+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Uyku Adabı

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Uyku Adabı

  Yatmadan önce ateşi söndürmek lazımdır. Günümüzde ise; ocağın, sobanın, şofbenin, kombinin, vs. nin açık olup olmadığına bakmak gerektir. Şayet kombi gibi cihazlar tam emniyetli değilse, en iyisi yatarken kapatılmalıdır.

  Hz. Salim (r.a.) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Evinizde uyuyacağınız zaman ateşi kapatın ve söndürün." (Ramûz, c. 2/467-4)

  Bilhassa kömür, odun sobaları yakanlar bu hususa dikkat etmelidirler.

  Yatmadan önce namaz abdesti gibi abdest almak lazımdır. Berâ bin Azib'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (a.s.m.) şöyle buyuruyor: "Yatacağın zaman önce namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ tarafına uzanıp yat. Daha sonra da şöyle dua et: 'Allah'ım Sana teslim oldum. İşimi de Sana havale ettim. Seni sevdiğim ve Senden korktuğum için Sana dayandım. Ancak Sana sığınırım. Kurtuluşum da Sendendir. İndirdiğin Kitaba ve gönderdiğin Peygambere imân ettim.' "Eğer bu şekilde hareket edip o gece ölürsen, Müslüman olarak ölmüş olursun. Öyle ise son sözlerin bunlar olsun." (Müslim, Zikir: 56)

  Yatmadan önce okunacak pek çok dua vardır. Bunlardan kolaya gelen okunmalıdır. Meselâ, Peygamber Efendimiz; "Allah'ım! Kullarını dirilttiğin günde, beni azabından koru!" diye dua ederdi. (Günlük Hayat, c.2/158)

  Yine Peygamber Efendimiz yatmadan önce; Fatiha ile birlikte bir sure okumayı (Ramûz, c. 1/26-1),
  "La İlahe İllallah, Vahdehû La Şerike Leh, Lehü'l mülkü ve Lehü'l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey'in Kadîr"
  "La havle velâ kuvvete illâ Billah" demeyi,
  33 defa "Sübhanallah",
  33 defa "Elhamdülillah",
  34 defa "Allahu Ekber" demeyi (toplam 100 ediyor),
  Kâfirûn sûresini okumayı... tavsiye etmişlerdir.

  Hz. Huzeyfe (r.a.) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yatmadan önce nasıl dua ettiğini, uyanınca da ne dediğini şöyle rivayet etmektedir:

  "Peygamber Efendimiz uyumak için yataklarına girdiklerinde şu duayı okurlar idi: 'Allahümme bi'smike emûtü ve ahyâ' (Yâ Rabbi senin isminle uyur ve uyanırım) uyandıkları zaman da: 'Elhamdülillâhi'llezî ahyanâ ba'de emâtenâ ve ileyhi'n-nüşûr' (Bizi uyuduktan sonra uyandıran ve kendisine döneceğimiz Allah Teâlâ'yâ hamd olsun) diye dua ederdi." (Şemâl-i Şerif/281)

  Uyuduktan bir müddet sonra teheccüd namazına kalkmak sünnettir. Bu sâlih kişilerin âdetidir. Bu namaz kabirde nur olacaktır. Uykudan uyanınca eli üç kere yıkamadan elleri bir kabın içerisine sokmamalıdır. (Ramûz, c. 1/30-2)

  Yatarken yüzü koyun yatılmamalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu yatış şeklini yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz, mescidde bu şekilde yatan birisini uyandırmış ve "Bu şekilde yatmak Allah'ın sevmediği bir yatış şeklidir" buyurmuştur. (Ebû Dâvud, Edeb:95)

  Rüya görülünce ne yapmalı?

  Rüya uykunun bir parçasıdır. Hemen her insan pek çok rüya görür. Peki rüya görülünce ne yapmak lazımdır. Bu hususta Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

  "İçinizden herhangi biriniz sevdiği bir rüya gördüğü zaman sevdiğinden başkasına anlatmasın! Sevmediği bir rüya gördüğünde ise, sol tararına üç defa tükürsün; kovulmuş şeytandan ve onun şerrinden Allah'a sığınsın! O rüyayı kimseye açıklamasın. Çünkü o durumda, söz konusu rüya kendisine zarar veremez." (Günlük Hayat, c.2/245)

  Uyku âdabında temel kaideler

  Cenâb-ı Hak uykuyu, vücudun dinlenmesi için ihsan etmiştir. Uyku büyük bir nimettir. Uykunun kıymetinin ne olduğunu uykusuzluk hastalığına yakalananlara sormak lazımdır.

  Uyumak için en uygun vakit olan geceyi iyi değerlendirmek lazımdır. Mümkün mertebe erken yatıp erken kalkmalıdır.

  Yatmadan önce abdest alıp dua etmeli, uyanınca da Allah'a hamd etmeli ve dua etmelidir.

  Yatarken sağ tarafa dönüp yatmalı, sağ eli sağ yanak üzerine koymalıdır. (Daha sonra dönülse de bu sünnet yerine gelmiş olur.)

  Yüzü koyun yatmamalıdır.

