“KUR’AN-I KERİM’DEN SORULAR

• “Bilmez misin ki,Allah yerde ve göklerde ne varsa bilir?Bu bilgisi,bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur.Bu (eşya ve olayların bilgisine sahip olmak),Allah için çok kolaydır.” (Hac 22/70)
• “Görmez misin ki,göklerde olanlar ve yerde olanlar,güneş,ay,yıldızlar,dağlar,ağaçlar,hayvanla r ve insanların bir çoğu Allah’a secde ediyor;bir çoğunun üzerin de azap hak olmuştur.Allah kimi hor ve hakir kılarsa,artık onu değerli kılacak kimse yoktur.Şüphesiz Allah dilediğini yapar.” (Hac 22/18)
• “Görmedin mi Allah,geceyi gündüzün içine sokuyor;gündüzü gecenin içine sokuyor.Güneşi ve ayı,emrine boyun eğdirmiştir.Her biri muayyen bir süreye kadar akıp gider.Ve Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.” (Lokman 31/29)
• “Andolsun ki ilk yaratmayı bildiniz,düşünüp ibret almanız gerekmez mi?Ektiğinizi gördünüz mü?Siz mi onu bitiriyorsunuz,yoksa bitirenler biz miyiz?” (Vakıa 56/62-64)
• “Allah mı hayırlı,yoksa O’na koştukları ortaklar mı?Yoksa gökleri ve yeri yaratan,gökten size su indiren mi?O suyla,bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik.Allah’tan başka bir tanrı mı var?” (Neml 27/59-60)
• “İçtiğiniz suya baktınız mı?Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indirenler bizler miyiz?Dileseydik onu tuzlu yapardık.Şükretmeniz gerekmez mi?” (Vakıa 56/68-70)
• “De ki: suyunuz çekiliverse,söyleyin bakalım,size kim bir akarsu getirebilir?” (Mülk 67/30)
• “Tutuşturduğunuz ateşi gördünüz mü?Onun ağacını siz mi yarattınız,yoksa yaratan biz miyiz?” (Vakıa 56/71-72)
• “Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah’ı tesbih ettiklerini görmez misin?Her biri kendi duasını ve tesbihini bilmiştir.Allah,onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir.” (Nur 24/41)
• “Bakmıyorlar mı develere,nasıl yaratıldı?Göğe,nasıl yükseltildi?Dağlara,nasıl dikildi?Yere,nasıl döşendi?” (Gasiye 88/17-20)
• “Göklerin,yerim melekutuna,Allah’ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakıp ibret almadılar mı?Peki buna inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar?” (A’raf 7/185)
• “Üstlerindeki göğe bakmadılar mı,onu nasıl yaptık,süsledik,hiçbir çatlağı yoktur?Arzı nasıl yaydık,ona sağlam bağlar attık,onda her güzel çifti bitirdik.” (Kaf 50/6-7)
• “Görmedin mi Allah bulutları sürer,sonra onları birbirine geçirir,sonra onları birbiri üstüne yığar(sıkıştırır),arasından yağmurun çıktığını görürsün.Gökteki dağlar (gibi büyük bulut parçalarından) bir dolu indirir de onunla dilediğini vurur (ziyana uğratır),dilediğinden de onu başka tarafa çevirir.Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır.” (Nur 24/43)

• “ O ,iki doğunun ve iki batının Rabbidir.Şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?” (Rahman 55/17-18)

• “Görmedin mi Allah,yerdeki eşyayı ve emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi.Göğü de,kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur.Çünkü Allah,insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.” (Hac 22/65)

• “Allah‘ın rahmetinin eserlerine bak ki,yeri ölümünden sonra nasıl da diriltiyor?Şüphesiz O,ölüleri de diriltecektir.O her şeye kadirdir.” (Rum 30/50)

• “Göklerde ve yerde olanları,Allah’ın bildiğini görmüyormusun?Üç kişi gizli konuşsa,mutlaka dördüncüleri O’dur.Beş kişi gizli konuşsa,mutlaka altıncıları O’dur.Bundan az,bundan çok da olsalar,nerede bulunsalar mutlaka O,onlarla beraberdir.Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verir.Çünkü Allah,her şeyi bilendir.” (Mücadele 58/7)

• “Sözünüzü ister gizleyin,ister açığa vurun.bilin ki,O kalplerin içindekilerden haberdardır.Yaratan bilmez olur mu?” Mülk 67/13-14)


• Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları hiç görmediler mi?Onları (havada) Rahman olan Allah’tan başkası tutmuyor.Şüphesiz O,her şeyi görmektedir.Rahman olan Allah’a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir?İnkarcılar ancak derim bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.Allah size verdiği rızkı kesiverse,size rızık verebilecek olan kimdir?Hayır,onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar.şimdi (düşünün bakalım),yüz üstü kapanarak yürüyen mi(varılacak) yere daha iyi erişir,yoksa doğru yolda yürüyen mi?” (Mülk 67/19-22)

• “O halde Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun?” (Necm 53/55)

• “Bizim sizi boş yere,bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmiyeceğinizi mi sandınız? (Mü’minun 23/115)

• “İnsan önceden hiçbir şey değilken kendisini nasıl yarattığımızı düşünmüyor mu?” (Meryem 19/67)

• “Görmediler mi,Allah nasıl yaratmayı başlatıyor,sonra onu iade ediyor?Bu ,Allah’a göre kolaydır.” (Ankebut 29/19)

• “Yaratan yaratmayan gibi midir?Hiç düşünmüyormusunuz?” (Nahl 16/17)

• “Biz ona iki göz,bir dil ve iki dudak vermedik mi?Biz ona eğri ve doğru iki yol göstermedik mi?” (Beled 90/8-10)

• “İnsan,kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyame 75/36)

• “Allah sizi yarattı,sonra besledi,sonra öldürüyor,sonra diriltiyor.Ortaklarınız içinde bunlardan birini yapan var mı?” (Rum 30/40)

• “İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?” (İnsan 76/1)

• “Ey insanlar,Allah’ın size olan nimetlerini hatırlayın.Allah’tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı?” (Fatır 35/3)

• “Ey Adem oğulları!Size ‘şeytana tapmayın,çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır’ demedim mi?Ve ‘bana kulluk ediniz,doğru yol budur’ demedim mi?” (Yasin 36/60-61)

• “O (Kur’an) ,kovulmuş şeytanın sözü değildir.O halde nereye gidiyorsunuz?” (Tekvir 81/26)

• “İnsanlar yalnız ‘inandık’ demekle,hiç imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?” (Ankebut 29/2)

• “Kalplerinde hastalık olanlar,yoksa Allah’ın,kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?” (Muhammed 47/29)

• “Yoksa kötülük yapanlar,bizi geçeceklerini mi sandılar?” (Ankebut 29/4)

• “Doğrusu biz sizi yeryüzünde yerleştirdik,orada size geçimlilik verdik;Ne kadar da az şükrediyorsunuz?” (A’raf 7/10)

• “O’dur ki,her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.Sonra onun neslini bir özden,hakir bir su(yun özü)nden yaptı.Sonra ona biçim verdi.Ona kendi ruhundan üfledi.Ve sizin için kulak,gözler ve gönüller yarattı.Ne kadar az şükrediyorsunuz?” (Secde 32/7-9)

• “Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi : güzel bir sözü,kökü(yerde)sabit,dalları gökte olan güzel bir ağaca (benzetti).” (İbrahim 14/23-24)

• “Ey insan!Yaratıp düzgün ve dengeli kılan,istediği şekilde birleştiren ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?” İnfitar 82/6-8)