+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: Bu Şehitler Cennetlik mi Acaba?

 1. #1
  Dost enesbin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  3

  Question Bu Şehitler Cennetlik mi Acaba?

  arkadaslar sehit ne demek? bır ınsanın sehıt olabılmesı ıcın once allaha ınanması gerekır.sonra da ıslamın sartlarını yerıne getırmesı gerekır. bunlar oyle mı acaba. lütfen onumuze gelene sehıt demeyelım. bu konuda bır ornek vermek ıstıyorum. bızım koyde bır asker ızne gelmıstı. arkadaslarıyla ıcmıs. sonra da dıreksıyona gecmıs. ve bu adama sehıt dedıler. ınsaffffff el ınsaffffff..........

 2. #2
  Yasaklı Üye aön - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  320

  Standart

  Allaha inanmas? şart ama islam?n şartlar?n? yerine getirmesi nite şart benim bildiğim şart değil???Eğer nur talebesi isen zaten üstad?n yüksek bir mecliste dünya savaş?n? anlat?rken islam?n şartlar?n? yerine getirmeyenlere Allah zorla kefaretini ald? diyor...(namaz k?lmad?lar beş sene düşman önünde k?yam durdular,! ay oruö tutmad?lar 5 sene açl?k çektiler manas?na yak?n söz)


  Köydeki askeri bilmem ama normal bir askeri örnek versek

  Günah işleyen kafir olmaz(bu mutezile inanc?d?r)Belkide o arkadaş günah?n içindeydi ve imanda problemi yoksa o insan?n tüm günahlar?na(kul hakk? hariç)şehadeti kefil oldu...Sana uyarsak müslüman mezarl?klar?n? y?kal?m neye dayanarak onlar?n müslüman olduğunu söyleyebiliriz belkide inançs?zd?lar,biz hüsnü zanla memuruz????

 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  ?kinci ş?k ki, "Günah-? kebireyi işleyen nas?l mü'min kalabilir?" diye suallerine cevap ise:
  Evvelâ, sab?k işaretlerde onlar?n hatas? kat'î bir surette anlaş?lm?şt?r ki, tekrara hâcet kalmam?şt?r. Saniyen, nefs-i insaniye, muaccel ve haz?r bir dirhem lezzeti, müeccel, gaip bir batman lezzete tercih ettiği gibi, haz?r bir tokat korkusundan, ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir.
  Hem insanda hissiyat galip olsa, akl?n muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip, en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet-i haz?ray? ileride gayet büyük bir mükâfâta tercih eder. Ve az bir haz?r s?k?nt?dan, ileride büyük bir azâb-? müeccelden ziyade çekinir. Çünkü tevehhüm ve heves ve his, ileriyi görmüyor, belki inkâr ediyorlar. Nefis dahi yard?m etse, mahall-i ?mân olan kalb ve ak?l susarlar, mağlûp oluyorlar. Şu halde, kebâiri işlemek imans?zl?ktan gelmiyor, belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle ak?l ve kalbin mağlûbiyetinden ileri gelir.
  Hem sab?k işaretlerde anlaş?ld?ğ? gibi, fenal?k ve hevesat yolu, tahribat olduğu için, gayet kolayd?r. Şeytan-? ins ve cinnî, çabuk insanlar? o yola sevk ediyor. Gayet câ-y? hayret bir haldir ki, âlem-i bekan?n-nass-? hadisle-sinek kanad? kadar bir nuru, ebedî olduğu için, bir insan?n müddet-i ömründe dünyadan ald?ğ? lezzet ve nimete mukabil geldiği halde, baz? biçare insanlar, bir sinek kanad? kadar bu fâni dünyan?n lezzetini, o bâki âlemin bu fâni dünyas?na değer lezzetlerine tercih edip şeytan?n arkas?nda gider.  Fakat Ona ?mân etmek, Kur'ân-? Azimüşşan?n ders verdiği gibi, O Hal?k?, s?fatlar?yla, isimleriyle, umum kainat?n şehadetine istinaden kalben tasdik etmek; ve elçileriyle gönderdiği emirleri tan?mak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, büyük günahlar? serbest işleyip istiğfar etmemek ve ald?rmamak, o imandan hissesi olmad?ğ?na delildir. Her neyse...
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 4. #4
  Yasaklı Üye aön - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  320

