*Yan etkisiz tek reçete: ABDESTAbdest çogumuza zor gelir. Ancak kul, kendine zor geleni yaptikça kullugunu
ispatlar. Nefs, böylece uyu$ukluktan arinarak huzur-u Ilahiye hazir hale
gelir. Işte bu ilk silkini$ Allah'in çok ho$una gittigi için, pe$in bir
saglik nimeti lütfeder. Öyle ki Rahman, abdesti emreden ayetinin sonunda
$öyle der "Abdest alin ki, size verdigim nimeti tamamlayayim"
Peki nedir abdesti bu derece önemli kilan faktörler?..:: Abdestin Tibbi Mucizeleri ::..
Ondört asir önce temizligin t'sinin bile olmadigi bir ortamda gelen bu
hikmetli reçete tam anlamiyla bir Kur'an Ahlâkidir. Ancak abdestin getirdigi
saglik mucizeleri temizlikten ibaret degildir. Akillara durgunluk verecek
bin bir biyolojik sir gizlidir onda. Üç gurupta özetlersek:


1.Dola$im Sistemine katkilari:

Kalp, 100.000 km'ye yakin damar agiyla bütün vücudu besleyen çok geni$ bir
sistemin motorudur. Damarlar kalpten uzakla$tikça kilcallarina ayrilarak son
hücreye kadar her alani, her dokuyu besler. Öyle ki hayati organ ve dokulari
birden çok damar agi kontrol eder. Kilcal damarlarin i$levini devam
ettirebilmesinin en önemli $arti ESNEKLIGININ korunmasidir. Ne çare ki,
stres ve oburluk (obezite) kilcallarin i$ini bitirir. Bundandir ki obezite
ve strese bagli olarak ortaya çikan "esneklik kaybi" kalp-damar
hastaliklarinin ve bunamanin ba$ sebeplerindendir.

Peki abdest bu korumanin neresindedir ?

Bu tehlikeli gidi$ten uzakla$manin en pratik ve saglam yolu, kan damarlarina
genç ya$lardan ba$layarak esneklik kazandirmaktir. Özellikle kalbe uzak olan
bölgelerde
(el, ayak gibi) bu jimnastigin yapilmasi daha önemlidir. Ama damarlara nasil
esneklik kazandirabiliriz diye dü$ünmeyin! Her $eyin bir çaresi var: Tabii
ki egzersiz salonlarinda
-Ab shaper- larla bu i$ olmaz. Damarlara esneklik kazandirmak için basit bir
fizik yasasindan faydalanabiliriz: "Isi farkiyla hareket"

Evet, damarlarimizi isi farkindan istifade ederek açip kapatacagiz. Böylece
esneklik ve esenlik bizim olacak.

Özellikle agiz, burun ve boynun iki yaninin su ile temasi dola$imi
zenginle$tirir. I$te on dört asir önce Islamiyet, suyun "altin" oldugu bir
noktadan yeryüzüne yayilirken abdesti bu akil almaz hikmeti içinde insanliga
sunmu$tur.
Abdest ile, kalp ve dola$im basinci nefes alir. Beyin ve bütün sinir sistemi
uyu$ukluktan kurtulur. Zaten günümüzde psikolojik rahatsizliklarin tek dogal
ilaci olarak gusül tarzi genel yikanma tavsiye edilmektedir. Hele de cinsel
yorgunluktan sonra du$ almanin (gusletmenin) tavsiye edilmesi çok
hikmetlidir. Çünkü gusülde yapilmasi zorunlu olan agiz içinin, burnun ve
bütün vücudun yikanmasinin esprisi yeni yeni gün yüzüne çikmaya ba$lami$tir.
Hipofiz bezinin (ki çok önemli hormonlarin salindigi bir organdir) burun
bo$lugu ile yakin ili$kisine dikkatinizi çekmek isterim. Burada burna alinan
su ne kadar derine çekilebilirse o kadar faydali olacaktir. Hipofiz bezinin
cinsel yorgunlukla direkt ili$kisi vardir. Bu sebeple onu dinlendirmenin en
iyi yolu, damarlar vasitasiyla beslenmesini artirmaktir. I$te su bu görevi
yapar. Damarlarin si farki nedeniyle hareketini artirarak hipofize
dolayisiyla vücudumuza çok önemli bir dinlenim saglar.


2. Abdestin Bagi$iklik Sistemine katkilari:

Bagi$iklik sistemimiz, dola$im sistemimizden biraz farkli olarak dizayn
edilmi$tir. Asil adi "lenf sistemi" olan bu mükemmel $ebekede daha ince bir
damar agi kullanilmi$tir. Bu sistem araciligiyla mikroplara ve kansere kar$i
korunuyoruz. Bu kadar önemli olan lenf sistemini korumak da ayrica
önemlidir. Dola$im sistemindeki damarlardan on defa daha ince olan lenf
damar aginin büzü$mesi sonucu çok agir hastaliklar ortaya çikar (zatürre,
anjin gibi)

I$te abdest sanki bu sistem için düzenlenmi$ gibidir. Lenf aginin kildan
ince damarlarini zinde tutar. Hele de bu sistemin kontrol merkezleri olan
burun arkasi ve bogazin sik sik yikanmasi korunma sistemimize "deli" katki
yapar.
Yine lenf sisteminin düzenli çali$masi vücudun tepkileri açisindan da çok
önemlidir. Lenf sistemi iyi çali$an vücut, hastalik âninda aptalca tepkiler
göstermez. Daha mâkûl, akillica tepki gösterir.


3. Abdestin vücudun Statik Elektrigi giderici etkisi:
Bütün hücreler çevresinde belli bir statik elektrigi vardir. Ancak vücudun
tümü bu statik elektrigin olumlu dengesi içindedir. Bunu hissetmeyiz bile!
Ne var ki gerek havada artan iyonlar, gerekse -özellikle çagimizda bir
mesele olan- plastik giysiler vücudun di$ yüzünde elektron artmasina neden
olur. Bu olay di$tan ince dogru bizi etkilemektedir. Özellikle sinir sistemi
üzerinde ciddi rahatsizliklar olu$turur. Bir önemli etki de deri üzerinedir.
Bu elektron arti$i, deri altindaki mimik kaslarini yorar ve onlarin
vaktinden önce esnekliklerinin kaybolmasina yol açar. Sonuç: ya$lilik
belirtisi olan yüz kiri$malari!!

"Abdestli ölen, ölüm acisi cekmez. Cunku abdest imanli olmanin alametidir.
Namazin anahtari, bedeni gunahlardan temizleyicisidir".

HADIS-I $ERIF*