+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 7 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 61

Konu: Kadınlar, Dikkat!!!

 1. #1
  Dost şakk_ı kader - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Manisa
  Mesajlar
  27

  Standart
  B?R 'ERKEK HAREKET?' olarak feminizmin kad?na verdiği zarar onu erkekleştirmesi, erkeğe verdiği zarar onu kad?nlaşt?rmas?, aileye verdiği zarar taşlar? yerinden oynatmas?, çocuklara verdiği zarar onlar? 'babalaşm?ş anneler' ve 'anneleşmiş babalar' ile yüzyüze getirmesidir. Rabb-? Rahîm'in çok hikmetler ile koyduğu ve birbirini tamamlar nitelikteki farkl? özellikler, feminizmin elinde bir rakibe dönüşmüş; sonuç itibar?yla, kad?nlar erkekleşmiştir.
  Feminizm bir erkek hareketidir, dedik. Çünkü, feministlerin tezlerine ve icraatlar?na bakarsak, bütün yap?p ettikleri, erkeğin yapt?ğ? işleri kad?n?n da yapabildiğini göstermektir. Kad?n da erkek gibi işadaml?ğ? yapabilir, onun kadar h?zl? koşabilir, onun kadar iyi siyasetçi olabilir, vs. vs. Feminizm, güya kad?n? 'aşağ?' mevkiinden kurtarma uğruna ona hedef olarak erkeklerin yapt?ğ? işleri gösterdiğine göre, feminizmin ölümcül zaaf?n? tesbit etmek hiç de zor değildir. Feminizm, erkeklerin konumunu yücelten, o yüzden kad?n? da 'yücelmek' için erkekleşmeye zorlayan bir harekettir. Saikleri itibar?yla, bir 'kad?n hareketi' değil, bir 'erkek hareketi'dir; erkekleşme hareketidir.
  Bu hareketin taş?d?ğ? böyle apaç?k bir zaafa ve f?trat? değiştirmeye çal?şma gibi müthiş bir zorlama ve zorbal?k boyutu da taş?mas?na mukabil, milliyetçilik, devletçilik, hooliganism misali tüm cahilî asabiyetler gibi, onda da meş'um bir lezzet boyutu var ki, şu "asr-? enâniyette" tüm dünya kad?nlar?n? peşinden sürüklüyor. ?şin garibi, mü'mine kad?nlarda dahi, apaç?k feminist bir söylem dile getirenler kadar, neredeyse büyük k?sm?nda--söylem itibar?yla 'feminist' olmasa bile--feministçe bir tavr?n ihtiyar edildiği gözleniyor.
  Nitekim, ?smet Özel'in bir vâk?an?n veciz bir özeti olarak belirttiği üzere, "Kad?nlar yapamaz, fakat yapt?r?r" s?rr? tahakkuk ediyor nice mü'min evlerinde. Öyle ki, duyduğu ve gördüğü öyle şeyler var ki, çokça yaz?lan "?slâm'da Kad?n Haklar?" türünden kitaplara bedel, "?slâm'da Erkek Haklar?"na dair kitaplar yazma ihtiyac?n?n husule geldiğini bile düşünüyor insan...
  Evlerde olandan da daha hazini, d?şar?da yaşan?yor. Bir yanda, kad?n?n para için çal?şma hayat?na at?lmas? gibi bir vâk?aya mestûre han?mlar?n da kemâl-i hâhişle râm olmas?n?n beraberinde gelen ar?zalar mevcut. George Gilder gibi iktisatç?lar?n hesaba vurarak ortaya koyduğu ve herkesin de fiilen tecrübe ettiği üzere, çal?şan kad?n, 'aile bütçesine katk?'dan daha ziyade, kapitalizmin 'kâr maksimizasyonu' çark?na katk?da bulunuyor. Bu vesileyle, elbiseden deodoranta, ayakkab?dan kreş ve yuvalara bir dizi 'harcama' kalemi ortaya ç?k?yor meselâ. Ama, as?l, iş hayat?nda kad?nlar erkekleşiyor; ve bu erkekleşme, evde kocas?na karş? nüşûzelik sûretinde belli ediyor--d?şar?da çal?şm?yor bile olsa, s?rf feminizmden ald?ğ? cesaretle, ayn? 'erkekleşme'yi sergileyen ev han?mlar? cabas?!
  Feminizmden doğrudan veya dolayl? etkilenmeler ile gelen bir husus ise, kad?nlar? erkekleştirip erkekleri kad?nlaşt?ran ve böylece birbirini tamamlayan iki karş? cinsi, birbirinin benzeri bir 'tek cins'e dönüşme gibi gayrif?trî bir yöne zorlayan bu gelişme paralelinde, kad?nlar?n erkeklerle münasebet ve muhatabiyette sergilediği rahatl?k. Birçok ehl-i dinde dahi, bu rahatl?ğ?n lâubâlîlik ve lâçkal?k boyutlar?na uzanan tezahürlerini '?slâmî radyo'lar? arayan kad?nlar?n--ve bilhassa genç k?zlar?n--önemli k?sm?n?n sergilediği fütursuzlukta, keza işyerlerinde ve yolda-beride gördüğümüz şakalaşmalarda apaç?k görebiliyoruz. Hele hele, bir ucundan şöhret edinmiş birçok mü'minin eşlerinden, bu fütursuzluğun aile hayat?n?n vazgeçilmez lâz?m? olan sadakat ve emniyeti sarsan tezahürleri dahi olduğunu öğreniyoruz--bir mü'mine han?mla da çözebileceği s?radan konular? şöhretli bir mü'min erkeğe yöneltme; hatta bunu evini telefonla arayarak gerçekleştirme.. gibi. Buna karş?l?k, o kişinin yard?mc? olacağ? bir mesele de olsa, onu han?m?na iletip, "Siz beyinize de arzetseniz. Sonra ben sizi arasam da, istişarenizde nas?l bir kanaat hâs?l olduğunu bildirseniz" şeklinde bir formül de pekâlâ uygulanabilir olduğu halde!
  Feminizmle gelen 'f?trata doğru' değil, 'f?trata karş?' özgürleşmenin; ve bunun bir uzant?s? olarak kad?n?n erkekleşip erkeğin kad?nlaşmas? ile gerçekleşen 'tek-tipleşme' vâk?as?n?n mü'mine kad?nlar?n ak?l, kalb ve nefislerindeki tesirleriyle gelen bu tablonun s?hhatsizliğini apaç?k görerek tedaviye başlamak, öyle görünüyor ki, kad?n?n kad?n ve erkeğin erkek olarak kemâl bulmas? ve de ailenin huzurlu, çocuklar?n dengeli olmas? için vazgeçilmez bir şartt?r. Resûl-i Ekrem'in, mescidde "erkekler saf?n?n en hay?rl?s?n?n en öndekiler, kad?nlar saf?n?n en hay?rl?s?n?n ise en geridekiler olduğunu" buyuran hadis-i şerifinden, feminizmden ziyadesiyle nasiplenmiş bugünün mesture han?mlar?n?n alacağ? bir ders herhalde vard?r. Kad?n?n evinde k?ld?ğ? namaz?n, mescidde k?ld?ğ? namazdan kat kat sevapl? olduğunu bildiren hadis ise, meseleyi herhalde tamamlamaktad?r.
  Metin Karabaşoğlu
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:03 ) değiştirilmiştir.
  hayat müsveddesiz yazılır...

