+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 24

Konu: Mutlu Evliliğin Sırrı Risale-i Nurda

 1. #1
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Mutlu bir evlilik için…
  Risâle-i Nur’un bir cüz’ünde denilmiş ki:
  Bahtiyard?r o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur.
  Hem bahtiyard?r o kad?n ki, kocas?n? mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaş?n? kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazan?r.
  Bedbahtt?r o adam ki, sefahete girmiş zevcesine ittibâ eder, vazgeçirmeye çal?şmaz, kendisi de iştirak eder.
  Bedbahtt?r o kad?n ki, zevcinin f?sk?na bakar, onu başka bir surette taklit eder.
  Veyl o zevc ve zevceye ki, birbirini ateşe atmakta yard?m eder. Yani, medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder.
  ?şte, Risâle-i Nur’un bu meâldeki cümlelerinin mânâs? budur ki: Bu zamanda aile hayat?n?n ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kad?nlarda ulvî seciyelerin inkişaf?n?n sebebi, yaln?z daire-i şeriattaki âdâb-? ?slâmiyetle olabilir.
  Şimdi aile hayat?nda en mühim nokta budur ki:
  Kad?n, kocas?nda fenal?k ve sadakatsizlik görse, o da kocas?n?n inad?na, kad?n?n vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askeriyedeki itaatin bozulmas? gibi, o aile hayat?n?n fabrikas? zîr ü zeber olur. Belki o kad?n, elinden geldiği kadar kocas?n?n kusurunu ?slaha çal?şmal?d?r ki, ebedî arkadaş?n? kurtars?n. Yoksa, o da kendini aç?kl?k ve saç?kl?kla başkalara göstermeye ve sevdirmeye çal?şsa, her cihetle zarar eder. Çünkü hakikî sadakati b?rakan, dünyada da cezas?n? görür. Çünkü nâmahremlerin nazar?ndan f?trat? korkar, s?k?l?r, çekilir. Nâmahrem yirmi erkeğin on sekizinin nazar?ndan istiskal eder. Erkek ise, nâmahrem yüz kad?ndan, ancak birisinden istiskal eder, bakmas?ndan s?k?l?r. Kad?n o cihette azap çektiği gibi, sadakatsizlik itham? alt?na girer, zaafiyetiyle beraber; hukukunu muhafaza edemez.
  Lem’alar, 24. Lem’a, s. 261
  Lügatçe:
  refika-i ebediye: Ebedî arkadaş, eş.
  saliha: Hay?rl? kad?n.
  mütedeyyin: Dindar.
  saadet-i dünyeviye: Dünya mutluluğu.
  saadet-i uhreviye: Ahiret mutluluğu.
  sefahet: Gayrimeşru zevk ve eğlenceler.
  ittibâ: Uyma, tabi olma.
  bedbaht: Kötü talihli.
  veyl: Yaz?klar olsun.
  f?sk: Günah.
  inkişaf: Aç?lma, yay?lma, genişleme, keşfetme.
  âdâb-? ?slâmiyet: ?slamî edepler, terbiye.
  vazife-i ailevî: Aileye ait vazife.
  zîr ü zeber: Alt üst, darma dağ?n?k, karma kar?ş?k.
  nâmahrem: Dinen evlenilmeye mani olmayan erkek veya kad?n.
  istiskal: Ağ?r bulup hoşlanmad?ğ?n? anlatma.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:53 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 2. #2
  Gayyur mardynli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  129

  Standart  bunu uygulayan eşler çok faydasını görecekler inşallah.
  Ey kendini insan bilen insan! kendini oku. yoksa, hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.

 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Mutlu bir evlilik için NLP gibi kitapları okuyan, psikologlardan çare arayan ların kulakları çınlasın.  Allah razı olsun 4. #4
  Gayyur duaci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Sakarya
  Mesajlar
  115

  Standart

  ALLAH raz? olsun kardeş mutlu bir evliliğin as?l reçetesi nurlarda....üstad ne güzel hastal?ğ? teşhis edip şifas?na da yol göstermişş..
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:53 ) değiştirilmiştir.
  Ne Sen Varsin, Ne Ben, Ne Kimse,O'var...
  Bütün Sevdiklerin Elden Gittiyse,O'var...
  Sana Daha Yakin Sah Damarindan,O'var...

 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Gelişim basamak basamakt?r. Her basamağ?n kendine ait rolleri vard?r. Hepimiz rollerimizi yaşama şekliyle ve bu rollerin benliğimize kazand?rd?ğ? deneyimlerle ruhsal tekâmül ve kendi bütünümüze ulaşmay? amaçlar?z.

  Evlilik, birden fazla rolün kazan?ld?ğ? kurumdur. Ailenin gelini, evinin kad?n?, çocuklar?n?n annesi gibi rolleri hep bu kutsal çat? alt?nda kazan?r?z.
  Kurulduğu günden bu yana psikoloji biliminin neredeyse temel sorunu olan arzu ve yasak çat?şmas?n?n en meşru çözüm alan? yine evliliktir.

