+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Hz. Fatma (r.a.) ve Düğün Çeyizi

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Hz. Fatma (r.a.) ve Düğün Çeyizi

  Peygamberimiz (a.s.m.) Sahabe hanımlara, Hz. Fatma’nın (r.a.) evini, odasını hazırlamaları ricasında bulundu. Kadınlar, Hz. Fatma’nın gelin gideceği eve gittiler. Odanın içersine yumuşak toprak serdiler. Hurma kabuğundan yastık yaptılar. Düğün yemeği olarak hazırlıkta bulundular. Sonra da Hz. Fatma’nın çeyizini getirdiler, yerleştirdiler.


  Hz. Fatma’nın çok az bir çeyizi vardı. Çeyizi taşınırken Peygamberimiz ona baktı ve şöyle bir duada bulundu. “Ya Rab! Senin haram kıldığın israftan çekinen şu iki insana bu eşyayı hayırlı ve bereketli kıl!”


  Çeyizi çok az olduğu halde, Fatma Validemiz bundan en küçük bir rahatsızlık bile duymuyordu. Çünkü o, insanın değerinin altın ve gümüşle ölçülemeyeceğini çok iyi biliyordu. Resulullahın kızı olduğunu şu konuşmasıyla ortaya koydu:


  “Canım babacığım, evlenen her kızın mehri altın ve gümüş ile takdir ediliyor. Ben de bunu istersem, senin kızın olmamın ne manası kalır? Ben, evlilik mehrimin Kıyamet Günü günahkârlara ulaşan şefaatinin olmasını, bu sayede onların Allah’ın affına uğramasını isterim.”

  Peygamberimiz (a.s.m.), “Ey Fatma, ebediyen mesut ol. Bu davranışınla Peygamber kızı olduğunu ispat ettin” buyurarak ona iltifatta bulundu.


  Bir ibret tablosu olması bakımından “Kadınların Sultanı”nın çeyizini anlatalım.
  • Üç minder
  • Saçaklı bir halı
  • İçi hurma lifi ile doldurulmuş bir yastık
  • İki tane el değirmeni
  • Bir tane su kırbası
  • Topraktan yapılmış bir su testisi
  • Meşinden yapılmış bir su bardağı
  • Bir elek
  • Bir havlu
  • Bir koç postu
  • Eskimiş, tüyü dökülmüş bir kilim
  • Hurma yaprağından örülmüş bir sedir
  • İki elbise
  • Bir kadife yorgan
  Hz. Fatma ile Hz. Ali, hayatları boyunca bu eşyaya bir şey eklemeyecekler, fakat züht ve takva ile yaşayarak mesut bir aile tablosunu ortaya koyacaklardır.


  Emine YÜKSEL

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Vefakar Üye bEtüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Mesajlar
  325

  Standart

  bu zamanda zaruret olmayan şeylerde zaruret olduğundan insanlar evlenmekten korkuyor..maddi durumun iyi değilse sen unut evlenmeyi.."iki gönül bir olunca samanl?k seyran olur" deselerde siz inanmay?n
  birazc?k fat?ma annemizden ders alsak iyi olucak.nefsimizin,dünyevi isteklerimize s?n?r koymas?n? bilmeliyiz.. hadis-i şerifte "zorlaşt?rmay?n?z kolaylaşt?r?n?z"diyor...doğru islamiyeti her alanda yaşamal?.yapt?ğ?m?z her işte pey.hayat?n? örnek alabilme duas? ile...
  Ey Baki olan Allah,Baki ancak Sensin...

 3. #3
  Dost hame-i zerrin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  36
  Mesajlar
  42

  Standart

  Hayat insanlar? çok fazla yozlaşt?rm?ş galiba şimdi art?k bu kadar eşya ile anca k?sa bir kampa gidilir gidilmez belkide halbuki bu çeyiz işlerinde şu zaman?m?zda olabildiğince israf var... ?nsanlar?m?z?n daha kanaatkar olmas? duas? ile...

