+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 7 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 62

Konu: Evlilik İçin Ön Görüşme İslamiyete Göre Nasıldır?

 1. #1
  Dost muallim_19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  7

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  benim sözlenmek istediğim bir bayan var. ailelerimizde biliyor. biz birbirimiz tan?mak amac?yla görüşüyoruz. ALLAH?n izniyle harama düşmeden r?zah? ilahiyi düşünürekten istiyorum kendisini. görüşmemde bir mahsur varm?d?r.

  24-Temmuz-2006 - 15:42:46
  Cevab?m?z
  Değerli Kardeşimiz;
  Sünnette bu hususta iki yol görüyoruz. Birisi, kişinin güvendiği bir kad?n? evlenmek istediği bir k?za bakmas? için göndermesidir. Enes bin Mâlik’in bu konuda şöyle bir rivayeti vard?r:
  Resulullah (a.s.m.) Ümmü Süleym’i bakmas? için bir kad?na göndermiş, ‘ayak üstlerine bak, ağz?n? kokla’ buyurmuşlard?r.” Bu isteklerden gaye, bacaklar?n?n düzgün olup olmamas?, diğeri de ağ?z kokusunun olup olmad?ğ?d?r.1
  Bu mesele iki tarafl?d?r, yani ayn? husus kad?n için söz konusudur. Evlenecek k?z da, evlenme niyetinde olduğu erkeğe birisini göndererek, arad?ğ? özellikler neyse onu öğrenebilir.
  Evlenecek taraflar?n birbirini araşt?rmas?n?n sünnetteki diğer bir şekli de doğrudan birbirlerini görmeleridir. Bunda erkek evleneceği k?z?n yüz ve beden güzelliğini öğrenir. Burada ancak yüzüne, ellerine ve boyuna bakabilir. Yüz güzelliğe, eller zerafete ve hayra delalet eder. Boy da uzunluk ve k?sal?ğ? hakk?nda kanaat verir.
  Bu meselede Peygamberimizin bizzat verdiği ruhsat vard?r.
  Ebû Humeyd’in rivayetine göre Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlard?r:
  Sizden biriniz bir kad?nla evlenmek istediğinde ona bakmas?nda bir sak?nca yoktur. Ancak evlenme niyetiyle bakmas? caizdir. Bunu bakt?ğ? kad?n bilmese de hüküm değişmez.”2
  Hattâ bu hususu Sevgili Peygamberimizin (a.s.m.) teşvik ettiğini de görüyoruz. Şöyle ki:
  Muğîre bin Şûbe bir kad?nla evlenmek istiyordu. Peygamberimiz (a.s.m.), ona, “Git, onu gör. Zira görmek, aran?zda âhenk olmas? bak?m?ndan daha iyidir.”3
  Bir başka hadis-i şerifte de Peygamberimizin nas?l yol gösterdiğini öğreniyoruz:
  “Sizden biriniz bir kad?nla evlenmek istediği zaman onunla evlenmesini teşvik edici özelliklerine bakabilirse baks?n.”4
  Bu hadis-i şerifler bakman?n lüzumunu, faydas?n? ve hikmetlerini anlat?yor. Bakma ve görüşme esnas?nda baz? s?n?rlamalar da vard?r. Birincisi görüşme yeri ile alakal?d?r. Bu meseleye şu hadis-i şerif ?ş?k tutuyor:
  Sizden kim Allah’a ve âhiret gününe inan?yorsa, yan?nda mahremi olmayan bir kad?nla başbaşa kalmas?n. Zira bunu yaparsa üçüncüleri şeytan olacakt?r.”5
  Bunun için evlenmek düşüncesiyle görüşecek olan taraflar?n yan?nda mutlaka üçüncü bir şah?s haz?r olmal?d?r. Aksi halde “halvet” olarak tabir edilen “başbaşa yaln?z kalma” söz konusu olur ki, bu caiz değildir. Bu görüşmenin içine konuşma, sohbet etme, taraflar?n birbirlerinden talep ve isteklerini dile getirmeleri de mümkündür. Çünkü gerek konuşmadaki tutukluk veya kekemelik, gerekse ses tonu; taraflar?n düşünce ve kültür seviyeleri daha çok konuşunca aç?ğa ç?kar.
  Bu görüşme ve konuşmalardan bir müddet sonra taraflar?n birbirleri hakk?ndaki kanaat ve intibalar? belli olur. Çok geçmeden kararlar?n? bildirirler. Dinî müsaade bir defal?k görüşme için vard?r. Üç-beş defa görüşme hem ciddiyetten uzakt?r, hem de kurulacak ailenin sağl?ğ? aç?s?ndan bir faydas? yoktur.
  Bu meseleye Şâfiî mezhebinin bak?ş? aile müessesesinin vakar ve ciddiyetini göstermesi bak?m?ndan dikkat çekicidir. Evlenmek isteyen kişinin, talip olmadan önce k?za bakmas? gerekir. Bundan k?z?n ve ailesinin haberinin olmamas? lâz?md?r. Bu şekilde davranmak k?z?n ve ailesinin şerefi aç?s?ndan daha münasiptir. Eğer k?z? beğenirse talip olur, böylece k?z da, ailesi de incinmemiş olur. Makul ve tecrübeye şayan olan görüş de budur. K?z?n izni olsun olmas?n, bakman?n caiz olduğunu gösteren hadis-i şerifler de bu görüşü teyid etmektedir.6
  Nikâha kadar bundan sonraki görüşmelerde, herhangi yabanc? bir kad?na bakmada olduğu gibi, şehevî bir duygu taş?mamak kayd?yla bakmakta bir mahzurun olmad?ğ? aç?kt?r.

