+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 28

Konu: Asure Günü, Dinimize Sonradan Girme Bir Adet m? Risalelerde Geciyor mu? Asure Tarifi?

 1. #1
  Pürheves zehra2003x - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  180

  Standart Asure Günü, Dinimize Sonradan Girme Bir Adet m? Risalelerde Geciyor mu? Asure Tarifi?

  Asure Günü bilindigi gibi dinimize sonradan girme bir adet...

  Genelde siilerin yas tutma günü olarak kabul edilen bu günün, dinimizde "Mübarekligi" var midir?

  Asure'nin tarifi bize nereden ulasmistir? Osmanli döneminde benzer bir yemek var midir? Araplar benzer bir "Asure" yapiyorlar mi?

  Müslümanlar "Asure" kutladiklarinda, bid'at islemis olmazlar mi?

  Tam sekilde Kur'an ve sünnete uymak isteyen bir müslüman "Asure günü" ne yapmali, ne yapmamalidir?

  Mesela siilerin kendilerini yasa ve kana bulayarak aglanip sizlanmalari ne derece dogrudur? Sehit olmus, en güzel derecelerde mükafatlanan Hz. Hüseyin icin bu kadar agit yapmak ne derece akil karidir?
  Kadere "Isyan" etmek gibi olmuyor mu?

  Risalalerde "Asure günü mübarekligi ve kutlamalari" hakkinda birseyler yaziyor mu?

  http://www.kuranformu.com/forum/inde...opic=96.msg258

 2. #2
  Vefakar Üye zühretünnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  377

  Standart

  hiç irdelememiştim ama benimde merakımı uyandırdı sorularınız.bekleyelim cevabları
  gözler yaşarmadıkca gönülde gökkuşağı oluşmaz

 3. #3
  Pürheves zehra2003x - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  180

  Standart

  Alıntı zühretünnur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  hiç irdelememiştim ama benimde merak?m? uyand?rd? sorular?n?z.bekleyelim cevablar?
  Yukarida aktardigim linkte gecmiste bircok olaylar "Asure günü" olmus..Mesela "Hz. Nuh'un gemisinin kurtulmasi".Fakat bunu bu derece kutsallastirmanin anlamini veya bize kazandirabilecegi sevabi düsünüyorum...

  Eger sacmalik birseyse, ben de kimseye telefon acip kutlamayacagim, dinime göre anlamli seyler yapmak istiyorum.

  Gerci müslüman kardese telefon acmak, sevindirmek de anlamli ve sevabi olan birsey de...Birseyler yapip dagitmak da mutlaka sadaka yerine geciyordur da...Benim de kafam karisik, bu yüzden buradaki kardeslerden destek bekliyorum.....

 4. #4
  Pürheves zehra2003x - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  180

  Standart

  Buna benzer cok yazi var internette, fakat ben Risalelerde de geciyor mu, bir de onu bilmek istiyorum...

  "- Aşure, çeşitli tah?llardan oluşan özel bir tatl? çeşidinin ad?d?r.
  Rivayete göre Muharrem’in 10’unda Nuh aleyhisselam?n gemisi sulardan kurtularak Cudi Dağ?’nda karaya ç?km?şt?r. Bu kurtuluşun şükrü olsun diye geminin ambar?nda kalan tah?llar? ç?kar?p özel bir tatl? yaparak gemi sakinleri aralar?nda paylaşm?şlard?r. ?şte bu tarihî olay? her y?l 10 Muharrem’de bir daha hat?rlamak niyetiyle ayn? tatl? yap?larak eş dost, konu komşu ile yeniden bir kaynaşma ve hediyeleşme vesilesi yap?lmaktad?r. Böylece hem komşular aras?nda sevgi ve sayg?n?n gelişmesine sebep olmakta hem de tarihte yaşanm?ş tufan hadisesi ve karaya ç?k?ş olay?n?n mesaj? bir daha zihinlerde canlanmaktad?r. Aşure tatl?s? bu özellik ve güzelliğinden dolay? as?rlar boyu varl?ğ?n? sürdürmüştür.

