+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Törenlerimizde Su Gibi İsraf Olmamalı!

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Törenlerimizde Su Gibi İsraf Olmamalı!

  Süleyman Kösmene


  İnsanoğlu sosyal bir nitelikte yaratıldığından, sevincini de, üzüntüsünü de, derdini de, kıvancını da birbiriyle paylaşır. Paylaşmaktan zevk alır. Hatta paylaşmadan yaşayamaz.

  Sevinçleri ve hüzünleri ikiye ayırmakta fayda var:

  1. Küçük olanları,
  2. Büyük olanları.

  Küçük olanlarını insan olarak kendimiz tek başına kaldırabiliyoruz. Ama büyük olanlarını kaldırmaya güç yetiremiyoruz. Büyük olanlarını eşimizle, dostlarımızla, komşularımızla, akrabalarımızla, insanlarla paylaşarak kaldırabiliyoruz. Paylaşmadan rahat edemiyoruz. Meselâ dersinden 5 alan bir öğrenci sevincini kendi başına yaşayabiliyor. Fakat bir mezuniyet sevinci toplu paylaşım törenlerini gerektiriyor. Eline diken batan birisi acısını kendisi yükleniyor. Fakat meselâ bir kanser hastalığı ya da ölüm geldiğinde bu acı tek başına kaldırılmıyor, tek başına taşınmıyor; mutlaka toplu paylaşım gerektiriyor. İnsanın bu toplu paylaşım ihtiyacı nedeniyledir ki, dinimiz hasta ziyaretlerine ve cenaze törenlerine önem veriyor.

  Keza küçük sevinçlerimiz için insanları başımıza toplayıp def davul çaldırmayız. Fakat evlilik saadeti, nikâh sevinci, düğün kıvancı söz konusu olunca insanları toplamak ve def çaldırmak sünnet oluyor. Keza, her sünneti bir ayrı törenle yaşamayız. Fakat bir sünnet törenlerimiz var ki, dillere destan!

  Törenler toplu paylaşım merkezleridir. Orada tören sahibinin iyi ya da kötü günü paylaşılır, acı ya da tatlı gününe ortak olunur, sevincine sevinç katılır, üzüntüsü hafifletilir.

  Söz gelişi bir hastanın acısının paylaşılmasına yani hasta ziyaretine Cenab-ı Allah o kadar önem veriyor ki, konuyu bir mahşer konusu haline getiriyor ve sahih bir rivayete göre mahşerde kuluna şöyle soruyor:

  “Ey kulum! Ben hasta idim; sen beni ziyaret etmedin!”

  Kul, “Hâşâ! Allah’ım, Sen âlemlerin Rabbi iken hastalanman ne mümkün?” diyecek.

  Allah buyuracak ki:

  “Benim falanca kulum hastalanmıştı. Sen eğer onu ziyaret etseydin onun kalbinde Beni bulacaktın!”

  Cenab-ı Allah hastalık gibi kötü günlerin paylaşılmasını istiyor. Keza evlilik sevincinin ve kıvancının paylaşılmasını isteyen Peygamber Efendimiz (a.s.m.) düğün sahiplerinin yemek ziyafeti vermesini emrediyor.

  İşte kutlu örnekler:

  * Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm, Abdurrahman bin Avf ’ın (r.a.) üzerinde zaferan kokusu (düğünde sürülen koku) görünce sordu:

  “Bu ne hal?”
  Abdurrahman bin Avf (r.a.), “Bir kadınla bir miktar altın mehir karşılığında evlendim” dedi.

  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, “Allah mübarek eylesin. Fakat bir koyunla da olsa düğün ziyafeti ver” buyurdu. (1)  * Enes bin Malik (r.a.) anlatmıştır:

  Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâmın bir düğününde annem yemek hazırlamış, göndermişti. Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm bana, “Onu koy. Git filanı, filanı, filanı ve karşılaştığın herkesi çağır!” buyurdu ve birçok adamın ismini söyledi. Gittim, Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâmın adlarını söylediği kimseleri ve rastladığım herkesi çağırdım. Üç yüz kadar kişi geldiler.

  Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm, “Onar onar halka yapsınlar ve herkes yesin” buyurdu. İlk halka doyuncaya kadar yedi, kalktı. Sonra diğer halka doyuncaya kadar yedi, sonra diğer halka yedi. Herkes yedikten sonra Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm, “Yâ Enes! Sofrayı kaldır!” buyurdu.

