+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 26

Konu: Allah'ın Zaman ve Mekandan Münezzeh Olması?

 1. #1
  Dost beyzade - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  30

  Standart

  arkadaşlar 2y?ld?r bir konu beni çok düşündürüyor ALLAH C.C.zamandan ve mekandan münezzehtir ne demektir

 2. #2
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  ?mam-? Rabbani hazretleri Mektubat adl? eserinde buyuruyor ki:
  Allahü teâlâ, zamanl?, mekanl?, cihetli değildir. Bir yerde, bir tarafta değildir. Zamanlar?, yerleri, yönleri O yaratm?şt?r. Cahiller, Onu Arş’?n üstünde veya yukar?da gökte san?r. Arş? da, yukar?s?n? da, aşağ?s?n? da O yaratm?şt?r. Sonradan yarat?lan bir şey, kadim [ezeli] olana yer olamaz. Allah, madde, cisim ve hâl değildir. Benzeri, ortağ?, z?dd? yoktur. Bildiğimiz, düşünebileceğimiz şeyler gibi değildir. Nas?l olduğu anlaş?lamaz, düşünülemez. Hat?ra gelen her şey yanl?şt?r. O kâinat?n ne içinde, ne de d?ş?ndad?r. ?çinde, d?ş?nda olmak, var olan iki şey aras?nda düşünülür. Halbuki kâinat, hayal mertebesinde yarat?lm?şt?r. Hayal mertebesindeki âlemin devaml? var görünmesi, Allahü teâlân?n kudreti ile oluyor. (cilt.2, mektup.67)

  Bir kimse hayal kursa, hayalinde çeşitli işler yapsa, (Bu kimse, hayalinin içindedir, d?ş?ndad?r) denemez. Çünkü hayal gerçek değildir. Rüya da hayale benzer. Rüya gören kimse, rüyas?n?n ne sağ?ndad?r, ne solundad?r. Rüyas?nda gözsüz görür, kulaks?z işitir, dilsiz konuşur, yer, içer, hatta rüyas?nda rüya bile görür. Allahü teâlân?n kudreti ile hep devam etse, insan rüyay? gerçek bilir, rüyadan başka hayat yok zanneder. Bu dünya hayat? da bir rüyadan ibarettir. Demek ki; kâinat hayal mertebesinde yarat?ld?ğ? için bize var gibi görünmektedir. Ezeli ve ebedi var olan yaln?z Allahü teâlâd?r. O halde, Allah, hayal olan bu kâinat?n içinde, d?ş?nda denemez. (Mektubat-? Rabbani – Sefer-i Ahiret Risalesi)

  Mevlana Halid Bağdadi hazretleri buyuruyor ki:
  Allahü teâlân?n yönü, karş?da bulunmas? yoktur, madde, cisim değildir. Say?l? değildir. Ölçülmez. Onda değişiklik olmaz. Mekanl? değildir. Bir yerde değildir. Zamanl? değildir. Öncesi, sonras?, önü arkas?, alt? üstü, sağ? solu yoktur. Bunun için, insan düşüncesi, insan bilgisi, insan akl?, Onun hiçbir şeyini anlayamaz. Onun nas?l görüleceğini de kavrayamaz. El, ayak, yön, yer ve bunlar gibi, Allah için caiz olmayan kelimelerin, âyet ve hadislerde bulunmas?, bizim anlad?ğ?m?z ve bildiğimiz, bugün kullan?lan manalarda değildir. Böyle âyet ve hadislere Müteşabihat denir. Bunlar, k?sa veya uzun olarak, tevil olunur. Yani, Allah’a yak?şacak başka mana verilir. Mesela, (Allah’?n eli, onlar?n ellerinin üstündedir) ve (Arş’?n üzerine istiva eden Allah, nerede olursan?z olun, sizinle beraberdir) mealindeki âyetler için, burada ne murat edilmişse, öylece inand?m demeli. Allah’?n ilmi, bizim ilmimize, benzemez. Onun eli de, elimiz gibi değildir, istivas? da bizim istivam?za benzemez, beraber olmas? bizim beraber olmam?za benzemez demelidir.
  (?tikadname)


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 3. #3
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  16.Söz
  Diyorsun ki: "Ehadiyet-i Zât-? ?lâhiye ile külliyet-i ef'âli ve vahdet-i şahsiyesiyle muînsiz umumiyet-i Rubûbiyeti ve Ferdâniyeti ile şeriksiz şümûl-ü tasarrufât? ve
  mekândan münezzehiyetiyle her yerde hâz?r bulunmas? ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yak?n olmas? ve birliği ile her işi bizzat elinde tutmas?, hakâik-? Kur'âniyedendir. Kur'ân ise, hakîmdir. Hakîm ise, ak?l kabul etmeyen şeyleri akla tahmîl etmez. Ak?l ise, zâhirî bir münâfât? görüyor. Akl? teslime sevk edecek bir izah isterim."