  Soru: 10 Muharrem aşure gününde oruç tutmak nedir, kaç gün oruç tutulmal?d?r?
  Cevap: K?saca ifade edecek olursak diyebiliriz ki, 10 Muharrem’de oruç tutan sevap al?r, tutmayan da günaha girmez. Ayr?ca oruç tutanlar tek oruçla kal?rsa tek sevapla kalm?ş olur, yan?na bir oruç daha ekleyerek orucu çiftlerse çift sevap alm?ş olur. Tek sevaptan elbette çift sevap daha güzeldir. Bu sebeple deniyor ki: Aşure gününde oruç tutacak olanlar aşure orucunu tek b?rakmay?p ya önüne yahut da arkas?na bir oruç daha ekleyerek çift oruç tutsalar sevab? da çiftlemiş, daha güzelini yapm?ş olurlar...
  Soru: Muharrem ay? neden hicri senenin birinci ay? seçilmiştir. Muharremin hicri senenin ilk ay? olarak seçilmesinde başka sebepler var m?d?r?
  Cevap: Muharrem ay?n?n hicri senenin birinci ay? olarak seçilmesine o ayda yaşanan birçok kutsal olaylar sebep olmuştur.
  Nitekim on peygamberin kurtuluş mucizeleri 10 Muharrem’de cereyan etmiştir. Adem aleyhisselamdan başlayarak birçok peygamberlerin zorluklar? yenip düşmanlar?ndan kurtulmalar? gibi hay?rl? ve uğurlu olaylar hep 10 Muharrem’de yaşanm?şt?r. Bu sebeple de bu kutsal olaylar, yaşand?ğ? zaman parças?n? kutsal zaman dilimi haline getirmiş, muharrem ay?n? ve özellikle de onuncu gününü insanl?ğ?n s?cak ilgisine mazhar k?lm?şt?r. Ayr?ca ashab?n ilk hicreti de bu ayda gerçekleşmiş, ilk muhacir kafilesi muharremde yola ç?km?şt?r. Tüm bu güzellikleri bünyesinde toplayan muharrem ay? bu sebeplerle Ramazan’dan sonra gelen en özel ve güzel bir ay olarak tarih boyunca ilgi odağ? olmuştur.
  Tabii ki sadece böyle sevindirici olaylara sahne olmakla kalmam?ş, 10 Muharrem’de üzücü olaylar da cereyan etmiştir. Hazreti Resulullah’?n aziz Ehl-i Beyti’nin yetmiş iki eşsiz büyüğü de 10 Muharrem’de Kerbela’da şehit edilmiştir. Bu olay da 10 Muharrem’i gönül yak?c?, vicdan s?zlat?c? ?st?rap günümüz haline dönüştürmüştür.
  Soru: 10 Muharrem’de baz?lar?n?n s?rtlar?n? zincirlerle dövüp kanatmalar?, bakanlar?n korkacağ? görüntüler meydana getirmeleri, dinin bir emri, ?slam’?n bir icab? m?d?r? Yoksa bunu yapanlar?n kendi tercihleri midir?
  Cevap: 10 Muharrem’deki zincirli dövünmeler dinin emri, ?slam’?n icab? olamaz. Olmad?ğ? içindir ki art?k böyle dövünme ve çileye ortak olma görüntüleri de yavaş yavaş terk ediliyor, olay?n üzüntü ve çilesi gönüllerde, zihinlerde yaşanmal?, düşüncesi kuvvet kazan?yor. Böylece de ürkülen çirkin görüntüler, art?k şuurlu tefekküre yerini b?rak?yor. ?slam büyükleri Kerbela, S?ffîn ve Cemel Vak’as? gibi gönül yak?c?, vicdan s?zlat?c? olaylar? enine boyuna anlat?p da zihinlerde yeniden bir kargaşa meydana getirmeyi uygun bulmam?şlar, zalimlerin cezaya gittiğini, mazlumlar?n da mükafata uçtuğunu ifade ile adaletin yerini bulmuş olduğunu hat?rlatm?şlar, bize duadan başka bir şey kalmam?şt?r, demişlerdir. ?lk müceddid Ömer bin Abdülaziz gibi büyük bir zat da bu konuda son sözünü şöyle söylemiştir: -Allah bizim elimizi o kanl? olaylardan temiz tuttu, biz de dilimizi temiz tutar, ileri geri konuşmaktan çekiniriz!.."