 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı beyzanur Nickli Üyeden Alıntı
  selamün aleyküm
  siz burda galiba kad?nlar evlerinde oturmal?.sadece çocuklar?n?n annesi kocas?n?n eşi olmas?n? istiyosunuz.ama ben sizin bu görüşünüze kat?lm?yorum.elbet d?şar? hayatta erkekleşen,zerafetini kaybeden kad?nlar var.ama olmayanlar da var.işini düzgün yapan bir sürü kad?n gösterebiliriz.lütfen art?k gerçekleri görelim.eğer d?şarda kad?n bir günah işliyorsa içerde de ayn? günah? işliyolar. sabahtan akşama kadar evde oturup bişeyler yapmadan bu ülkeye faydal? bi işler yap?lmadan durulmamal?.vesselam....

  Beyzanur kardeşim. Kad?n evinden ç?karak m? ülkeye faydal? işler yapacak? Böyle bir mant?k var m?; evinden ç?kan kad?n ülkesine faydal?, evinde oturan zararl?... Bu ülkede toplumsal yozlaşma söz konusu değil mi? Bakm?yor musunuz uzmanlar?n aç?klamalar?na toplumsal yozlaşman?n başlad?ğ? veya sebep olduğu yer neresi? Tabii ki A?LE... Basit gibi gördüğünüz çocuk yetiştirme konusunu düşünün... Her evden1 tane iyi yetişmiş insan ç?ksa bu ülkeye bundan daha faydal? ne olabilir ben size soruyorum?
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:04 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Pürheves dertas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Antalya
  Mesajlar
  209

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Beyza nur kardeşim ,bediüzzaman hzleriinin bir yaz?s? var,'Kad?nlar yuvalar?na dönmelidir'Bu sözden kad?n evde oturup,yemek ,çamaş?r,bulaş?k,cocuk büyütür olarak m? alg?l?yorsunuz?Asl?nda size hiç k?zm?yorum malesef ev hayat?n? okadar itici göstermişler ki ve ev hayat?nda neler yap?labilecek diye çözüm sunmam?şlar kii böyle düşünmemize sebebiyet verdiler.