 4. #4
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  cevap k?sm?n? ehil biri eklese iyi olur..

 5. #5
  Müdakkik Üye uSuLca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara & Kütahya
  Mesajlar
  877

  Standart

  Zaman ve mekan kavram? sadece bu dunya ?c?n vard?r b?z?m ?c?n vard?r. Allah ?c?n zaman ve mekan d?ye b?r kavram yoktur. T?pk? Allah?n b?z?m ?c?n daglar? den?zler? dunyay? yaratm?s olmas? g?b? zaman ve mekan?da b?z?m ?c?n yaratms?t?r B?z?mle b?rl?kte (k?yametle) oda son bulacakt?r.

 6. #6
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Temsil, i'câz-ı Kur'ân'ın en parlak bir aynası olduğundan, biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız. Şöyle ki:
  Birtek zât, muhtelif merâyâ vâsıtasıyla külliyet kesb eder. Cüz'î-yi hakiki iken, umumi şuûnâta mâlik bir küllî hükmüne geçer. Meselâ, şems bir cüz'î-yi müşahhas iken, eşyâ-i şeffâfe vâsıtasıyla, öyle küllî hükmüne geçer ki, rûy-i zemini timsâlleriyle, akisleriyle dolduruyor; hattâ katarât ve parlak zerrât adedince cilveleri bulunuyor. Güneşin harareti ve ziyâsı ve ziyânın içinde olan yedi renkli elvân-ı seb'ası, herbirisi, mukabilindeki eşyaya muhît, âmm ve şâmil oldukları halde; herbir şeffaf şey dahi güneşin timsâliyle beraber harareti, hem ziyâyı, hem elvân-ı seb'ayı gözbebeğinde saklıyor ve sâfî kalbini ona bir taht yapıyor.
  Demek, şems, vâhidiyet haysiyetiyle, ona mukabil umum eşyaya muhît olduğu gibi; Ehadiyet cihetiyle, herbir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber, bir nevi cilve-i zâtıyla bulunur.
  16.söz

  cenab-ı hakkın bir mahluku olan güneş bize çok uzak iken nasıl ışığıyla ısısıyla yakın oluyorsa;Allah nuraniyet sırrıyle bize nihayetsiz uzak iken yakın olmasını aklen anlamamız lazım.
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 7. #7
  Müdakkik Üye uSuLca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara & Kütahya
  Mesajlar
  877

  Standart

  ?nsan akl?n?n ac?zl?g? ?ste burda ortaya c?k?yor. Cok bas?t arkadaslar ALlah?n b?z?m ?c?n yaratt?g? b?nlerce n?metten ?k? tanes? zaman ve mekan kolumuz kem?g?m?z agaclar sular daglar g?b? vucudumuz g?b? Allah?n kollar? var m?d?r b?z?m k?ler g?b? tab?k? yoktur. Allah bundan munezzeht?r kol b?z?m ?c?n vard?r. Aynen bunun g?b? zaman ve mekan da b?z?m ?c?n vard?r ayetlerden hat?rlars?n?z Allah bell? b?r sure ?c?n b?z? dunyaya gonder?yor burda surey? yarat?yor dunya da bel?rl b?r mekan b?z?m ?c?n s?nav?m?z ?c?n Nas?l Allah yaratt?g? g?cb?rseye muhtac deg?lse zaman ve mekanada muhtac deg?l Bunlardan munezzeh..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  insan?n alg?lar?na göre yani beş duyusuna göre zaman vard?r..

  ama ruhuana göre zaman yoktur..

  nas?lki cisimleri ,görme alg?s?yla görüyorsun..

  bu alg? sende olmasa göremezsin..dokunma duyusu olmazsa dokunarak alg?layamazs?n..işte zaman dediğim olayda alg?lar?n?n bir olay?n başlang?c? ile sonu aras?ndaki vakti alg?lamas?yla ortaya ç?k?yor ..buna zaman deniliyor..

  oysa ruh zamanla bağl? değildir.

  bunun ispat? evliyada oluşan bast? zaman hakikat?..3.leman?n sonunda izah? vard?r.

  mekana gelince yer edinme manas?nda..herşeyi yaratan Allah ise ..Ve Allaha her daim bunlar? kayyum ismiyle tutuyorsa , nas?l kendi yaratt?ğ?n?n içinde yer edinir..Bu samed ismine z?d değilmi.....Samed; hiçbir şeye ihtiyac? olm?yan..ama herşeyin Ona muhtaç olduğu değil midi..

  işte ihlas süresini çok iyi okuyup anl?yal?m....
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Dost beyzade - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  30

  Standart sorum

  cevap yazan arkadaşların cümlesinden mevlam razı ola gerçek olan şuki bu fakir hakir pür taksir sizler kadar risalelere vakıf değil bazan edepsizlik yaparsam neolur kusuruma bakmayın gerçek olan din ve imanın peşindeyim peygamberim efendim şuan gelse yaşadığım dine baksa belki bana ümmet gözüyle bakmaz.bu fakir bunun korkusunu yaşamaya devam ediyor

