HZ.EBU BEKİR-İ SIDDIK(R.A) KARANLIKLAR BEŞTİR;AYDINLIKLAR DA BEŞTİR:


1. Dünya sevgisi bir karanlıktır;Takva da Onun aydınlığıdır.
2. Günah karanlıktır;Tevbe Onun aydınlığıdır.
3. Kabir karanlıktır;Kelime-i şehadet de Onun aydınlığıdır.
4. Ahiret karanlıktır;Salih amel de Onun aydınlığıdır.
5. Sırat karanlıktır;Tereddütsüz iman da Onun aydınlığıdır

BEŞ ŞEY ZEHİRDİR,BEŞ ŞEY DE ONUN PANZEHRİDİR
1. Dünya öldürücü bir zehirdir;Zühd onun şifasıdır.Zühd:Kişiyi,Allahdan
alıkoymayacak şekilde dünyalıktan kifayet miktarı almaktır.Zühd,kuru bir
dünya terki değildir.Kalbinden dünya sevgisini çıkarmaktır.PeygamberEfendimiz(
s.a.v)ünyada bir garip gibi ya da yol geçen kimse gibi ol! buyurmuştur.
2. Mal,öldürücü bir zehirdir; şifası,zekatını hakkıyla vermektir.
3. Söz,öldürücü bir zehirdir;Allah;ı zikretmekte onun şifasıdır.
Peygamberimiz(s.a.v):Ademoğlunun bütün sözleri Onun
aleyhinedir.İyiliğiemretmek,kötülükten yasaklamak;Allahı (
c.c) zikir hariç buyurmuştur.
4. İnsanın ömrü zehirdir;Onun şifası,Allah a itaattır.ibadetle geçirilmeyen
ömür,zehirdir!
5. Seneler,zehirdir;Ramazan ayı da Onun şifasıdır.Geceler zehirdir;Kadir
gecesi Onun şifasıdır.