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aşure GünüŞu anda takvimlerimizde iki tarih vard?r. ?kisi de peygamberlerle alâkal?d?r. Biri ?sa Aleyhisselâm??n doğumunu temel kabûl eder, biri de Muhammed Aleyhisselâm??n hicretini...
  ?sâ Aleyhisselâm??n doğumundan başlayan tarihe, ?Milâdî Tarih? ad? verilmiştir.
  Âhirzaman Nebîsi?nin hicretini temel kabûl eden tarihe de ?Hicrî Tarih? ad? verilmiştir.
  Demek her iki takvim de peygambere dayanmaktad?r.
  Milâdî takvimde sene nas?l Ocak ay? ile başlarsa, Hicrî takvimde de Muharrem ay? ile başlar; ilk hicret kafilesinin yola ç?kt?ğ? bu ay, hicrî senenin ilk ay? olarak bilinir.
  Muharrem ay?n?n, senenin ilk ay? oluşuna sadece hicret kafilesinin bu ayda harekete geçmesi sebep olmam?şt?r. Bu ay, ayr?ca tarih boyunca fevkalâde hâdiselere menşe? ve mebde? olmuştur. Bu hâdiselerle de Muharrem ay? hicrî takvimin birinci ay? olmaya lây?k görülmüştür.
  Hele bu ayda bir de Aşure günü vard?r ki, geçmiş bütün peygamberlerce farkl? bir gün olarak kabûl edilmiş, birçok hay?rl? ve hattâ hüzünlü hâdiseler bu Muharrem ay?n?n 10. günü içinde kaderin çizgisine aksetmiştir.
  Nitekim rivâyete bak?l?rsa, Âdem Aleyhisselâm??n tevbesinin bugünde kabûlünden tut da, Mûsa Aleyhisselâm??n, Firavun?un takibinden kurtulmas?, Firavun?un K?z?ldeniz?de boğulmas?, Nûh Aleyhisselâm??n tûfandan kurtulup da karaya ç?kmas? gibi hay?rl? hâdiseler, hep bu 10 Muharrem?de vâki olmuştur.
  Bu yüzdendir ki, hemen bütün ?slâm ülkelerinde 10 Muharrem?de çeşitli tah?llar?n bir araya getirilerek yap?ld?ğ? aşure tatl?s? yap?l?r, bu tarihî hâdiselerin hat?rlanmas? mânas?nda sevinçli ve neş?eli günler yaşan?r, eş dosta aşure yedirme âdeti devam eder. Asl?nda böyle bir tatl? ?slâmî bak?mdan ne emredilir, ne de nehiy... Yâni, ne yapana yapma denir, ne yapmayana yap... Anlay?ş ve âdet mes?elesi... ?slâmî hayat? büsbütün monotonlaşt?rmamak, neş?e ve hediyeleşme âdetinden mahrum etmemek için aşure tatl?s?n? mahzurlu bulmak bilmem nas?l olur? Sebep olduğu sevgi ve sevinç bak?m?ndan düşünmek gerek...
  Arapçada ?aşere? on, âşir ?onuncu? demektir. Halk?m?z onuncu gün mânas?na gelen ?âşir??i, Aşure şeklinde telâffuz ederek Muharrem?in onuncu gününe Aşure günü ismi vermiş, böylece tarihe de Aşure günü olarak geçmiştir. Nûh Aleyhisselâm??n gemisinden karaya ç?kt?ğ? günü, geride kalan çeşitli tah?llar? bir araya getirip de pişirdiği şükür tatl?s?n?n hat?rlanmas? mânas?nda yap?lan aşureler, herhalde gönüllerde bir canlanma, çoraklaşan maddî hayat?m?zda bir tebessüme imkân vermektedir. Kendi gibi, mânas? da tatl?d?r. Hazret-i Resûlüllah, hicretten önce 10 Muharrem?de oruç tutarlard?. Ashâb? da onu aynen takip edip tutard?. Hicretten sonra ikinci senede Ramazan orucu farz k?l?n?nca kendisi 10 Muharrem günü oruç tutmay? b?rakt?, tutanlara da serbest olacaklar?n? ima eden ifadede bulundu. Bu günlerde oruç, o yüzden sünnet oldu. Dileyen tutar.

  ahmet şahin
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Muharrem ay?n?n özelliği,Aşure tatl?s?n?n güzelliği..Aşure nedir, nereden kalmad?r?
  Soru: Aşure, tatl?s? nedir,nereden kalm?şt?r.Bugün bunu tekrar etmenin hikmeti ne olabilir?
  Cevap:Aşura tatl?s? çeşitli tah?llar bir araya getirilerek yap?lan özel bir tatl? çeşididir.
  Rivayete göre Muharrem'in onunda Nuh aleyhisselam?n gemisi sulardan kurtularak Cudi dağ?nda karaya ç?km?şt?r. Bu kurtuluşun şükrü olsun için geminin ambar?nda kalan tah?llar? ç?kar?p özel bir tatl? yaparak gemi sakinleri aralar?nda paylaşm?şlard?r. ?şte bu tarihi olay? her y?l on muharremde bir daha hat?rlamak niyetiyle ayn? tatl? tekrar edilerek eş dost, konu komşu ile yeniden bir kaynaşma ve hediyeleşme vesilesi yap?lmaktad?r. Böylece hem komşular aras?nda sevgi ve sayg?n?n gelişmesine sebep olmakta hem de tarihte yaşanm?ş tufan hadisesi ve karaya ç?k?ş olay?n?n mesaj? bir daha zihinlerde canlanmaktad?r. Aşure tatl?s? vesile olduğu bu özellik ve güzelliğinden dolay? as?rlar boyu varl?ğ?n? sürdürmüştür.