 10. #10
  Ehil Üye Barla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  1.108

  Standart

  Meselâ, deniliyor ki, "Cenâb-? Hak -1- dir, herşeye herşeyden daha yak?nd?r, cisimden, mekândan münezzehtir. Her velî, kalbi içinde Onunla görüşebilir. Neden dolay? velâyet-i Ahmediye (a.s.m.), Mi'rac gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra, her velînin kendi kalbinde muvaffak olduğu münâcâta muvaffak oluyor? Elcevap: Şu s?rr-? gâm?z? iki temsil ile fehme takrîb ediyoruz. On ?kinci Sözün s?rr-? i'câz-? Kur'ân ve s?rr-? Mi'rac hakk?nda olan şu iki temsili dinle:
  � Birinci Temsil: Bir sultan?n iki çeşit mükâlemesi, sohbeti, görüşmesi vard?r; iki tarzda hitâb?, iltifat? vard?r.
  Birisi, âmî bir raiyyetiyle cüz'î bir iş için, hususi bir hâcete dâir, has bir telefonla sohbet etmektir.
  Diğeri, saltanat-? uzmâ ünvân? ile ve hilâfet-i kübrâ nâmiyle ve hâkimiyet-i âmme haysiyetiyle ve evâmirini etrafa neşir ve teşhir maksad?yla, o işlerle alâkadar bir elçisiyle veya o evâmir ile münâsebettar büyük bir memuru ile konuşmakt?r, sohbet etmektir ve haşmetini izhâr eden ulvî bir fermanla bir mükâlemedir.
  ?şte -2- şu temsil gibi: Şu kâinat Hâl?k?n?n ve Mâlik-ül-Mülk Vel Melekûtun ve Hâkim-i Ezel ve Ebedin iki tarzda mükâlemesi, sohbeti, iltifat? vard?r. Birisi: Cüz'î ve has, diğeri: Küllî ve âmm... ?şte: Mi'rac, Velâyet-i Ahmediyyenin (A.S.M.) bütün velâyât?n fevkinde bir külliyyet, bir ulviyyet sûretinde bir tezâhürüdür ki: Bütün Kâinat?n Rabbi ismiyle, bütün mevcûdât?n Hâl?k? ünvân?yla Cenâb-? Hakk'?n sohbetine ve münâcat?na müşerrefiyettir.
  ?kinci Temsil: Bir adam, elindeki bir aynay? güneşe karş? tutar. O ayna, kendi miktar?nca bir ?ş?k ve yedi rengi hâvi bir ziyây?, bir aksi, şemsten al?r; onun nisbetinde güneşle münâsebettar olur, sohbet eder. Ve o ?ş?kl? aynay? karanl?kl? hânesine veya dam alt?ndaki küçük, hususi bağ?na tevcih etse, güneşin k?ymeti nisbetinde değil, belki o aynan?n kabiliyeti miktar?nca istifade edebilir. Diğeri ise, aynay? b?rak?r, doğrudan doğruya güneşe karş? ç?kar, haşmetini görür, azametini anlar. Sonra pek yüksek bir dağa ç?kar, güneşin pek geniş şâşaa-i saltanat?n? görür ve bizzat perdesiz onunla görüşür. Sonra döner, hânesinden veya bağ?n?n dam?ndan geniş pencereler açar, gökteki güneşe karş? yollar yapar, hakiki güneşin dâimî ziyâs? ile sohbet eder, konuşur. Ve böylece minnettarâne bir sohbet edebilir ve diyebilir: "Ey yeryüzünü ?ş?ğ?yla yald?zlayan ve zeminin vechini ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazdar? olan nâzenin güneş! Onlar gibi benim hâneciğimi, bahçeciğimi ?s?nd?rd?n ve ?ş?kland?rd?n-bütün dünyay? ?ş?kland?rd?ğ?n ve yeryüzünü ?s?nd?rd?ğ?n gibi." Halbuki, evvelki ayna sahibi böyle diyemez. O ayna kayd? alt?nda güneşin aksi ise, âsâr? mahduttur, o kayda göredir.
  Nurlarla alâkadar olduğum zamanlarda, dünyevî bütün lezzetlerin fevkinde büyük bir zevk ve havâssımda azîm bir şevk hissediyorum...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir
  By bahtiyarsb in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.09.09, 08:16
 2. Risaleler Hatadan Münezzeh midir?
  By abdussamedfani in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 166
  Son Mesaj: 28.03.08, 16:03
 3. Her Zaman Allah Allah Allah...
  By ZERO_M_ in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.02.08, 22:49
 4. Allah Nasıl Hem Her Yerde,Hem De Mekândan Beri Olabiliyor?
  By BiKeS_ in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.08.07, 12:00
 5. İşimiz Ne Zaman Allah'a Kalır?
  By elff in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 15.08.06, 13:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0