+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 14

Konu: Hz.İsa (a.s)'ı Tanıma Kılavuzu

 1. #1
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Hz.İsa (a.s)'ı Tanıma Kılavuzu

  Evvela, şu nokta önemle bilinmelidir ki, Hz. İsa (a.s) konusu anlatmakla, dinlemekle hallolacak bir mesele değildir.. Sadece kişilerde belki zann-ı galib olabilir..Yani kalbi bu manaya kayabilir ama alemi bu konuda tam mutmain olamaz.

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Saniyen, Hazret-i ?sâ aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî ?sâ olduğunu bilmek lâz?m değildir. Onun mukarreb ve havass?,nur-u iman ile onu tan?r. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tan?mayacakt?r.”mekt

  Üstad?n sözü bu konumuzda amir-i tefekkür olacakd?r..Zira üstad ne diyor iman?n nuru ile Hz. ?sa (a.s) bilinecek.. Yani O’nun yak?n?nda olan kişiler dahi iman?n kemaliyle doğru orant?l? olarak o’nu keşfedebilecekler ve de onlar da bu keşfedişi bir emanet olarak. Kabul edip dillendirmeyeceklerdir. .Demek ki yak?n?nda olup da O’nun hakiki ?sa (a.s) olduğunu anlayamayanlar da olacak..

  Mesela şimdi bir fikir jimnastiği yapal?m:
  Bediüzzaman hazretleri: yobazd?r, bölücüdür, sisteme karş?d?r, alim bir zatt?r, asr?n değerli bir alimidir, müceddidir, müçtehiddir, ve hakeza..
  Bunlar?n hepsi doğru mu? Evet doğru..Ama neye göre kişilerin kendi değerlendirmelerine göre doğru…Bu durumda Bediüzzaman yukar?dakilerden hangisi… ?şte imtihan dünyas?n?n bir imtihan? da burada Bediüzzaman ortada duruyor. O’nun makam?n? rasat etmek art?k bizim becerimize kalm?ş..

  Aynen bunun gibi Üstad’la muas?r olacak olan Hz.?sa (a.s)’?n durumuda böyle olacak.. Madem Hz. ?sa(a.s) k?yametin habercisidir.. Yani madem ki bir ihtar, bir ikazd?r. Bu ikaz şumüllü olmal? ekser insanl?k O’ndan haberdar olmal?..Fakat bu haberdar oluş aleni olmamal?..Din bir imtihand?r, akla kap? aç?l?r, ihtiyar elden al?nmaz..
  Konu acizizfakiriz tarafından (14.09.07 Saat 13:26 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Salisen, bu konuda da amir hükmümüz şu hadisdir:“âhirzamanda hazret-i İsa aleyhisselâm gelecek, şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) ile amel edecek”mekt.…Hz.İsa (a.s) kul ve ümmet olarak peygamberimizin sünnet-i seniyesine uygun olarak yaşaması gerekmektedir..Zira peygamberimizin şeriatıyla amel ediş ancak O’na ittiba ile olacaktır. Peygamberimiz bile Rabbimizin en sevgili kulu ve habibi olduğu halde yaşamış olduğu mübarek hayatı ortada..

  “Nasılki peygamberimiz (a.s.m.) mu'cizatından ve hasaisinden başka, ef'al ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp, beşer gibi âdet-i İlahiyeye ve evamir-i tekviniyesine münkad ve mutî' olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker ve hâkeza... Herbir ahval ve etvarında hârikulâde bir vaziyet verilmemiş. Tâ ki ümmetine ef'aliyle îmam olsun, etvarıyla rehber olsun, umum harekâtıyla ders versin. Eğer her etvarında hârikulâde olsa idi, bizzât her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşid-i mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmeten lil-âlemîn olamazdı.”mekt.

  Buradaki mana atmosferi bizleri dünyada şeriata imtisalin şartlarını göstermektedir..

  O halde İsa (as) beşer olarak dünyeviler gibi yaşayıp sünnet-i seniyyeyi şahsi hayatında uygulayıp kulluk toprağında vazifesini yapıp gidecektir..

