+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: Cennet Kadınları

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Cennette hurilerin göz kamaşt?ran bir ihtişam içinde olacaklar? haber verilmiştir. Bir hadiste bildiriliyor ki, Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm): “Ey Cibril! Allah hurileri nas?l yarat?yor, bana bildirir misin?” diye sordu. Hazret-i Cebrail (asm) bildirdi ki: “Allah hurileri anber ve zaferan ağac?ndan yaratt?. Onlar güzel köşklerdedir. Onlardan ilki, çok güzel kokan, bembeyaz ve bütün bedeni saran misktendir.”
  Abdullah bin Abbas (ra) der ki: “Allah hurileri ayak parmaklar?ndan dizlerine ve göğüslerine kadar çok güzel kokan miskten, göğüslerinden boynuna kadar göz al?c? anberden, boynundan baş?na kadar beyaz kâfurdan yaratm?şt?r. Üzerlerinde gelincik çiçekleri gibi kat kat yetmiş bin elbise vard?r. Yürüdüklerinde yüzleri güneşin dünyaya parlad?ğ? gibi parlar. Her tarafa ayd?nl?k saçar. Elbisesinin şeffafl?ğ?ndan ötürü cildinden kalbine kadar rahatl?kla görülür. Baş?nda çok güzel kokulu miskten yetmiş bin zülüf vard?r. Her zülüfün eteklerini toplayan bir hizmetçi vard?r. O hizmetçi şöyle der: ‘?şte bu velilerin elbisesidir. Onlar?n yapt?klar? güzel amellerinin mükâfat?d?r.’”1
  Bediüzzaman Hazretlerine göre, hurilerin kat kat elbise giydikleri halde ciltlerinin görülmesinin hikmeti, bu güzelliklerin insan?n dünyada ibadet için, Allah’a kulluk ve itaat için seferber ettiği ve haramdan al? koyduğu bütün duygular?na ayr? ayr? mükâfat olarak takdir edilmiş olmas?d?r. Öyle ki kendini haramdan al? koyan ve helâl ile yetinen her bir duyguya karş?l?k Cenâb-? Allah hurilerde Cennet cinsinden bir güzellik yaratm?şt?r. Ve insan?n ibadet eden, isyan etmeyen ve güzel ahlâk? yaşayan duygular?, hurilerin yetmiş kat elbise giydikleri halde ciltlerine kadar dizilmiş güzellikleriyle ve ziynetleriyle gerçek biçimde mükâfatland?r?l?r. Her bir elbise Cennetin bir ziynetini üzerinde taş?d?ğ?ndan göz kamaşt?r?c? biçimde güzeldir. Nitekim Kur’ân, “Orada nefislerin iştiha duyacağ? ve gözlerin zevk alacağ? her şey vard?r”2 âyetiyle buna işaret ediyor.3
  Böylesine güzellikte ihtişam içinde olan hurilerle dünya kad?nlar?n?n üstünlük derecelerine gelince… Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Hurilerden bir topluluk Cennette mahlûkat?n duymad?ğ? yüksek bir sesle şöyle seslenirler: ‘Biz ebediyiz. Yok olmay?z. Yumuşak kad?nlar?z. Üzülmeyiz. Üzmeyiz. Allah’?n takdirine raz?y?z. K?zmay?z. Bizimle olacak insana ne mutlu!’”
  Hazret-i Âişe (ra) der ki: “Huriler bunu söylediklerinde dünyadan Cenneti hak edip gelmiş mü’mine kad?nlar şöyle cevap verirler: ‘Biz namaz k?ld?k; siz k?lmad?n?z. Biz sadaka verdik; siz vermediniz. Bizim baş?m?za ne belâlar geldi. Biz türlü türlü imtihandan geçtik; siz geçmediniz.’ Huriler susacaklar. Onlar karş?s?nda konuşmayacaklar. Yenik düşecekler.”4
  Şüphesiz dünya kad?nlar?n?n kocas?na katlanmak, çocuklar?na katlanmak, şefkatle çocuklar?n? himaye etmek, haramdan uzak durmak, nice zor şartlarda takvay? yaşamak, Allah’?n emirlerine itaat etmek, yasaklar?ndan kaç?nmak, helâlinden ayr?lmamak ve nice zorluklardan geçmek gibi bizzat yaşad?klar? ve Allah’?n yard?m?yla başard?klar? imtihanlar vard?r. Sab?r, itaat, güzel ahlâk, güzel huyluluk, şefkat, merhamet dünya kad?n?n?n Cennet ziynetlerindendir. Bu yüzden dünya gibi bir zor geçitten aş?p gelmiş, iman?n? ve ahlâk?n? muhafaza etmiş mü’mine kad?nlar?n Cennette hurilerden üstün ve güzel olmalar?, onlar?n—tâbir caizse—haklar?d?r. Nas?l insanoğlunun imtihan dünyas?n?n zorluklar? içinde takvas? ve Allah’a itaati onu meleklerin üstüne ç?karabiliyorsa, dünya kad?n?n?n keza imtihan dünyas?n?n zorluklar? içindeki sabr?, itaati ve takvas? da dünya kad?n?n? güzellikte, değerde ve makbuliyette hurilerin üstüne ç?karmaktad?r. Nitekim Peygamber Efendimiz’in (asm): “Cennet ehlinden olan Âdemoğlunun kad?nlar?, hurilerden yetmiş bin derece üstündür” müjdesi bu üstün dereceye işaret etmektedir.
  Hayyan bin Cebele diyor ki: “Dünya kad?nlar?ndan Cennete girenlerin hurilerden üstün olmalar?, dünyan?n zor şartlar?nda Allah’a itaat etmiş olmalar?ndand?r” demiştir.
  Üstad Bediüzzaman Hazretleri de, kişinin eşini güzel ahlâk? sebebiyle sevmesi ve onu haramlardan korumas? halinde, eşinin Cennette hurilerden daha güzel, daha ihtişaml? ve daha cazibedar şekilde ve dünyadaki eski hat?ralar? da canland?racak biçimde ebedî dost ve sevgili olarak kendisine tekrar verileceğini haber veriyor.5

