+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 19

Konu: Kadın-Erkek Eşitliği

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Kad?n erkek eşitliği söz konusu mudur? şeklindeki bir soruya hemen “evet” veya “hay?r” demek çok zor. Çünkü, soru bu hâliyle yeterince aç?k değil. Onu bir başka soru ile açmak gerekiyor. “Nerede? Hangi konuda? Ne yönden?” gibi.

  Eğer, “hukukî aç?dan” soruluyorsa cevap olarak “evet” diyebiliriz.

  Eğer, “her hususta” denilirse, o zaman, bu soruya cevap vermeye gerek kalmayacakt?r. Zira, cevab? sorunun içindedir. Madem ki, iki ayr? cinsten söz ediliyor. Öyleyse mutlak eşitlik nas?l düşünülebilir?

  Ayn? cins, renk, şekil ve olgunlukta iki elmay? yan yana koyup “Bunlar birbirine eşit mi? diye sorabiliriz. Ama, ayn? mant?k içerisinde, “Kad?n, erkeğe eşit midir?” diyemeyiz. Kad?nla erkeğin eşit olduklar? sahalar bulunduğu gibi, erkeğin kad?n? çok gerilerde b?rakt?ğ?, yahut onun çok gerisinde kald?ğ? sahalar da mevcut. Onun için, meseleyi sadece bir tek kelimeyle çözümlemek mümkün değil.

  Eğer, “Aile içindeki hâkimiyet yönünden kad?nla erkek eşit midir?” deniliyorsa, bu konuyu yaz?m?n sonuna b?rakacağ?m.

  Şayet, “kad?nla erkek aras?nda insanl?k itibariyle, yâni, iyi insan, üstün insan olma noktas?nda bir fark var m?d?r?” diye sorulursa o zaman şunu hemen belirtmek isterim:
  Hâkimiyet başka, üstünlük ve fazilet daha başkad?r. Bu ikincisinde hemen çalakalem şu yahut bu üstündür, demek çok zordur. Çünkü, ister kad?n ister erkek olsun, her insan Allah’?n kuludur. O, hangi kulunu üstün tutuyor, daha çok seviyorsa ve hangi kulundan raz? ise üstünlük ancak onundur. ?lâhî ferman olan Kur’an’a bakt?ğ?m?zda, üstünlük ölçüsü olarak, karş?m?za “cinsiyet”in değil “takva”n?n ç?kt?ğ?n? görüyoruz. Evet, Allah indinde üstünlüğün ölçüsü takvad?r.

  Nedir takva?
  En k?sa ifadesiyle Allah’tan korkmak, günahlardan sak?nmak, O’nun raz? olmad?ğ? hareket, tav?r, hal ve sözlerden uzak durmak. R?zas?na ermeyi en büyük maksat bilip, bunu kaybetmekten son derece korkmak.

  ?şte, kim böyle yaparsa üstün insan, faziletli insan odur. Bu noktada cinsiyete itibar edilmemiştir.

  Takva dendi mi hemen “salih amel”i de hat?rl?yoruz. Salih amel, yâni, hay?rl?, güzel işler görmek... Onda da cinsiyete itibar edilmiyor. Meselâ okunan her Kur’an harfine karş?l?k on sevap verilmişse, bu bütün insanlar için böyledir. Kad?na daha az, erkeğe daha çok sevap söz konusu değil.

  Prof. Dr. Alaaddin Başar
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 14:02 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart  bu eşitlik ifadesi bence 2.avrupanın suretperestlik hastalığından tevellüd eden sathi bir hükümdür.kainattaki adaleti görmüşler ve onun eşitlik olduğuna zehab etmişler.oysa her eşitlik adalet değildir.


  aynen büyük balığın küçük balığı yuttuğunu gördüklerindeiçine yuvarlandıkları "kainatta mahlukat arasında cari olan mücadele düsturudur" batağı gibi.zahiren rahmete münafi ama ey tek gözlü feylesof büyük balık küçüğü yemese arzı üç günde balıklar istila ederdi.

