+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Nasıl Eş Seçilmeli?

 1. #1
  Dost nuri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Aksaray
  Mesajlar
  48

  Standart

  "...Refika-i hayat?na muhabbetin madem hüsn-ü siret ve maden-i şefkat ve hediye-i rahmet olduğuna bina edilmiş,o refikaya samimi muhabbet ve merhamet edersen,o da sana ciddi hürmet ve muhabbet eder.ikiniz ihtiyar oldukça o hal ziyadeleşir,mesudane hayat?n? geçirirsin.Yoksa,hüsn-ü surete muhabbet, nefsani olsa,o muhabbet çabuk bozulur,hüsn-ü muaşeret?de bozar..."söz. 587
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:49 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost nuri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Aksaray
  Mesajlar
  48

  Standart  Hayırlısı inşaalah Risalei Nur hizmetini layıkıyla götüre bileceğimiz kişilerle beraber oluruz nasip

 3. #3
  Dost kaancay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  43

  Standart

  okumuştan kas?t okul bitirmesi mi yoksa onun zeka seviyesimi. Baz? bayanlar var ki okula gitmemiş belki ama üniversite bilgi düzeyinde bilgiye sahip.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:49 ) değiştirilmiştir.
  Kendini Tanı.

 4. #4
  Dost ihya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Sakarya
  Mesajlar
  9

  Standart  evet gül misali'ne katılıyorum.Okumak herşey değil, önemli olan hayatı okumak ve ona göre yaşamını sürdürmek... 5. #5
  Dost alfabe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  9

  Standart

  kad?n erkeğe, erkekte kad?na bir elbise olarak yarat?lm?şt?r. unutmayal?m elbise vücuda uygun olmal?d?r. bu uygunluk tamamlama anlam? da taş?yabilir. ama insan kendini tamamlayacak birini istiyorsa önce kendindeki tamamlanacak yönün veya eksikliğin ne olduğunu tesğpit etmelidir.

  lütfen eksiğimizi keşfetmeden, tamamlayacak insan? bulmaya kalkmayal?m
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:51 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Dost helin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  5

  Standart

  Evlilikte önemli olan beklenti içinde olmamak. Ve ne istediğini bilmek. Fazla duygusal yaklaşmamak.
  beklenti içinde olmazsan karş?ndakini tan?ma imkan? sunars?n kendine. Ne istediğini bilirsen seçme hakk?n olur. Ki şu anda seçen erkeke gibi görünsede toplumumuzda, bayanda isterseseçebilir. Ve en önemlisi duygusal yaklaşmamak. bazen sizi çok seven kişi yanl?ş kişi olabilir. istediğiniz özelliklere uymuyorsa lütfen dikkat edin. Sizi seven kişi mutlaka Rabbimin yard?m?yla ç?kar karş?n?za sizin değerlerinizle örtüşmesi önemli.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:51 ) değiştirilmiştir.
  Neden Olmasın

 7. #7
  Gayyur Meftun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  65

  Standart

  Bir ömür boyu beraber olmayı niyet ediyorsun belki.Ve mutluluğu sen de istiyorsundur kalbinin gizli bir duası olarak.Onun için acele etme ve kaderinde elbette Cenab-ı Hak bir isim yazmıştır.Yazmadıysa zaten bin dereden su getirsen de fayda yok...
  Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp,
  Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost!

 8. #8
  Dost eslem_beyza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  40

  Standart

  Alıntı Asr?_Saadet Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı hizanurs Nickli Üyeden Alıntı
  Ama tan?mayan biriyle evlenip tan?mas??na vesile olmak isterdim.
  o kadar zor ki bu ...göründüğü kadar kolay değil...senle evlenene kadar farzlar? yerine getiriyor,ondan sonras?.........

  düşünsene bir sen sabah namaz?na kalk?yorsun,eşin yan?nda uyumaya devam ediyor...evli bir arkadaş?m?n ağz?ndan dinlemiştim bir çok şey..

