+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: "Kadın"ı Taciz ve İstismar Eden Medya ve Reklamlar

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  “Kad?n”? taciz ve istismar eden medya ve reklâmlar?
  Reklâm kad?n?…
  Taciz; uğrayan kişi taraf?ndan hoşlan?lmayan,
  rahats?zl?k duyulan, sözlü, yaz?l? yahut davran?şsal tav?rd?r. Taciz, kad?na yönelik bir insanl?k suçudur.
  (Cengiz Hortoğlu, Akşam gazetesi yazar?)
  Televizyon, kitleleri biçimlendirmek üzere planlanm?şt?r ve öyle de hizmet vermektedir.
  Televizyon ile belli hayat tarzlar?n? -özendirerek-sunmak ve bunun kabul gördüğü topluluğu yönetmek, istediğini yapt?rmak özellikle günümüzde çok daha kolayl?kla mümkün oluyor. Bunun başar?yla uyguland?ğ? hedef kitle ise, kad?nlard?r.
  Kad?n? kullanarak yine kad?n? hedef alan çal?şmalar(!) zamanla farkl? bir boyut kazanm?ş 20. yüzy?lda ahlâkî s?n?rlar? zorlar hale gelmiştir. Günümüzde ise gerek TV programlar?, gerekse reklâmlar arac?l?ğ?yla “kad?n”?n cinselliği ön plana ç?kar?larak, ortaya ç?kan durum farkl? bir nitelik kazanm?şt?r.
  Kad?n?n kimliği, belli s?n?rlarla çizilmiştir. Bunu uzun vadede en iyi başaran medya, en iyi kullanan da reklâmlar olmuştur.
  TV dizilerine göre kad?n; evinde mükemmel bir eş, çocuklar?n? hiç ihmal etmeyen bir anne, ekonomik özgürlüğü elinde, işinde kariyer yapm?ş başar?l? bir iş han?m?d?r. Spor yapar, kitap okur, sosyal aktivitelere de zaman ay?rabilir, hatta ev işlerinde yard?mc? kad?na bile yard?m eder. Gerçekten böyle bir kad?n var m?d?r? Hiç hasta olmayan, yaşama sevincini yitirmeyen, sinirlenmeyen, arada bir yorgun düşüp uyumayan…
  Reklâmlar ise, ister istemez izleyenlerini şöyle bir kad?n?n varl?ğ?na inand?r?yor: Kad?n, genç (muhtemelen 35 yaş? geçmemiş), vücudu kusursuz ve daima bak?ml? (hiç ter kokmayan), güzel (rüzgârda saç? bozulmayan), zay?f, makyajl? ve daima modaya uyumlu (pahal? markal?) ş?k giyinen ve daima cinsel çekiciliği ön planda oland?r.
  Medyada kad?n, erkek, çocuk tüm izleyenlerin bilinç alt?na dayat?lan “kad?n” tipi, erkeklerde, “o kad?na sahip olma” arzusunu uyand?r?rken, kad?nlarda da “öyle olma” mecburiyetini hissettiriyor. Dayat?lan “mükemmel kad?n” tipi, asl?nda “imkâns?z kad?n” tipi olduğundan, sonsuz bir aray?şa giren erkeğin karş?s?nda, y?pranm?ş, yetersiz kalm?ş ve bunal?ma girmiş bir kad?n ortaya ç?k?yor.
  Tüm dünya ülkelerinde “kad?n”?n çeşitli yollar ve kollar taraf?ndan sömürüldüğünü, istismar edildiğini, taciz edildiğini söylemek zor değil. Çünkü y?llard?r yap?lan istismar, gizlenmeden gözler önünde yap?l?yor. Ne reklâm şirketlerinin -kad?nla alâkal? olsun ya da olmas?n- ürünlerini pazarlarken yapt?ğ? istismar, ne de yar?şma ad? alt?nda TV ekranlar?nda sunulan diğer programlarda yap?lan taciz, gizlenmiyor.
  Hiç çekinmeden kad?n?n cinselliğini gözler önüne seren reklâmlarda rol alan kad?nlar, istismar edilirken, izleyen tüm kad?nlar da asl?nda taciz ediliyor. ?zleyiciye bolca boyan?p süslenerek sunulan reklâm filmleri, kad?n? yüceltircesine “güzellik” kavram?na büründürülerek sunuluyor. Sunulan bu “janjanl?” dünyaya en çok özenenler kad?nlar. Bu par?lt?l? hayatta en çok sömürülenler yine kad?nlar. Özendirilen de onlar, özenen de, sonunda ezilen de…
  Cinsel objeye dönüşen kad?n
  Reklâm? yap?lacak hemen her ürün için, cinselliği çağr?şt?racak bir bağ kurulmak isteniyor, bunun için de “kad?n” seçiliyor.
