bu vakitler,islam coğrafyasında bir bölgede kendilerine molla diyen birtakım bağnaz takımı insiyatifi ele almış ve fetva vermişler ki, kadınların ve toplumsal huzurun korunması için daha çok örtünmeleri gerek!
o örtüye tıkayıp insanlıktan fiziksel ve ruhsal olarak uzaklaştırmak istediğin varlık, Allah ın erkeklere yüklediği en büyük emanetidir. korumak adına dediğin uygulama senin kendine karşı güvensizliğinin ve kadınlar nezdindeki kabul göremeyişinin bir sonucudur.
evet, kadınlar ince ruhlu, latif ve zarif varlıklardır. ilimden nasibini almamış kişi, sen ondan örtünmesini talep ederken, neyi düşünerek bunu istiyorsun. o bilmez mi kendini nasıl koruması gerektiğini, o bilmez mi onun sahip olduğu değeri senden daha iyi korumasını,o halde sen erkekliğin şanına sığınıp kendini korumaktan aciz iken, kadını korumak adına onu beş metre çarşafta yaşamaya mahkum etmek isteyen erkek, onun kapanması,hatta gözleri de dahil örtülere bürünmesini isteyen sen, bunun dinin gereği olduğunu söylersin,değildir,bu senin kadına karşı şehvetinden ve kendine karşı güvensizliğindendir, sen kendi sorunların yüzünden bu sorunsuz ve eşsiz Allah emanetlerini baskı altına almak isterken, onların latif ruhlarını ezmekten,onları hayattan soğutmaktan başka birşey yapmıyorsun. aklını başına al erkek milleti, onlar senin baskıların altında dahi sana beddua etmiyor, etse bil ki her iki cihanda da sana rahat yüzü yok!
böyle söyledik, yobazların hedefi olduk! hakkaniyet İslam ın şartıdır, adalet için dost kayırılmaz,haklı olan zalim bile olsa,ona hakkı teslim edilir, bu örnekler kutlu yıllarda sabittir. şimdi mollaları karşımıza alırken, bir alkış sesi duyduk, o alkışlayanlar derler ki, ''helal olsun, işte çağdaşlık budur!''
evet bunu işittik ve deriz ki,onlar erkekliklerini çarşaflar arkasına saklamak isterken,be gafil, sana ne oluyor da ,sen, usule uygun örtünmek isteyen kadının başındaki örtüyü çekip çıkarmak istiyorsun. çağdaşlık diye kendine yutturduğun, zorlamayla bir takım insanların başka insanlar üzerinde kendi belirledikleri çerçeveler dahilinde hareket etmelerini istemendir. senin ilimden nasibin bu kadarken, o halis niyetle estetik kaygılar içinde örtünmek isteyen kadınlar, seni bile şefkatli duygularla selamlıyorlar, eğer onlar dahi erkeklere, bir takım zorba yüzünden beddua etse, bu dünyada ne erkekler nede erkeklerin temsil ettiği değerler iflah olur, aklını başına al erkek topluluğu,senin en değerli emanetin,aynı zamanda kırmaktan korkacağın en tehlikeli akıbetindir.....