+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 29

Konu: Hanım Ev İşlerini Yapmaya Mecbur Değil mi?

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Han?m Ev ?şlerini Yapmaya Mecbur Değil mi?

  Çoklar? taraf?ndan yanl?ş anlaş?lan bir konu şöyle sorulmaktad?r,

  – Han?m ev işlerini yapmaya mecbur değil midir? Bu söylentilerin mahiyeti nedir?

  Böyle bir tereddüde düşenler şu mealdeki hadis-i şerifi öne sürmüşlerdir.

  Efendimize gelen bir han?m:

  – Benim mal?m olmad?ğ?ndan sadaka verip de sevap kazanam?yorum! diyerek üzüntüsünü ifade etmiş.

  Efendimiz de üzülen han?ma:

  Senin evinde beyine hizmetin sadakad?r, üzülme! buyurmuş.

  Bundan hareketle baz? alimler: “han?m?n ev işlerinde hizmet etmesi sadakad?r. Sadaka da verilirse sevap olur” verilmezse günaha girilmez. Öyle ise han?m da evde hizmet ederse sevap olur, etmezse günaha girmez” şeklinde yorum yapm?ş, han?m?n evde hizmetinin zorunlu olmad?ğ?n? ileri sürmüşlerdir.

  Şafii ve Hanefi görüşleri de bu konuda şöyle ifade edilmiştir:

  – Nikah, kad?ndan nesil yetiştirmek için istifade helall?ğ? getirir, ev işlerinde çal?şma mecburiyeti getirmez..

  Ancak, gerek toplumlarda yaşanan örfe göre, gerekse diğer dini delillere bak?ld?ğ?nda durum netleşmekte, han?m?n ev işlerinde çal?şmas? en az?ndan (diyaneten) görevi olduğu hükmüne var?labilmektedir.

  Nitekim Hazret-i Ali ile Fat?ma validemizin aile hayatlar?na ait nas?hatlarda bulunan Efendimiz:

  – K?z?m sen ev hizmetlerini yap, Ali de d?ş hizmetleri görsün! şeklinde tavsiyelerde bulunmuştur.

  Bu yüzden Fat?ma validemizin evde el değirmeni çevirmekten eli nas?rlaşm?ş, hamur yoğurmak için küplerle su getirmekten de omuzlar?nda berelenmeler meydana gelmiştir. Hatta yard?m edecek bir hizmetçi tahsisi için kendisine yap?lan müracaata Efendimiz:

  – K?z?m! Henüz Suffa ashab?n?n yemek ihtiyaçlar?n? karş?layamad?m ki sana bir hizmetçi tahsis edeyim, diyerek üzüntülü cevap vermek zorunda kalm?şt?r.

  Bundan da Fat?ma validemizin ev işlerini bizzat kendisi gördüğü anlaş?lm?ş, han?mlar?n ev işlerinde çal?şmalar? görevleri olduğu hükmü ç?kar?lm?şt?r.

  Nitekim bir gün Hazret-i Ebu Bekrin (ra) k?z? Hazret-i Esma’y? ev işlerinde çal?ş?rken baş? üzerinde yük de taş?d?ğ?n? gören Efendimiz (sav) Hazretleri, gördüğü çal?şmay? yasaklamam?ş, han?mlar?n böyle ev işleri yapmalar? caiz değildir, dememiş ama bu hizmetlerin sevab?ndan söz etmiştir.

  * * *

  Bey’in, ailenin maişeti için çal?ş?p çabalamas? nas?l nafile ibadet kutsiyetine yüceliyorsa han?m?n ev işlerinde çal?ş?p çabalamas?, yemek pişirip çoluk çocuk hizmetinde yorulmas? da ayn? şekilde ona nafile ibadet kutsiyetinde sevap kazand?rmaktad?r.

  Bundan dolay? baz? alimler erkeğin asli görevine bir de sevap getiren yard?mc?l?k görevi ilave ederek derler ki:

  – Beyin d?ş işlerinde çal?şmas? farz olan aslî görevidir. Ev işlerinde han?ma destek vermesi sünnet olan yard?mc?l?k görevidir.

  Gerçekten de Efendimiz (sav) Hazretleri ev işlerini tümüyle üzerine almam?ş, ama tümüyle de han?mlara yüklememiş; bulduğu f?rsatlarda bizzat evde yard?mc?l?k yapm?ş, bu türlü hizmetleriyle de ümmetine sünnet olan örnek sunmuştur.