  Kötü rüya görüldüğünde sol tarafa üç defa tükürdükten sonra şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak ye bu rüyayı kimseye söylememelidir.

  Teheccüd namazına kalkmaya çalışmalı ve bunu alışkanlık haline getirmelidir.


  Sabah namazını kazaya bırakmamak için akşamleyin erken yatılmalıdır.

  Sabah namazından sonra mümkün mertebe bir daha yatmamalı, işe koyulmalıdır.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Uyku üç nevidir:

  Uyku üç nevidir (çeşittir):

  "B?R?NC?S?: Gayrûledir ki, fecirden sonra, tâ vakt-i kerahet bitinceye kadard?r. (Yâni güneşin doğuşundan, yaklaş?k 45 dakika geçinceye kadarki zamand?r). Bu uyku, r?zk?n noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için, hilaf-? sünnettir. [Sünnete ayk?r?d?r.> Çünkü r?z?k için sa'y etmenin [çal?şman?n> mukaddemat?n? ihzar etmenin [başlang?c?n?, haz?rl?ğ?n? yapman?n? en münasip zaman?, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet ar?z olur. O günkü sa'ye ve dolay?s?yla da r?zka zarar verdiği gibi, bereketsizliğe de sebebiyet verdiği, çok tecrübelerle sabit olmuştur.

  "?K?NC?S?: Feylûledir ki, ikindi namaz?ndan sonra, mağribe (akşama) kadard?r. Bu uyku ömrün noksaniyetine, yâni, uykudan gelen sersemlik cihetiyle, o günkü ömrü nevmâlûd, yar? uyku, k?sac?k bir şekil ald?ğ?ndan, maddi bir noksaniyet gösterdiği gibi, manevî cihetiyle de, o gün hayatinin maddî ve manevî neticesi ekseriya ikindiden sonra tezahür ettiğinden, o vakti uyku ile geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden, güya o günü yaşamam?ş gibi oluyor.

  "ÜÇÜNCÜSÜ: Kaylûledir ki, bu uyku Sünnet-i Seniyyedir. Duhâ vaktinden, öğleden biraz sonraya kadard?r. Bu uyku, gece k?yam?na sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber, Ceziretü'l Arabda, vaktü'z-zuhr denilen şiddet-i hararet zaman?nda bir tatil-i eşgal, âdet-i kavmiye ve muhitiye olduğundan, o Sünnet-i Seniyyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü, hem r?zk? tezyide medard?r. Çünkü yar?m saat kaylüle, iki saat gece uykusuna muâdil gelir. Demek, ömrüne her gün bir buçuk saat ilâve ediyor. R?z?k için çal?şmak müddetine, yine bir buçuk saat ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtar?p yaşat?yor ve çal?şmak zaman?na ilâve ediyor." (Lem'alar /269)

  Demek ki; güneşin doğuşundan, yaklaş?k 45 dakika geçinceye kadar geçen zamanda uyumak iyi değildir. Aslolan erken yat?p erken kalkmakt?r. Sabah namaz?n? k?ld?ktan sonra uyumamak, Kur'ân, hadis tefsir, ilmihal okuduktan sonra işbaş? yapmak laz?md?r.

  Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Sabah?n erken saatlerinde bereket ve basan vard?r."

  Son zamanlarda gittikçe artan bereketsizliğin ve başar?s?zl?ğ?n hikmeti bu hadis-i şerifin ?ş?ğ?nda aran?p bulunmal?d?r. Maalesef televizyon, "erken uyuman?n düşman?" olarak insan?n karş?s?na dikilmiştir. Bu şedit düşman? alt edip, mümkün mertebe erken yat?p, teheccüd namaz?na kalkmak, daha sonra güneş doğmadan önce sabah namaz?na dinç olarak uyanmak ve ondan sonra yatmay?p çal?şmaya başlamak laz?md?r. Zinde, dinç, çal?şkan oluşlar?na hepimizin şahit olduğu dedelerimiz ve ninelerimiz böyle yaparlard?. Bu güzel âdet yok olunca, sağl?k da, bereket de, huzur da yok oldu.

  ?kindi ile akşam aras?nda yatmamak laz?md?r. Herkes bu vakitte yatman?n zarar?n? bizzat tecrübe ederek görmüştür. O vakit yat?p da kalkan kimse sersem gibi olur, bir türlü kendisini toparlayamaz.

  Öğle namaz?n? k?ld?ktan sonra bir müddet yatmak ise çok faydal?d?r.

  Sorularla?slamiyet.com

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  56
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Allah sizden raz? olsun...

 4. #4
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Alıntı Fehim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah sizden razı olsun...
  Amin , teşekkürler
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 5. #5
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Maşallah , Allah ihyas?n? nasip etsin , inşallah
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yemek Adabı
  By Mesrure in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.07.14, 22:30
 2. Duâ Âdâbı
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.12.13, 19:56
 3. Duâ Âdâbı
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.01.09, 18:11
 4. Gülme Adabı
  By Özgürlük in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 02.10.08, 10:40
 5. Bayramların Adabı
  By zahide in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.10.07, 00:13

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0