dalga geçerek “Ulema yan?na gitme! Zevceni talak ile hüküm eder” demek…

  30. ?ki kimse münakaşa ettiğinde, onlardan biri diğerine “Meclisi ilme gidelim. Şeriata gidelim. Dini hükmü ne ise o olsun” dediğinde diğer kişinin, “ ben ilim istemem” diyerek dinin hükümlerini kabullenmemesi veya küçümsemesi…

  31. Peygambere sövmek…

  32. Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Hz. Ömer’e (r.a.) sövmek, Hz. Aişe’ ye (r.a.) iftirada bulunmak küfürdür.

  KAYNAK

  Muhammed Şakir

  “ ?rşadü’l Gafilin”


  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 2. #2
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  ne yaz?k ki, günümüzde çok vaki bu durumlar..Kişinin iman? gidiyor da fark?nda olmuyor.."Cehennemde güneş yağ? sürerim bol bol" "bütün ünlüler cehennem de ,oras? ne güzel" gibi laflar duyuyorum çevremden..Bunlar iman? tehlikeye sokan laflar..ama anlayana..


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 3. #3
  Vefakar Üye beyan_01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  ADANA&mersin
  Mesajlar
  543

  Standart

  rabbim bizi küfre düşmekten korusun
  "ey kalpleri evirip çeviren rabbim bizim kalbimizi dinin üzerinde sabit k?l"

  Izdırap insanı olmanın ilk şartı “kalb” taşımaktır;

  kalbini nefsine yedirmiş ya da onu cesedinin altında

  bırakmış bir kimsenin muzdarip olması çok zordur.


 4. #4
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  Alıntı alanyali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ne yaz?k ki, günümüzde çok vaki bu durumlar..Kişinin iman? gidiyor da fark?nda olmuyor.."Cehennemde güneş yağ? sürerim bol bol" "bütün ünlüler cehennem de ,oras? ne güzel" gibi laflar duyuyorum çevremden..Bunlar iman? tehlikeye sokan laflar..ama anlayana..
  "doğru" demekten bile ürküyor insan..dehşet.!
  duaya nas?l daha s?k? sar?lmam?z gerektiğini şiddetle hat?rlat?yor..

  Alıntı hava Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  rabbim bizi küfre düşmekten korusun
  "ey kalpleri evirip çeviren rabbim bizim kalbimizi dinin üzerinde sabit k?l"
  Amin kardeşim..Amin.
  Amin.!
  Konu zerre06 tarafından (08.02.08 Saat 16:16 ) değiştirilmiştir.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 5. #5
  Pürheves ruveyda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  290

  Standart

  Alıntı hava Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  rabbim bizi küfre düşmekten korusun
  "ey kalpleri evirip çeviren rabbim bizim kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl"
  amin
  Dünya aldatmalarıyla süslendi, süslemeleriyle aldattı.(Hz. Ali)

 6. #6
  Pürheves ehulacayip - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  İstankara
  Mesajlar
  215

  Standart

  Mukaddesat ile ilgili bir sembol hakk?nda (hoca, takke, cübbe vs) gülünecek bir video cekmek.. Yani mesela hoca k?l?ğ?ndaki adam vs çok görürüz laubali bir şekilde TV lerde..

  Yaln?z bu kadarla kalm?yor, o videoda oynayan talebe rolundeki de o videoya gülenin hükmü de ayn?.

 7. #7
  Gayyur İNŞİKAK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  MERSİN
  Yaş
  35
  Mesajlar
  136

  Standart

  Allah korusun cümlemizi ama kafama tak?lan şey bilmeden yapt?klar?m?zdan mesul değiliz ya biz nas?l habersin iman?m?z gidebilirki?eksik cümle kulland?ğ?m?z için mi ben oyle anlad?m ki?
  HASRETİNDİR TUTUŞTURAN GÖZLERİMİN FERİNİ!

  K.V.

 8. #8
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  Alıntı ?NŞ?KAK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah korusun cümlemizi ama kafama tak?lan şey bilmeden yapt?klar?m?zdan mesul değiliz ya biz nas?l habersin iman?m?z gidebilirki?eksik cümle kulland?ğ?m?z için mi ben oyle anlad?m ki?

  hassasiyet,dikkat,ciddiyet!

  dinimiz çok güzell..!her bir kaidenin ard?nda nice hikmetler var..
  islam nimetini verene sonsuz şükürler olsun.!

  işte bilmediğimizi öğrenmek de vafizemiz mübarek kardeşim..

  yine ayn? müellifin eserinden küçük günahlarla ilgili okurken şöyle bir madde vard? dikkartimi çekti:

  Günah işlemek bir günaht?r, onu bilmeyerek işlemek ikinci bir günaht?r (günah? bilerek işliyorsa bilmemek günah? düşer, bir günah kal?r )..

