Geniş Manali Bir Hamd Kelimesi
Imam-i Nevevî'nin kaydina göre Adem(as) Cenab-i hakk'a şöyle ricada bulunur;

"Ya Rabbi,bana el emegimle kazanacagim bir meşguliyet verdin.Bana öyle bir hamd kelimesi ögret (vahyet) ki,onda hamdetmek ve tesbih etmek geniş ve kapsamli bir manayi içine almiş olsun.

Hz.Adem (as)'in bu niyazi üzerine Allah c.c. O'na söyle vahyetti:
-"Ya Adem!(as) Sabahladigin ve aksamladigin vakit (sabah ve akşam) üç defa şu dua ile hamdet;

'Elhamdülillahi Rabbil âlemîne hamden yüvafî ni'amehû ve yükâfî mezîdeh'

Manasi:
"Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.Öyle bir hamd ki,Allah'in verdigi nimetlerin şükrünü ödeyecek ve fazlasina da denk (eşit-i müsavî) gelecektir"

Allah'a şu şumüllü (kapsamli) bir hamd cümlesiyle hamdetmek isteyen bu hamd ile hamd edebilir demiştir Ülemâ-i müteahhirîn.

(imam nevevî)
Yusuf Tavasli,Dua kitabi