Mehrin Lüzumundaki Fayda Ve Hikmetler

وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
"Kadınlara mihirlerini bir atiyye olarak veriniz. Şâyet size ondan bir miktarını gönül hoşluğu ile bağışlar iseler onu da afiyetle, kolaylıkla yiyiniz."
(Ö.Nasuhi Bilmen:NİSA suresi 4. ayet)* * *


"Her kim bir kadınla mehrini vermemek niyetiyle evlenirse, o kişi kıyamet gününde, Allah-u Teala indinde zâni'dir (zina edici sayılacaktır)."
(İbn-i Ebi Şeybe, El Kitabul Musanef:4/24, N:17410)


* * *
İbnî Ebi Şeybe (r.a) Hz.Aişe ve Ümmü Seleme (r.anhüma) validelerimizin şöyle buyurduklarını rivayet etmiştir. "Kadının mehri ile işçinin ücretinden daha mesuliyetli hiçbir şey yoktur."
(Suyutî, Dürrül Mensur)
MEHR: Kadının akd-i nikah ile kocasından almayı hak ettiği maldır. Cemîsi(çoğulu); Mühür ve Emhar'dır. Mehre atiyye, feriza, nihle, sadâk da denilir ve birkaç kısma ayrılır.


1.Mehr-i Müsemma: İki tarafın az vea çok olarak ismini koydukları ve belirledikler mal veya değiş tokuşu mümkün olan bir menfaattir.
2.Mehr-i Misil:Kadının babası ciihetinden, babası olmadığı takdirde akran ve emsal (yaş ve bazı hallerde denk ve benzeri) kadınların mehri miktarıdır.Nikah zamanında mehir konuşulmamışsa, kadın bu mehri misli hak eder.


3.Mehr-i Muaccel: Peşin olarak verilmesi şart kılınan mehirdir.(nikah sırasında)


4.Mehr-i Müeccel:Bilahare verilmesi şart koşulmuş olan mehirdir, muayyen bir zaman zikredilmemişse vefat veya talak(boşanma) zamanında verilmesi gerekir.


Mehrin En Yüksek Miktarı
Mehrin en yüksek haddi belirli değildir. Asgari haddi ise Hanefilere göre on dirhem gümüşdür. Bundan az mehir tayin edilemez.
Malikilere göre en az miktarı halis altından bir dinarın dörtte biridir, halis gümüşten de üç dirhemdir. İmam-ı Şafii'e ve bazı zatlara göre de mehrin belirli bir ölçüsü yoktur. Az olsun çok olsun her mal mehir olabilir.


Mehrin Gereği
Kadınlara halleriyle, mevkileriyle uygun düşen birer miktar mehir verilmesi idarî ve ictimaî bir maslahat (fayda) gereğidir. Dolayısıyla mehir hiç konuşulmasa da hatta verilmeyeceği ifade edilse bile yine de mehr-i misil gerekir. Çünkü bu Allah-u Teala'nın hakkı sayılmaktadır.
Fakat bu lazım gelen mahri bir kadın kocasına kendi rızası ve gönül hoşluğu ilekısmen veya tamamen bağışlayabilir.
Mehrin Lüzumundaki Fayda ve Hikmetler
Mehir kadından yapılan istifade karşılığında bir bedel mesabesindedir. Ayrıca mehir vermek kadının değerini yükseltir, ihtiyacını hafifletir, çeyiz hazırlamasını kolaylaştırır, istikbalini temine sebep olur, nikahın devamını sağlar ve ehemmiyetini gösterir.
Bununla beraber Mehirde itidal (ölçülü davranma) gerekmektedir. Bu hususta iki tarafın hâli göz önüne alınmalı, ifrat ve tefritten (çok ileri gitmek ve geri kalmaktan) kaçınılmalıdır.
Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.


"İşlerin en hayırlısı orta olanıdır"


(Aclûni, Keşfül Hafa:1/391, N:1247)
Aksi takdirde iki taraf da zarara uğramış olur.
(Ruhul Furkan, Cilt:4, Nisa Suresi)