  Bediüzzaman Hazretlerinin belirttiği gibi “tenasülün devam? için, hikmet-i ?lâhîye, o f?trî hizmete bir ücret olarak f?trî bir meyil ve şevk vermiş.” Kişi bu f?trî meyil ve şevki evlenerek helâl dairede keyfe kâfi derecede yaşayabilmekte. Böylelikle Efendimizin (a.s.m.) belirttiği gibi eşler birbirinin örtüsü olmakta.

  Bu hâliyle evlilik günaha giden yolda önemli bir barikat, güvenlik şeridi rolünü üstlenmektedir.

  Ayr?ca Risale-i Nur’un bir cüz’ünde denilmiş ki: “Bahtiyard?r o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için, saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem, bahtiyard?r o kad?n ki kocas?n? mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaş?n? kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur; saadet-i dünyeviyesi için de saadet-i uhreviyesini kazan?r.”

  Dikkat edersek Üstad?m?z çat?şmas?z bir evliliğin nas?l olacağ?n?, özellikle eşlerden mütedeyyin olan?n?n taklit edilmesini bahtiyarl?k addetmekte.

  “Bedbahtt?r o adam ki sefahate girmiş zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çal?şmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahtt?r o kad?n ki zevcinin f?sk?na bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veyl o zevç ve zevceye ki birbirini ateşe atmakta yard?m eder. Yani, medeniyet fantezilerine birbirini teşvik eder.”

  Burada dikkat edilmesi gereken ikinci husus, eşlerin zaman zaman ilişkilerine d?şardan bak?p, evliliklerinde hangi örneği resmettiklerine dikkat etmeleridir.

  Yine Risale-i Nur’da eşler aras?ndaki muhabbetin dahi Hakka ait olduğu vurgulan?r.

  “Hem, refika-i hayat?n?, rahmet-i ?lâhîyenin munis, lâtif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsn-i suretine muhabbetini bağlama. Belki kad?n?n en cazibedar, en tatl? güzelliği, kad?nl?ğa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsn-i sîretidir. Ve en k?ymettar ve en şirin cemali ise, ulvî, ciddî, samimî, nuranî şefkatidir. Şu cemal-i şefkat ve hüsn-i sîret, ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir. Ve o zaife, lâtife mahlûkun hukuk-u hürmeti o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa, hüsn-i suretin zevaliyle, en muhtaç olduğu bir zamanda, bîçare, hakk?n? kaybeder.” (Sözler, 32. Söz, Bediüzzaman Said Nursî)

  Eşler aras? muhabbet Kur’ân’?n emrettiği tarzda olursa faydalar? nelerdir onu da Risale-i Nur’dan bakal?m;

  “Refika-i hayat?na meşru dairesinde, yani, lâtif şefkatine, güzel hasletine, hüsn-i sîretine binaen samimî muhabbet ile refika-i hayat?n? da naşizelikten, sair günahlardan muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise, Rahîm-i mutlak, o refika-i hayat? hurilerden daha güzel bir surette ve daha ziynetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde, ona dâr-? saadette ebedî bir refika-i hayat? ve dünyadaki eski maceralar? birbirine mütelezzizâne nakletmek ve eski hat?rat? birbirine tahattur ettirecek enis, lâtif, ebedî bir arkadaş, bir muhip ve mahbup olarak verileceğini vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi kat’î verecektir.” (Sözler, 32. Söz, Bediüzzaman Said Nursî)

  Cenab-? Hak Risale-i Nur’daki manevî reçeteleri evlilik hayat?m?zda uygulama iştiyak?n? hepimize nasip etsin.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 12:54 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Yazı Yasemin Uçal Abdullah'a ait bu arada...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  evet nurlar her konuda olduğu gibi bu konuda da son noktay? koyuyor

 8. #8
  rky
  rky isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Dost rky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  antalya
  Yaş
  31
  Mesajlar
  41

  Standart

  Allah hepimize mutlu hayırlı evlilikler nasip eder inş.
  YARADILANI SEVERİM YARADANDAN ÖTÜRÜ

 9. #9
  Vefakar Üye sadin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  39
  Mesajlar
  303

  Standart

  Alıntı seha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Mutlu bir evlilik için NLP gibi kitapları okuyan, psikologlardan çare arayan ların kulakları çınlasın.  Allah razı olsun
  sence nlp kitaplarıda gereksizmi onlarında kişisel gelişime faydası olduğunu unutmamak gerekiyor.

 10. #10
  Gayyur şehrayin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Artvin
  Mesajlar
  82

  Standart

  en uyuz olduğum kitaplar?n baş?nda geliyor nlp benzeri gelişim kitaplar? öyle ya onu yazan şah?s aleminde bütün meseleleri halletmiş herşey yerli yerinde bize ak?l veriyor
  ak?l veren kitaplar duyunca sinirlerim bozuluyor
  Her şey kader ile takdir edilmiştir kısmetine razı ol ki rahat edesin

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Uzun evliliğin sırrı
  By *SAHRA* in forum Mizah
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.09.14, 20:56
 2. Mutlu evliliğin sırrı
  By *SAHRA* in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.05.14, 17:57
 3. Mutlu Bir Evliliğin Beş Şartı
  By aşur in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 02.10.09, 15:29
 4. Mutlu Evliliğin Sırrı:H2O
  By muhammedtalha in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 25.02.09, 14:06
 5. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0