+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 47

Konu: Aşk Farklılıklara Saygı Demektir

 1. #1
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Hiç şüphesiz kad?n ve erkek birbirinden çok farkl? varl?klard?r. ?ki cins aras?nda bulunan bu farklar? bilip ona göre davranmak, ilişkilerin sağl?kl? olmas? aç?s?ndan çok önemlidir.

  Farkl?l?klar? insanlar?n uyuşmamas?n?n sebebi olarak kabul etmek çok yanl?ş olacakt?r, aksine onlar? birbirine çeken m?knat?s niteliğini taş?maktad?r. Kad?n ve erkek aras?ndaki farkl?l?klar kesinlikle onlar?n tamamlay?c?s? olabilir, yaln?z denge oluşana kadar herkes birbirine süre tan?mal?d?r.

  Çünkü çok sinirliysek, sakin ve soğukkanl? insan bizi cezbedecektir, onunla kurulan ilişki sonucunda bizim de sakin birisi olma ihtimalimiz artacakt?r. Bunun bir diğer ad? da aşkt?r, aşk yani farkl? özelliklerdeki insanlar?n birbirlerini cezbetmesidir. Genelde gençler, kendilerinde bulunan kötü huylar?n olmad?ğ? kimselerle hayatlar?n? birleştirmek isterler.

  Her ne kadar bütün insanlar farkl? olsa bile, gene de birçok yönden ortak özelliklere sahiptirler. Bütün bu farkl?l?klar bizi, çok ilginç bir gerçeğe doğru sürüklemektedir. Başka bir tabirle; hayat arkadaş?n?z birbirini tamamlayan farkl? ve ortak özelliklerden oluşmaktad?r. Gerçekten birbirlerine âş?k olan eşler, bu oluşumu çok daha iyi anlayacaklard?r.

  Aşk zamanla eşlerin birbirini anlay?p, kabullenmeleriyle daha da güçlenmektedir. Bu şekilde birbirinizin farkl?l?klar?n? anlay?p ve bu farklar? ortak noktada toplayarak güzel ve kal?c? bir ilişkiyi sağlayabilirsiniz.

  Belki de, günümüzdeki birçok aile gerçek aşktan yoksundur, birçok kimse eşini istediği gibi oluşturma peşindedir. Sadece bir tak?m düşünce ve davran?şlar? değiştirmek, insanlar?n birbirleriyle uyum içerisinde yaşamalar?n? sağlamaz, bütün farkl?l?klarla beraber dengenin oluşmas? gerekir. Eşler aras?nda denge oluşmad?ğ? takdirde farkl?l?klar problem olmaya başlayacakt?r, mesele dengeyi sağlamakt?r.

  Günümüzdeki bütün psikologlar?n gerçek aşk hakk?nda ortak düşüncesi; eşlerin birbirini olduğu gibi kabul edip, farkl? özelliklerine karş? sayg? göstermesi olduğudur. Kesin kabul etmeniz gereken en önemli mesele; bütün dünyay? dolaşsan?z da asla tamamen kendinizle uyuşacak birisini bulamayacağ?n?zd?r. Dünyada hiçbir zaman ayn? özelliklere sahip ve değişik zevkleri olmayan iki insan bulamazs?n?z. Bu yüzden mutlu ve kal?c? bir evlilik için eşinizin bütün farkl? yönlerini olduğu gibi kabul etmeniz gerekir.


  Şenay ÖZER

  10.02.2007  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Günümüzdeki bütün psikologlar?n gerçek aşk hakk?nda ortak düşüncesi; eşlerin birbirini olduğu gibi kabul edip, farkl? özelliklerine karş? sayg? göstermesi olduğudur. Kesin kabul etmeniz gereken en önemli mesele; bütün dünyay? dolaşsan?z da asla tamamen kendinizle uyuşacak birisini bulamayacağ?n?zd?r. Dünyada hiçbir zaman ayn? özelliklere sahip ve değişik zevkleri olmayan iki insan bulamazs?n?z.
  zann??mca bu paragraf iki hata içeriyor
  1.si psikolog aşk? tan?mlayamaz aşk kalbi bir meseledir tan?m? da ya aşk makam?ndaki insanlarca yap?l?r ya da o işin mütehass?slar? taraf?ndan yap?l?r ben bir psikoloğun aşkla ilgili konuşmas?n? tenkid ediyorum
  2.si aşk bu tan?mla s?n?rland?r?lamaz bu aşk?n bir zerresi olabilir belki ayr?ca bu tan?mla gerçek aşk aras?nda uzaktan yak?ndan bi alaka yok..
  3.sü en önemli mesele denen cümle kesinlikle gerçeği yans?tm?yor öncelikle bunu iddia eden ispat?n? yapmak zorunda tüm dünyay? dolaşm?ş m?????ikinci olarak islam f?trat? ile yoğrulan kişilerin ayn? şeylerden zevk alacağ? ayn? doğrultuda hareket ve tefekkür edecekleri zann?mca aşikard?r
  4.sü hürmetler ediyor sayg?lar sunuyorum maksad?m aşk gibi önemli bir mevzuda yanl?ş kelam edilmemesi yaz?lanlar hakt?r ama bunun aşk hakikat?yla alakas? yoktur zann?mca.....
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:03 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Zaten bu yaz? bir şahsa ait.Aş?k olan insanlar,kusursuzu bekliyorlar.Halbuki evlilikte böyle bir şey yoktur.
  Mektubatta,8.mektupta aşk ile şefkat aras?ndaki farkl? mümtaz bir şekilde anlatm?ş.
  Yaz?da incelenecek şeyleri yazm?şs?n?z fakat umuma bak?l?rsa verilen mesaj güzel.


  asl?nda anlaşamad?ğ?m?z nokta şu aşk kusursuzu aramaz aşk zaten kendi manas? itibar? ile kabullenmeyi içinde bar?nd?r?yor bir diğer nokta da şu ki aşk muhabbet şefkat tutku heves ayr?m? yap?lmadan bu noktalar izaha çal?ş?l?rsa aşka büyük tahkir edilmiş olur bir diğer nokta da şu ki mesaj güzel ama uslub ve kavramlar hatal? dolay?s? ile etkisi de bu ölçüde olur kanaatimce.....
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:04 ) değiştirilmiştir.


