+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Sirat-i Mustakim

 1. #1
  Gayyur Abdullah Ubeydullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  138

  Standart Sirat-i Mustakim

  اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ : S?rat-? müstakim; şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülâsas?ndan has?l olan adl ve adalete işarettir. Şöyle ki:
  Tagayyür, ink?lab ve felâketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskân edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi: Menfaatleri celb ve cezb için kuvve-i şeheviyye-i behimiyye. ?kincisi: Zararl? şeyleri def' için kuvve-i sebuiyye-i gadabiyye. Üçüncüsü: Nef' ve zarar?, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için kuvve-i akliyye-i melekiyyedir.
  Lâkin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir had ve bir nihayet tayin edilmiş ise de, f?traten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin herbirisi tefrit, vasat, ifrat nam?yla üç mertebeye ayr?l?rlar. Meselâ: Kuvve-i şeheviyyenin tefrit mertebesi humuddur ki; ne helâle ve ne de harama şehveti, iştihas? yoktur. ?frat mertebesi fücurdur ki; namuslar? ve ?rzlar? pâyimal etmek iştihas?nda olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki; helâline şehveti var, harama yoktur.
  ?htar: Kuvve-i şeheviyyenin; yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruat?nda da bu üç mertebe mevcuttur.
  Ve keza kuvve-i gadabiyyenin tefrit mertebesi cebanettir ki, korkulmayan şeylerden bile korkar. ?frat mertebesi tehevvürdür ki, ne maddî ve ne manevî hiç bir şeyden korkmaz. Bütün istibdadlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise şecaatt?r ki; hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için can?n? feda eder, meşru olmayan şeylere kar?şmaz.
  ?htar: Bu kuvve-i gadabiyyenin füruat?nda da şu üç mertebenin yeri vard?r.
  Ve keza kuvve-i akliyyenin tefrit mertebesi gabavettir ki, hiç bir şeyden haberi olmaz. ?frat mertebesi cerbezedir ki; hakk? bât?l, bât?l? hak suretinde gösterecek kadar aldat?c? bir zekâya mâlik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir ki; hakk? hak bilir imtisal eder, bât?l? bât?l bilir içtinab eder.


  وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا
  ?htar: Bu kuvvetin şu üç mertebeye ink?sam? gibi; füruat? da, o üç mertebeyi hâvidir. Meselâ: Halk-? ef'al mes'elesinde Cebr mezhebi ifratt?r ki, bütün bütün insan? mahrum eder. ?'tizal mezhebi de tefrittir ki, tesiri insana verir. Ehl-i Sünnet mezhebi vasatt?r. Çünki bu mezheb beyne-beynedir ki; o fiillerin bidayetini irade-i cüz'iyeye, nihayetini irade-i külliyeye veriyor. Ve keza itikadda da ta'til ifratt?r; teşbih; tefrittir; tevhid, vasatt?r.


  Hülâsa: Şu dokuz mertebenin alt?s? zulümdür, üçü adl ve adalettir. S?rat-? müstakimden murad şu üç mertebedir.

  Konu Ebu Hasan tarafından (03.10.07 Saat 10:45 ) değiştirilmiştir.
  الله لااله الاّ هو الحىّ القيمّ مقصوديمزدر مطلوبمزدر

 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Allah da onu dos doğru bir yola iletti." (Nahl Sûresi, 16:121)

  14 "De ki: Elbette Rabbim beni dos doğru bir yola eriştirdi." (En'âm Sûresi, 6:161) sekiz-dokuz âyetlerde s?rat-? müstakime nazar? çeviriyorlar.

  Ve bu doğru, istikametli yolu bulmak için daima Kur'ân'?n nurundan her as?rda o asr?n zulmetlerini dağ?tacak ve istikamet yolunu tenvir edecek, Kur'ân'dan gelen nurlar olmakla ve bu dehşetli ve f?rt?nal? as?rda o doğru yolu şaş?rtmayacak bir surette gösteren başta şimdilik Risaletü'n-Nur tezahür ettiğinden, hem bu "s?rat-? müstakîm" kelimesinin makam-? cifrîsi-tenvin, nun say?lmak cihetiyle-bin eder.(Birinci Şua)

  Hem, bundan evvelki as?rlarda, müsbet ilimlerin, yirminci as?rdaki kadar terakki etmemiş olduğu mâlûmunuzdur.