 4. #4
  Dost sehervakti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  33

  Standart

  Hz. Fatma gibi az bir çeyiz ile yetinmeyişimizin esas nedeninin ihtiyaçlar?m?z değil de tama olduğunu düşünüyorum.
  üstad yirmidokuzuncu mektupta desise-i şeytaniye olarak tama ya değiniyor
  Üçüncü Desise-i Şeytaniye: Tama' yüzünden çoklar?n? avl?yorlar.
  Kur'an-? Hakîm'in âyât ve beyyinat?ndan istifaza ettiğimiz kat'î bürhanlarla çok risalelerde isbat etmişiz ki: "Meşru r?zk, iktidar ve ihtiyar?n derecesine göre değil; belki acz ve iftikar?n nisbetinde geliyor." Bu hakikat? gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vard?r. Ezcümle:
  Bir nevi zîhayat ve r?zka muhtaç olan eşcar yerinde durup, onlar?n r?z?klar? onlara koşup geliyor. Hayvanat h?rs ile r?z?klar?n?n peşinde koştuklar?ndan, ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar.
  Hem hayvanat nev'inden bal?klar?n en aptal, iktidars?z ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak görünmesi; maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat, sû'-i maişetinden alîz ve zaîf olmas?, gösteriyor ki: Vas?ta-i r?zk; iktidar değil, iftikard?r.
  Hem insanî olsun hayvanî olsun bütün yavrular?n hüsn-ü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi, umulmad?k bir tarzda onlara za'f ve aczlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarlar?n dîk-? maişetleri dahi gösteriyor ki: Vesile-i r?zk-? helâl; acz ve iftikard?r, zekâ ve iktidar değildir.
  Hem dünyada, milletler içinde şiddet-i h?rs ile meşhur olan Yahudi Milletinden daha ziyade r?zk peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade sû'-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onlar?n zenginleri dahi süflî yaş?yorlar. Zâten riba gibi gayr-? meşru yollarla kazand?klar? mal, r?zk-? helâl değil ki mes'elemizi cerhetsin.
  Hem çok ediblerin ve çok uleman?n fakr-? hali ve çok aptallar?n servet ve g?nas? dahi gösteriyor ki: Celb-i r?zk?n medar?, zekâ ve iktidar değildir; belki acz ve iftikard?r, tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-? kal ve lisan-? hal ve lisan-? fiil ile bir duâd?r.
  ?şte bu hakikat? ilân eden اِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ اْلمَتِينُ âyeti, bu davam?za o kadar kavî ve metin bir bürhand?r ki; bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisan?yla okunuyor. Ve r?zk isteyen her
  taife, şu âyeti lisan-? hal ile okuyor.
  Mâdem r?zk mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenâb-? Hak't?r; o hem Rahîm, hem Kerim'dir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette gayr-? meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle; vicdan?n? belki baz? mukaddesat?n? rüşvet verip, menhus, bereketsiz bir mal-i haram? kabul eden düşünsün ki, ne kadar muzaaf bir divaneliktir.
  Evet ehl-i dünya, hususan ehl-i dalalet; paras?n? ucuz vermez, pek pahal? satar. Bir senelik hayat-? dünyeviyeye bir derece yard?m edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayat-? ebediyeyi tahrib etmeye bazan vesile olur. O pis h?rs ile gazab-? ?lâhîyi kendine celbeder ve ehl-i dalaletin r?zas?n? celbe çal?ş?r.
  Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyan?n dalkavuklar? ve ehl-i dalaletin münaf?klar?, sizi insaniyetin şu zaîf damar? olan tama' yüzünden yakalasalar; geçen hakikat? düşünüp, bu fakir kardeşinizi nümune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki: Kanaat ve iktisad; maaştan ziyade sizin hayat?n?z? idame ve r?zk?n?z? temin eder. Bahusus size verilen o gayr-? meşru para, sizden ona mukabil bin kat fazla fiat isteyecek. Hem her saati size ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur'aniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki; her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz.
  Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzere sebat ettir

 5. #5
  Gayyur şehrayin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Artvin
  Mesajlar
  82

  Standart

  evet tamamen israftan ve iktisads?zl?ktan dolay? hacat? gayr? zaruriye hacat? zaruriye olmuş insanlar?n ihtiyaçlar? artm?ş bu sebepten evlenmek zorlaşm?ş
  allah yard?mc?m?z olsun

 6. #6
  Müdakkik Üye vakti_nehar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  969

  Standart

  ne guzel ornekt?r o guzel ?nsanlar b?ze ..........
  okurken bu gunun sasas?na utand?m nekadar gaflet ve ?sraftay?z.....hersey? olan ama evl?l?kler?n?n daha ?lk y?llar?nda evl?l?kler? cat?rdamaya baslayan luks evl?l?kler m? ?y? yoksa ?k?nc? c?ft b?rsey? olmayan ama sevg?ler?yle takvalar?yla ornek olan o guzel ?nsanlar?n evl?l?g?m? asl?nda oncel?kle ?lg?l? ...........
  rabb?m gafletten ve ?sraftan korusun b?zler? cok guzel ve oneml? b?r konuydu emeg?ne sagl?k kardes?m ornek olanlardan olal?m ?ns........

  " Eğer şu fânî dünyada bekâ istiyorsan, bekâ fenâdan çıkıyor, nefs-i emmâre cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olasın...."

  Anlam demek, Allah demektir.

  Sonuç, sevgi Allah demektir.

  "İnşallah" derse Yakaran...

  "İnşa" eder YARADAN.

  SaFLaRı eZeNi aSLaN SaNMA aSıL NeFSiNi eZeBiLeN aSLaNDıR
  MEVLANA


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Efendimizin (sav) düğün tebriği…
  By Mesrure in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 09.05.14, 22:34
 2. Hz. Fatma'nın (s.a) Evine Saldırı
  By doğrularla birlikte in forum Tarih
  Cevaplar: 159
  Son Mesaj: 27.12.08, 16:43
 3. Fatma: Kalbi Kıyamda...
  By __tİryakİ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.11.08, 17:47
 4. Düğün Hazırlığı
  By serapsek in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.07.08, 16:51
 5. Hz Fatma'dan İffet ve Tesettürde Bir Zirve
  By salihAta in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 26.05.08, 16:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0