  Ben de sofrayı kaldırdım. Fakat yemeği ilk koyduğumda mı daha fazlaydı, yoksa kaldırdığımda mı fazlaydı; bilemedim.” (2)


  Sabit el-Buhânî (r.a.) anlatmıştır: Hz. Enes’e: “Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm Zeyneb’in (r.a.) düğün ziyafetini ne ile yaptı?” diye sordum.

  Hz. Enes (r.a.), “Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm Sahabelerine doyup terk edinceye kadar ekmek ve et ziyafeti verdi” dedi. (3)
  * Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm, “Gayr-i meşru birleşme ile meşru evliliği birbirinden ayıran şey, def çalmak ve aleni olmaktır (halkı çağırıp tören yapmaktır)” buyurmuştur. (4)  * Rubey binti Muavviz (r.a.) anlatmıştır:
  Ben gelin olduğumun kuşluk vaktinde Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm evlenme törenime geldi. O sırada küçük kızlarımız deflerini çalmakta ve Bedir günü şehit düşen atalarının kahramanlıklarını nağme ile dile getirmekte idiler. Nihayet içlerinden biri, “Aramızda yarını bilen bir Peygamber vardır” dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm, “Bu sözü bırak da, bundan önce söylediklerini söylemeye devam et” buyurdu. (5)

  Bu kutlu örneklerden, evlilik yapan kimsenin halkı çağırıp ziyafet vermesinin ve meşru ölçülerle eğlence tertip etmesinin sünnet olduğunu anlıyoruz.

  Dinimiz sosyal olmayı teşvik ediyor. Bu açıdan cemaatle kılınan namaza, tek başına kılınan namaza oranla 27 derece daha fazla fazilet verilmiş.

  Evlilikte meşru ölçüler içinde tören yapmak, sünnette teşvik edilmiş. Cenaze namazına katılmak ve cenazeyi defin işlemlerinin topluca yapılması tavsiye edilmiş. Hasta ziyareti emredilmiş.

  İslâm dininin inanırlarını soysal olmaya yönlendirmesi, topluluklar halinde yapılan törenleri ister istemez Müslümanların gündemine taşımıştır.

  Fakat Müslüman olarak törenlerimizde dikkat etmemiz gereken bir engel var: israf! Su gibi akan savurganlık! Çarçur edilen para, zaman, dikkat, insanlık!

  Birbirimizin iyi gününü ve kötü gününü, sevincini ve hüznünü paylaşalım. Bu en azından sünnettir. Fakat bu günlerde su gibi israf yapılmasına, imkânlarımızın su gibi çarçur edilmesine meydan vermeyelim.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Törenlerde bizi bekleyen tuzaklar? da şöyle s?ralayabiliriz:

  1. Gösteriş belâs?.

  2. Görenek belâs?.

  3. ?sraf belâs?.

  4. Hediye ve tebrikleşme.

  5. Cimrilikle suçlan?p ay?planma.

  Herkesin gözü senin üzerinde mi?

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  1. Gösteriş belâs?:

  Törenler halk?n yoğun olduğu alanlar olduğundan, gösteriş aç?s?ndan çok risk taş?rlar. Umuma hitap etmek, fertlere hitap etmekten zordur. Yap?lan haz?rl?klar, giyilen k?yafetler, haz?rlanan yemekler, önerilen tören düzenekleri, süslenmeler, süslemeler, genelde “mahcup olmamak” için normalden daha fazla ödemeler yap?larak elde edilen araç gereçlerdir. Törenlerde, “herkesin gözü benim üzerimde” kayg?s?, dişimizle t?rnağ?m?zla elde ettiğimiz birikimlerimizi su gibi al?p götürebiliyor.

  Düzgün ve kaliteli olmas?na rağmen, modaya uygun değilse giydiğimiz, “Ay?p! Ay?p! Bu da giyilir mi?” oluyor. Ard?ndan o mağaza senin, bu mağaza benim; modaya uygun, insanlar?n ağ?zlar?n? susturacak k?yafetler aramaya ç?k?yoruz. Çoğu zaman, önceki törende giydiğimizden daha farkl? bir giysi ile görünme telâş?, o uğrunda al?n teri ak?tt?ğ?m?z paralar?m?z?n savrulup gitmesine yol aç?yor.

  Tören sahipleri olarak da, ortam?n haz?rlanmas?nda çoğu zaman, s?rf insanlar?n gözüne girelim diye, pahal? ve lüks araç gereci, kaliteli, kullan?şl?, sağl?kl? ve amaca uygun araç gerece tercih edebiliyoruz. Ve bu yüzden çarçur edilen paralar?n haddi hesab? yap?lm?yor.

  Oysa Cenab-? Allah, “?sraf etmeyiniz!” (6) buyuruyor.