  Standart

  Alıntı HASAN- Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İkinci şık ki, "Günah-ı kebireyi işleyen nasıl mü'min kalabilir?" diye suallerine cevap ise:
  Evvelâ, sabık işaretlerde onların hatası kat'î bir surette anlaşılmıştır ki, tekrara hâcet kalmamıştır. Saniyen, nefs-i insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, müeccel, gaip bir batman lezzete tercih ettiği gibi, hazır bir tokat korkusundan, ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir.
  Hem insanda hissiyat galip olsa, aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip, en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet-i hazırayı ileride gayet büyük bir mükâfâta tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan, ileride büyük bir azâb-ı müeccelden ziyade çekinir. Çünkü tevehhüm ve heves ve his, ileriyi görmüyor, belki inkâr ediyorlar. Nefis dahi yardım etse, mahall-i İmân olan kalb ve akıl susarlar, mağlûp oluyorlar. Şu halde, kebâiri işlemek imansızlıktan gelmiyor, belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlûbiyetinden ileri gelir.
  Hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi, fenalık ve hevesat yolu, tahribat olduğu için, gayet kolaydır. Şeytan-ı ins ve cinnî, çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gayet câ-yı hayret bir haldir ki, âlem-i bekanın-nass-ı hadisle-sinek kanadı kadar bir nuru, ebedî olduğu için, bir insanın müddet-i ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde, bazı biçare insanlar, bir sinek kanadı kadar bu fâni dünyanın lezzetini, o bâki âlemin bu fâni dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider.  Fakat Ona İmân etmek, Kur'ân-ı Azimüşşanın ders verdiği gibi, O Halıkı, sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek; ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir. Her neyse...
  Allah razı olsun yeterli cevaptır zannımca

 5. #5
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart kimlere şehit denir?

  Sual: Kimler şehiddir? Şehidler çürür mü?
  CEVAP
  Herkes şehid olamaz. Şehid olmak veya şehidlik sevab?na kavuşabilmek için müslüman olmak şartt?r.
  Müslüman bir kimse, çok günahkâr olsa da, hatta ?bni Nüceym hazretlerininfetvas?nda bildirdiği gibi, günah işlerken mazlum olarak öldürülse, şehid olur.

  Şehidler de çeşit çeşittir. Çok günahkâr biri ile, salih birinin şehidliği aras?nda çok fark vard?r. Savaşta öldürülen şehid ile, attan düşüp ölen şehid aras?nda çok fark vard?r. ?slam’?n beş şart?ndan sonra ibadetlerin en üstünü cihadd?r. Cihadda ölen şehidin, kul haklar?ndan başka bütün günahlar? affolur. Cihadda ve hac yolunda ve hudut boyunda nöbette ölenlere, K?yamete kadar, bu ibadetlerin sevab? devaml? verilir. Her biri K?yamette yetmiş kişiye şefaat eder.
  Bir hadis-i şerifte, (Şehid, ölüm ac?s? duymaz, kabirde üzülmez, k?yametin dehşeti, hesap, mizan, s?rat onu rahats?z etmez, doğruca Cennete gider) buyurulmaktad?r. (Beyheki)

  Şehidlik çeşitleri hakk?nda hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (5 vakit namaz k?lana, her gün için bin şehid sevab? verilir.) [Tergib-i Hadimi]
  (?lim öğrenirken ölen şehiddir.) [Hatib]

  (Allahü teâlâdan, ihlasla şehidlik isteyen, yatağ?nda ölse de şehid olur.) [Müslim]
  (Aş?k olup, aşk?n? gizleyip ve iffetini koruyup ölen şehid olur.) [Hakim]
  (Abdestli yat?p da ölen şehiddir.) [Deylemi]

  (Suda boğulan, yang?nda ölen, garip, kimsesiz olarak ölen, zehirli hayvan sokarak ölen, iç hastal?klar?ndan ölen, duvar ve enkaz alt?nda kalarak ölen, kocas?n? k?skand?ğ?n? gizleyen kad?n, kendinin, din kardeşinin ve komşunun mal?n? savunurken öldürülen, emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen kimse şehiddir.) [?bni Asakir]

  (Hamile iken, doğumda veya lohusa iken ölen kad?n şehiddir.) [Taberani]
  (Cuma günü veya gecesi ölen, şehid olur, kabir azab?ndan kurtulur.) [Ebu Nuaym]
  (Her gece, Yasin okumaya devam eden kimse, şehid olarak ölür.) [Taberani]

  (Ümmetimin aras?nda fitne, fesat yay?ld?ğ? zaman, sünnetime sar?lana yüz şehid sevab? vard?r.) [Hakim]