  (ve çok manidar d?r:yine s?ralanan
  “küçük” günahlar?n, “küçük” olmas?n?n şartlar? vard?... 1. Bu günahlarda ?srar etmemek.2..vb)

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 9. #9
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Alıntı zerre06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  1. Hayli yaşlı olduğu halde sıhhatini muhafaza eden bir kimseye işaret ederek,
  “Falan kimseyi ve onun ecelini Cenab-ı Hak unuttu” demek…

  2. Mahluktan birisi için, “Bunun yaratılması abestir. Allah bunu ne için yarattı ki” demek ve Cenab-ı Hak’ka bir şeyle iftira etmek…

  3. “Cenab-ı Hak cüz’i şeyleri bilmez. Büyük şeyleri bilir.” şeklinde bir inanca sahip olmak…

  4. “Filan kimseyi veya seni görmek Azrail’i görmek gibidir.”, “Seni görünce Azrail’i görmüş gibi oluyorum” demek…

  5. “Falan kimse Cebrail ve Mikail’i olsa da şehadetini kabul etmem” demek… Veya, “ Bu işin içinde Cebrail–Mikail de olsa kabul etmem” demek…

  6. “Bin kuruş ver de falan adamın ruhunu kabz etmesi için Azrail’i göndereyim” demek ve buna benzer mesleği küçümsemeyi ima eden sözü söylemek.

  7. Peygamberlerden birinin peygamberliğini inkar etmek…

  8. Resul–i Ekrem’in (s.a.v.) sünnetinden birine razı olmamak…

  9. “Falan kişi peygamber olsa da iman etmem, onun sözüne inanmam” demek…

  10. “Bıyığı uzatmayıp kısaltmak lazımdır. Bıyığını kısalt. Ağzına girecek şekilde uzamasın…”denildiği zaman,“ Kısaltmam!” demek…

  11. “Peygamber falan şeyi sever idi” denildiği zaman “Ben onu sevmem” demek…niyet burada önemlidir.

  12. Peygambere bir şeyi ayıp görme veya şan–ı nübüvvetine yakışmayan bir ayıbı, bir sıfatı isnat etmek…

  13. Bir hadis–i şerif rivayet olunca, onu küçümseyerek red etmek veya saygısızcasına, “Böyle şeyleri vaktiyle çok dinledik” demek…

  14. Kur’an-ı Kerim’ i veya bir harfini küçümsemek veya pisliğin içine atmak…

  15. Alayvari bir şekilde Kur’ an okumak…

  16. Sohbet esnasında dalga geçercesine veya alay etmek, şaka yapmak maksadıyla Kur’ an-ı Kerim’den bir miktar okumak. Mesela : Bardağa su doldururken “ ke ‘ sen dihâgan” ve su içtikten sonra, “ ve kânet şerâben tahŭran” demek… Bu gibi sözler ve davranışlar, şeriata göre mizah olduğundan küfürdür.

  17. Semavi kitaplardan herhangi birini inkar etmek veya sövmek…

  18. Ehemmiyet vermeksizin, bile bile Kur’ an, Hadis, Tefsir veya Fıkıh kitabı üzerine oturmak…

  19. “ Kur’an bütünüyle Arapça değildir. Kur’an da Arapça olmayan yabancı kelimeler de vardır.” demek… Çünkü “ İnna enzelnâhü Kur’anen Arabiyyen”
  (Meali : Muhakkak Biz, lisanı Arapça olan bir Kur’an–ı sana indirdik ) ayeti Kur’ anın baştan sona Arapça olduğunu isbat ediyor …

  20. “ Fıkıh-ı Ekber” de denilen Akaid ilminin ( İtikad ilmi ) şeriat ilminden olduğunu inkar etmek… Çünkü şeriat iki kısma ayrılmaktadır. (1) Fıkıh–ı Ekber (yani iman ilmi, itikad ilmi, imanın esaslarını izah eden ilim yani akaid…) (2) Fıkı –ı Asgar (dört hak meshebin açıkladığı ameli kısım…)