  Soru: On muharrem Aşure gününde oruç tutmak nedir, kaç gün oruç tutulmal?d?r?
  Cevap: K?saca ifade edecek olursak diyebiliriz ki, on muharremde oruç tutan sevap al?r, tutmayan da günaha girmez. Ayr?ca oruç tutanlar tek oruçla kal?rsa tek sevapla kalm?ş olur, yan?na bir iki oruç daha ekleyerek tutarlarsa ekledikleri oruç kadar sevap alm?ş olurlar. Bu sebeple deniyor ki, Aşure gününde oruç tutacak olanlar Aşure orucunu tek b?rakmay?p önüne ve arkas?na da oruç ekleyerek tutarlarsa sevab? da ekledikleri oruç kadar çoğalm?ş olur elbette.

  Soru: Muharrem ay? neden hicri senenin birinci ay? seçilmiştir? Bunun hicretin bu ayda başlamas?ndan başka hikmetleri de olabilir mi?.
  Cevap: Muharrem ay?n?n hicri senenin birinci ay? olarak seçilmesine, ilk hicret kafilesinin bu ayda yola ç?kmas? sebep olduğu gibi,ayr?ca tarih boyunca bu ayda yaşanm?ş birçok kutsal olaylar da seçim sebebi olarak görülmüştür. Nitekim on Peygamberin kurtuluş mucizeleri on muharremde cereyan etmiştir. Adem aleyhisselamdan başlayarak birçok peygamberlerin zorluklar? yenip düşmanlar?ndan kurtulmalar? gibi hay?rl? ve uğurlu olaylar hep on muharremde yaşanm?şt?r. Bu sebeple de bu kutsal olaylar, yaşand?ğ? zaman parças?n? kutsal zaman dilimi haline getirmiş, muharrem ay?n? ve özellikle de onuncu gününü insanl?ğ?n s?cak ilgisine mahzar k?lm?şt?r. Ayr?ca ashab?n ilk hicreti de bu ayda gerçekleşmiş, ilk muhacir kafilesi muharremde yola ç?km?şt?r. Peygamberimizin hicreti ise bundan bir ay sonra Rebiualevvel ay?n?n başlar?nda gerçekleşmiştir. Tüm bu güzellikleri bünyesinde toplayan muharrem ay? bu sebeplerle Ramazan'dan sonra gelen en özel ve güzel bir ay olarak tarih boyunca ilgi odağ? olmuştur.
  Tabii ki sadece böyle sevindirici olaylara sahne olmakla kalmam?ş, on muharremde üzücü olaylar da cereyan etmiştir. Hazret-i Resulullah'?n aziz Ehl-i Beyti'nin yetmiş iki eşsiz büyüğü de on muharremde Kerbela'da şehid edilmiştir. Bu olay da on muharremi gönül yak?c?, vicdan s?zlat?c? ?st?rap günümüz haline dönüştürmüştür...

  Soru: On muharremde, baz?lar?n?n s?rtlar?n? zincirlerle dövüp kanatmalar?, bakanlar?n korkacağ? görüntüler meydana getirmeleri, dinin bir emri, ?slam'?n bir icab? m?d?r? Yoksa bunu yapanlar?n kendi tercihlerimidir?...
  Cevap: On muharremdeki zincirli dövünmeler dinin emri, ?slam'?n icab? olamaz. Olmad?ğ? içindir ki art?k böyle dövünme ve çileye ortak olma görüntüleri de yavaş yavaş terk ediliyor, olay?n üzüntü ve çilesi gönüllerde, zihinlerde yaşanmal?, düşüncesi kuvvet kazan?yor. Böylece de ürkülen çirkin görüntüler, art?k şuurlu tefekküre yerini b?rak?yor.
  ?slam büyükleri Kerbela, S?ff?n ve Cemel vak'as? gibi gönül yak?c?, vicdan s?zlat?c? olaylar? enine boyuna bir daha deşeleyip te zihinlerde yeniden bir kargaşa meydana getirmeyi uygun bulmam?şlar, zalimlerin cezalar?n? ald?ğ?n?, mazlumlar?n da mükafatlar?na nail olduğunu ifade ile adaletin ahirette tecelli etmiş olduğunu hat?rlatm?şlar, bize duadan başka bir şey kalmam?şt?r demişlerdir. ?lk müceddid Ömer bin Abdulaziz gibi büyük bir zat da bu konuda son sözünü şöyle söylemiştir: "Allah bizim elimizi o kanl? olaylardan temiz tuttu, biz de dilimizi temiz tutar, ileri geri konuşmaktan çekiniriz!.."
  Yeni suçlular arar gibi bir gerginliğe sebep olmay?z.

