+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 17 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 161

Konu: Allah Bizi Neden Yarattı?

 1. #1
  Gayyur FERHAT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  69

  Question Allah Bizi Neden Yarattı?

  Allah bizi neden yarattı..
  egosu yok kendine tapındırmaktan haz alsın
  onun ibadete değil bizim ibadete ihtiyacımız var oda tamam.
  gücü sonsuz istediği herşey olur Allah'ın.
  o zaman neden bizi direk cennette yaratmadı
  cehennemde yanacak olanlarıda zaten en baştan biliodu
  onların günah işleyeceğini biliodu cehennemlik olacağınıda biliodu
  bazen aklıma gelio bu soru "neden bu piyes" hani ben müslümanım hamdolsun ama insanlığın verdiği özellik sorguluo insan onun için soruyorum.
  herkezi direk cennette yaratabilirdi.
  adem babamız ve havva anamız cennete konulduğu anda ne yapacakları biliniodu. yasak meyvayı ıssıracaklardı. yani benim Allah,ın varlığı ile bi soru işaretim yok sadece yalnızlık sadece kendine ait olan rabbim neden bizi yaratma isteği duydu hani istek demek bile yanlış çünkü Allah hiçbirşeye gerek duymaz bütün eksikliklerden temiz ve pak halde.
  neden yalnız devam etmedi düzene.
  tekrar söliyim ben ateist değilim ama bunlar aklımı kurcalıyo arkadaşlar tatmin edici cevaplar bekliorum inşallahki yarın başka birisi bana bu soruları sorarsa cevap verebiliyim... şimdiden teşekkürler...

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  cehennemdekilerde o zaman demiyecekler miydi..ben birşey yapmadan niye cehenneme att?n diye?

 3. #3
  Gayyur FERHAT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  69

  Standart

  ya işte dedğimde bu Allah ?n gücü onlara zaten bilmesini sağlayabilir yani bunlar? yapacaklar?n?da bildirebilir sonsuz bi güçten bahsedioruz.
  ki zaten diyorum ya onlar? yaratmasayd? cennete koysayd? bütün insanlar? ayn? öldükten sonra cennette nas?l olacaksak o şekilde.
  yani dünyada ne yaşad?ysak ayn?s?n? yaşam?ş gibi direk yollar haz?rlayabilirdi.
  ayr?ca şu sorum hala cevaps?z neden yaratt? bizi neden tek devam etmedi allah ?n varl?ğ? ???

 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Değerli Kardeşimiz;

  Bilmekle yapman?n çok farkl? şeyler olduğunu vurgulamak gerekir. Bir misal vermiştik. Bizlerin bir çekirdeğin ağaç olacağ?n? bilmemiz onun ağaç olmas?na gerek olmad?ğ? anlam?na gelmez.

  Ayr?ca bir makine veya bina için bir plan yap?lsa, madem ki plan var öyleyse binaya ve makinaya ne gerek var denilebilir mi.

  Yar?n bir yere gideceğimizi ve şunlar? yiyeceğimizi planl?yal?m. Buna göre madem ne yapacağ?m?z belli öyleyse ne gerek var gitmeye ve yemek yemeye diyor muyuz.

  Biz bile gündelik basit şeyler için bunu diyemezsek, Allah'?n say?s?z hikmetlerle yaratt?ğ? insan?, madem ne yapacağ?n? biliyordu öyleyse neden imtihan ediyor denilemez.

  Evet Allah insan?n cennetlik ve cehennemlik olduğunu bilmektedir. Ancak nas?lki insan? bu dünyaya gönderip imtihan etmesinin hikmetleri varsa mahşerde de hesaba çekmesinin bir çok hikmeti vard?r.

  Mahşer meydan?nda Allahu Tealan?n Adl, Hakim, Hafiz, Kadir ve diğer isimleri tecelli edecek ve insan?n bu dünyada işlediği amellerinin en küçük detay?na kadar tek tek kaydedildiği ve yapt?klar?n?n lehine ve aleyhine işlediğini en mükemmel şekilde görecektir. Allahu Tealan?n Adl ismini hakk?yla anlayacakt?r.

  ?nsanlar?n işlediği suçlardan dolay? hesaba çekilmesi ve ondan sonra cezaland?r?lmas? hikmettendir. Yaratt?ğ? her şeyi hikmetle yaratan Allah (cc) mahşerde de hikmeti gereği insanlar? hesaba çekecektir.

  Allahu Teala geleceği bildiği için ölen bir insan?n cennetlik veya cehennemlik olduğunu elbette bilmektedir.

  Kabir alemi gaybi bir konudur. Bu bak?mdan o alemdeki hesap ve sorgu sualin mahiyetini Peygamberimizin anlatt?ğ? şekilde bilmekteyiz.

  Kişi vefat ettikten sonra kabirde münker ve nekir taraf?ndan sorgu suale çekilir ve eğer mümin ise kabri cennet bahçesine döner. Şeyet cehennemlik ise kabri cehennem çukurlar?ndan bir çukur haline gelir.