  (Terkedilmiş bir sünnetimi ortaya ç?karana, yüz şehid sevab? vard?r.) [Hakim]

  (Misafir, bir müminin evine girince, onunla bin bereket ve bin rahmet girer. O ev halk?n?n günahlar?, denizlerdeki köpüklerden ve ağaçlardaki yapraklardan daha çok olsa da affolur. Herbirine bin şehid sevab? verilir. Misafirin yediği her lokma için bir hac ve umre sevab? yaz?l?r ve onlar için Cennette bir şehir inşa edilir.) [Nisab-ül ahbar]

  Şunlar da şehiddir:

  Allahü teâlân?n emirlerine uygun ticaret yapanlar. (Tirmizi)
  Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölenler. (?bni Asakir)
  Devaml? olarak müdara edenler, insanlarla iyi geçinenler. (Deylemi)

  G?da maddelerini ucuza satanlar. (Deylemi)
  Günde yirmi kere ölümü düşünenler. (?hya)
  Yol kesiciler, şehir eşk?yas? [anarşistler] taraf?ndan öldürülenler. (Taberani)

  Hayvandan düşüp ölenler. (?. Süyuti)
  Zimmilerin, can, mal ve namusunu müdafaa ederken öldürülenler. (Ramuz)
  Haks?z olarak, zulümle hapsedilip ölenler. (?. Süyuti)

  Allah r?zas? için müezzinlik ederken ölenler. (?. Ahmed)
  Soğukta gusledip ölenler. (?. Hasan)

  Sara hastal?ğ?ndan, taundan [vebadan], koleradan, veremden, zatülcenbden, sari hastal?klardan, şiddetli öksürükten, ishalden ve baz? iç hastal?klardan ölenler. (S. Ebediyye)

  Her sabah-akşam üç kere (Euzü billahissemiilâlimi mineş-şeytanirracim) ile (Haşr) suresinin sonunu okuyanlar. (Taberani)

  Ehl-i sünnet itikad?n? ve namaz? tadil-i erkan ile k?lmay? meydana ç?karanlar. (Mektubat-? Rabbani)

  Duha namaz? k?lanlar, her ay üç gün oruç tutanlar, yolculukta vitir namaz?n? terk etmeyenler, her gece Yasin okuyanlar, helal kazan?p çoluk çocuğuna ibadet yapmalar? için çal?şanlar, her gün 25 kere "Allahümme barik li filmevt ve fi-ma bad-el-mevt" okuyanlar, ölüm hastal?ğ?nda, k?rk kere "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü min-ez-zalimin" okuyanlar. (Redd-ül Muhtar)

  Namazda iken ölenler. (Abdurrezzak)
  Peygamber efendimize günde yüz kere salevat getirenler. (Taberani)
  Altm?ş yaş?n? geçip, beş vakit namaza devam edenler. (Cennet Yolu ?lmihali)


  Şehidler çürümez
  Kur'an-? kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Allah yolunda öldürülenleri [şehidleri] ölü sanmay?n, onlar Rablerinin yan?nda diridir, r?z?kland?r?l?r.) [Al-i ?mran 169]

  Her Peygamber, şehiddir ve diğer şehidlerden üstündür. Peygamberlerin bedenleri çürümez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Allahü teâlâ, toprağ?n Peygamberleri çürütmesini haram etmiştir.) [Beyheki]

  Haram lokma yemiş ve çeşitli günah işlemiş kimseler, şehid de olsalar, bedenleri çürür. Haram yememiş, mütteki kimseler, yataklar?nda ölse bile şehid olur ve bedenlerini toprak çürütemez. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Mütteki, müezzin, kan içinde k?m?ldayan şehid gibidir. Ölürse kabrinde kurtlanmaz.) [Taberani]

  Sual: Kaç türlü şehid vard?r?
  CEVAP
  Üç türlü şehid vard?r:
  1- Tam şehid,
  2- Dünya şehidi,
  3- Ahiret şehidi.
  Savaşta düşman, bar?şta eşk?ya taraf?ndan öldürülenler, tam şehid olur.
  Dünya menfaati için harpte ölenler, dünya şehidi olur.
  Ahiret şehidi çoktur. ?lim öğrenirken, abdestli iken ölenler gibi.
  www.dinimizislam.com