 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Rabian, burada da amir hükmümüz: "Neden hazret-i İsâ aleyhisselâm, her nebiden ziyade müjde veriyor; başkalar yalnız haber veriyorlar, müjde sureti azdır."
  Elcevap: Çünki Ahmed aleyhissalâtü vesselâm, …… sühuletli ve câmi' ve ahkâmca şeriat-ı îseviye'nin noksanını ikmal edecek bir şeriat-ı âliyeye sahibdir. İşte onun için çok defa, "âlemin reisi geliyor!" diye müjde veriyor”mekt. satırlarıdır..
  Bu satırlara göre hz. İsa a.s’ın yaratılış ve kendisinden beklenilen manaların tahakkuku İncil ve de onun şeriatıyla mümkün olmadığından, kendisinin daha mükemmel ve kendisine daha uygun bir şeriat ve bir kitapla terbiye edilmesini fıtraten tefekkür etmiş. Bakmış ki peygamber efendimiz ve O’nun şeriat ve kitabını mana aleminde keşfederek peygamberimizden hem insanlık adına hem de kendi adına müjdelerle bahsetmiş.. O halde eğer İsa (as) yaratılmasındaki o harika tecelli peygamberimizin diniyle terbiye olmazsa abes olurdu ki bu da Rabbimizin hikmetine münafidir.

  “Hz. İsa (a.s), büyük peygamberlerden biri olmasına rağmen, çok genç bir yaşta, otuz üç yaşında düşmanlarının engellemeleri ve onu öldürme planları yüzünden şânına lâyık bir görevi tam ifa etmeden dünyadan göçüp gitti. Yani yüce Allah tarafından göklere kaldırıldı. Dünyanın yedi harikasından biri olan zülkarneyn seddinin harap olması, ye’cüc-me’cüc fitnesine karşı hâl diliyle insanları dikkate davet edip kıyametin geleceğine bir alâmet olduğu gibi, hz. İsa’nın da harika şahsiyetine uygun olarak, ahirzamandaki deccal fitnesine karşı insanlık camiasını kâl diliyle uyaran büyük bir kıyamet alâmetidir. Ayrıca, İsa aleyhisselam, isevîlik din-i hakîkisine yeniden hizmet etmek ve hitam-ı misk olsun diye iki büyük semavî din olan İslâmiyet ile hakikî isevîlik dinini gerçek tevhid ekseninde birleştirip insanlığı dünya hayatının son demlerinde yüce Allah’a kulluk etmeye davet etmek üzere yeryüzüne yeniden merhaba diyecektir.” Niyazi Beki (alıntı)

 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Hz. ?sa (a.s) hangi surette gelecek.
  Bu konuda da referans?m?z yine eserler olacakd?r.
  Şifre bu sat?rlar içerisindedir: “evet her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve baz? vakitte insan suretine vaz'eden (hazret-i cibril'in "d?hye" suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hattâ ölmüş evliyalar?n çoklar?n?n ervahlar?n? cesed-i misaliyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelâl”…mekt.
  Demek Hz. ?sa a.s dünyaya gelirken Cenab-? Hak onu hikmet k?l?f?yla! gönderecek.

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Hz. İsa a.s gelmiş midir?

  “dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan îsevîlik ve islâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken” mekt
  cümlesi bizim için bu konuda şifredir.

  Yani Hz.İsa (a.s) bir vazife ile vazifedar. Bu satırlardaki anahtar sözcük ise “istidat” kelimesidir..Zira istidat bir şeyin iç dinamiğidir..yani bir olay karşısında o şeyin tepkisini gösterebilme keyfiyetidir. Mesela toprak güneşi yansıtmaz. Niye? İstidatı yok. Toprak bu anlamda tepki veremedi. Ayna güneşi yansıtır neden? İstidatı buna tepki verecek keyfiyettedir.
  İşte İsa (a.s)’da; deccal fitnesinden insanlığı ve özellikle de hristiyanlığı biiznilah korumak için, hak dini olan İslamiyetin istidatında bulunan hakiki İseviliğin ortaya çıkması noktasında hakiki İsevilik dininin zuhur edebilmesi yani ona ayinedar olabilmesi keyfiyetinde yani istidatında olması gerekir. O halde burada mesele düğümleniyor.