  Şu halde, bu as?rda dünyaya yay?lm?ş olan dinsizlik ve maddiyunluğu kökünden y?kabilmek, hak ve hakikat yolunu gösterip, beşeri s?rat-? müstakîme kavuşturmak, imân? kurtarabilmek için, ancak ve ancak Kur'ân-? Hakîmin bu asra bakan veçhesini keşfedip, umumun müstefid olabileceği bir şekilde tefsir edilmesi elbette bu as?rda kabil olacakt?r.(Gençlik Rehberinden, Konferans)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  "Bizi doğru yola ilet." Fâtiha Sûresi: 1:6.dir. Bundaki hüccete gayet k?sa bir işaret şudur:

  Evet, nas?l bir yerden bir yere giden yollar?n ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatlar?n en k?sas? ise, en doğrusudur ve müstakîmidir.

  Aynen öyle de, mâneviyatta ve mânevî yollarda ve kalbî mesleklerde en doğrusu, en müstakîmi ise en k?sa ve en kolay?d?r.

  Meselâ, Risale-i Nur'da bütün muvazeneleri ve küfür ve iman yollar?n?n mukayeseleri kat'î gösteriyorlar ki, iman ve tevhid yolu gayet k?sa ve doğru ve müstakîm ve kolayd?r ve küfür ve inkâr yollar? gayet uzun ve müşkülâtl? ve tehlikelidir.

  Demek bu istikametli ve hikmetli ve herşeyden en k?sa ve kolay yolda sevk edilen bu kâinatta, elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz. Ve iman ve tevhidin hakikatleri, bu kâinata güneş gibi lâz?m ve vaciptir.

  Hem ahlâk-? insaniyede en rahat, en faydal?, en k?sa, en selâmetli yol ise,s?rat-? müstakîmde, istikamettedir. Meselâ, kuvve-i akliye, hadd-i vasat olan hikmeti ve kolay, faydal? istikameti kaybetse, ifrat veya tefritle muz?r bir cerbezeye ve belâl? bir belâhete düşer, uzun yollar?nda tehlikeleri çeker.

  Ve kuvve-i gadabiye, hadd-i istikamet olan şecaati takip etmezse, ifratla çok zararl? ve zulümlü tehevvüre ve tecebbüre ve tefritle çok zilletli ve elemli cebanet ve korkakl?ğa düşer, istikameti kaybetmesinin, hatâs?n?n cezas? olarak daimî vicdanî bir azab? çeker.

  Ve insandaki kuvve-i şeheviye selâmetli istikameti ve iffeti zâyi etse, ifratla musibetli, rezaletli fücûra, fuhşa ve tefritle humûda, yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum düşer ve o mânevî hastal?ğ?n azab?n? çeker.

  ?şte bunlara k?yasen, hayat-? şahsiye ve hayat-? içtimaiyede, bütün yollar?nda istikamet en faydal? ve kolay ve k?sad?r. Ve s?rat-? müstakîmi kaybedilse, o yollar pek belâl? ve uzun ve zararl? olur.

  Demek Bizi doğru yola ilet." (Fâtiha Sûresi: 1:6.) pek çok câmi ve geniş bir dua, bir ubudiyet olduğu gibi, bir hüccet-i tevhide ve bir ders-i hikmete ve bir tâlim-i ahlâka işaret eder.(On Beşinci Şua )

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Evet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ("Emrolunduğun gibi dos doğru ol." Hûd Sûresi, 11:112. )emrini tamamıyla imtisal ettiği için, bütün ef’al ve akval ve ahvâlinde istikamet, kat’î bir surette görünüyor.

  Meselâ kuvve-i akliyenin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabâvet ve cerbezeden müberrâ olarak, hadd-i vasat ve medar-ı istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hareket ettiği gibi; kuvve-i gadabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvürden münezzeh olarak, kuvve-i gadabiyenin medar-ı istikameti ve hadd-i vasatı olan şecaat-i kudsiye ile kuvve-i gadabiyesi hareket etmekle beraber; kuvve-i şeheviyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan humud ve fücurdan musaffâ olarak, o kuvvenin medar-ı istikameti olan iffette, kuvve-i şeheviyesi daima iffeti, âzamî mâsumiyet derecesinde rehber ittihaz etmiştir. Ve hâkezâ, bütün sünen-i seniyyesinde, ahvâl-i fıtriyesinde ve ahkâm-ı şer’iyesinde hadd-i istikameti ihtiyar edip, zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden içtinap etmiştir. Hattâ tekellümünde ve ekl ve şürbünde iktisadı rehber ve israftan kat’iyen içtinap etmiştir. 11.lema

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sirat-ı Müstakim-Dinde İstikamet
  By Ene-Zerre in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.04.09, 15:44
 2. Sırat-ı Mustakim Ne Demektir?
  By EnVaR in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 12.07.08, 18:40
 3. Sırat-ı Mustakim Nedir?
  By yatağanlı in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 29.04.08, 14:40

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0