  Düşünelim bir kere: Allah kat?nda makbul olmak için param?z? boş yere çarçur etmemek gerekiyor. ?nsanlar nezdinde makbul olmak için de, dar imkânlar?m?z? insanlar?n ayağ?na sebil etmemiz gerekiyor!

  Bu tehlikeye dikkat edersek, tören için yapt?ğ?m?z harcamalarda kaliteli, sağl?kl?, amaca uygun ve mümkünse ucuz araç gereci lüks, pahal? ve amaca da uygun olmayan araç gerece tercih edersek eğer, israf belas?ndan kurtulmuş oluruz.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  2. Görenek belâs?:

  Görenek belâs?, gösterişten daha tehlikeli biçimde, bizi boyumuzu aşan harcamalara sürükler. Görenek farz gibi bir emir olarak karş?m?za ç?kar çoğu zaman ve bize yapt?rmad?ğ?n? b?rakmaz. Görenek belâs?nda alk?ş? ve makbuliyeti gene halktan bekliyoruz; Allah’tan değil. Salondan k?l?k k?yafete, ikramdan tören biçimine ve tören araç gereçlerine kadar etkili olan görenekler, bizi fark ettirmeden israfa sürükler.

  “Bu törende şu tür k?yafet giyilir! Şu törende bu tür ikramlar yap?l?r. Şu törene şöyle çiçek gönderilmeli.” Bütün bunlar? görenekler belirler, insanlar uygular. Oysa ak?ll? olmal?, zorbac? görenekleri kimi zaman y?kmay? bilmeli, meselâ görenek diyerek solup gidecek çiçeklere milyonlar? ödemektense, ayn? para ile yine ayn? muhatab?m?za daha işe yarayan bir hediye almay? tercih etmelidir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Baz? yörelerimizin öyle ağ?r adetleri var ki , gerçekten insan? müşgülat içinde b?rakabiliyor.

  Mesela : çeyiz bohças? haz?rlama merasiminde , baz? yörelerimizde adete göre ; evlenecek gelin ve damat , karş? taraf?n kardeşlerine , anneannesine-dedesine- varsa görümcelerine ,çocuklar?na vs neredeyse tüm sülaleyede bohça haz?rlanmas? tarafdar? . Maddi durumu buna yeterli olmayan ailelerde s?rf bu yüzden huzursuzluklar yaşan?yor hatta bu çeyiz-bohça yüzünden neredeyse nişan? bozma noktas?na gelinebiliyor.

  israfa varan boyutlarda yap?lan bu adetler-gelenekler şöyle bir tehlikeyide bar?nd?r?yor: Yap?lanlar fisebilillah olam?yor , karş? taraf? ikna ve memnun etmekten öte bir amaça hizmet edemiyor . Yani ortada ahirete dayal? bir ticaret söz konusu olam?yor.

  Nur talebeleri de bile zaman zaman bu noktada gelenek ve görenek belas?ndan kurtulamam?ş , sünnette uymayan bu haller okadar köksalm?şki adeta terki imkans?z bir hal alm?ş.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  3. ?sraf belâs?:

  Törenlerde elektrikten suya, giyim kuşamdan ikramlara, hediyelerden kullan?lan araç gereçlere kadar hayat?n her taraf?nda israf kendini gösterebiliyor. Boşa yanan elektriği kimse söndürmeyi düşünmeyebiliyor. ?kramlarda israf?n bini bir para olabiliyor. Kesilen pastalar, sofraya bolca konulan ve yenilmeyen ekmekler, art?k b?rak?l?p dökülen yemekler, s?rf göz doldurduğu için milyonlar ödenip al?nan fakat hiç kullan?şl? olmayan hediyeler, israf?n yumuşak karn? hükmündedirler.

  Yemeği son k?r?nt?s?na kadar tüketmek, yemek tabağ?n? tamamen bitirmek kimi görenek çevrelerinde ay?p da say?l?yor. Bize ‘görmemiş insan, aç gözlü’ gibi yaftalar yak?şt?r?lmas?n diye, kimi törenlerde bildiğimiz ve uygulad?ğ?m?z sünneti yaşamaktan vazgeçtiğimiz olur. Oysa hiç unutmayal?m: ?nsanlar?n m? makbulü olacağ?z, Allah’?n m?? Halk?n m? nazar?ndan korkacağ?z, Hâlik’?n m??

  Peygamber Efendimiz (asm) düğün yemeklerine mutlaka fakirlerin çağr?lmas?n? emrediyor. Hatta buyuruyor ki: “Yemeğin en şerlisi fakirlerin çağ?r?lmay?p, zenginlerin çağ?r?ld?ğ? düğün yemekleridir.” (7) Bu emir ve sünnet ölçüsü ortadayken, sofram?za zenginleri çağ?r?p yemeğin yar?s?n? da israf etmek Allah’?n yar?n mahşerde soracağ? davran?şlardan olsa gerek!