 3. #3
  Dost soner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  3

  Standart

  Alıntı Barbaros Nickli Üyeden Alıntı


  bu eşitlik ifadesi bence 2.avrupanın suretperestlik hastalığından tevellüd eden sathi bir hükümdür.kainattaki adaleti görmüşler ve onun eşitlik olduğuna zehab etmişler.oysa her eşitlik adalet değildir.


  aynen büyük balığın küçük balığı yuttuğunu gördüklerindeiçine yuvarlandıkları "kainatta mahlukat arasında cari olan mücadele düsturudur" batağı gibi.zahiren rahmete münafi ama ey tek gözlü feylesof büyük balık küçüğü yemese arzı üç günde balıklar istila ederdi.

 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Kad?nla erkek aras?nda psikolojik yönden farkl?l?k var m?d?r?

  Bu soruya hiç tereddüt etmeden “elbette” diye cevap verebiliriz. Kad?nla erkek aras?ndaki psikolojik farkl?l?k kendini çocukluk çağ?ndan itibaren göstermeye başlar. Erkek ve k?z çocuklar?n oyuncaklar? farkl?d?r. Bir k?z çocuğu en çok “oyuncak bebekler”i sever. Henüz evlilik nedir bilmediği o yaşlarda, bebeklerini bağr?na basar, öper, elbiselerini değiştirir, beşikte sallar ve uyutur. Günün büyük bir k?sm?n? onlarla geçirir. Erkek çocuk ise, taksi, uçak, tabanca gibi oyuncaklara daha fazla rağbet gösterir.

  Bu çocuklar büyüdüklerinde bu defa, sohbetleri değişir. Erkeklerin toplant?lar?nda daha çok, iş hayat? yahut politika konuşulurken, kad?nlarda ön s?ray? ev eşyalar? ve örgüler al?r.

  Kabiliyet yönünden de iki cins aras?nda bariz bir fark var. Erkek, terkip ve tahlilde, kad?n ise taklit ve ezberde daha ileri. Bir misal ile anlatmak gerekirse; erkek bir mimarî eseri ortaya koymakta, onun bütün bölümlerini güzelce yerleştirmekte, kad?ndan daha ileri... Kad?n ise, o eserin herhangi bir bölmesini ince nak?şlarla süslemekte erkekten çok daha hassas.

  Erkek d?ş âleme daha aç?k. Şefkatte kad?ndan geri, ama teşebbüs kabiliyetinde ileri. Kad?n ise erkeğe nispeten daha içe dönük. Bunun en büyük faydas?, yavrusuna ve yuvas?na göstereceği ihtimam...

  Bu iki cinsin zaafiyetleri de farkl?l?k gösteriyor: Erkekte, tahakküm ve bask? hastal?ğ? mevcut. Kad?nda ise, gösteriş ve desinler belâs?...

  Kad?n?n en bariz bir özelliği de hassasiyeti... Buna “teessürîlik” deniliyor. Kad?n, çevre tesirlerinden etkilenmekte erkekten daha hassas... Dolay?s?yla, telkine kap?lmaya, aldat?lmaya ondan daha müsait. Yald?zl? sözlere kanmakta daha zavall?.

  Kad?nda sezgi gücü, erkekten çok kuvvetli...

  Değişikliğe ondan daha çok ihtiyaç duymakta... Yenilik ve heyecana daha aç?k.

  Vücut büyüklüğü itibariyle ve güç-kuvvet yönünden, kad?n erkekten genellikle daha geri. Bunun neticesi olarak, s?ğ?nma ihtiyac? kad?nda kendini daha fazla hissetiriyor... Ama baz?lar?nda bu ihtiyaç, aşağ?l?k kompleksine dönüşüyor; bu da erkeklik kompleksi olarak kendini gösteriyor

  Kad?n, hayat arkadaş?na -ona nispetle- daha çok bağl?. Ondan daha vefal?.

