+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Eş Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

 1. #1
  Gayyur mana_iharfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  113

  Standart

  Eş seçiminde nelere dikkat edilmeli?
  Hayat?n önemli dönemeçlerinden biri olan evlilik karar?n? vermeden önce dikkat edilmesi gerekli bir tak?m süreçlerden söz etmek gerekir. Kişiler aras? ilişkilerde hissedilen sevgi, aşk ve çekicilik gibi duygular evlilik karar? almada bazen yeterli olmamaktad?r. Eş seçimine dair karar?n üç aşamal? bir süreçten geçmesi gerekir.

  1. Koşul: EŞ SEÇ?M?NDE ASLOLAN K?Ş?N?N KEND?S?N? TANIMASIDIR.

  Kişinin kiminle evlilik karar? alacağ?n?n öncelikli koşulu kişinin kendisini tan?mas?ndan geçer. Kişi kendini ne denli iyi ve doğru tan?mlarsa ayn? oranda karar?nda isabetli davranabilecektir.

  - Kişi ne arad?ğ?n?

  - Kendisi için nelerin önemli olduğunu bilmeden alacağ? evlilik karar? tamamen şans ve tesadüf içeren karar olacakt?r
  Bazen karş?n?za ç?kan insan?n ekonomik durumunun iyiliği, kariyer sahibi oluşu ya da sizin evlilik arzunuz ötekini doğru değerlendirmenizde bir tak?m perdeler oluşturabilmektedir. Onun içindir ki “evleneceğim insan benim için uygun biri midir?” sorusuna doğru cevap verebilmesi için kişinin kendini yeterince tan?mas? ve nelere tahammül edip edemeyeceğini bilmesi gereklidir.
  Kişi kendine dair fark?ndal?ğ? artt?rmak için kendine ilişkin önemli sorular üzerine düşünmüş ve bu sorulara az çok tatminkar cevaplar bulmuş olmas? gerekir.

  Örneğin;

  - Kişiliğim nas?l

  - Güçlü ve zay?f yanlar?m neler

  - Nelerden hoşlan?p nelerden hoşlanm?yorum

  - Hayattan ne bekliyorum

  - ?dealim ne

  - Hangi tür insanlarla ilişki beni mutlu ediyor gibi sorulara verilecek cevaplar karş?s?ndaki kişide arayacağ? özelliklere ilişkin ipucu ve bilgiler verecektir.

  2. Koşul: EŞ OLARAK SEÇECEĞ?N?Z K?Ş?YE ?L?ŞK?N ÖZELL?KLER? DOĞRU TANIMLAMALISINIZ.

  Evleneceği kişide arad?ğ? ve istemediği özellikleri doğru belirlemek son derece önemlidir. Bu özellikler derecesine ve önemine göre s?ralanmal?d?r. Kişi kendisi için önemli özellikleri göz ard? etmemeli ve sonras?nda durum değişir diye kendini avutucu savunmalar geliştirmemelidir.

  Eş seçimine dair yap?lan araşt?rmalarda erkeklerin eşlerini fiziksel çekiciliğe sahip olmas?na verdikleri önem, kad?nlardan daha fazla olmas?na rağmen, kad?nlar?n da eşlerinin maddi olanaklar?na verdikleri önemin daha fazla olduğu gözlenmiştir.

  Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de iyi bir evlilik için eşler aras?ndaki benzerliğin önemidir.

  Ayr?ca ortak hayat görüşü ve hedeflerin ayn?l?ğ? da beraberliklerindeki mutluluğu olumlu yönde etkileyecek faktörlerdir.

  3. Koşul: EVLENECEĞ?N?Z K?Ş?N?N ?STED?Ğ?N?Z ÖZELL?KLERE NE ÖLÇÜDE SAH?P OLUP OLMADIĞINI DOĞRU DEĞERLEND?RMEK

  Kişi karar vereceği müstakbel eşinin diğer insanlarla olan ilişkilerini ve farkl? ortamlardaki davran?ş biçimlerini dikkate almal?d?r.

  Zira şimdiye kadar öğrendiği ve içselleştirdiği davran?ş şekli ileriki y?llarda evlilik s?ras?nda göstereceği davran?şlara benzer olacakt?r.
  Müstakbel eşini ilişkinin baş?ndaki duygusal davran?şlara göre değerlendirmek çokta doğru değildir, zira hepimiz bu tür ilişkilerde diğer insanlara davrand?ğ?m?zdan farkl? davranabilmekteyiz.

  Kad?n ya da erkeğin ailedeki karş? cinse nas?l davrand?ğ? son derece önemlidir çünkü eşine de ileride benzer şekilde davranma ihtimali yüksektir. Örneğin; aile içindeki bir genç annesine ve k?z kardeşine destekleyici ve yap?c? davran?yorsa ileriki y?llarda kar?s?na da benzer şekilde davranmas? olas?d?r.

  EŞ SEÇ?M?NDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKL? FAKTÖRLER

  1 – EŞ ADAYININ D?N? ?NANCI

  Evleneceğiniz kişinin dini inanc? ve bu inanc?n? hayat?nda pratize etme arzusu ne kadar yoğunsa seçeceği kişinin de bu arzu doğrultusunda yaşamak istemesi son derece öenlidir. Zira dini inanç insan?n hayat?n?n tümünü belirleyen prensipleri daima bünyesinde taş?r. Örneğin, günlük yaşam?ndaki al?şkanl?klar?, yeme, içme, giyim, çocuk ismi, dini eğitim gibi bir çok başl?kta uzlaşmaya varmalar? uyumu artt?ran hususlard?r. Lakin eşler aras?nda inanç farkl?l?klar? varsa ve çiftlerden biri bu konuda gerekli hoşgörüye sahip değilse evlilikte bitmek tükenmek bilmeyen sorunlar başlar.