  ahmet şahin
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Üçüncüsü: Üstadımız, aynı yine bugün Emin’e dedi: "Üç dört aydır her hafta karyesinden buraya gelen hane sahibesi gelmedi, kirasını dört aydır almadı. Herhalde cevap gönderin gelsin, alsın" dediği aynı dakikada, dört aydan beri yanına gelmeyen o hane sahibesi kapıyı vurdu, geldi. Beş aylık kirasını aldı. Üstadımız, bu hadise-i inayetten memnuniyeti için, uzak bir nahiyeden gelen, yuvarlak, hiç görmediğimiz ve burada bulunmayan bir küçük ekmeği o hane sahibesine verdi. Aynı vakitte, yirmi dakika zarfında, burada bulunmayan aynı ekmekten, iki sene Risale-i Nur’un iki kitabını alıp mütalaasının manevi ücretinden binde bir ücret olarak geldi. Ve bir parçacık aşure çorbasını dahi yine o ev sahibesine verdi. Aynen, o aşurenin on misli kadar, lâtif üç ekmek, yine iki sene iki kitabın okunmasına binde bir ücreti diye geldi. Gözümüzle gördük. (Kastamonu Lahikası)
  ...............
  Rabian: Yirmi Yedinci Mektuba ilhak edilecek, kardeşlerimizin bazı yeni fıkralarını size gönderdim. Hakikaten bu fıkralar ve umum Yirmi Yedinci Mektubun fıkraları çok faydalıdırlar. Ehemmiyetli, tatlı, hoş, güzel mânâlar, dersler; teşvik, teşci eder hisler vardır. Ben kendim onlardan tatlı istifade ediyorum; tembel olduğum zaman bana ehemmiyetli bir teşvik kamçısı oluyor. Her neyse... Kardeşlerim, gücenmeyiniz; bir miktardır sizlere mektup yazdığım zaman birbirinden uzak meseleleri topluyorum; her mektup bir aşure olur.(Barla lahikası)

  Aşurenin risalelerdeki hissesi bu kadar...

 8. #8
  Pürheves zehra2003x - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  180

  Standart

  Allah razi olsun Fehim Kardes.

  Hmmm, dine aykiri olup olmadigi filan yazmiyor demek ki....

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  dine ayk?r? değil ama D?NDE YOKTUR..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Pürheves melekseker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  214

  Standart

  Sabahleyin evden ç?karken dost tv de muharrem ay? ile ilgili hadisi şerifler okuyordu.
  Ramazan orucundan sonra en faziletli ve mübarek ay?n muharrem olduğu.
  Oruç tutmak isteyenlerin aşure gününü bir öncesi veya sonraki günle birleştirmek gerektiğini....
  Bu ay ALLAH ?n ay?d?r ifadeside kullan?ld?...
  Aşure pişirmek geleneksel hale gelmiş gibi ama bir ilahiyatç? kardeş cevap verse daha makbule geçer.
  Ravi: Hz. Zeyd İbnu Talha İbnu Rükane(r.a.)
  Hadis Metni: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır, İslam'ın ahlakı hayadır."
  Kaynak: Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 9, (2, 905); İbnu Mace, Zühd 17, (4181, 4182)

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ne kadar zararlı olduğunu bilâhere(sonradan) anlar, ama iş işten geçer.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 02.12.14, 04:35
 2. Dinimize göre kadın-erkek ilişkisi nasıl olmalıdı
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.13, 10:09
 3. Risalelerde "sekeneler ve mümessiler" nerede geçiyor"
  By fütüvvet in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.09.11, 14:58
 4. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 29.02.08, 14:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0