+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Hanımlarının Dilinden Peygamberimiz;

 1. #1
  Müdakkik Üye vakti_nehar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  969

  Standart Hanımlarının Dilinden Peygamberimiz;

  Bir insanın en yakını, onun hayat arkadaşıdır. Başkalarının bilemediği gizli, açık pek çok hâlini ve sırlarını bilir. Kusurlarına ve meziyetlerine vâkıftır. Şayet eşlerden biri, hayat arkadaşının gizli kapaklı hallerini ortaya koyacak olsa ailevyuvaları yıkıldıktan başka, kusurları meydana çıkan kimse, belki de başkalarının yüzüne ba-kamaz hâle gelir. îşte bu sebeple Peygamber efendimiz, eşlerin birbirlerinin sırrını ifşa etmesini yasaklarken, kendi özel hayatına herhangi bir sansür koymamıştır; aile hayatına dair herşeyin anlatılmasına izin vermiştir. Bizim annelerimiz olan Peygamber hanımları da, özel hayatlarına çeki düzen vermelerine imkan hazırlamışlardır. Allah onların hepsinden razı olsun. İçlerinde bize Peygamber efendimizi en çok anlatan, onun hadîslerini en çok rivayet eden annemiz Hz. Âişe'dir. Şimdi onların dilinden Efendimizi kısaca tanımaya çalışalım:
  Resûl-i ekrem (sallâllâhü aleyhi vesellem) efendimiz, aralarında ayırım yapmamaya son derece riayet ettiği hanımlarından nöbet kimde ise akşam onun odasına gitmeden önce, bazan da sabah namazını kıldıktan sonra
  hanımlarını ziyaret eder, hatırlarım sorar, ihtiyaçlarını öğrenirdi. Akşam yanında kalacağı eşinin odasına girdiği zaman selâm verdikten sonra yaptığı ilk iş, dişlerini misvaklamaktı. Daha sonra diğer hanımları oraya gelir, birlikte sohbet ederlerdi. Yatsı namazından sonra fazla konuşulmazdı. Herkes istirahate çekilirdi. Efendimiz abdest aldıktan sonra yatağına girer, duasını eder, bir müddet uyuduktan sonra eşini uyandırmamaya çalışarak yavaşça kalkar, hanımı misvâkini ve abdest suyunu yatmadan önce hazırlamış olduğu için abdestini alır, gece ibadetine başlardı. Son derece sâde olduğunu bildiğimiz evinin, onun arzu ve tavsiye ettiği gibi geniş olmadığı, Hz. Aişe annemizin şu kabil pek çok rivayetinden anlaşılmaktadır.
  "Ben Hz. Peygamber'in karşısında, ayaklarım secde edeceği yere gelecek şekilde uyurdum. Secdeye varacağı zaman eliyle dürterdi de ayaklarımı geri çekerdim. Secdeden kalktığı zaman yine uzatırdım." (Ahmet b. Han-bel, el-Müsned VI, 37, 41, 42, 44, 275)
  Hepsi bir çok hadislerle bilinen bu durumlar, Efendimizin kadına hangi gözle baktığını, ona karşı ne kadar nâzik ve anlayışlı olduğunu göstermektedir.
  Sabah namazı için Mescid'e çıkmadan önce sabah namazının sünnetini evinde kılan Resûl-i Ekrem Efendimiz, eşlerini namaza kaldırdıktan sonra Mescid'e giderdi.
  Evde kaldığı sürece ne yapardı?
  Ashâb-ı kiramdan ve Tabiînden bu hususu merak eden kimseler, aynı soruyu Hz. Aişe annemize yöneltmişlerdir. Aişe annemiz diyor ki: "Herkes evinde ne yaparsa onu yapardı. Elbisesini yamar, ayakkabısını tamir eder, koyunlarını sağar, kendi işin kendi yapardı" (Ahmed b.Hanbel, el-Müsned VI, 49, 241, 256,260, 106, 167, 121)

  " Eğer şu fânî dünyada bekâ istiyorsan, bekâ fenâdan çıkıyor, nefs-i emmâre cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olasın...."

  Anlam demek, Allah demektir.

  Sonuç, sevgi Allah demektir.

  "İnşallah" derse Yakaran...

  "İnşa" eder YARADAN.

  SaFLaRı eZeNi aSLaN SaNMA aSıL NeFSiNi eZeBiLeN aSLaNDıR
  MEVLANA


 2. #2
  Müdakkik Üye vakti_nehar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  969

