+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 10 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 92

Konu: Başörtüsü Yasağı Hakkında...

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Sizce başörtüsü yasağ? ne zaman ve nas?l kalkar?

  Bu konudaki yorumlar?n?z inşallah dua yerine geçer..
  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı


  Maalesef yak?n gelecekte kalkmaz gibi geliyor. Art?k başörtüsü de bizleri, halk?, inanc? aşt?, siyasi bir z?tlaşma alan? oldu ç?kt?. Ayasofya'n?n cami olarak asl? hüviyetine dönmesi ile müze olarak kalmas? gibi bir sembolleşme, inatlaşma .....
  "sozler" rumuzlu kardeşim böyle yeis içinde olman?z beni ziyadesiyle üzdü. Neden yak?n zamanda çözülemesin? Siyasi z?tlaşma arac? olarak kullan?lmas? onun muhteva ettiği konumu, ?slam gibi hakl?l?kta sonsuz olan bir dinin simgesi olmas? özelliğini değiştirir mi? Ayasofya'n?n camii ye dönmemesi dönmeyece anlam?na gelmediği gibi (ki muhlaka camii olacakt?r), Başörtüsünün de şuan yasak olmas? bu mevzunun çözülemeyeceği anlam?na gelmez. Hem ne olursa olsun müslümanlar?n asla yeis içinde olmamas? gerekiyor. Bak?n üstad?n yeisle ilgili bir kaç sözünü aktaray?m size:

  Evet, azim ve imanlar?, aşk ve emelleri henüz kemale ermemiş olan birçok Müslümanlar, maalesef ac?kl? bir yeis içinde idiler. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 234)
  Acaba istikbale karş?, ehl-i îman ve ?slam için, böyle maddî ve manevi terakkiyata vesîle ve kuvvetli, sars?lmaz esbab varken ve demiryolu gibi istikbal saadetine yol aç?ld?ğ? halde, nas?l me’yus olup ye’se düşüyorsunuz ve alem-i ?slam?n kuvve-i maneviyesini k?r?yorsunuz? Ve yeis ve ümitsizlikle zannediyorsunuz ki, "Dünya herkese ve ecnebîlere terakki dünyas?d?r; fakat, yaln?z bîçare ehl-i ?slam için tedennî dünyas? oldu" diye pek yanl?ş bir hataya düşüyorsunuz. Madem meylü’i-istikmal (tekamül meyli) kainatta f?trat·? beşeriyede f?traten derc edilmiş; elbette-beşerin zulüm ve hatas?yla baş?na çabuk bir k?yamet kopmazsa-istikbalde, hak ve hakîkat, alem-i Íslamda nev-i beşerin eski hatîat?na kefaret olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek, inşaallah... (Tarihçe-i Hayat, 83)
  Evet kardeşim yeis o kadar tehlikeli ve zararl? bir şeydir ki, insan?n tüm hayat ve ümit damarlar?n? t?kar. Bizler dua edelim. Allah'tan çareyi dileyelim (siyasilerden değil). Bediüzzaman y?llar öncesinden müjdeyi vermiş ?slam?n en yüksek sada olacağ?yla ilgili, bu sebeple biz üzerimize düşeni yapal?m ve tevekkül edelim inşallah çözülecektir, yak?nd?r...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 23:59 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Pürheves busra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  282

  Standart

  Evet ben serdengecdi ye bu konuda katılıyorum.inş.Allahın izniyle yakında bu konu çözümlenirde bizde hayırlısıyla okuyabiliriz.Ama bir yandanda üniversitelilerin hali beni üzüyor ve korkutuyor belki böylesi bizim için daha hayırlıdır.
  Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir,ama Kaşıktaki İki Damla Yağı Unutmadan...

 3. #3
  Gayyur mardynli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  129

  Standart

  bence düzgün ve kimseden korkmayan bir hükümet gelirse ancak bu yasak kalkar
  Ey kendini insan bilen insan! kendini oku. yoksa, hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.

