Cenâb-ı Hak buyuruyor:


“Göklerin ve yerin mülkü Allah'ın dır.Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.”

(Şûrâ, 49)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir.”

(Ebû Dâvûd, Edeb68)Mahmud b. Rebi’ anlatır:

Kendisi henüz beş yaşlarında iken,peygamber efendimizin bir kovadan ağzına su alarak üzerine püskürttüğünü söyler. Bu, Rasûlullah(sav) efendimizin çocuklarla
şakalaşmasının bir örneğidir.

Ya’lâ b. Mürre de Rasûlullah (sav) bir davete giderken çocuklarla oynamakta olan torunu Hüseyin’i götürmek istediğini, fakat Hüseyin’in, dedesini görünce kaçmaya başladığını, ve Rasûlullah efendimizin onun arkasından çocuk gibi sağa sola sallanarak koştuğunu anlatır.

(İbni Mâce,Mukaddime 11)

alıntı