  Dünya sevgisinde ve şehvette erkekten çok ileri. Dolay?siyle, şeytana âlet olmaya daha müsait.

  Kad?n? bu psikolojisi içinde değerlendirmeli ve onun erkekleşmesine değil, ideal bir kad?n olmas?na çal?şmal?y?z.

  Alaaddin Başar
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 14:04 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  bunlara keşke hepimiz dikkat etsek

 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Modernçağ ile birlikte oluşan (sözde) medeniyette kadınlar, eski ve ortaçağlardan beri gelen kadının itilmişliğine bir tepki olarak büyük oranda eşitlik, hak, hukuk perdesi altında istismar edilmekte ve bir meta larak kullanılmaktadır. Bu meselenin ölçüsü bulunamıyor. Ve faturayı hep kadınlar çekiyor. Belki de bu sebeple ahirzaman fitnesi denilmiş kadınlar için ki altını çizmek isterim "fitne" imtihan anlamında kullanılmış orada...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı Asr?_Saadet Nickli Üyeden Alıntı


  ama bir kardeşimin de dediği gibi hukuksal manada eşitlik sözkonusu..
  Hukuksal manada eşitlik, adalet demektir. Oysa adelet ve eşitlik ayn? manaya gelmemektedir. Eşit olan herşey adaletli olmayabilir. ?şte ?slam da da kad?n - erkek aras?nda adalet vard?r. Yani ?slamda hükümler; kad?nlara ve erkeklere f?tratlar?na ve yap?lar?na uygun olarak yani adaletli olarak verilmiştir. Oysa sefih medeniyet malesef bunu kavrayamamakta, erkekle kad?n?n eşit olmas?n? istemektedir. Bu noktada eşitlik adalet değildir. Tam tersi asl? itibariyle eşitsizliktir. ?şte ?slam'?n insanlara sunduğu adalet kavram? tam olarak anlaş?lmad?ğ?ndan verilen örnekde de denildiği gibi "erkek de başörtüsü taks?n" gibi ifadeler kullan?lmaktad?r...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 14:04 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 8. #8
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı Asr?_Saadet Nickli Üyeden Alıntı
  erkek başörtüsü takmas?n tabi,kim demiş onu da..şu var: erkek de tesettürüne dikkat etmeli,mesela cübbe giymelisiniz,takke takmal?s?n?z,yan?l?yormuyum?
  Yan?l?yorsunuz kardeşim. "erkek tesettürüne dikkat etmeli" demişsiniz. Erkeğin tesettürü diz kapağ?yla göbeğine kadar olan bölümün setredilmesinden ibarettir. Diğer bölümleri ç?plak da olsa tesettürüne halel gelmez. Takke vs. sünnet olduğu için giyilir, farz değildir ve erkekler için tesettürün bir şiar? değildir.!!!
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 14:05 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 9. #9
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Barbaros kardeşim k?sa ama hakikatl? bir cevap neşretmiş

 10. #10
  Yasaklı Üye aziz5055 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  102

  Standart

  Kad?n ve erkek ruhen ve bedenen eşit yarat?lmam?şt?r ama eşit olabilirler.Her iki taraf da üstün olduğu yönünü eşi yarar?na kullan?rsa olur.Bu durumda o beraberlik de uzun sürer.Tabii böyle olabilmesi için baz? şartlar?n oluşmas? gerekir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kadın Erkek Eşitliği Üzerine...
  By vakti_nehar in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 37
  Son Mesaj: 05.01.09, 22:21
 2. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.07.08, 11:15
 3. Erkek-Kadin Eşitliği
  By kulullah in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.03.08, 13:56
 4. Kadın-Erkek Birbirinin Örtüsüdür
  By aşur in forum Tesettür
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.11.06, 09:05
 5. Erkek Erkektir, Kadın da Kadın
  By Meyvenin Zeyli in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07.08.06, 10:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0