  çok kötü..Allah hay?rl? kap?lar ç?kars?n karş?m?za... AMin..
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  KONUŞAB?LMEK LÂZIM

  Evlilik anlaşmakt?r. ?nsanlar da konuşa konuşa anlaş?rlar, malum. Beğendiğiniz kişi d?ş görünüşüyle, huyuyla, yaşama biçimiyle size çok uyuyor ama konuşmaya başlad?ğ?n?zda bir kopukluk oluyorsa dikkat! Dozunda olunca tart?şmak bile güzeldir, ama konuşamamak bir felakettir. Onunla konuştuğunuzda zihniniz aç?l?yor, 1+1=3 ediyorsa bu çok güzel. Eğer fazla olumlu bir katk? alm?yor ama meram?n?z? anlat?p onu da anlayabiliyorsan?z 1+1=2 ediyor demektir ki, idare eder. Ama—ne kadar seviyorsan?z sevin—onunla konuşurken kendinizi anlatam?yor, onun da ne demek istediğini kavramakta zorlan?yorsan?z, yani 1+1, 2 bile etmiyorsa işiniz zor. Hayat boyu mimiklerle anlaşamazs?n?z çünkü. Onunla konuşamazsan?z ya kendi kendinize konuşmaya başlars?n?z ya da başkalar?yla. ?kisi de risklidir. “Mutlaka evlenin. Anlaş?rsan?z mutlu olursunuz, anlaşamazsan?z filozof” diyenlere de kat?lm?yorum. Size muhatap olabilen, zihninizi açan, fikrinizi zenginleştiren biriyle evlenirseniz filozof değil evliya bile olabilirsiniz.
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  ÖNCE NE ?STED?Ğ?N?Z? BEL?RLEY?N

  “Ne iş olsa yapar?m abi” diyen birinin, iyi ve uygun bir iş bulmas? çok zordur malûm. Hatta iş bulmas? bile zordur. Oysa kişi ne istediğini belirlese, arad?ğ?n? bilmenin rahatl?ğ? ile çok daha kolayca bulabilir. Evlilik için de böyledir bu. Nas?l biriyle evleneceğine karar vermek, işin yar?s?n? halletmek demektir. Ama bunun için de tabiî önce kendi kişiliğinizi, yönelimlerinizi ve ihtiyaçlar?n?z? belirlemeniz gerekir. Yani kendinizi tan?man?z lâz?md?r önce. ?kili ilişkilerde, aile hayat?nda sizin için önemli olan nedir? Huzur mu, paylaş?m m?, destek mi, heyecan m?, ya da güven mi? Vazgeçemeyeceğiniz öncelikler hangileridir, kesinlikle kabul etmeyeceğiniz şeyler nelerdir? Bunlar?n ad?n? doğru koyman?z gerekir. En az on cümleyle ihtiyaçlar?n?z?, beklentilerinizi, şartlar?n?z? s?ralay?n; elinizde ve akl?n?zda bulunsun. Tabiî, bu istekleri s?ralarken, abartmay?n da lütfen. Adam arkadaş?na sormuş: —Evlenmiyor musun? —Şartlar?m? tutarsa olur. —Ne istiyorsun ki? —Güzel olsun, ak?ll? olsun, dindar olsun, zengin olsun, kültürlü olsun, şefkatli olsun, ciddi olsun, itaatli olsun, bir de esprili olsun. —Ama abi, demiş öteki, birden fazla evlilik yasak art?k! F?kra, önerimi unutturmas?n ama. Ne istediğinizi belirlemelisiniz mutlaka.
  Alıntı Asr?_Saadet Nickli Üyeden Alıntı
  inşirah...her iki yaz?n?n alt?na da imzam? at?yorum.......
  Erkeğin, evleneceği k?z? seçmesi, k?z velisinin de damat aday?n? seçmek için dikkatli davranmas?, kurulacak yuvan?n selâmeti ve doğacak çocuklar?n s?hhati ve terbiyesi aç?s?ndan çok mühimdir. Gelin ve damat namzetlerinin tayininde dikkatli olunmas?n? tavsiye eden Sevgili Peygamberimiz, "?nsanlar iyilik ve kötülükte madenler gibidir"(1) buyurarak bizleri ihtiyata davet etmektedir. Hz. Ömer, kendisine çocuğun babas? üzerindeki hakk?n? soran bir oğluna şu üç şeyi sayar: 'Temiz ve iyi ahlâkl? bir anne seç, güzel bir isim koy ve ona Kur'ân öğret." (2)

