*Aklı başında hiçbir adam görmedik ki Bakara Suresi'nin son iki ayetini
okumadan uyusun*." Bu söz Hz. Ömer ile Hz. Ali'ye (ra) aittir. Bakara
Suresi'nin son iki ayetinin ne kadar önemli olduğunu Kainatın İftihar
Tablosu'ndan bizzat işitmişler ve bu iki ayeti hayatları boyunca uyumadan
önce okumuşlar.

Hz. Peygamber "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti
hakkında bakın neler buyuruyorlar: "*Her kim geceleyin Bakara Suresi'nden bu
iki ayeti okursa ona yeter*." "*Allah Teala, Bakara Suresi'ni iki ayetle
sona erdirdi ki, bunları bana, Arş'ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları
öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar
salattır (namazdır), hem duadır, hem Kur'an'dır*."

Efendimiz'in (sas) bu kadar önemle vurguladığı Bakara Suresi'nin son iki
ayetinin meali hakikaten çok muazzam hele de bu günlerde daha da bir anlam
kazanıyor. Şöyle ki; "*Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi
ise ona iman etti, müminler de. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine,
kitaplarına ve resullerine iman etti. "O'nun resullerinden hiçbirini
diğerinden ayırt etmeyiz." dediler ve eklediler "İşittik ve itaat ettik ya
Rabbena, affını dileriz, dönüşümüz Sana'dır. *

*Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz.
Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi
aleyhinedir. Ya Rabbena! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak
bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena! Bizden öncekilere yüklediğin
gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbena takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi
yükümlü tutma. Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur
bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı Sen yardım eyle
bize*."
Şimdi teklifimizi yapalım: Efendimiz'in buyurduğu gibi bu iki ayeti bir
hafta içinde bilmiyorsak önce kendimiz öğrenelim sonra eşlerimize,
çocuklarımıza öğretelim ve bugünden itibaren her gece yatmadan önce mutlaka
okuyalım.