+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 14

Konu: Kuran'a Dair Bir Soru?

 1. #1
  Gayyur yaakarii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  52

  Standart Kuran'a Dair Bir Soru?

  Hay?rl? cumalar

  Bugün Kuran meali okurken akl?ma geldi,bir vesvese belki safsata dersiniz.

  Kuran ? Kerim in Allah kelam? olmas?n?n keyfiyeti nas?l bir şeydir?
  Bu şey şurdan akl?ma geldi.?tikada dair mesela güneşten,aydan bahsedilmesi,helak olan kavimlerden bahsedilmesi,haşrin makul olmas? benim nazar?mda çocuklugumda belletilen,ulvileştirilen kelam? daha çok kalbe getiriyor,hat?rlat?yor.Hitab?n bana hissettirmesi aç?s?ndan

  Ama mesela Tevbe suresini okudum bugün,münaf?klar?n halleri,savaşa kat?lmamalar?,s?rf şek ç?karmak için başka bir mescid inşa etmeleri gibi haller beşeri,tarihi haller gibi gözüktü(Bayaz?d caminin elektriklerinin sönmesi misali gibi) Yukar?daki mevzular yan?nda bunlar?n Kuran a girmesi ve ayn? ulviyeti taş?mas? nas?l olur?Akla yaklaşt?racak bir misal verebilir misiniz?Mesela Peygamber efendimiz ve sahabiler aras?nda bu sadece istişare şeklinde kalsayd?,münaf?klar böyledir,şu vas?ftad?rlar diye konuşulsa olabilir miydi?

  Yahut bunun gibi mesela eşler aras? bozulunca yatag?n?z? ay?r?n,cariyelerin hukuku,köleler gibi içtimai hususlar?n yer almas? ne şekildedir?Beşer için avam için en az akaid kadar önemlidir dense,fakat bu seferde bu kadar çok mevzunun yer almas? Kuran ?n arş ? azamdan inen beyanat?yla birebir olmas?,her harfinde kelamullah olmas? gibi itikad?m?zla nas?l muvaf?k olur.

  ?nşaallah sorumu anlatabilmişimdir.

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  25.SÖZE dikaktle bakarm?s?n kardeşim.

  kuran?n 40.vecihde kelam? ?alhi olduğu ispatlan?yor.

  insanlar? saadete erdirecek kurallardan elbette bahsedecek..

  sadece aydan.güneşten bahsetmesiyle mucize olduğunu mu san?yorsun.

  onun için 25.sözü dikkatle oku..belagat yönünden mücizeliğe bak.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Yasaklı Üye nurss_1432 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  60

  Standart

  o hususta tefsirlere bakars?n?z ve r. nurda ald?g?n?z usul ile meseleye bak?n?z hem nazar?n?zda sathi görülmesi sizin nak?sl?g?n?zdand?r tevbe suresi ezeli düşman?mz olan ehli kitaptan bahs etmekte ve onlara karş? tavr?m?z?n ne olmas?n? ders vermektedir hem o ayetler sizin aleminizde kudsiyet kesbeden şeyin Allah indinde bir mana ifade etmedigini belki allah?n nazar? ve r?zas? ne oldugunu ders vermektedir ehli hall bu ayeti hem enfüste hek afakta mütalea etmektedir feteemmel...

 4. #4
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Birinci Cüz: Kur'ân nedir, tarifi nas?ld?r?

  Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyân edildiği ve sâir Sözlerde ispat edildiği gibi,

  Kur'ân, şu kitâb-? kebîr-i kâinat?n bir tercüme-i ezeliyesi;

  ve âyât-? tekviniyeyi okuyan mütenevvi' dillerinin tercümân-? ebedîsi;

  ve şu âlem-i gayb ve şehâdet kitâb?n?n müfessiri;

  ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i ?lâhiyenin mânevî hazînelerinin keşşâf?;

  ve sutûr-u hâdisât?n alt?nda muzmer hakâik?n miftâh?;

  ve âlem-i şehâdette âlem-i gayb?n lisân?;

  ve şu âlem-i şehâdet perdesi arkas?nda olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatât-? ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-? ezeliye-i Sübhâniyenin hazînesi;

  ve şu ?slâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi;

  ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritas?;

  ve zât ve s?fât ve esmâ ve şuûn-u ?lâhiyenin kavl-i şârihi tefsir-i vâz?h?, bürhan-? kât??, tercümân-? sât??;
  ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi; ve insaniyet-i kübrâ olan ?slâmiyetin mâ ve ziyâs?; ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi;
  ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hâdîsi;

  ve insana hem bir kitâb-? şeriat, hem bir kitâb-? duâ, hem bir kitâb-? hikmet, hem bir kitâb-? ubûdiyet, hem bir kitâb-? emir ve dâvet, hem bir kitâb-? zikir, hem bir kitâb-? fikir, hem bütün insan?n bütün hâcât-? mâneviyesine mercî olacak çok kitaplar? tazammun eden tek, câmi' bir kitâb-? mukaddestir.