  Demek ki beylerin asli görevleri her ne kadar d?ş işlerini sürdürmek ise de evde han?mlara yard?mc?l?k görevleri de sünnet olarak mevcuttur.

  Bunun için “ hayat müşterektir” denmiştir.

  Ahmet ŞAH?N  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  - Beyin d?ş işlerinde çal?şmas? farz olan aslî görevidir. Ev işlerinde han?ma destek vermesi sünnet olan yard?mc?l?k görevidir.

  Bunun için " hayat müşterektir" denmiştir.
  Peki madem hayat müşterek, kad?n?n meşru ortamda aile bütçesine katk?da bulunmas? da ibadet olabilir mi?
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 10:32 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart  Ama Hz. Ali ev işlerine yardım ederse sünnet sevabı alıyor. İşte bu durum bayanlar için de geçerli mi diyorum Yoksa zaten kadının ve erkeğin fıtri vazifeleri bellidir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı


  Ama Hz. Ali ev işlerine yard?m ederse sünnet sevab? al?yor. ?şte bu durum bayanlar için de geçerli mi diyorum Yoksa zaten kad?n?n ve erkeğin f?tri vazifeleri bellidir.
  Siz daha iyi bilirsiniz hocam
  Estağfirullah hoca olan sizsiniz bu s?fat? istimal etmesek de
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 10:32 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Tabii hakl?s?n?z. Allah raz? olsun aç?klamalar?n?z için
  Eşinin de r?zas? olmal? san?r?m şayet çal?ş?rsa.
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 10:33 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ---------------Bayan,asli görevini ihmal etmeden ve islamin çizdiği s?n?rlar dairesinde çal?şmas?na karş? değildir...
  Ama nedense işimize geleni al?yoruz.Çal?şabilir k?sm?n? ama koyu renkle yaz?lan k?sm? arka plana at?yoruz.-----------------
  bunun imkan? var m? ispat istiyorum hem şer'i hem akli hem sosyal.....
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 10:33 ) değiştirilmiştir.


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Hem bayan?n iktisat etmesi,her gördüğünü eşinden istememesi de bir nevi destek değil midir?
  Buras? çok ehemmiyetli. Bayan?n zaruret olmad?ğ? müddetçe ortam ne kadar müsait olsa da aile bütçesine katk? sağlamak veya ekonomik özürgürlük kazanmak gibi sebeplerle çal?şmas?na karş?y?m. Şeriat?n her kanununda nice hikmetler var hakikaten. Çal?ş?p para kazanmak kad?n? feminist yapan, eşiyle denk olma gayreti içine sokan... Sonra f?trat?na münafi hareket etmesine sebep olan... Gelsin huzursuzluklar...

  Fakat inşirah kardeşin dediği gibi bir katk? sağlanabilir. Hem sünnettir de iktisat. Üstad da sehavetin kad?nda iyi bir haslet olmad?ğ?n? söyler. Fakat çal?şan kad?nlarda iktisat düşük. Çal?şma ortam? istiyorsa cemaat dahilindeki han?mlar hizmet ortam? geniştir. Gönüllü fedailer ister. Ücreti ahirete ta'lik etmek şart?yla var gücünüzle çal?ş?n...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 10:34 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Bayan,asli görevini ihmal etmeden ve islamin çizdiği s?n?rlar dairesinde çal?şmas?na karş? değildir........

  karş? olmad?ğ?n?n ve asli görevlerini ihmal etmemenin imkan? varm?.....
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 10:34 ) değiştirilmiştir.


 8. #8
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  muhterem kardeşim sizden şer'i akli ve sosyal ispat istedim buyrun....biz aşırılardan değiliz sadece HAKKIN HATRINI ali tutuyoruz....

 9. #9
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  çalışmalarına dair şer'i bi delil görmedim ben....

 10. #10
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Kadınların çalışmasını engelleyen herhangi bir ayet ve hadis yoktur.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kadın Ev İşlerini Yapmak Zorunda mıdır?
  By Asrisaadete-Hasret in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 65
  Son Mesaj: 02.09.15, 23:40
 2. Mecbur oldum yazmağa.
  By fanidünya... in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 05.07.15, 18:25
 3. Mazlumun Hissine Karşı Empati Yapmaya Davet Ediyorum..Ar'un Aleykum...
  By seyyah_salih in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 02.01.09, 13:04
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.08.08, 22:17
 5. Hanım Ev İşlerini Yapmaya Mecbur Değil mi?
  By insirah in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 10.12.07, 23:43

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0