  1 Hâkim, el-Müstedrek, 2: 166.
  2 Neylü’l-Evtâr, 6: 110.
  3 Neseî, Nikâh: 17.
  4 Hâkim, el-Müstedrek, 2: 165.
  5 Buharî, Nikâh: 111.
  6 ?slâm F?kh? Ansiklopedisi, 9: 24.
  Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar
  Selam ve dua ile...
  Editör
  www.sorularlaislamiyet.com

  Görücü üsülü evllilkler bu gün tasvib edilmiyor ama bu zaman da en ideali görücü usülü.Çünkü zamandan kaynaklanan nedenlerle flörtle veya bir zamangörüşerek evlilik yapma mecbur olarak görülüyor.Bir kere evlenecek kişi evlenme amac?n belirledi mi görücü üsülü ile evlense yine evliliğinde bişey olmaz.Çünkü evlenme niyeti bellidir.Ama evlenmekten niyeti dünyal?ğ?n? art?rmak (mesela çal?şan bir eşle evlenip)veya sadece kaza-i şehvet ise ne kadar görüşürse görüşşün ne kadar sohbet ederse etsin mutlaka bir gün ciddi sorunlar meydana ç?kar.Ama evlenmekteki maksad? r?za_i ilahi dairesinde nesil yetiştirmek ise bunda bir sorun ç?kacağ?n? sanm?yorum.Bu gün yaşanan evlilik sorunlar?n?n temelinde evlenmekten istenen gaye yatmaktad?r.Bugün bile mutedeyyin olan bir çok kardeşimiz dünyal?k tercihleri daha ön planda tutmaktad?r.Ama evlenmekten gaye dediğim gibi Allah için hay?rl? evlat yetiştirmek ise onda görücü usulünün hiç sorun olmayaacağ?n? san?yorum.
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:41 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur aseyda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Bursa
  Mesajlar
  51

  Standart

  Resulullah (a.s.m.) Ümmü Süleym’i bakmas? için bir kad?na göndermiş, ‘ayak üstlerine bak, ağz?n? kokla’ buyurmuşlard?r.” Bu isteklerden gaye, bacaklar?n?n düzgün olup olmamas?, diğeri de ağ?z kokusunun olup olmad?ğ?d?r.1
  Bu Resul Efendimizin bize tavsiyesi.Onun Muallim-i Ekmel olduğuna inanan insanlar onun sefkatli ve müstakimöğütlerinden eğer istifade etmek isterlerse-ki mutlak surette hayr olan budur-bu öğütleri nazar ? nübüvettin penceresinden bakrlar ve akl?n?n almad?ğ?n? inkaR etmezler.anlamasalar tevili vard?r deyip ilişmezler.Keza bir kişi ile konuştuğumuzda eğer o ağ?z temizliğine dikkat etmeyen birisiyse elbette bunu namüsait yollara gerek duymadan uzaktan anlyabiliriz.Takdir edeceğimiz gibi ağ?z temizliği bir çok temizlikten önce gelir ve bu temizliğe dikkat etmeyen bir şahs?n iman?n hassas? olan diğer temizliklerde de geride olacağ?na dair bir fikir uyand?rabilir bizde.Bu hükmün o zamnadan bu zamana değişecek biryönü de yok san?r?m.Bu yüzden kan?mca ifadeleri gelişi güzel seçmek bize yak?ş?k almaz. Amac?m Can?m kardeşimi tenkit değil ihlas?n gereği olan hataya düştüğünde kavli leyyin ile anlatmak.Ben de yanl?ş düşünüyor olabilirim.Gerçi mesele küçük görünür ama gözümüzün hadekas?na ilişen bir toz dahi incitir.muhabbetler...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:40 ) değiştirilmiştir.
  Risale-i Nur aşılmayı değil, açılmayı bekliyor..