  Hem, bütün evliyâ ve s?ddîkîn ve ürefâ ve muhakkikînin muhtelif meşreplerine ve ayr? ayr? mesleklerine, herbirindeki meşrebin mezâk?na lây?k ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâk?na muvâf?k ve onu tasvir edecek birer risâle ibraz eden mukaddes bir kütüphâne hükmünde bir kitâb-? semâvîdir.
  ------------------------
  muhterem kardeşim Kur'an?n bukadar özelliği mezcetmesi Kur'an?n Allah kelam? olmas? yönünden daha kuvvetli bir burhan m? oluyor yoksa -Haşa-insan?n elini daha m? çok yak?nlaşt?r?yor.

  Kur'an bütün alemin hülasas?d?r. Dolay?s?yle içinde herşeyden bulunmak laz?m gelir. Bulunmasa o zaman "Yaş ve kuru hiçbirşey yoktur ki Kur'anda bulunmas?n" ayetine muvaf?k düşmediğinden Kur'an olma özelliğini kaybeder.

  Lakin içinde bulunmas? okul kitaplar?ndaki ya da bilimsel makaleler gibi değildir.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 5. #5
  Gayyur yaakarii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  52

  Standart

  Asl?nda sormak istemezdim ama aceleci davrand?m,düşündügüm her neyse onu and?ran bir cevap bekledim.Neyse arkadaş?n dedigi gibi nak?sl?g?mdand?r.Tamamlar?z inşaallah.

 6. #6
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Alıntı yaakarii Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Aslında sormak istemezdim ama aceleci davrandım,düşündügüm her neyse onu andıran bir cevap bekledim.Neyse arkadaşın dedigi gibi nakıslıgımdandır.Tamamlarız inşaallah.

  Hayırlı cum'alar

  Demek ki vesvese idi geldi geçti
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 7. #7
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Alıntı yaakarii Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hayırlı cumalar

  Bugün Kuran meali okurken aklıma geldi,bir vesvese belki safsata dersiniz.

  Kuran ı Kerim in Allah kelamı olmasının keyfiyeti nasıl bir şeydir?
  Bu şey şurdan aklıma geldi.İtikada dair mesela güneşten,aydan bahsedilmesi,helak olan kavimlerden bahsedilmesi,haşrin makul olması benim nazarımda çocuklugumda belletilen,ulvileştirilen kelamı daha çok kalbe getiriyor,hatırlatıyor.Hitabın bana hissettirmesi açısından

  Ama mesela Tevbe suresini okudum bugün,münafıkların halleri,savaşa katılmamaları,sırf şek çıkarmak için başka bir mescid inşa etmeleri gibi haller beşeri,tarihi haller gibi gözüktü(Bayazıd caminin elektriklerinin sönmesi misali gibi) Yukarıdaki mevzular yanında bunların Kuran a girmesi ve aynı ulviyeti taşıması nasıl olur?Akla yaklaştıracak bir misal verebilir misiniz?Mesela Peygamber efendimiz ve sahabiler arasında bu sadece istişare şeklinde kalsaydı,münafıklar böyledir,şu vasıftadırlar diye konuşulsa olabilir miydi?

  Yahut bunun gibi mesela eşler arası bozulunca yatagınızı ayırın,cariyelerin hukuku,köleler gibi içtimai hususların yer alması ne şekildedir?Beşer için avam için en az akaid kadar önemlidir dense,fakat bu seferde bu kadar çok mevzunun yer alması Kuran ın arş ı azamdan inen beyanatıyla birebir olması,her harfinde kelamullah olması gibi itikadımızla nasıl muvafık olur.

  İnşaallah sorumu anlatabilmişimdir.
  Kardeş güzel bir soru buna benzer bir soruyu bir tarikat şeyhi Üstad Hazretlerine soruyor (şu an aklımda değil ) daha sonra Nur Talebesi oluyor vs. yani Kur'an ı Kerim yüksek hakikatlara aşina olmasına nazaran bize çok keyfiyetsiz gibi gözüken çok meseleleri de nazara veriyor , böyleyse biz de itikada ediyoruz ki , Kur'an ulvi olmakla birlikte beşerden bütün bütün mücerred değil ki beşerin fıtri ahvalinden bahsetmesin , ulvi olmasının yanında benden , senden de bahsetmeli ki bize gönderildiğini bilelim.

  Aynı hususiyet Peygamberimiz de de a.s.m. var , kulakların duymadığı , gözlerimizin görmediği hakaretlere ve iftiralara maruz kalmış ; ama Allah c.c. celallenmesine rağmen bunlara müsade etmiş niye , başına her türlü insani bela gelmeli ki biz de belalar karşısında nasıl hareket edeceğimizi yani metodumuzu bilelim.

