Mevlana,"Namaz yumurtasından civcivini çıkar.Namazını usulüyle eda eyle!"demiştir.
Sanki Mevlana,"Kendini tanıma,hatalarını fark etme ve onları düzeltme süresince sendeki İlahi ahlakı yeşertme namına İlahi isimler ve sıfatlar deryasından kendi esmanı ve sıfatını keşfet ve onu ahlakında ortaya çıkar"İlahi isimler ve sıfatlar deryasından bir ayna,bir katre de sen ol!"demek istemiştir.
Rükuda karşılıklı övgü ve saygı iletişimi vasıtasıyla birey,hem kendi özüne ,benliğine saygı duyabilecek hem debütün yaratılmışlara ve insanlara saygı duymayı öğrenebilecektir.

Suç ancak göynür özüm kan yaş ile dolar gözüm
Yarın Hak katında yüz kar' olursa nideyin ben
Fesad dolu içim,hey Koca bağışla suçum
Ki cehennem benim içn yer olursa nideyin ben

Hatalarından pişmanlık duyma ve hatalarını düzeltme isteği,Yunus Emre ve Mevlana'da öylesine zirveye ulaşmıştır ki;onlar her namazlarında Allah'ın huzurunda hesap verecekleri anı düşünmüşler;bir mumun eriyişi gibi hatalarını eritmişlerdir.Böylece kıyam duruşunda hata ve eksiklerini fark eden Mevlana ve Yunus Emre ,rüku eğilişinde ise Allah'ın,hata ve günahlarına rağmen kendilerine duyduğu saygı ve sevgiye layık olamamadan kaynaklanan eziklik ve tevazu duygusunu Allah aşkıyla birleştirmişlerdir.