  Her şeyden önce, evlilikte esas maksat hay?rl? bir neslin vücuda gelmesidir, insan?n baz? muhtemel günahlara girmesine mani olmas? ve düzenli bir hayata kavuşmas? için de ayr?ca ehemmiyeti vard?r. Yoksa s?rf nefsin arzusundan kaynaklanan ve sadece geçici baz? zevklerin tatmini düşüncesine dayanan bir teşebbüsün ilerisi için devaml? bir rahats?zl?k unsuru olacağ? şüphesizdir.

  ?mam-? Gazali dinimizin bu husustaki prensiplerini sayarken ilk iki maddeye

  (1) dindarl?k,
  (2) güzel ahlâk?

  koymuştur.(3) Aile yuvas?n?n ileride bozulmamas? için eşler aras?ndaki denklik büyük ehemmiyet arz etmektedir. Dindar bir k?z ile hevaî bir erkeğin denk olmayacağ? muhakkakt?r. Böyle bir evliliğin ileride bozulma ihtimali kuvvetlidir. Çünkü dünyalar? ayr? iki insan aras?nda uyumun sağlanmas? çok defa mümkün olmamaktad?r. Ayn? şekilde, dindar bir erkeğin, dindar olmayan, davran?ş ve hareketlerini ?lâhî emirlere göre tanzim etmeyen bir kad?nla evlenmesi ve hayat arkadaşl?ğ? kurmas? beraberinde pekçok problem getirdiği gibi, böyle bir yuvan?n da devam? zor olur. ?şte ?slâmiyet, sonradan olabilecek hadiseleri önceden tedbir olarak engellemektedir. Böylece cemiyet nizam?n? sağlam esaslar üzerinde devam ettirmektedir.

  Bu hususa dikkatimizi çeken Peygamberimiz (a.s.m.) mü'minlere şu tavsiyede bulunur:


  "Kad?nlarla dört hasletleri için evlenilir: Mal? için, asaleti için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olan? tercih et, mesut olursun."(4)  Kad?n?n diğer vas?flar? yan?nda, bilhassa dinî cihetine ağ?rl?k verilmesi bir Peygamber tavsiyesidir. Dolay?s?yla, Müslüman?n da göz önüne almas? gereken en hayatî noktad?r.

  Peygamberimiz, Hz. Ömer'in "?htiyac?m?z? gidermek için ne gibi mal elde edelim?" diye sormas? üzerine şu tavsiyede bulunurlar: "Mal?n en faziletlisi zikreden bir dil, şükreden bir kalb ve âhireti ile ilgili [?slâmî] hizmetlerde ona yard?m eden imanl? bir han?m."(5)

  Kocas?na ?slâmî hizmetlerde destek olan han?m?, Peygamberimiz, dünya servetinin en mühimlerinden birisi saym?şt?r.

  Bu noktadan s?k s?k ikazlarda bulunan Peygamberimiz şu sözlerinde daha da dikkatli davran?lmas?n? istemektedir: "Kad?nlar? [s?rf] güzellikleri için nikahlamay?n?z, Çünkü onlar?n güzellikleri onlar? tehlikeye atabilir. [Sadece] mallar? için de nikahlamay?n?z. Çünkü mallan onlar? azd?rabilir. Dindar olan?n? nikahlay?n. Şüphesiz, burnunun bir k?sm? kesik, kulağ? delik ve teni siyah dindar bir cariye, dindar olmayan bir kad?ndan efdaldir."?

  Evlenecek kad?nda dindar olma şart? arand?ğ? gibi, k?z velîsinin de erkekte öncelikle dinî taraf?n? aramas? bir vazifedir. K?zlar?n? verecekleri adamda sadece güzellik, zenginlik ve makam gibi üstünlükler aray?p, dinî cihetine itibar etmeyen kimseler bozgunculuğa ve fitneye meydan vermiş olurlar.

