Bir erkeğin, karısına evde yardım etmesi;


• ALLAH’ın gazabını kaldırır.
• Hayırlarını ve derecesini artırır.
Evinde hizmet görüp, bundan utanmayan erkeğin adı,
• Şehitler defterine kaydedilir.
• Gece ve gündüz Cenab-ı Hak ona şehit sevabı ihsan eder.
• Her bir adımı başına, bir hac, bir umre sevabı verilir ve
• Vücudunda bulunan tüylerin sayısınca Cennette ona bir şehir ihsan olunur.
•Eyüp(a.s), Davut(a.s), Yakup(a.s) ve İsa (a.s) sevapları kadar sevap kazanır


Hadîs-i Şerîf:[Camiü’s-Sagir, Mefatih-ül- Cinan]