 4. #4
  Dost mirzaoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  16

  Standart


  Siyasilerin, başörtüsünün dini bir vecibe olduğunu ve ona göre değerlendirmeleri gerekldiğinin çoktan unutulduğunu sanıyorum. Yukarıda denildiği gibi bir siyasi zıtlaşmaya doğru kaydı zemin. Ancak arkasında bu denli büyük bir kamuoyu bulunan bir konuda yapıcı adımlar atılmalı. Bu yasak çok uzun sürmeyecek.

  Ve ben, insan haklarına bu denli aykırı bir uygulamayı hayata geçirenlerin ve uygulayanların bu dünyada da bir gün kesinlikle adalet karşısında hakka tecavüzden yargılanacaklarına ve mahkum edileceklerine inanıyorum.

  Tıpkı darbeciler gibi, tıpkı insanların inançlarına kronik bir şekilde saldıranlar gibi...
 5. #5
  Gayyur üstad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  98

  Standart

  Konunun kilit kavram? laiktir dostlar. Laiklik üzerinde bir çok tan?mlama vard?r biz bu tan?mlar? az çok biliyoruz. Ancak ?skalanan bir konu var. Fakülteden sosyoloji hocam Prof. Mustafa Erkal "Küreselleşme Etniklik Çok Kültürlülük" kitab?nda laiklik ile ilgili bir bahsinde laikliğin bat?dan ithal bir kavram olduğuna vurgu yap?p ülkemizin sosyolojik koşullar?na uyuşturlmad?ğ?n? kast etmektedir. Bunu biraz açay?m sizlere.

  Bat? rönesans ve reform hareketleriyle birlikte kendi iç dünyas?nda geliştirdiği materyalist felsefe ve onun etkileri ile dinden uzaklaşm?ş, Allah'a yönelişi unutmuş tamamen maddeci bir dünya anlay?ş?na kendisini hapsetmiş ve bu sanc?l? süreç içinde laiklik kavram? ortaya ç?km?ş ve din işleri yani kilise art?k devlet işlerinden ayr?lm?şt?r. Türkiye kendi içinde yaşad?klar?ndan bir kavram yaratamam?şt?r. Bir çok kavram? bat?dan ithal ettik. Laiklik gibi ... Oysaki biz laiklik kavram?n? kendi kültürel, sosyolojik yap?m?zdan geçirip kendimize uygun tan?mlamalara gidecek olsayd?k bu kavramlar ve fikirler toplumda sorun ç?karmadan çok rahat uygulama alanlar? oluştururdu. Yani bu mesele sosyolojik bir mesele olup kavram?n ülkemiz yap?s?n?n göz ard? edilerek bat? hayat tarz?na ve inan?ş?na sahip bir milletmişiz gibi dikte edilmektedir.

  Bat?n?n kendi iç dinamiklerinden ç?km?ş olan laikliğin temelinde Hristiyanl?k yatmaktad?r. Hristiyanl?ğ?n içeriğine bakt?ğ?m?zda da ?slamiyet'teki kadar dünyevi sorumluluk ve uygulamalara rastlamazs?n?z. ?slamiyet hem ahiret hem dünya için muhtevas?nda kaideler bar?nd?rd?ğ?ndan laiklik kavram? din ve dünya işlerini birbirinden ay?r?rken söz konusu islam ülkelerinde uygulanmas?nda zorluklar işte bu yüzden yaşan?r.

  Ben herşeyden önce başörtüsü, türban, tesettür ne dersek diyelimm bunlar?n islami simge olduğunu düşünmüyorum. Bunlara bizler islami simge dersek en baş?ndan kaybederiz. Bunlar inançlar?n gereği, ayetlerin yorumlanmas? sonucu, sosyolojik özellikler de göz önüne al?narak tercih sebebi olmuş k?l?k k?yafetlerdir.