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  4. Hediye ve tebrikleşmede israflar:

  Evlenen çiftler tebrik edilmeli ve hay?r dua edilmelidir. Ebû Hüreyre (r.a.) bildirmiştir: Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm evlenen insan? tebrik edeceği vakit, “Allah mübarek etsin. Tebrik ederim. Allah sizi mutlu k?ls?n ve sizi hay?rla bir araya getirsin” buyururdu. (8)

  Fakat tebrik vesilesi diye milyonlar? ödeyerek ald?ğ?m?z ve törenden sonra at?lacak çiçekler, normal hayatta kullan?l?şl? olmad?ğ? halde s?rf “törenin âdetidir” diye yapt?r?lan hediyeler israf? diz boyu körükler. Bunlar ne kadar göreneğin emri de olsa, bunlar? terk etmeli, hatta bu anlay?şla savaşmal?; Allah’?n emrine dönmeliyiz.

  Kur’ân iktisatl? ve tutumlu olmay?, aş?r?l?klardan kaç?nmay? ve orta yoldan gitmeyi teşvik eder: “Eğer onlar Tevrat’?, ?ncil’i ve Rablerinden onlara indirilen Kur’ân’? doğru dürüst uygulasalard?, şüphesiz hem üstlerinden, hem de ayaklar?n?n alt?ndan yerlerdi (yeralt? ve yerüstü servetlerinden istifade ederek refah içinde yaşarlard?). Onlardan aş?r?l?ğa kaçmayan (iktisatl?, mutedil) bir zümre vard?r; fakat çoğunun yapt?klar? ne kötüdür!” (9)


  Bir diğer ayette ise, “Onlar? sağ salim karaya ç?kard?ğ?m?z zaman bir k?sm? orta yolu tutarlar” (10) buyrulmuştur. Peygamber Efendimiz de (a.s.m.), “?ktisat eden, aile belâs? çekmez!” buyurmuştur.


  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  5. Cimrilik itham?ndan kaç?nmak için yol verilen israf ve savurganl?klar da vard?r.

  Oysa iktisat ayr?, cimrilik ayr?d?r. Şahsî hayat?m?zda da olsa, törenlerimizde de olsa iktisatl? olmay? prensip haline getirmeliyiz. Tevazu nas?l kötü haslet olan zillet ve alçakl?ktan manen ayr?, fakat sureten benzeyen bir güzel ahlâk ise; vakar nas?l kötü haslet olan tekebbür ve büyüklenmekten manen ayr?, fakat sureten benzeyen bir güzel ahlâk ise; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yüksek ahlâk?ndan olan ve kâinattaki hikmet ve nizam?n önemli prensiplerinden olan iktisad?n da, sefillikle, alçakl?kla, bahillikle, pintilikle, tamahkârl?kla ve cimrilikle hiç alâkas? yoktur. Yaln?z biçimsel olarak benziyorlar.

  Netice itibar?yla güzel birer sosyal kaynaşma şölenine dönen törenlerimizi israf ve savurganl?ktan mutlaka ar?nd?rmal?y?z.


  Dipnot:
  1. Nesâî, Nikâh, 74–75; Müslim, Nikâh, 79–80; Tirmizî, Nikâh, 10.
  2. Mektûbât, s. 114; Nesâî, Nikâh, 84; Müslim, Nikâh 94; Buhârî,4/234.
  3. Müslim, Nikâh, 91.
  4. Tirmizî, Nikâh, 6; ?bn-i Mâce, Nikâh, 1896.
  5. Tirmizî, Nikâh, 1096.
  6. A’raf Suresi: 31.
  7. Müslim, Nikâh, 110.
  8. Tirmizî, Nikâh, 7.
  9. Mâide Suresi: 66.
  10. Lokman Suresi, 32.

  http://www.yeniasya.de/bizimaile/?pa...article_id=518

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nurcu Mütehakkim Olmamalı
  By hasandemir in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 12.02.20, 11:16
 2. Tesettür Otelleri Olmalı mı Olmamalı mı?
  By BiKeS_ in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 63
  Son Mesaj: 09.08.09, 22:01
 3. Mutluluğunuz Başkalarının Mutsuzluğu Olmamalı...
  By Beste-i Rana in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 22.12.08, 20:07
 4. Aşkın Gözü Kor Olmamalı
  By uSuLca in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 26.01.08, 01:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0