  Kad?n ve erkek parfümlerinin ikisi için de, ayr? ayr? kad?n vücudu sergilenirken, erkeklerin traş b?çağ? reklâm?nda, yine kad?n kullan?l?yor. Kahvenin kokusuyla cinselliğe dâvetkâr bir ortam haz?rlayan reklâm filmleri, kutuplarda kad?n? soyup şezlonga uzand?rabiliyor. Otomobil lastiği(!) reklâm?nda dahi gördüğümüz kad?nlar, otomobil fuarlar?nda da yerlerini al?yorlar. Üzerine oturtulmuş yar? giyinik kad?nlar olmasa otomobilleri fuarda fark edemeyecek miyiz acaba? Oradaki kad?nlar?n amac? fark ettirmek mi?
  Kendisine, her f?rsatta cinsellik aramay? ve cinselliği akla getirmeyi hedef edinen reklâmlar, zihinleri, sadece reklâm?n? yapt?ğ? ürüne ve cinselliğe odaklayarak, kapat?yor.
  Bugüne dek çocuklar?n, eğlenceli bir g?da olarak tan?d?ğ? ve tükettiği dondurma, art?k bikinili kad?n görüntüleri sayesinde, çocuklar için eski masum lezzetini yitirmiş durumda. Çocuk masumiyetindeki lezzetli dondurmalar art?k yerini, bilinçalt?nda oluşturulan şehvetli hayallere b?rakt?. Dondurmalar art?k “Aşk?mla erir misin?” diyen şark?s? ile birlikte sat?l?yor.
  Say?s? azd?r, fakat kad?n? cinsel obje olarak kullanmayan reklâmlarda da, cinselliği çağr?şt?ran cümleler sarf ediliyor.
  “Bana bir ülkenin TV reklâm?n? gösterin, size o ülkenin motorunu neyin çal?şt?rd?ğ?n? söyleyeyim.” (1)
  Bugün reklâmlar? izleyen herkes, bunun cevab?n? ülkemiz ad?na kendisi verebilecektir.
  Özellikle şöhretli ve güzel görünümlü kad?nlar?n, soyundurularak kullan?ld?ğ? reklâm filmlerini seyreden diğer kad?nlar da, bilinç altlar?na yerleşen görüntü ile, “O ürünü sat?n ald?ğ?mda, o kad?n gibi olacağ?m” fikrini kabul ediyor. Bu durumda tüketim ad?na, reklâm arac?l?ğ?yla, hem reklâm nesnesi olan kad?n?n, hem de izleyici olan kad?n?n duygular? ve fikirleri sömürülüyor. Böylece ak?llarda “ideal”lerin yerini “idol”ler al?yor.
  Bir zamanlar reklâmlardaki “özgür k?z” imaj?yla, daima istediğini yapabilme, istediği yere tek baş?na gidebilme, sözüm ona, özgür olma düşüncesi çizilmişti belleklere. Oysa kad?n, ak?ll? olmak zorundad?r ve düşünmelidir. “Kad?n, olduğu ve yapt?ğ? her şeyi gözetlemek zorundad?r. Erkekler kad?nlar? seyrederler, kad?nlarsa seyredilişlerini seyrederler.” (2)
  ?çinde bulunulan tehlikeli duruma, daha geniş aç?dan bak?ld?ğ?nda ortaya şöyle bir tablo ç?k?yor: Dünyay? avuçlar?na alm?ş olan kapitalist gücün, günümüzde iki zehirli baş verdiğini görüyoruz. Medya rating için kad?n? çeşitli yollarla taciz ve istismar ederken; tüketim ç?lg?nl?ğ? da reklâm ile kad?n? soyuyor. “Kapitalizmin getirdiği cinsellik sürekli olarak tahrik edilen ve asla tatmin edilmeyen bir arzu temeline oturur. Özellikle reklâmlar arac?l?ğ?yla arzuyu sürekli tahrik edip asla hazz? somutlaşt?rmayan bir cinselliğe dayan?r.” (3)
  (Bizim Aile, Aral?k-2006 say?s?ndan al?nm?şt?r)
  Kaynakça:
  1. Paul Knox
  2. John Berger
  3. Hasan Bülent Kahraman/Radikal, 01.08.2005.

  Ayşegül AKAKUŞ
  07.01.2007

  http://www.yeniasya.com.tr/2007/01/07/gorus/default.htm
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:56 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 2. #2
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Güzel tespitler var , tebrikler

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 2. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.10.14, 14:28
 4. Risale-i Nurda Tefhimi Teshil Eden "Çocuk Misalleri"
  By köylu in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07.07.08, 21:52
 5. Medya, Şiddet ve "Batılı Tasvir"
  By elff in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.02.07, 20:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0