 3. #3
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Benim kanaatimce,aşk bir insana duyulas? bir duygu değil.Mecazi aşk olur ama hakiki manada aşk kelimesini dolduracak bir insan yoktur ya da zordur diyeyim

  Çünkü,faniyim fani olan? istemem diyor ya üstad.Bu konuda ipler çözülüyor.(Bence)

  kanaatinize kat?l?yorum fakat bakiye giden yol faniden geçer kaidesini bir de bu yöni ile tefekkür ederseniz memnun olurum birinci merdivenden 10.cu merdivene z?plama kabiliyetini kendinizde görüyorsan?z yol sizin kervan sizin ama benim kanaatimce her işin bir uslubu vard?r ve eğer aşk makam?na talipseniz(ki nur talebeleri acz,fakr makam?na müteveccihtir)ama olurya hani farkl? f?tratt?r aşka meyliniz varsa mecaziden geçmek zorundas?n?z.....hürmetler ederim makamlar? iyi tefekkür etmek laz?m bence kendini bilmek te bu noktada anlam kazan?r balapervazane likten kurtulunur....
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:05 ) değiştirilmiştir.


 4. #4
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Muhakkak..Ki bunu Üstad?m?z da diyor muhabbet bahsinde Sözlerde.Mecazi aşklar bazen köprü oluyor hakikati anlamam?z için.Hem kim mecazi yerlerden geçmeden direkt bulmuş ki..Yani bizim gibilerden bahsediyorum.

  Aşk güzeldir peki neden ac? çektiriyor insana?Kainat?n mayas?na konulmuş muhabbet.Ve Habibim demiş Allah-u teale Resulune asv...

  Cevab?n? okusak da yaşayam?yorsak daha çok f?r?n ekmek yememiz gerekiyor
  bildiğim bi f?r?n var güzel ekmek yap?yor
  ben sadece aşk makam?na müteveccih olanlar için bunu iddia ettim yanl?ş anlaş?lmas?n üstad?m?z?n gösterdiği yol acziyet yoludur aşktan daha k?sa ve keskindir ama gel de söz geçir neyse sayg?lar?mla RABB?M O AŞKI BULDURSUN USLUBUNCA ?NŞEALLAH....(dua kendimeydi)sizin gibi talebeleri de acz yolunda muvaffak eylesin....
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:05 ) değiştirilmiştir.


 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  ...Çünkü kainattaki hüsün ve cemallere nefis hesab?yla baksan nefis seni yaralar,seni tan?maz,muhabbetin için seni tahrik eder.Çünkü Samed aynas? olan Bat?n-? kalp,sanem misal dünyevi mahbuplar? istemez reddeder...

  isterseniz mütalaa edelim amaaşk konusunda haz?rl?kl?y?mhaberiniz olsun....ayr?ca aşk nefisle bakmaz kalple bakar sizin dediğin mana hevesat ve cismani sevmelerle alakal?.....
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:07 ) değiştirilmiştir.


 6. #6
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Eevet,ben de ondan bahsettim.Yani günümüze göre yazd?m.Bir kaç kişinin yara ald?ğ? nokta da ondan.
  Mütalaa edilebilir lakin benim vaktim yok.Ç?kmak durumunday?m,kat?lan kardeşlerle devam edebilirsiniz...
  Baki muhabbet ve selam ile...
  EL baki Huvel baki Kardeşiniz Nurolog ?nşirah


  ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN o mübarek zat?n dediği gibi tevekkülden başkas? yok elimizde...tevekkelne alellah....EL VEDUD ismine mazhariyet neyse aleyne ve aleykum selam.....
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:07 ) değiştirilmiştir.


 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "bakiye giden yol faniden geçer" yerine "Beka istiyorsan, beka fenadan ç?k?yor" diyelim.

  Mecazi aşkla hakiki aşka ulaşmak risklidir, kuvvetli esbaba rast gelirse ona yap?ş?r, helakete götürür.

  En sağlam yol aşk? en önce gerçek sahibine vermek.Diğerlerini de "O" sevdiği için sevmek..
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:06 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  var mısınız mütalaaya???

 9. #9
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Ya muhteşem bir konu ama kat?lamayacağ?m
  Siz edin ben yar?n bakar?m art?k...
  sonra, o rahman'?n, kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karş?, muhabbet ve aşk ile mukabele edip, " iyyake na'budu ve iyyake nesatain " dediler.  11. sözde geçiyor...

  burda neden üstad?m?z acz ile veya fakr ile değil de aşk ile olur diyor...

  ilk sual bu olsun konu aç?l?r inşeallah....
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:08 ) değiştirilmiştir.


 10. #10
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  mesele kullukla alakalı olduğu için ilk sual bu oldu....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Saygı Beklenmez, Kazanılır!
  By YİĞİDO in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.10.11, 14:19
 2. Risale-i Nur'a Saygı...
  By HakanBa in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 15.01.10, 12:39
 3. İnanca Saygı Görüntüleri :((
  By AsiL_NuR in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 40
  Son Mesaj: 06.12.07, 17:09
 4. Anne Babaya Saygı...
  By elff in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 27.11.07, 05:48

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0