  Bir kere bir bayan?n evde olmas? demek haramlardan elinden geldiğince uzak durmas? demektir.Cocouk yetiştirmesi ve ev idare etmesi basit bir olay değil.Ayn? zamanda Hz Aişe r.a annemiz değil mi hadis ilmini çok iyi aalan ve ?slam hukunu ondan ööğrenininiz demiyor mu resulullah efendimiz asv.Sahabe han?mlar? da sosyaldi ama islami kurallar çerçevesinde..
  Alıntı gülen Nickli Üyeden Alıntı
  EY TÜRK KADINI!
  B?R?NC? VAZ?FEN ÇAMAŞIRLARI VE BULAŞIKLARI YIKAMAKTIR...SEN?N EN KUTSAL HAZ?NEN KOCANDIR.?LER?DE SEN? BU HAZ?NEDEN MAHRUM ETMEK ?STEYECEK KAYNANAN OLACAKTIR.MUHTAÇ OLDUĞUN OKLAVA MUTFAK KAPISININ ARKASINDADIR!
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Gülen kardeş bayanlar?n hücumuna uğrars?n neme laz?m
  Kad?n?n evde oturma meselesi...Ülkesine,evlad?na, çevresine faydal? olmak ve eşini memnun etmek dört duvar aras?nda kalma ile nas?l gerçekleşecek ki!Tv,kitap bir yere kadar...Kad?n sürekli d?şar?da olsun diyemem..Ölçüsü malum;Rabbimizin çizgisinden ç?kmadan...Çal?ş?p çal?şmama da problem değil.


  " Ayn? zamanda Hz Aişe r.a annemiz değil mi hadis ilmini çok iyi aalan ve ?slam hukunu ondan ööğrenininiz demiyor mu resulullah efendimiz asv.Sahabe han?mlar? da sosyaldi ama islami kurallar çerçevesinde.."denmiş.Çok doğru ama şunu da göz ard? etmemek gerekir:Hz Aişenin ra baş?nda Peygamberimiz sav gibi biri vard?.Bütün dünyay? önüne taş?yabilen biri sav.

  Mesele şu :asl?nda eve en güzel yak?şan varl?k kad?nd?r,o olmay?nca ondan dolmaz ev...?slami çerçeveler içinde kad?n da sosyal olmal?,dinini anlatabilecek ve öğrenebilecek ortamlarda bulunmal?..Tabiki yerine ve zaman?na göre..
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:06 ) değiştirilmiştir.
  Burada vazifelerini aksatanlar,berzahta ve
  sıratta da aksayarak seke
  seke yürürler...

 4. #4
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  Alıntı gülen Nickli Üyeden Alıntı
  BAYANLAR HAKKINDAK? F?K?RLER?M? ÖZGÜRCE SÖYLEYEB?L?R?M ?NŞ?RAH KARDEŞK?M HÜCUM EDERSE ETS?N YAV...KADININ YER? EV?D?R![DEEEEERM?Ş?M....TAB?K?DE Y?NE C?DD?YE ALMAYIN!]
  bence de kad?n?n yerişu zaman da evidir.iyi bir elat yetiştirmek ve eşine çocuklar?na evinde huzurlu bir ortam haz?rlamak bence şu zamanda yap?lacak en büyük hizmet.

  ayr?ca başklar?n?n elinde yetişen çocuğun vebalinikim yüklenecek yine kad?n

  art?k toplum kad?n? taş?yamz hale geldi


  Gül Misal
  SANK? ERKELER DIŞARDA OLUNCA HER SORUNU HALLEDEB?L?YORLARDA.....