  Örneğin Hz. Ayşe annemize namus iftiras etti kafirler , tabi peygamberimiz insan olması hasebiyle etkiileniyor hatta inanacak dereceye geliyor ve Hz. Ayşe annemize baban evine git tövbe et diyor , Fesübhanallah sabıra bak. Peki bundan dersimiz ney "Namus belasına düşenlere metod veriyor , hemen çekip kafasına sıkma , babasının evine gönder tövbe etsin diyor" ilaahir.......
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 8. #8
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Mesela, şems akıl, ihtiyar ve irade sahibi farz edilse, ziyasını bütün aleme neşrettiği bir sırada, pis, mülevves bir zerre de onun ziyasından istifade ettiği vakit, şemse karşı "Niçin bu pis, bu mülevves zerreyle meşgul oldu ve niçin ona ziyasını verdi?" diye itiraz edilebilir mi? Haşa! Pemsin azametine bir nakise gelir mi? İ.İ'caz.

  Halk eden Halık mahlukunu bilmez mi?
  Malik olan Allah mülkünden istediği gibi bahsedemez mi?
  Alim olan Allah ilminin her tarafı ihata ettiğini bizlere niçin bildirmesin de bizleri başı boş bıraksın? Mümkün mü?

 9. #9
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  25. sözde geçen şu örnek konuyu pekiştirecektir inşallah.

  Kocas? hakk?nda defalarca sana müracaat eden ve Allah'a şikâyette bulunan kad?n?n sözünü Allah işitti. Zâten Allah sizin konuşmalar?n?z? işitiyordu. Muhakkak ki Allah her şeyi hakk?yla işitir, her şeyi hakk?yla görür. (Mücâdele Sûresi: 1.)

  ?şte, Kur'ân der: "Cenâb-? Hak, Semî-i Mutlakt?r, herşeyi işitir, hattâ en cüz'î bir mâcera olan ve zevcinden teşekkî eden bir zevcenin sana karş? mücâdelesini Hak ismiyle işitir. Hem rahmetin en latîf cilvesine mazhar ve şefkatin en fedâkâr bir hakikatine mâden olan bir kad?n?n hakl? olarak zevcinden dâvâs?n? ve Cenâb-? Hakka şekvâs?n? umûr-u azîme sûretinde Rahîm ismiyle ehemmiyetle işitir ve Hak ismiyle ciddiyetle bakar."
  ?şte, bu cüz'î maksad? küllîleştirmek için, mahlûkat?n en cüz'î bir hâdisesini işiten, gören kâinat?n daire-i imkânîsinden hariç bir zât, elbette herşeyi işitir, herşeyi görür bir Zât olmak lâz?m gelir. Ve kâinata Rab olan, kâinat içinde mazlum küçük mahlûklar?n dertlerini görmek, feryadlar?n? işitmek gerektir. Dertlerini görmeyen, feryadlar?n? işitmeyen, Rab olamaz. ilaahir
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 10. #10
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Nasıl ki Peygamberimiz (a.s.m.), mu’cizâtından ve hasâisinden başka, ef’al ve ahval ve etvârında beşeriyette kalıp, beşer gibi âdet-i İlâhiyeye ve evâmir-i tekviniyesine münkad ve mutî olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker, ve hâkezâ... Herbir ahval ve etvârında harikulâde bir vaziyet verilmemiş-tâ ki ümmetine ef’âliyle imam olsun, etvârıyla rehber olsun, umum harekâtıyla ders versin. Eğer her etvârında harikulâde olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı, herkese mürşid-i mutlak olamazdı, bütün ahvâliyle rahmeten li’l-âlemîn olamazdı.

  Aynen öyle de, Kur’ân-ı Hakîm, ehl-i şuura imamdır, cin ve inse mürşiddir, ehl-i kemâle rehberdir, ehl-i hakikate muallimdir. Öyleyse, beşerin muhaverâtı ve üslûbu tarzında olmak, zarurî ve katidir. Çünkü, cin ve ins münâcâtını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesâilini onun lisanıyla zikrediyor, edeb-i muaşereti ondan taallüm ediyor, ve hâkezâ, herkes onu merci yapıyor. Öyleyse, eğer Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın Tûr-i Sina’da işittiği kelâmullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm gibi bir ulül’azm, ancak birkaç kelâmı işitmeye tahammül etmiştir. Mûsâ Aleyhisselâm demiş:
  ("Senin kelâmın böyle midir?’ Allah buyurdu: ’Ben bütün lisanların kuvvetine mâlikim." )Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, 3:536. 26. mekt

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hizmete dair bir soru
  By Abdurrahhman in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 23.07.13, 06:07
 2. İstikbal-i Kıble'ye Dair Bir Soru
  By zisangul in forum Fıkıh
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 01.12.08, 13:17
 3. Kuran'dan Bir Soru...
  By beklenen12 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 06.03.08, 15:24
 4. Tevvab İsmine Dair Bir Soru?
  By ellush in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 40
  Son Mesaj: 15.01.08, 09:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0