KURAN-I Kerim'deki 4 surenin adı "Nisa" Suresi'dir Nisa, kadınlar anlamındadır Kadınlar Suresi demek Kuran-ı Kerim'de "rical", yani erkekler anlamında herhangi bir sure yoktur

Kuran-ı Kerim'de, bazı peygamberlerin isimleri surelere verilmiştir Yusuf, Yunus, İbrahim veya Lokman (peygamberliği tartışmalıdır) sureleri gibi Peygamber olan erkekler sureye isim olabilmiştir Bu genel kuralın tek istisnası "Meryem" Suresi'dir

Hz İsa'nın annesi, peygamber olmamakla beraber bir sureye isim olabilmiştir Peygamber olmayan tek kişiliktir Kuran-ı Kerim her fırsatta kadını onurlandırmış, ön plana çıkarmıştır Toplumun gündeminde kalsın diye

* * *

Kuran-ı Kerim'deki en manidar surelerden biri de 58 sırada yer alan "Mücadele" Suresi'dir Medine'de inen bu surenin kadınlar açısından anlamlı bir hikáyesi (sebeb-i nüzulu-iniş gerekçesi) vardır Mücadele, peygamberle tartışan kadın anlamına da gelir Olay şöyle gelişti:


"Hz Havle" iman eden bir kadındı Evs (RA) isimli, sert tabiatlı bir adamla evliydi Bir gün Evs (RA), karısını boşadı Bu boşanmayı gerçekleştirirken de eskiden Araplar arasında yaygın olarak yapılan ve "zihar" olarak adlandırılan bir yöntemi kullandı

Araplar, eşlerinin bazı hassas noktalarını, anneleri-bacıları gibi evlenmeleri yasak olan akrabalarına benzetirlerse bu boşanma sebebi sayılırdı Evs (RA) de eşine, "Sen bana anamın sırtı gibisin" diyerek aralarındaki akdini sona erdirmek istedi.

İşte bu olaya muhatap olan Hz Havle, soluğu Hz Peygamber'in (SAV) yanında aldı Hz Havle tepkiliydi Hz Havle yorgundu Hz Havle bezgindi Hz Havle mağdurdu Hz Havle çaresizdi Çareyi Hz Peygamber'de (SAV) bulacaktı..

Havle (RA), Peygamber'in (SAV) evine geldi Efendimiz (SAV) dinliyordu İsyan edercesine kocasını, Peygamberimize şikáyet etmeye başladı Şöyle diyordu:
"Ey Allah'ın elçisi! Evs, benim malımı-mülkümü yedi Gençliğimi tüketti Onun için çocuklar doğurdum Şimdi ise yaşlandım Çocuk doğuramaz hale geldim O da zihar yaparak beni boşadı Beni ortada bıraktı Ya Rabbi, halimi sana arz ediyorum Bu halimi sana şikáyet ediyorum"

Havle'yi büyük bir dikkat ve saygıyla dinleyen Hz Peygamber (SAV) bir an duraksadı Sonra, "Bu tür boşamalarla ilgili Rabbimden bana herhangi bir ölçü gelmiş değildir" cevabını verdi Çünkü O (SAV), Yüce Allah'tan vahiy gelmedikçe kendi heva ve arzusuna göre konuşmazdı Yüce Allah'ın kendisine müsaade ettiği konular hariç, mutlaka vahiy beklerdi.

Ama çok geçmeden Yüce Rabbimiz, "Halimi sana iletiyorum" diyen bu mağdur kadının yakarışına cevap verdi Ötelerden, ötelerin de ötesinden cevap geliyordu Yüce Allah'ın, "Senin sesini, yakarışını, isyanını duydum Yalnız değilsin, sözün duyulmuştur, gökte yankılanmıştır Havle! Arzu ettiğin konuda sana cevap verilecek ve sen rahatlayacaksın" anlamında ayeti inecektir.

Yüce Rabbimiz, Havle'ye cevap veriyordu Öylesine bir cevap ki Medine'de yankılanmadık, konuşulmadık ne sokak ne ev bırakacaktı Günlerce her mekánda Havle'nin yakarışına verilen cevap konuşulacaktı Havle gibi mazlum ve mağdur bütün kadınlar, bir anlamda "erkeği cezalandıran" bu ayetleri gururla okuyacaklar

Yüce Allah, karısını bu şekilde boşamak isteyen erkeğe bu işin çirkin olduğunu ilettikten sonra, ya köle azadı, ya iki ay üst üste oruç veya 60 fakiri doyurma cezası verecektir Eşine dönmenin bedeli olarak Tekrar eşine yaklaşmak istersen bunu ödeyeceksin Kadın değil, erkek bunu ödeyecek Çünkü kadın mağdur oluyordu Rabbimiz, mağdurun yanında, mazlumun yanında

"Mücadele" Suresi'nin ilk ayetleri indiğinde yüzü sevincinden ay gibi parlayan Peygamberimiz (SAV), Havle'yi çağıracak ve "Seni müjdelerim Havle! Allah senin sesini duymuştur" dedikten sonra ilk ayeti okuyacaktır: "Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikáyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir Allah sizin konuşmanızı işitir Çünkü Allah işitendir, bilendir" (Mücadele 58, 1)

Hz Havle bugün bile horlanmış, zorlanmış, terk edilmiş, önemsenmemiş, gençliğinden sonra kenara itilmiş bütün kadınların ortak isyanı olmuştur Sembol olmuştur Önemsenmediklerini zanneden kadınlara, "Hayır, Rabbiniz sizi önemsiyor Rabbiniz sizin adınıza zulmeden erkeğe dünyada cezalar getirdiği gibi ahirette de hesap soracak" Üzülmeyin, sesinizi Rabbiniz duyuyor, halinizi görüyor cevabıdır Mücadele Suresi...

* * *

Yıllar geçer İki büklüm bir kadın Medine çarşısında Hz Ömer'in önüne geçer Bir şey sorar Uzun boylu Hz Ömer eğilir, diz çöker Ellerini kadının omzuna koyar Söyle nine der Kadın dakikalarca konuşur, Hz Ömer dinler Medine'nin lider kadrosu ise hayret içindedir Bu ihtiyar nineye bu kadar zaman feda edilir mi(!) Nihayet kadın anlatacağını anlatır ve gider Hz Ömer doğrulur

Orada bulunanlardan biri, "Ey müminlerin emiri! Şu Kureyş'in liderlerini şu nine için o kadar bekletmeye değer miydi" diye sorunca Hz Ömer hışımla döner Herkesin duyacağı bir ses tonuyla: "Ne diyorsun! Yazık sana Bu kadın Havle'dir Allah (CC) yedi gök ötesinden onu duydu, hakkında ayet indirdi de Ömer mi onu dinlemeyecek Vallahi bütün bir gün beni tutsaydı, öylesine duracaktım Problemini halletmeden gitmeyecektim"

Alıntı...

SELAM VE DUA İLE...