  KADININ YER? EV?...BU CÜMLEYE KATILMIYORUM.?SLAM? SINIRLARI ?ÇER?S?NDE KADIN D?LED?Ğ?NCE UYGUN ORTAMLARDA BULUNAB?L?R.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:07 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Dost martı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Trabzon
  Mesajlar
  49

  Standart

  kad?n evde oturunca huzurun sağland?ğ?na veya çocuğun iyi yetiştiğine bu kadar emin misiniz arkadaşlar?
  bir sürü çal?şan bayan biliyorum çağ?m?za göre çok iyi yetiştirmiş çocuğunu
  ev han?m? olup da çocuğunu yetiştiremeyen de var pekala hem de o kadar çok ki!
  ben risale-i nurda bayanlar?n çal?şabileceğine dair bir yer okudum şu an hat?rlayam?yorum yeriniama dengini bulamazsan mücerret kalabileceğin(evlilikte)gibi şeylerden bahseden bir yerdi Hat?rlayan varsa yazarsa sevinirim

  Ayr?ca bu forumda okuyan ve büyük ihtimalle çal?şacak olan bayan arkadaşlar var HATIRLATAYIM DED?M
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:08 ) değiştirilmiştir.
  islamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez,gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz.gözlerini yuman sadece kendine gece yapar!

 6. #6
  Dost şakk_ı kader - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Manisa
  Mesajlar
  27

  Standart

  ben de çalışan bir bayanım...ne kadar dikkat edersek edelim çalışma hayatının bizden bişeyler götürdüğünün farkındayım. benim kimseye çalışın çalışmayın deme gibi bi hakkım yok zaten. hakkınızı helal edin...
  hayat müsveddesiz yazılır...

 7. #7
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  Alıntı şakk_? kader Nickli Üyeden Alıntı
  ben de çal?şan bir bayan?m...ne kadar dikkat edersek edelim çal?şma hayat?n?n bizden bişeyler götürdüğünün fark?nday?m. benim kimseye çal?ş?n çal?şmay?n deme gibi bi hakk?m yok zaten. hakk?n?z? helal edin...
  Alıntı mart? Nickli Üyeden Alıntı
  kad?n evde oturunca huzurun sağland?ğ?na veya çocuğun iyi yetiştiğine bu kadar emin misiniz arkadaşlar?
  bir sürü çal?şan bayan biliyorum çağ?m?za göre çok iyi yetiştirmiş çocuğunu
  ev han?m? olup da çocuğunu yetiştiremeyen de var pekala hem de o kadar çok ki!
  H?SLER?ME TERCÜMAN OLMUŞSUNUZ.....ALLAH RAZI OLSUN....,  AYRICA ŞAKKI KADER KARDEŞ?M ÇALIŞMA HAYATINIZDA BAZI ŞEYLER?N G?TT?Ğ?N? FARK ETM?ŞS?N?Z..BUNDA HAKLI OLABL?RS?N?Z.HENÜZ BÖYLE B?R ŞEY YAŞAMADIĞIM ?Ç?N B?LEM?YORYUM.AMA BU NOKTA SADECE BAYAN ARKADAŞLARIMIZ ?Ç?N D??L.AKS?NE BAZI
  ERKEKLERDE BU OLAYIN DAHA ÇOK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:08 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı
  Beyzanur kardeşim. Kadın evinden çıkarak mı ülkeye faydalı işler yapacak? Böyle bir mantık var mı; evinden çıkan kadın ülkesine faydalı, evinde oturan zararlı... Bu ülkede toplumsal yozlaşma söz konusu değil mi? Bakmıyor musunuz uzmanların açıklamalarına toplumsal yozlaşmanın başladığı veya sebep olduğu yer neresi? Tabii ki AİLE... Basit gibi gördüğünüz çocuk yetiştirme konusunu düşünün... Her evden1 tane iyi yetişmiş insan çıksa bu ülkeye bundan daha faydalı ne olabilir ben size soruyorum?
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Çal?şan bayanlar?n şikayetleri,çal?şmayan ev han?m? olanlar?n hatalar?n? görüyor.
  Ev han?mlar? da çal?şan bayanlar?n hatalar?n? görüyor.

  OLay evde oturma ,çal?şma hayat? değil asl?nda.
  OLay haram-helal ortamd?r.Benim annem çal?ş?yor ama Kuran kursu hocas?.
  Ve bu mesleğe biz büyüyene kadar başlamad?.Biz ne zaman okula başlad?k,ozaman görev ald? ki sabah 9 öğlen 1e kadard? çal?şma saatleri.

  Bizim üst komşumuz var,Öğretmen bayan,perukla giriyor okula.Çocuklar? var ufak.Okulda yogun oldugu için cogu zaman cocugu bize geliyor.Bir gün annesine demiş ki:''Anne neden eve geldiğimde sen de diğer anneler gibi yan?mda olmuyorsun? ''

  Çal?şmayan,ev han?mlar?nda da var ilgilenmeyen.Ama bu olay çal?şmaya sürükleyemez.Yine yineliyorum ki konu haram helal ortam ve de cocuk yetiştirilmesi.
  ,
  Çal?şma hayat?na bir sürü bayan girdi.Çogu bak?ml? ,süslü.Erkeklerin nefislerini zorlad?lar ve dindar olmayan metres,dindar olanlar da ya 2.eş ald? ya da evliliklerinde çatlaklar başlamad? m??