  2 – EŞ ADAYININ S?YAS? GÖRÜŞÜ

  Kişi belli bir siyasi görüşün ateşli savunucu ise farkl? görüşe çoğu zaman tahammül edemeyecektir. Fakat eşlerden biri bu durumu kabul edebilir olduğunda sorun azald?ğ? gibi uyum da artacakt?r.

  3 – EŞ ADAYININ EĞ?T?M DURUMU

  Müstakbel eşler aras?ndaki eğitim düzeyinin yak?nl?ğ? ve benzerliği son derece önemlidir. Çiftler aras?nda yaşanan böylesi bir ahenk olaylar? ele al?ş biçimlerini, verecekleri kararlarda daha benzer tutumlar sergilemelerine olanak sağlar. Böyle olmad?ğ? taktirde eşlerden biri diğerini alacağ? karara katmay?p ya da katsa bile ötekini sürekli ikna çabas?nda olacakt?r.

  4 – EŞ ADAYININ SOSYO - EKONOM?K DÜZEY?

  Çiftlerden ikisi de yeni kurduklar? yuvaya yetiştikleri ailelerde edindikleri izleri, deneyimleri ve değerleri taş?rlar. Onun indir ki benzer sosyo-ekonomik düzeye sahip çiftler benzer psikolojik dinamikleri yeni kurduklar? yuvaya taş?rlar ve bu durum sorun oluşturmaz. Ve bu ortak sosyo-ekonomik düzey dünürler aras?ndaki paylaş?m? ve anlaşmay? artt?rabilmekte. Böyle olmad?ğ? taktirde çiftler aras?nda anlaşmazl?k yaşanabildiği gibi tüm bu olumsuzluklar dünürler aras? ilişkilere de yans?yabilmekte.

  5 – EŞ ADAYINA KARŞI H?SLER?M?Z

  Evlenmeyi düşündüğünüz kişiye dair duygu ve düşünceleriniz olumlu yönde olmal?d?r. Ve bu hisler hem birlikteyken hem de yaln?zken ayn? doğrultuda olmal?d?r.

  Örneğin, “onun yan?nda kendimi iyi hissediyorum”, “yan?mda olmad?ğ? zaman onu özlüyorum” gibi.

  6 – EŞ ADAYININ K?Ş?L?K ÖZELL?KLER?

  Tüm bu faktörlerin en önemlisi kişilik özelliğidir. Zira bireyin kişilik özellikleri yaşad?ğ? süreçte edindiği deneyimlerle ve ilerleyen y?llarla değişiklik gösterse de temel yap? taşlar? ayn? kalacakt?r.

  Örneğin, kişi için dürüstlük, hoşgörü, güven, sevecenlik önemliyse bu özellikleri karş? tarafta mutlaka aramal?. Eş aday?nda bu özellikler yoksa nas?l olsa zamanla düzelir ve değişir diye boş temenni ile karar al?nmamal?, kimse ileriki y?llarda ne olup biteceğini garanti edemez.

  7 – EŞ ADAYININ YAŞI YA DA ARADAK? YAŞ FARKI

  Bana göre bu konuda teorilerden ziyade iki tarafta yaşad?klar? deneyime göre gerek yaş hakk?nda gerekse aradaki yaş fark? hakk?nda karar? kendi vermelidir. Bu konuda ideal yaş? belirlemek ancak kişinin tercihi ve yaşad?klar? deneyimle biçimlenebilir. Zira biliyoruz ki toplumsal gerçeklikte bir çok değişik örnekler birbirini yanl?şlayabilmekte. O halde doğru karar bizim kendi tercihimizdir.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:47 ) değiştirilmiştir.
  "Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak..."

 2. #2
  Gayyur mana_iharfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  113

  Standart  YazıPsikolog Yasemin UÇAL'a aittir
  "Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak..."

 3. #3
  Vefakar Üye PirMuhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Yaş
  30
  Mesajlar
  348

  Standart

  Bed?Üzzaman Sa?d Nurs?ve Devlet Felsefes? Adli Eserde Bel?rt?len,r?sale-? Nur'da GeÇen A?le ?le ?lg?l? GÖrÜŞlere B?re B?r Uygun ÖlÇÜler.allah Razi Olsun.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:48 ) değiştirilmiştir.

  Alem buğday ben saman, herkes yahşi ben yaman.
  Şah-ı Nakşibend (Kaddesallahu Sırrahu)


  esedullah


 4. #4
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  evet güzel , iyi olur inşallah

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kur'ân Okurken Nelere Dikkat Etmeli?
  By muhibbülkurra in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 23.09.08, 22:04
 2. Teravih Namazında Nelere Dikkat Etmeliyiz?
  By Medresetü'zZehra in forum Fıkıh
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 30.08.08, 09:39
 3. Afaki Tefekkurde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
  By eyyubi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 16.02.08, 23:05
 4. Sahurda Nelere Dikkat Edilmeli
  By SeRDeNGeCTi in forum Sağlık
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.09.07, 22:44
 5. Evlenmeye Karar Veren Gençler Nelere Dikkat Etmeli
  By Meyvenin Zeyli in forum Fıkıh
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.04.07, 15:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0