+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Eğe Kemiği

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Post Eğe Kemiği

  Bir rivayette Hazreti Havva’nın Hazreti Adem’in eğe kemiğinden yaratıldığı haber verilir.

  Eğe kemiği, erkeğin göğüs kafesinde yer alır; akciğeri çevreler, kalbi darbelerden korur. Bu konumuyla eğe kemiği, ne kadar da kadına benzer…

  Kadın da tıpkı eğe kemikleri gibi erkeğine nefes alacak bir yuva sunar, onun hayatına genişlik, göğsüne ferahlık kazandırır.

  Eğe kemikleri akciğeri çevreleyerek kalbe giden hayat yollarını açık tuttuğu gibi, doğrudan kalbi de korur. Bir kadının aşkı erkeğinin kalbine bu dünyada hayat suyu taşır, onu sancılı sevmelerden uzak tutar. Öyle ki, eğe kemiği kırılmadıkça kalbe zarar gelmez. Kadın da erkeğinin kalbini kırmamak adına kırılmayı, ezilmeyi göze alır.

  Eğe kemiğinin yapısı da kadına benzer. Güçlü fakat ince ve narindir.

  Kadın da sabırlıdır, acıya, ayrılığa ve vefasızlığa sabreder. Bununla birlikte, kolayca kırılıverecekmiş gibi inceciktir, tatlı bir kavisle erkeği saran zarif bir biçimi vardır.

  Eğe kemiği erkeğin yan tarafında yer alır. Kadın da varlığını ve koruduğunu hissettirmeden sessizce ve gizlice yanında durur erkeğinin.

  Aşka Dair Öyküler'den...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Gayyur _süeda_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  86

  Standart

  çok hoş..

 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Maşallah yazar? tebrik ediyorum çok güzel bir teşbih olmuş.
  Yaln?z; eğe kemiği erkekte vard?r da kad?nda yok mudur?
  Bir de; eğer ki kad?n erkeğin eğe kemiği ise; erkek kad?n?n hangi kemiği/azas? oluyor sizce?
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Evet, eğe kemiği kad?nda da vard?r.
  Bu, Hz. Peygamber (a.s.m)'?n benzetmesidir asl?nda. Kimileri zahiri mana ile tevile giderken kimileri de kad?n?n k?r?lganl?ğ?na, inceliğine, hassasl?ğ?na teşbih yap?ld?ğ?n? ifade eder. Her ikisinin olmas? da mümkün.
  Erkeği herhangi bir kemiğe benzetmek gerekir mi bilmiyorum?

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Gayyur karanfil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Bulunduğu yer
  Rize
  Mesajlar
  123

  Standart

  çok güzel bi yaz? bence erkek kad?n?n omurgas?d?r omurgas?z ayakta kalamaz
  Tel tel ve iplik iplik dikselerde ağzımı, tek ses duysalar; ALLAH yoklayanlar nabzımı. NECİP FAZIL

 6. #6
  Yasaklı Üye h sadık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  10

  Standart

  arakdaşlar hakkın imamlarına kelamı kibriyadan gelen bilgilerde kadının halk oluşunu şöyle demektedir

  kadın adem halk olmadan önce hakkın cemali nurundan meleklerle birlikte halk oldu
  hakkın cemali nurundan cennet halk oldu peygamberler erenler evliylar halk oldu melekler halk oldu adem cennette halk olupta sağına soluna bakınca solunda havayı gördü sağında cebraili gördü cebraile sordu bu karşımdaki yazı nedir
  ademin iki eşi olmuştur zahirde eşi havadır batında
  hürdür hava nefsine yenilip bozulunca cennetten temiz ervah gelmesi için hz Allah hür ismindeki meleği ademe helal eş olarak gönderdi hür havaya kuma olarak gelmiştir

  işte müslümanların ilk annesi hürdür
  nuha gelince nuhta bir kısmına hayvanat ruhu karıştı müslümanlar türkler nuhun oğlu lem kızı naciden geliyorlar hak aşıkları derki gurufu naciden geliyoruz
  kadının zarefet cekiçiliği narinligi güzelliği hakkın cemali nuru karıştığı içindir

 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Kad?n Ve Eğe Kemiği

  Belâğatta ve vecizlikte en yüksek derecede olan âyetler ve onlar?n ard?ndan gelen nebevî hadisler, hakikatleri her çağdaki ve her seviyedeki zihinlere izah etmek için s?kl?kla mecaz ve temsil yolunu kullan?r. Mecaza dayal? hadislerden birisi de kad?n?n yarat?l?ş?n? eğe kemiğine benzeten hadistir.

  Ebu Hureyre’nin rivayetine göre, Hz. Peygamber “Ey mü’minler size kad?nlar hakk?nda hay?rl? olman?z? vasiyet ederim” dedikten sonra şöyle devam etmiştir: “Kad?nlar eğe kemiğinden yarat?lm?şlard?r. Bu kemiğin en eğri k?sm? üst taraf?d?r. Eğer sen eğri kemiği doğrultmağa çabalarsan onu k?rars?n. Kendi hâline b?rak?rsan dâima eğri kal?r, bu cihetle size kad?nlar hakk?nda hay?rl? olman?z? vasiyet ederim.”