 6. #6
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Üç dört aydır ki, dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiçbir haberim yokken, Avrupa'da, Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahattur ettim. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat bu elîm şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki:
  O musibet-i semaviyeden vebeşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felâketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer on beş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa olsun
  şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfât-ı maneviyeleri, o musibeti hiçe indirir.
  On beşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise,
  mükâfâtı büyüktür, belki onu Cehennemden kurtarır.
  Kastamonu Lâhikası | Birden İhtar Edilen Bir Mesele | 79  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 7. #7
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı HaKaNBa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Üç dört aydır ki, dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiçbir haberim yokken, Avrupa'da, Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahattur ettim. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat bu elîm şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki:
  O musibet-i semaviyeden vebeşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felâketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer on beş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfât-ı maneviyeleri, o musibeti hiçe indirir.
  On beşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfâtı büyüktür, belki onu Cehennemden kurtarır.
  Kastamonu Lâhikası | Birden İhtar Edilen Bir Mesele | 79  HakanBa kardeşim Allah razı olsun. Bizim ölçümüz budur. Bizim ölçümüz Risale-i Nur'dur. Bu gibi konularda da zaten ruhumuza gelen sıkıntılara, şefkatten doğan üzüntülere bir merhem olması içindir. Yoksa hâşâ şehidliğin mükâfatını biz mi dağıtıyoruz ki, kim şehiddir, kim değildir diye ayırmaya çalışalım! Allah bize "sence hangisi şehiddir? Tefrikini yap ta ona göre mükâfatını vereyim" mi diyecek? Tefrik meselesi bizi ilgilendirmeyen bir konudur. Bizi ilgilendiren kısmı masum ve mazlumların başlarına gelenlerden dolayı ruhumuzda duyduğumuz sıkıntıdır ki, Üstadımız o hale ilâç diye yukarıdaki tesellîyi yazmış.
  Ayrıca "şehid olma ümidi" 20 yaşındaki civanını terör canavarına kaptırmış gözü yaşlı, gönlü kırık, ızdırap içindeki insanların (geride kalanların) bir tesellî kaynağıdır; o acıya dayanma güçlerinin kaynağıdır. Bu tesellîyi de onların elinden alırsak o insanlar bu acıya nasıl dayanacaklar? Ve bu durum bizlere ne kazandıracak? Bence bu konuyu tartışmak değil açmak bile, faydasız ama mesuliyet getirme ihtimali olan bir tutumdur. Dikkat lütfen!
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 8. #8
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  "Mükâfat-? hâz?ram?z ise: Fâs?k, günahkâr bir milletten, humsu olan dört milyonu velâyet derecesine ç?kard?; gazilik, şehadetlik verdi. Müşterek hatâdan neşet eden müşterek musibet, mâzi günah?n? sildi." Rü'yada bir hitabe (SÜNUHAT)
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 9. #9
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  (Suda boğulan, yang?nda ölen, garip, kimsesiz olarak ölen, zehirli hayvan sokarak ölen, iç hastal?klar?ndan ölen, duvar ve enkaz alt?nda kalarak ölen, kocas?n? k?skand?ğ?n? gizleyen kad?n, kendinin, din kardeşinin ve komşunun mal?n? savunurken öldürülen, emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen kimse şehiddir.) [?bni Asakir]

  ''K?rm?z? ile koyu olan k?sm? anlayamad?m nas?l oluyor o?
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 10. #10
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  İnşirah'ın yazısına belki cevap olur..
  ---Kadın kocası ile iyi geçinmelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir.) [Taberani]

  Bir kadın, kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdı. Peygamber efendimiz aleyhisselam, kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurdu ki:
  (Hanımına selam söyle, yarı şehid sevabına kavuştuğunu haber ver!) [Şir’a]

  Kadınların Cennete girmeleri erkeklere göre daha kolaydır. Bir hadis-i şerif meali:
  (Kadın, beş vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına muti olursa, Cennete girer.) [İbni Hibban]
  (Cehennem halkının ekseriyetini kadınların teşkil ettiğini gördüm. Sebebi de, çok lanet ederler ve kocalarına karşı küfran-ı nimette bulunurlar.) [Buhari]---


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Memleketinizdeki şehitler / Şehitler Listesi
  By Hümâ Sultan in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 18.06.14, 23:24
 2. Şehitler Anısına...
  By ZERO_M_ in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.03.08, 09:46
 3. Şehitler Üç Kısma Ayrılır
  By katre_44 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 23.10.07, 14:23
 4. Şehitler Ölmez
  By mgoksu in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.10.07, 14:12
 5. Çanakkale Destanı'na 3 Klip (Şehitler Hatırasına)
  By osmanyuksel in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.03.07, 20:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0