  Doktor ne zaman sizin için bir değer arz eder? Karanlık olmadan ışığın bir manası var mıdır?
  Uzun söze gerek yok, doktor hastalık zamanında bir değerdir, ışık karanlıkta değerlidir..Çünkü herşey zıddyla bilinir.

  O halde; “tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı nemrudane, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir.”… “işte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, hazret-i İsa aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî îsevîlik dini zuhur edecek, yani rahmet-i İlâhiyenin semasından nüzul edecek;” keyfiyetinin muhatabı yani istidatlısı da Hz. İsa a.s olacakdır… hakikî îsevîlik dini zuhuru kendiliğinden olmayacak Hz. İsa (a.s). bunun zuhuruna ekranlık ve ameliyesini yapacakdır…Bu da ancak yukarıda bahsedilen zaman diliminde olması hem hikmete hem de vazifedar olan kişinin keyfityetine uygundur..
  En âla ilaçlar, en âla doktorlar hastalık olmazsa, sıradan bir ilaçtan ve insandan farkı yoktur..
  Velhasıl Hz. İsa (a.s) gelmiş …… sükut lazım, akla havale lazım..Her asrın mehdi manasına ihtiyacı olduğu gibi, Hz. İsa manasına da ihtiyacı vardır…vesselam…

 7. #7
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Son peygamber Hz Muhammed değil mi? ?sa a.s geldiği zaman ne olabilir? Biz kabul edebilir miyiz "Ben ?sa'y?m" diyen birisini? Papa müslüman olursa çok bomba olur yaln?z

 8. #8
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı Yusufi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Son peygamber Hz Muhammed değil mi? İsa a.s geldiği zaman ne olabilir? Biz kabul edebilir miyiz "Ben İsa'yım" diyen birisini? Papa müslüman olursa çok bomba olur yalnız
  Peygamberimizin hakiki bir ümmeti olma şerefine nail olmaktan başka hiç bir şey olmaz.

 9. #9
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Peygamberimizin hakiki bir ümmeti olma şerefine nail olmaktan başka hiç bir şey olmaz.
  Olur mu öyle şey? Papa müslüman olduğu zaman Hıristiyan aleminden çok ciddi akın olur İslama. Bombadan kastım bu. Papa'nın gücünü küçümsememek gerek. Unutmayın ki Katolik kesim, Papa'nın kendilerini isterse cennete götüreceğine inanıyor. Adam cennete belge hazırlıyor yav

  İşte Papa'ya bu kadar bağlı olan insanlar, o müslüman olduğu zaman ki benim İsa a.s. düşündüğüm zaman aklıma onları Müslüman etmesi geliyor, papa mümin olduğu zaman İslama akın akın göç başlar. Bu da büyük bir bombadır

 10. #10
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı Yusufi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Olur mu öyle şey? Papa müslüman olduğu zaman Hıristiyan aleminden çok ciddi akın olur İslama. Bombadan kastım bu. Papa'nın gücünü küçümsememek gerek. Unutmayın ki Katolik kesim, Papa'nın kendilerini isterse cennete götüreceğine inanıyor. Adam cennete belge hazırlıyor yav

  İşte Papa'ya bu kadar bağlı olan insanlar, o müslüman olduğu zaman ki benim İsa a.s. düşündüğüm zaman aklıma onları Müslüman etmesi geliyor, papa mümin olduğu zaman İslama akın akın göç başlar. Bu da büyük bir bombadır
  Papaya olan bu imtiyazınız nereden kaynaklanıyor sorabilir miyim acaba?

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Muhabbet Hissinin Kullanım Kılavuzu
  By acizizfakiriz in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 23.11.19, 09:30
 2. Bir İnsanı Tanıma Yolları Nelerdir?
  By busra in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14.08.19, 09:02
 3. Kılavuzu Din Düşmanı Olanın...
  By leylanur in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.12.07, 08:52
 4. Kendimizi Tanıma Serüveni...
  By Tılsım in forum Edebiyat
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.08.07, 22:37
 5. Muhabbet Hissinin Kullanım Kılavuzu 2
  By acizizfakiriz in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 26.08.07, 09:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0