  21. İcma’ ile sabit olan hükmü inkar veya istihza etmek… (Mesela : Namaz, namazın beş vakte tahsisi, Oruç ve Haccın farziyeti… İçkinin, faizin, zinanın haram oluşu gibi hükümleri inkar etmek veya bu hükümlerle alay etmek, bu hükümleri küçümseyici söz ve davranışlarda bulunmak…)

  22. Bir adama, “Namaz kıl!” denildiği zaman, o adamın “sözü uzatma!” veya “Namaza kim baş getirecek… Kılmakla bitermi?” veya “Ramazan’ a kadar sabredip hepsini birden kılarım.” veya “ Kılmayacağım!” demesi…

  23. Dini hükümleri ihtiva eden fetvaları yırtmak veya küçümseyerek yere atmak…

  24. Livata, zina, katl veya bunların benzeri haramları helal itikat etmek veya helal olmasını temenni etmek…

  25. “Şeriatın hükmü böyledir.” denildiği zaman “Ben şeriat ile amel etmem!” demek…(Mesela “ Müslümanım ama şeriatla amel etmem! Şeriatı istemem” demek…)

  26. Bir günah işlendiği zaman bir kişi tarafından “Tevbe et!” diye ikaz edildiğinde “Ben ne yaptımki tevbe edeyim.” demek…

  27. Zalim bir idareci veya zalim bir kimse bir insana zulmettiği zaman, o kimsenin hukukuna tecavüz ettiği vakit, o haksızlığı ve zulmü göre göre, o zalime “çok güzel yaptın” diye tasdik ve onun hareketini alkışlamak… (Allah’u Teala zulmü yasaklamıştır. Bu şekilde zulüm ve zalimi alkışlayan kişi mukaddesatı küçümsemiş ve yalanlamış olmaktadır. Bu şekilde zulüm ve zalimin destekçisi küfre düşmektedir.)

  28. Şer’i ilimleri bilen alim kimseleri küçümsemek veya onların haiz oldukları şer’i ilimleri küçümsemek… Çünkü bu şekilde şeriat ilimlerini bilen alimleri tahkir, ilimlerini tahkir demektir. İlim ise Sıfat’ı Sübitiyeden olduğundan bilahare ilim sıfatını istihfaf lazım gelir. Binaenaleh küçümsercesine, “Alimciğiz” ve yine küçümseyerek “Hocacığız” demek veya fakih alimin ağzına söğmek ve şer’i ilimleri tahsil edene “ Şimdi ilimde itibar kalmadı. Bu din ilimleri karın doyurmaz. Başka işlerle uğraşta para kazan” demek küfürdür… Bunlardan ayrı olarak yüksek bir yere oturarak alimlerin taklidini yapmak küfürdür… (Mesela, piyes ve filimlerde sahabe rolünü oynamak, diğer din alimlerin rolüne girip onları takliden söz söylemek ve davranışlarda bulunmak çok tehlikeli bir davranıştır. Bu hareketlerin bir kısmı küfre mucip bir kısmı kebair günahtır. Kafirlerin rolüne girip mukaddesatla alay etmek küfürdür. Burada iyi niyet hükmü değiştirmez.)


  29. “İlim meclisine gidelim (Şeriat ilimlerinin anlatıldığı yer)” denildiği zaman “İlim ne işime yarar” demek… Veya dalga geçerek “Ulema yanına gitme! Zevceni talak ile hüküm eder” demek…

  30. İki kimse münakaşa ettiğinde, onlardan biri diğerine “Meclisi ilme gidelim. Şeriata gidelim. Dini hükmü ne ise o olsun” dediğinde diğer kişinin, “ ben ilim istemem” diyerek dinin hükümlerini kabullenmemesi veya küçümsemesi…

  31. Peygambere sövmek…

  32. Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Hz. Ömer’e (r.a.) sövmek, Hz. Aişe’ ye (r.a.) iftirada bulunmak küfürdür.

  KAYNAK


  Muhammed Şakir


  “ İrşadü’l Gafilin”  Ne kadar ince allahım muhafaza buyursun.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nurlu Bir Gelecek İçin Küfre Karşı İttifak
  By 1kul in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.05.09, 22:27
 2. Günahın Küfre Dönüşmesi Nasıl Olur?
  By Ahsen Nur in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 176
  Son Mesaj: 08.08.08, 15:33
 3. Küfre Sebep Olan Söz ve Haller
  By delailinnur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 15.05.08, 08:46
 4. Gaflet, İnsanı Nasıl Küfre Götürür?
  By katregül in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 24.11.07, 16:10
 5. Kıyametin Kopmasına Sebebiyet Veren Günahlar
  By fem_ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.02.07, 23:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0