  Günahlar? fazla olan bir mümin ahirette ve mahşerde çektikleri s?k?nt?lar günahlar?na keffaret olur. Bu bak?mdan günahlar? sevab?ndan çok olan bir insan kabir ve mahşerde çektikleri s?k?nt?dan dolay? günahlar? azal?r ve cennetlik bir insan olabilir.

  ?nsanlar mahşerde hesaba çekilir ve amellerine göre defterleri sağ?ndan, solundan verilir. Ondan sonra s?rattan geçerler.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla ?slamiyet Editör

 5. #5
  Gayyur FERHAT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  69

  Standart

  kardeş çok saol ama verdiğin örnekler insanlarla alakal? örnekler yani böle düşünürsek olmaz bence Allah ol derse olur bu böle ve isteseydi zaten olurdu.
  tamda anlatam?orum galiba yani neden yaratt? sonu sonsuz cehennem olan bi varl?ğ? yada onuda geçtim neden insan? yaratt? melekleri yaratt? cenneti cehennemi yaratt? haşa yani can?m? s?k?ld? diye bi soru çok sayg?s?zca olacak ama hani bilmemek değil öğrenmemek ay?p diye soruorum. yaln?zl?k Allah a mahsus mutlaka bi hikmet vard?r ki çok şükür tabi yarat?lm?ş?z var etmiş rabbim bizi.

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Her cemâl ve kemâl sahibi, kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi s?rr?nca, o sultan-? zîşan dahi istedi ki, bir meşher açs?n, içinde sergiler dizsin; tâ nâs?n enzâr?nda saltanat?n?n haşmetini, hem servetinin şâşaas?n?, hem kendi san’at?n?n hârikalar?n?, hem kendi mârifetinin garîbelerini izhâr edip, göstersin. Tâ, cemâl ve kemâl-i mânevîsini iki vecihle müşâhede etsin:
  Bir vechi, bizzat nazar-? dekàik âşinâs?yla görsün; diğeri, gayr?n nazar?yla baks?n. 11.sözden

  ressm? düşün burada..
  Konu acizizfakiriz tarafından (25.08.07 Saat 15:48 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Cenab-? Hakk?n ef’ali, hikmetlerden, maslahatlardan hali değildir. Öyleyse mevcudat, halk?n malumat?nda münhas?r değildir.

  Öyleyse melaikenin adem-i ilimleri, beşerin adem-i vücuduna delil olamaz.

  Ve keza, Cenab-? Hak, hayr-? mahz olarak melaikeyi yaratm?şt?r, şerr-i mahz olarak da şeytan? yaratm?şt?r, hay?r ve şerden mahrum olarak behaim ve hayvanat? halk etmiştir. Hikmetin iktizas?na göre, hay?r ve şerre kadir ve cami olarak dördüncü k?sm? teşkil eden beşerin yarat?lmas? da laz?md?r ki, beşerin şeheviye ve gadabiye kuvvetleri kuvve-i akliyesine münkad ve mağlup olursa, beşer, mücahedesinden dolay? melaikeye tefevvuk eder. Aksi halde, hayvanattan daha aşağ? olur; çünkü özrü yoktur. ?.i'cazdan
  Konu acizizfakiriz tarafından (25.08.07 Saat 15:48 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Nas?l ki mahir bir san’atkâr, k?ymettar bir elbiseyi murassâ ve münakkaş surette yapmak için, bir miskin adam?, lây?k olduğu bir ücrete mukabil model yaparak, kendi san’at ve maharetini göstermek için, o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer, keser, k?salt?r, uzat?r; o adam? da oturtur, kald?r?r, muhtelif vaziyetler verir. Şu miskin adam?n hiçbir hakk? var m?d?r ki, o san’atkâra desin: "Beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve tağyir ediyorsun ve beni kald?r?p oturtup meşakkatle benim istirahatimi bozuyorsun?"

  Aynen öyle de, Sâni-i Zülcelâl, herbir nevi mevcudat?n mahiyetini birer model ittihaz ederek ve nukuş-u esmâs?yla kemâlât-? san’at?n? göstermek için, herbir şeye, hususan zîhayata, duygularla murassâ bir vücut libas?n? giydirerek, üstünde kalem-i kazâ ve kaderle nak?şlar yapar, cilve-i esmâs?n? gösterir. Herbir mevcuda dahi, ona lây?k bir tarzda bir ücret olarak, bir kemal, bir lezzet, bir feyiz veriyor.

  (Mülkün sahibi, mülkünde nas?l dilerse öyle tasarruf eder. ) s?rr?na mazhar olan o Sâni-i Zülcelâle karş? hiçbir şeyin hakk? var m?d?r ki, desin, "Bana zahmet veriyorsun, benim istirahatimi bozuyorsun." Hâşâ!