 3. #3
  Dost enver ışık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  1

  Standart

  islamiyette evliliğin ön koşullar? nedir?şimdiden teşekkürler

 4. #4
  Dost elman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  13

  Standart

  Arkadaşlar, müslüman ve ehli kitap olmayan, fakat Allaha inanan bir kad?nla evlilik caiz mi? Yani sadece Allah?n varl?ğ?n? kabul etmiş, fakat hiçbir dine mensup olmayan biri ile?

  Teşekkürler.

 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı elman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Arkadaşlar, müslüman ve ehli kitap olmayan, fakat Allaha inanan bir kadınla evlilik caiz mi? Yani sadece Allahın varlığını kabul etmiş, fakat hiçbir dine mensup olmayan biri ile?

  Teşekkürler.
  Kardeşçiğim biraz açsanız meseleyi madem Allahın varlığına inanıyor zaten içselleştirince muhakkak enbiyaya iman etmesi gerekir hem dahi imanın diğer rükünlerini kabul etmeyen de kafir sayılmıştır...

 6. #6
  Vefakar Üye Alâ Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  421

  Standart

  görüşmek ve konuşmak lazım helal dairede.

 7. #7
  Ehil Üye Piri Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  1.663

  Standart

  günümüzde birdefa görmenin bir sakıncası yok... zaten dinimizde de bu konuda bir kolaylık var... tanımak içinse günümüzde teknolojiden faydalanmak lazım mail vesaire

 8. #8
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Standart

  Alıntı Asa-yı Musa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  günümüzde birdefa görmenin bir sakıncası yok... zaten dinimizde de bu konuda bir kolaylık var... tanımak içinse günümüzde teknolojiden faydalanmak lazım mail vesaire

 9. #9
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  599

  Standart

  teknolojiyse her şey helal mübah...
  Mail,chat,cam...
  İnternet mübarek herşey helal...
  İnsanı şehevani hislere dahi götürüyorsa da...
  Maille tanımak ha...
  Reelde dahi kendilerini çok centilmen gösterenler acaba mailde ashab-i kiram gibi mi?Gösterirler....
  Müslüman eriyiz, silsilemiz kahraman / Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman...

  Bir gün Kur an etrafındaki surların yıkıldığını görürsen, hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten ahlâktan kaleler dikeceksin. Kaleler, fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın.

 10. #10
  Gayyur _Zülfikar_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  141

  Standart

  Alıntı NurTalebesi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  teknolojiyse her şey helal mübah...
  Mail,chat,cam...
  İnternet mübarek herşey helal...
  İnsanı şehevani hislere dahi götürüyorsa da...
  Maille tanımak ha...
  Reelde dahi kendilerini çok centilmen gösterenler acaba mailde ashab-i kiram gibi mi?Gösterirler....


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mevlân'a'ya Göre Evlilik ve Aile
  By muhibbülkurra in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24.10.08, 11:09
 2. Lokman Hekim'e Göre Bir İnsan İçin En Hayırlı Ve En Kötü Şey
  By __tİryakİ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 09.10.08, 20:00
 3. Hayatımızı İslama Göre Yaşamak İçin Neler Yapmalıyız?
  By ECRİN in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 18.07.08, 11:19
 4. Evlilik İçin Flört Şart mı?
  By Ehl-i telvin in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 31
  Son Mesaj: 26.02.08, 08:45
 5. Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 10.06.07, 21:45

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0