  Hadisi şerif böyle. Peki, bu nebevî sözden ne anlamal?y?z? Dahas?, ondan ne anlamamal?y?z?

  Kimi hadis şarihlerine göre, hadisteki bu ifadeyle “kad?n cinsinin f?trat aç?s?ndan asabi olduğunu ve f?trat? gereği çabuk sinirlenerek eğrilik ve huysuzluk göstermesine işaret olunup erkeklerin kad?nlar hakk?nda hay?rl? olmalar? emrolunmuştur.” Bu yorum, elbette ki, kad?n?n yarat?l?ş?n?n binlerce yönünden bir yönüne değinmesi noktas?nda hakikati ifade etmektedir.

  Ancak, hadiste yer alan eğe kemiği, eğrilik, üst taraf, doğrultmaya çal?şmak, vs. gibi mecazlar?n izini sürdüğümüzde, bu belâğatl? sözün deryamisal hikmetlerinden bir mânâs?n? anlamak mümkün olabilir. Herşeyden önce, “hay?r”? tavsiyeyle başlayan ve “hay?r”? tavsiyeyle biten bu hadisten, kad?nlar?n daha aşağ? veya bozuk f?tratta yarat?ld?ğ? sonucunu ç?karmak mümkün değildir. Olsa olsa, erkeklerin gözüyle bak?ld?ğ?nda onlar?n nas?l farkl? yarat?ld?klar? ve bu farkl?l?k karş?s?nda erkeklerin ne yapmas? ve ne yapmamas? gerektiğine dair hikmetli bir yol haritas? bulabiliriz.

  Öncelikle, kad?n?n eğe kemiğinden yarat?ld?ğ? mecaz?, eğe kemiğinin göğüs kafesinde bulunmas?, insan?n yüreğine yak?nl?ğ?, dahas?, başta kalb olmak üzere hayatî uzuvlar?n? korumayla görevli olmas? aç?s?ndan çok hikmetli anlamlar içerir.

  Kad?n erkeğe yak?nd?r, daha doğrusu yak?n k?l?nm?şt?r. En çok da yüreğine yak?nd?r kad?n erkeğin. Aralar?ndaki ilişki kalbin rengindedir. Kad?n kalb burcunda var edilmiştir. Duygular?n, kalbî tahassüsün kaynaşt?ğ? bir cemal aynas?d?r o.

  Erkek, kad?n?n aksine, daha ziyade ak?l üzeredir. Sebeb sonuç ilişkilerine odaklan?r. Bak?ş?, bir ağac?n eğribüğrü dallar?na benzeyen ayr?nt?lar? aşarak doğrudan düz gövdeye doğrudur. Hatta, kad?nca bir bak?ş aç?s?yla, fazla düz ve küt bir bak?şt?r erkeğinki.

  Ayn? şekilde, erkekçe bir bak?ş aç?s?ndan, kad?n fazlas?yla dolambaçl?, karmaş?k ve eğri bakan, konuşan ve hareket eden bir varl?kt?r. Bu dolambaçl?l?k, karmaş?kl?k, en çok da onun düşünüşünde ve dilindedir (kemiğin üst taraf?!) En basitinden, erkek “evet” dediğinde bu “evet” demektir. Oysa, ayn? cevap, bir kad?n?n dilinden döküldüğünde, kad?n?n ruh haline göre binbir anlam taş?yabilir: “Evet diyorum, ama biliyorsun ki asl?nda hay?r!” “Evet, ama belli şartlar içinde evet.” “Evet, ama asl?nda belki!” vs. ayn?.

  ?şte, kad?n?n bu eğriliği ve farkl?l?ğ? karş?s?nda, çoğu zaman erkek kendi yarat?l?ş özelliklerini esas alarak, kad?n? k?yas?ya eleştirmeye ve kendisi gibi rasyonel ve ak?lc? bir çizgiye getirmeye kalk?şabildiği için, Rahmet Peygamberi (asm), erkeklere böylesi hikmetsiz bir mücadeleden uzak durmay? tavsiye eder. Çünkü yarat?l?ş? değiştirmek mümkün değildir. Kad?n f?trat?na bu yönde yap?lacak bir müdahale, olsa olsa kad?n?n duygusal olarak k?r?lmas?n? veya f?trat?n?n bozulmas?n? sonuç verecektir.

  Erkeğin kad?na karş? tak?nabileceği en sağl?kl? tav?r, hadisi şerifin emrettiği üzere, hay?r üzere davranmakt?r. Bu hay?rl? muamele ise, kad?nlar nas?lsa ilâhî kast? mahsusla o şekilde yarat?lm?ş olduklar?n?; onlar?n erkeğin kalbî yönünü temsil ettiklerini; eğriliklerinin erkeğin düzlüğüne göre eğrilik olduğunu, ama başka bir aç?dan, bu eğriliğin kad?nl?ğa mahsus letafet, sanat ve güzellik gibi düzlüğü tan?m gereği bar?nd?rmayan ve bar?nd?rmamas? gereken özellikleri sergilediğini hat?rda tutmay?; ve nihayet kad?n? nas?lsa öylece sevmeye devam etmek gerektiğini içerir.

  Murat Çiftkaya

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0