  Bu meselenin çözümünün temelinde anayasadaki k?l?k k?yafet özgürlüğüne dayan?lmal?. Sonra inanç özgürlüğüne. Eğer siz buna dini simge derseniz size derler ki kurumlarda dini simge olmaz bu laikliğe ayk?r? derler ve doğru da derler. Siz bunun dini simge olmad?ğ?n? k?l?k k?yafet ve inanç özgürlüğü olduğunu savunur ve ispatlarsan?z o zaman iş değişir. Örneğin namaz k?lmak dini bir simge midir? Hay?r ... Takke takmak simge midir? Hay?r sünnettir gibi ...

  Yorumlar?m? burada kesiyorum bu konuda daha sonra sizlerin katk?s? ile de istişaremize devam ederiz.
  Konu elff tarafından (25.05.07 Saat 00:00 ) değiştirilmiştir.
  umut ve inançla

 6. #6
  Dost asr-ı saadet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  11

  Standart

  sayın mardynli.Amacım siyaset yapmak değil ama hükümet korktuğundan değil şartlar vermediğinden kaldıramıyor bu yasağı.Bende kalkmasından yanayım.Ülke bu hükümetle dini olarak birçok şeyleri aşmış durumda bence.Ayrıca sen şu anki hükümet olsaydın şak diye kaldıramazdın bence.çünkü senden üst görevdeki bu yasağa karşıt fikirliler olacaktı.Birazda iş ben müslümanım deyip başörtüsünüolumsuz yönde eleştiren vatandaşlarımızda da bitiyor...saygıyla
  günahlarımız sonsuz mutluluğa ulaşmamız için bir engeldir.

 7. #7
  Gayyur üstad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  98

  Standart

  Hükümet AB süreci içinde bu sorunu çözmeyi planlıyordu ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin olumsuz kararı her şeyi mahvetti.
  umut ve inançla

 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  başörtüsü yasağı DUALARIMIZLA kalkacak inş.devamlı dua etmeliyiz....
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Asr-ı saadet rumuzlu kardeşim. Lütfen hiçbir siyasetçiyi savunmayalım, ya da kendimizi insanlara savunuyormuş gibi lanse ettirmeyelim. Başörtüsü yasağını çözmek,bu ülke insanının reyini alanhükümetin görevidir. Öyle ya da böyle, şartlar ne olursa olsun bu görev onundur. Bu bakımdan herkes görevini yapmalıdır, yapamayanı da görürsek ona görevini hatırlatmalıyız, sebeplerini araştırmalıyız. Onları oraya madem bu millet çıkardı, yaptıklarını sorgulama hakları da elbetteki vardır. İş vatandaşlarımızda bitiyor demişsiniz amenna sonuna kadar haklısınız. Bu ülke zaten her şeyi siyasetten ve siyasetçilerden beklemekten kaybetti bu zamana kadar.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Pürheves dertas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Antalya
  Mesajlar
  209

  Standart

  Bence de yeise düşmemeliyiz.Kolay görünmüyo ama çok dua etmeliyiz.Özellikle bu okuyan insanlar için çok daha çekilmez oluyor.BAZEN de pes edip bi aç bi kapat olmuyo diyenler ve böylece bazılarının amacına hizmet edenler oluyor.Ya da baş örtüsüyle beraber ruhunu da açanlar oluyor.İşte bunlar çok tehlikeli.Allah muhafaza...nolur çok dua edelm ve tavizin tavizi doğurmasına sebebiyet vermeyelm.inşallah çözüme kavuşur da mağduriyet giderilir.
  Burada vazifelerini aksatanlar,berzahta ve
  sıratta da aksayarak seke
  seke yürürler...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Başörtüsü Yasağı Tarihçesi
  By BiKeS_ in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 09.02.09, 09:53
 2. Başörtüsü Yasağı Kalkar mı?
  By ısık abla in forum Tesettür
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.01.08, 21:31
 3. Okulda Namaz-Başörtüsü Yasağı vs...
  By Eyüpşan in forum Fıkıh
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 18.10.07, 11:06
 4. Ahirette 'Başörtüsü Yasağı' Var mı?
  By SeRDeNGeCTi in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11.11.06, 10:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0