  Evet, mevcudat?n hiçbir cihette Vâcibü’l-Vücuda karş? haklar? yoktur ve hak dâvâ edemezler. Belki haklar? daima şükür ve hamd ile, verdiği vücut mertebelerinin hakk?n? edâ etmektir. Çünkü verilen bütün vücut mertebeleri vukuatt?r, birer illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkânatt?r. ?mkânat ise ademdir, hem nihayetsizdir. Ademler ise illet istemezler. Nihayetsize illet olamaz.

  Meselâ madenler diyemezler: "Niçin nebâtî olmad?k?" Şekvâ edemezler; belki vücud-u madenîye mazhar olduklar? için, haklar? Fât?r?na şükrand?r.
  Nebâtat, "Niçin hayvan olmad?m?" deyip şekvâ edemez. Belki, vücut ile beraber, hayata mazhar olduğu için, hakk? şükrand?r.
  Hayvan ise, "Niçin insan olmad?m?" diye şikâyet edemez. Belki, hayat ve vücut ile beraber, k?ymettar bir ruh cevheri ona verildiği için, onun üstündeki hakk?, şükrand?r. Ve hâkezâ, k?yas et.

  Ey insan-? müştekî! Sen mâdum kalmad?n, vücut nimetini giydin, hayat? tatt?n, câmid kalmad?n, hayvan olmad?n, ?slâmiyet nimetini buldun, dalâlette kalmad?n, s?hhat ve selâmet nimetini gördün, ve hâkezâ... Ey nankör! Daha sen nerede hak kazan?yorsun ki, Cenâb-? Hakk?n sana verdiği mahz-? nimet olan vücut mertebelerine mukabil şükretmeyerek, imkânat ve ademiyat nevinde ve senin eline geçmediği ve sen lây?k olmad?ğ?n yüksek nimetlerin sana verilmediğinden, bât?l bir h?rsla Cenâb-? Haktan şekvâ ediyorsun ve küfrân-? nimet ediyorsun?

  Acaba bir adam, minare baş?na ç?kmak gibi âli derecatl? bir mertebeye ç?ks?n, büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün; o nimetleri verene şükretmesin ve desin: "Niçin o minareden daha yükseğine ç?kamad?m?" diye şekvâ ederek ağlay?p s?zlas?n-ne kadar haks?zl?k eder ve ne kadar küfrân-? nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder; divaneler dahi anlar. Mektubattan
  Konu acizizfakiriz tarafından (25.08.07 Saat 15:49 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Gayyur FERHAT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  69

  Standart

  anlad?mda kardeş bundan sonra cevap yazma istersen hani can?n? s?k?orum gibi gelio banada ufak çocuk gibi bu ne bu ne dermiş gibi hissediorum
  yani ressam insan ve nefsi art? egosu var sanat?n? sergilemek ister tabiki bilinsin ister bu güzel sonucu.
  ama Allah ?n egosu yokki. tabiki her sanatç? sanat?n? göstermek ister beğenilmek hoşuna gider ama insan için konuşuoruz Allah ? anlamak zaten benim için imkans?zd?r heralde ama neden istediki diorum kendi kendime.
  biliorumki bunlarda şeytan?n bana oyunu uğraş?p durim diye ama kendimede engel olam?orum yani akl?mda hep vard? bu sorular. öteki tarafta tam olarak al?r?m umar?m cevab?m?.

 10. #10
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı FERHAT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  anlad?mda kardeş bundan sonra cevap yazma istersen hani can?n? s?k?orum gibi gelio banada ufak çocuk gibi bu ne bu ne dermiş gibi hissediorum
  yani ressam insan ve nefsi art? egosu var sanat?n? sergilemek ister tabiki bilinsin ister bu güzel sonucu.
  ama Allah ?n egosu yokki. tabiki her sanatç? sanat?n? göstermek ister beğenilmek hoşuna gider ama insan için konuşuoruz Allah ? anlamak zaten benim için imkans?zd?r heralde ama neden istediki diorum kendi kendime.
  biliorumki bunlarda şeytan?n bana oyunu uğraş?p durim diye ama kendimede engel olam?orum yani akl?mda hep vard? bu sorular. öteki tarafta tam olarak al?r?m umar?m cevab?m?.


  Egoistlik yapmaya gerek yok ki niye o gözle bak?yorsun meseleye egoist kardeşimiz. "Her cemâl ve kemâl sahibi, kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi s?rr?nca" 'dan baksan?z daha iyi değil mi?.
  Konu acizizfakiriz tarafından (25.08.07 Saat 16:00 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah (cc), Beni Neden Bana Sormadan Yarattı?
  By Ehl-i telvin in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 27.11.16, 18:53
 2. Allah Kötülükleri ve Şeytanı Neden Yarattı?
  By Hamdım.Pişdim.Yandım in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.10.08, 16:33
 3. Allah CC. Br Şeyi Yarattı Mı...
  By Lebid24 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.02.08, 17:03
 4. Ve Allah Anneyi Yarattı
  By ademyakup in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.11.06, 14:43

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0