  Dipnotlar:
  1- Ölüm, K?yamet ve Diriliş, ?mam-? Şarani, 354 2- Zuhruf Sûresi: 71 3- Sözler, s. 813 4- ?mam-? Şarani, 349 5- Sözler, s. 1056

  Süleyman Kösmene
  http://www.yeniasya.com.tr/2006/10/03/yazarlar/skosmene

  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 14:16 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Pürheves caner07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Aydın
  Mesajlar
  161

  Standart

  çok güzel bir yazı Allah razı olsun güzel kardeşim

 3. #3
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  evet çok güzel..dünyada iken iman etmiş ve salih kullar s?n?f?na
  girmiş kad?nlar "hûrîler"den de üstündürler. Çünkü onlar bir taraftan şeytanlarla, diğer taraftan nefisleriyle mücadele etmek zorundad?rlar. Onlar, bu mücadelede galip gelerek, Hakk'?n r?zas?n? kazanm?ş ve Cennete girmeyi haketmişlerdir. Hûrîler ise kendi amelleri dolay?s?yla cennete
  girmiş değiller. Peygamber (s.a.s)'in aşağ?daki hadisi bunu teyid etmektedir.

  Ümmü Seleme, Peygamber (s.a.s)'e bir gün "Ya
  Rasûlüllah! dünyada ki kad?nlar? m?, yoksa Cennetteki hûrîler mi daha iyidir?" diye sorar.
  Rasûlüllah (s.a.s); "Dünyadaki kad?nlar?n üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir" diye cevap verir. Ümmü Seleme; "Niçin" deyince O, şöyle cevap verir; "Dünyadaki kad?nlar namaz k?ld?klar?, oruç tuttuklar? ve birçok ibadetlerde bulunduklar? için" (Tabarânî'den naklen; Mevdûdî, Tefhîmü'l-Kur'ân Terc., VI. 81).
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 14:16 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 4. #4
  Dost iklim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  48

  Standart

  Peygamber Efendimiz (sav)'in, cennetteki insan güzelliği ile ilgili kendisine sorulan sorulara şöyle cevap verdiği rivayet olunmuştur:
  "Ya Resulullah! Allah Teala'nın: 'İri gözlü hurilerdir' (Vakıa Suresi, 22) sözünü bana anlat" dedim.
  "Onlar beyaz tenli, iri gözlü, kara kuşun kanatları gibi sürmelidir" dedi.
  "Ya Resulullah! Allah'ın: 'sanki o kadınlar birer yakut ve mercandır' (Rahman Suresi, 58) ayetini anlat" dedim.
  "Onlar el değmemiş sedefteki inci gibi güzeldirler" dedi.
  "Ya Resulullah! Allah'ın: 'O cennetlerde iyi ahlaklı güzel kadınlar vardır' (Rahman Suresi, 70) ayetini anlat" dedim.
  "Onlar çok güzel huylu ve güzel yüzlüdürler" buyurdu.
  ben sende tutuklu kaldım...

 5. #5
  Ehil Üye nur-35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  izmir
  Mesajlar
  1.337

  Standart

  çok güzel anlatılmış paylştığınız için teşekkürler
  İMAN TEVHİDİ TEVHİD TESLİMİ
  TESLİM TEVEKKÜLÜ
  TEVEKKÜL SAADET-İ DAREYNİ İKTİZA EDER (SÖZLER)

  ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR


 6. #6
  Ehil Üye yuşaa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  kendi dünyamdan
  Mesajlar
  1.808

  Standart

  hey maşallah
  çok güzel
  gellek spas
  gellek xwaş bu
  çavreşamın delalamın ji testede birindarım

 7. #7
  Vefakar Üye avrasyam_seker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Bulunduğu yer
  İSTANBUL
  Mesajlar
  496

  Standart

  TARİHİN ÇAĞLARINDAN...
  SÜZÜLEREK GELEN....
  ÇAĞA BOMBA GİBİ İNEN NUR...
  RİSALE-İ NUR.... 8. #8
  Gayyur emine_busra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  50

  Standart

  cennetin dünyadan üstün olduğunu güzellik için günah işlemeyip bu dünyaya aldanmamamız gerektiğini bir kere daha hatırlattığınız için Allah(c.c.) razı olsun

 9. #9
  Ehil Üye Sıla-i rahim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Bulunduğu yer
  DÜZCE
  Yaş
  58
  Mesajlar
  1.283

  Standart

  Rabbim razı olsun.

 10. #10
  Gayyur hacı anne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  111

  Standart

  “Cennet ehlinden olan Âdemoğlunun kadınları, hurilerden yetmiş bin derece üstündür


  allah razı olsun kardeşim...
  kabrin arkası için çalışınız,hakiki saadet ve lezzet ondadır...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Osmanlıda Saray Kadınları
  By muhibbülkurra in forum Tarih
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.01.10, 18:16
 2. Cevaplar: 109
  Son Mesaj: 27.11.08, 22:47
 3. Cennet
  By yakaza in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.10.08, 18:24
 4. Kadınları Mutlu Etmek İmkansızdır
  By recbisen in forum Mizah
  Cevaplar: 54
  Son Mesaj: 02.07.08, 14:29
 5. Kadınları Hakkında İfrat Eden Erkeklere-Peygamberimizin Eşlerine Davranışı
  By onderaycan in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.12.07, 02:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0