Demir, Kur’ân'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur’ân'ın "Hadid", yani "Demir" adlı sûresinde şöyle buyrulur:

“...Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik...” (Hadid Sûresi: 25)


Demir külçesi


Demir dünya üzerinde üçüncü en yaygın elementtir ve yerkabuğunun yüzde beşini oluşturur. Demir elementi, yeryüzünde bu kadar fazla miktarda bulunmasına karşın, demirin oluşumu Dünya dışında gerçekleşmiştir. Modern astronomik bulgular, Dünya'daki demir madeninin, uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur.

Ezelî Kelâm’da da "Demiri çıkardık" yerine, "Demiri indirdik" tabirinin geçmesi, bu gerçeğe işaret eder. Böylelikle hem demirin uzaydan yeryüzüne geldiğine, hem de insanlık için büyük bir ‘nimet’ olduğu yönüne işaret edilmiştir.

Fatih KAYNAR
Yeni Asya
17.09.2007