KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKKIHuseyn ibn Yahya’dan, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;


Şunlar kadının kocası üzerindeki haklarındandır; Karnını doyurması, elbisesini giydirmesi ve Allah’ın Kitabını öğretmesi.


Ata ibn Ebi Rabah şöyle nakletmiştir;


Kays kabilesinden birisi Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e; Hanımımın benim üzerimdeki hakkı nedir? diye sordu.


Buyurdu ki; Yediğinden yedirmen, giydiğinden giydirmen, yüzüne vurmaman ve ona “çirkinsin!” dememen, (edeplendirmek için) yatağını ayırdığın zaman ancak evinin içinde ayırmandır.


Kitabu Adabin Nisa, rivayet no: 193;


Ebu Davud, 2142;


İbni Mace, 1850;


Tuhfetu'l-Arus, 381;


Cem’ul Fevaid, 4320