  Standart

  Hz. Peygamber Efendimiz, han?mlanyla aralar?ndaki sevgi bağlar?n? pekiştirecek, yak?nl?ğ? daha çok art?racak tarzda senli benli olurdu. Hz. Aişe ile evliliklerinin ilk y?l?nda yapt?klar? koşu bunun en-güzel örneklerinden biridir. O zaman Aişe annemiz genç ve enerjik olduğu için bu yar?ş? kazanm?şt?r. Aradan y?llar geçti. Bir seferde yine beraberdiler. Efendimiz "Yine yar?şal?m m??" diye sordu ve yar?şt?lar. Bu defa da Hz.Aişe kaybetti. Kendi ifadesiyle söyleyecek olursak, kilo alm?ş ve biraz şişman-lam?şt?. O zaman Efendimiz gülerek, "Bu, vaktiyle kazand?ğ?n yar?ş?n rövanş?d?r" buyurdu. (Ahmet b. Hanbel, el-Müsned VI. 39, 264; Ebû Dâvûd, Cihâd 61)
  Hz. Aişe ile yemek yerken birşeyi önce onun içmesini ister, sonra da özellikle onun ağz?n?n değdiği yerden içerdi. Şayet et yiyorlarsa, Hz. Aişe'nin elindeki parçay? olur, onun ağz?n?n değdiği yerden ?s?r?rd?. Eşler aras?ndaki mesafenin kalkmas?n?, sevginin artmas?n? sağlayacak davran?şlara Peygamber efendimizin ne kadar önem verdiğini gösteren örnekler çoktur.
  Bir bayram günü Habeşliler, Mescid-i Nebevî'de harb oyunlar? gösterisi yap?yorlard?. Efendimiz (s.a.) sevgili eşini oraya götürdü, onu arkas?na ald? ve rahatça görmesini sağlamak üzere öne doğru eğilerek gösterileri seyrettirdi. Bu olay? anlatan Hz. Aişe (rad?yallâhü anhâ), genç k?zlara bu nevi eğlenceleri göstermenin iyi olacağ?n? söylemekte, onlara anlay?şl? davranmay? tavsiye etmektedir. Çünkü kendisi hayat? boyunca Resûl-i,Muhterem (s.a.)'den hep anlay?ş görmüştür. Mübarek yüzünden tebessümün hiç eksilmediğini müşahede etmiştir. Vefat?ndan önceki rahats?zl?ğ?n?n başlad?ğ? gün bile kendisiyle şakalaşm?şt?r. O gün Hz. Aişe'nin nöbetiydi. Hz. Peygamber kap?dan içeri girdi. Şiddetli bir başağr?s?na yakalanm?ş olan Hz. Aişe'nin 'Yay baş?m!" diye s?zland?ğ?n? görünce, o s?rada gerçekten büyük bir ?zd?rap çek-
  I
  mekte olan ve baz? muhaddislerin ifadesine göre, vefat edeceği kendisine bildirilen Kâinâat?n Efendisi o esnada bile şaka yaparak buyurdu ki:
  - As?l ben vay baş?m, demeliyim. Sen benden önce ölsen, seni elimle y?kasam, kefenlesem, namaz?n? .k?ld?rsam ve kabre defnetsem olmaz m?? Bu sözleri duyan Hz.Aişe:
  - Vay baş?ma gelenler! Vallahi öyle san?yorum ki, sen gerçekten benim ölmemi istiyorsun. Eğer ben ölürsem, sen o günün akşam? han?mlar?ndan biriyle beraber olursun, deyince Hz. Peygamber tebessüm buyurdu (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned VI, 144, 228, ?bni Mâce, Cenâiz, 9, Mukaddime 14).
  Ümmü Zer hadisi diye bilinen, Sahîh-i Buhârî ve Sahî-h~i Müslim'de dahi yer alan ve ?slâmiyetten önceki dönemde on bin kad?n?n bir araya gelerek kocalar?n?n kusur ve meziyetlerini birbirlerinden saklamaks?z?n anlatt?klar? uzun rivayeti Resûl-i Ekrem efendimizin Hz. Aişe annemize anlatmas?, evde hoşça vakit geçirmenin gereğini vurgulayan bir başka misâldir. Bütün bu misâller ve daha başka nice örnekler gülmeyi unutan, as?k suratl? olmay? marifet sanan kocalar?n kulağ?na küpe olmal?d?r. As?l marifet eşler aras?ndaki sevgiyi üretip çoğaltmak ve bunu sağlayacak f?rsatlar? haz?rlamakt?r. Efendimizin yapt?ğ? da budur. ?ş hayat?nda başar?l? olabilmek için müşterilerine karş? son derece nâzik, kibar ve güler yüzlü olmay? gerekli gören, bunu bütün personeline s?k? s?k? tenbih eden kimseler, evlilik hayat?nda başar?l? olmak için de sevginin, muhabbetin, nezaketin ve güler yüzlülüğün gerekli olduğunu ayn? şekilde düşünmeli ve bunu yuvas?nda uygulamal?d?r. ?ş hayat?nda başar?l? olan ama aile saadetini bir türlü yakalamayan kimseler. Hz. Peygamberin ev hayat?n? kendilerine örnek edinmelidir. Mutluluğu, insanl?ğ? ve nezâketi onlar? en iyi bilenden öğrenmelidir.

  Doç.Dr. M. Yaşar KANDEM?R

  " Eğer şu fânî dünyada bekâ istiyorsan, bekâ fenâdan çıkıyor, nefs-i emmâre cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olasın...."

  Anlam demek, Allah demektir.

  Sonuç, sevgi Allah demektir.

  "İnşallah" derse Yakaran...

  "İnşa" eder YARADAN.

  SaFLaRı eZeNi aSLaN SaNMA aSıL NeFSiNi eZeBiLeN aSLaNDıR
  MEVLANA


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Peygamberimiz(s.a.v)'in dilinden dualar
  By Zilkade-i gece in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.09.12, 20:53
 2. Peygamberimiz (sav)'in Dilinden Hz. Mehdi
  By semihlove in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.08.12, 16:08
 3. Ev Hanımlarının Sadece Bir Günü:)
  By *ruveyda* in forum Mizah
  Cevaplar: 49
  Son Mesaj: 27.11.08, 10:55
 4. Hz.Mevlana'nın Dilinden Dua!...
  By esra aktürk in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.10.08, 12:06
 5. Yusuf'un (as) Dilinden
  By gülemeftun amine in forum Şiirler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 27.12.07, 23:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0