  Hizmette,nur hizmetinde olan bir bayan zaten aktif oluyor.Hem ailesine hem de hizmetine zaman ay?r?yor.Helal daire ve hizmet
  Alıntı beyzanur Nickli Üyeden Alıntı
  arkadaşlar evde oturan kad?n zararl? d?şarda çal?şan kad?n faydal? demiyorum.lütfen konuyu sapt?rmayal?m.elbette çoğu kad?n d?şarda çal?şarak zerafetini kaybedebilir ama kaybetmeyen sadece işi olduğu için bu vatana katk?s? olmak için çal?şan birsürü kad?n var.düşünsenize ülkemizde sadece erkeklerin d?şarda çal?şt?ğ?n?.bir düşünelim lütfen.bu ülkede bayan hemşireye bayan doktora bayan öğretmene bayan avukata ihtiyac? yokmu.size soruyorum.ben bunlar? çağdaş düşündüğüm için söylemiyorum.sadece mesele şu başörtü meselesi. eğer bayanlar başörtüleriyle çal?şsa herşey süper olacak.ozaman görsünler bayanlar?.anlas?nlar bizi.kimse beni yanl?ş anlamas?n.
  Alıntı beyzanur Nickli Üyeden Alıntı
  arkadaşlar çal?şan han?mlar hepsi olmasa da çocuklar?n daha bilinçli yetiştiriyolar.herşeyi daha detayl? öğreniyolar.çünkü okuyolar.evde oturup çocuğunu düzgün yetiştirenler beni yanl?ş anlamas?n sözüm onlara değil.ama evde oturup sabahtan akşama kadar televizyon izleyip komşu komşu gezip onun bunu dedikodusunu eden hatta çocuğunu sabah d?şar? yollay?p s?rf evini temizlemek için sokaklara salan ve akşama kadar çocuğunun d?şarda kalmas?na izin veren birsürü evhan?m? var.erkekler siz kendinizi bayanlar?n yerine bir koyun sürekli evde oturup iş yap?p çocuk baş?nda beklemek istermisiniz.elbette bir yerden sonra s?k?c?l?k verir.


  "Risale-i Nur'u ölçü olarak kabul edenlere" bir kaç anekdot...

  "O şefkatli valide, çocuğunun hayat-? dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârl?ğ? nazara al?r, onu öyle terbiye eder. "Oğlum paşa olsun" diye bütün mal?n? verir, haf?z mektebinden al?r, Avrupa’ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-? ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çal?ş?yor; Cehennem hapsine düşmemesini nazara alm?yor. F?trî şefkatin tam z?dd? olarak, o mâsum çocuğunu, âhirette şefaatçi olmak lâz?m gelirken dâvâc? ediyor. O çocuk, "Niçin benim iman?m? takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?" diye şekvâ edecek. Dünyada da, terbiye-i ?slâmiyeyi tam almad?ğ? için, validesinin harika şefkatinin hakk?na karş? lây?k?yla mukabele edemez, belki de çok kusur eder."


  Yirmi Dördüncü Lem´a, sf: 201
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:10 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  ?şte Üstad'?n hayat?ndan kesit (çocuğun evde annesi taraf?ndan yetiştirilmesini küçümseyenlere):

  Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders ald?ğ?m halde, kasem ediyorum ki, en esasl? ve sars?lmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden ald?ğ?m telkinat ve mânevî derslerdir ki, o dersler f?trat?mda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaş?mdaki f?trat?ma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinât?n?, şimdi bu seksen yaş?mdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum.
  Ezcümle: Meslek ve meşrebimin dört esas?ndan en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur’un da en büyük hakikati olan ac?mak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o mânevî derslerinden ald?ğ?m? yakînen görüyorum.

  Yirmi Dördüncü Lem´a, sf: 202
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 13:11 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kadınlar Ne İster?
  By Beste-i Rana in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.01.09, 12:11
 2. Kadınlar ve Erkekler:)
  By **Muttakİ** in forum Mizah
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 18.06.08, 18:05
 3. Kadınlar Çalışmalı mı?
  By NURUN ALA NUR in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.01.08, 08:29
 4. Kadınlar Askerde :)
  By sitem in forum Mizah
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.01.08, 11:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0