  K?z?n?n talipleri olan bir adam Hasan-? Basrî'ye gelerek "K?z?m? nas?l bir kimseye vereyim?"diye fikrini sorar. Hasan-? Basrî de, "Allah'tan korkan bir adama ver.Çünkü böyle bir kimse k?z?n? severse ona iyilikte bulunur, şayet ondan nefret duyacak olsa zulmetmez" buyururlar.(6)

  "Şer'an, koca kar?ya küfüv olmal?, yani birbirine münasip olmal?" diyen Bediüzzaman Hazretleri de devam?nda, "Bu küfüv ve denk olmak, en mühimmi diyanet noktas?ndad?r. Ne mutlu o kocaya ki, kad?n?n?n diyanetine bak?p taklit eder, refikas?n? hayat-? ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Bahtiyard?r o kad?n ki, kocas?n?n diyanetine bak?p 'Ebedî arkadaş?m? kaybetmeyeyim' diye takvaya girer" demektedir.(7)

  Her iki taraf dindarl?k cihetini nazara ald?ktan sonra,tabiî olarak, diğer yönlere de ehemmiyetine göre yer verir. Kad?nda aranan başka bir vas?f da iyi huylu ve temiz ahlâkl? olmas?d?r. Zaten dinî hayat?na dikkat eden kad?nlar?n ekserisi, ?slâm ahlâk?n? yaşamaya çal?şacakt?r.

  Kad?n?n erkek hakk?nda fikir ve tercihi de unutulmamal?, ihmal edilmemelidir. Çünkü ömür boyu sürecek ve sonsuz hayatta da devam edecek bir beraberlik olacakt?r.

  Dikkate al?nmas? gereken diğer bir husus da kad?n?n mehrinin az olmas?d?r. Yani fazla masrafa yol açmayan bir çevreden al?nmas?d?r. Bugün hâlâ baz? bölgelerimizde bir cahiliye âdeti olan başl?k paras? nikâh yolunun kapanmas?na sebep olmaktad?r.

  ?slâm âlimleri, hay?rl? ve faziletli bir namzetin fakirliğinin kar?-koca aras?ndaki denklige mâni ve nikâha zarar veren bir durum olmad?ğ?n? aç?klamaktad?rlar." O halde, eşler aras?nda karş?l?kl? r?za olduktan sonra zenginlik ve fakirlik noktas?ndaki bir dengesizlik evliliğe ciddî bir engel teşkil etmez.

  Bunun yan?nda, dindarl?ğ? ve ahlâk? istenen vas?fta olduktan sonra, kad?n?n zengin bir aileden olmas?, malî cihetten yeterli bulunmas? da ayr? bir tercih sebebi olabilir. Hadiste de bu ş?k ayr? bir hususiyet olarak zikredilmiştir.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:53 ) değiştirilmiştir.
  ALLAH'IM BENİ SENDEN UZAKLAŞTIRACAK SEVGİYİ KALBİMDEN SÖK AL.BENİ SANA YAKLAŞTIRACAK SEVGİYİ KALBİME VER.

 9. #9
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  güzel bilgilendirici yaz?lar yaz?lm?ş ,tebrikler

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bast-ı Zaman Hakikatine Nasıl Ulaşılır? Nasıl Elde Edilebilir?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 79
  Son Mesaj: 13.10.15, 19:35
 2. Sizce Sabır Nasıl Olmalı, Nasıl Sabretmeliyiz?
  By VbDeSTabe in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 88
  Son Mesaj: 31.07.12, 17:23
 3. Namaz Vakitleri Nasıl Hesaplanır ve İstikbal-i Kıble Nasıl Bulunur
  By virs in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 23.11.09, 02:40
 4. Şifremi Nasıl Değiştirebilirim, Mesajlarıma Yazılan Cevapları Nasıl Görebilirim?
  By Gül-ihamra in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 05.11.07, 22:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0