+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 20

Konu: Zamanelere Laiklik Dersleri

 1. #1
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart Zamanelere Laiklik Dersleri

  Zamanelere laiklik dersleri-1
  SENA? DEM?RC?

  Sevgili zamaneler, En baş?ndan söylüyorum. Bilin ki lâikler ikiye ayr?l?r: Özde laikler ve sözde laikler. Özde lâikler değerden bağ?ms?z ve kutsala ilgisizdirler. Bir şey(ler)i kutsayanlar?n yan?nda yer almazlar.

  Kutsanan şeyi kutsama ihtiyac? duymazlar. Bir şeylerin kutsanmas?na ses ç?karmazlar; kutsayanlar? ay?plamazlar. Bilirler ki kutsanan?n kutsanmas?na düşman olmak da bir tür karş?t-kutsama eylemidir. Kutsayanlar?n varl?ğ?n? ve çoğalmas?n? tehdit olarak görmek bir laikin kendi varl?ğ?na değer atfetmesi demeye gelir. Kutsama eylemine karş? olmakla, o kutsamay? ciddiye ald?ğ?n? gösterir ki, bu hâl, laikin kutsala ilgisizliğini aç?kça ihlaldir. Kutsayanlar?n varl?ğ?ndan kayg?lan?p ürkmek de yeni bir değer alan? içine sokar acemi ve saf bir laiki. Böylece, haşa huzurdan, lâikin de bir “dokunulmaz”? olduğuna inand?r?verir sizi. ?şte bu sözde laikliktir. Hele de baz? safdil ve s?ğ lâiklerin, “Eyvah, lâiklik elden gidiyor” deyip deyip yollar? arş?nlamalar?, kardeşçe kol kola verip, meydanlar? kutsal bir cihad?n erleri gibi doldurup, nefesleri kesilircesine “Türkiye lâiktir, lâik kalacakt?r!” diye inleye inleye bayraklar sallamalar?, mukaddeslerini kaybetme telaş?yla koşuşturan dindarlarla ayn? kareye koyar onlar?. O kareye uzaktan bir bak?p bir an zannedersiniz ki onlar lâik değiller, sanki kopkoyu dindarlar-Allah korusun! Yanl?şl?kla, “Din elden gidiyor!” diye ağlaşanlarla ayn? kefeye koyabilirsin “Lâiklik elden gidiyor!” diye bağ?ranlar?. Oysaki, değer-tan?mazl?k demektir lâiklik. Kutsay?c?lar?n kutsad?ğ?na alternatif kutsallar ve kutsay?c?lar üretmek ak?llar?n?n ucundan bile geçmez.

  Ülkemizde, lâikliğin dindarl?kla kar?şt?r?ld?ğ? ac? bir gerçektir. Misal, içinizden baz? gafiller saç?n? göstermemeyi, hem de tek telini bile namahremin gözüne değdirmemeyi kutsam?ş olabilir. Özde laikler saç?n?z?n görünmesiyle de görünmemesiyle de ilgilenmez. Sözde baz? lâiklerin birtak?m “kamusal” alanlarda ille de baş?n?z? açmaya sizi zorlamalar?, hatta orijinal saç?n?z?n sahte ve yabanc? saçl? peruğunuzun alt?ndan tel tel dökülmesini ve rüzgârda dans etmesini bir tür dinî vecibe harâretiyle arzulamalar?, saç?n?z? sakl?yorsunuz diye size ac?nas? ve can? ac?t?las? bir günahkâr gibi davranmalar? sizi onlar?n da bir “din”i, birtak?m “farzlar”?, “helal ve haram”lar? olduğuna inand?rabilir, sadece “inanan”lar?n girebildiği “kutsal” alanlar? olduğunu düşündürebilir. Zinhar, böyle fesat düşüncelerin akl?n?zda kökleşmesine izin vermeyin. Ay?pt?r. Günaht?r.

  Fesat düşüncelerin temizliğine girişmişken, dilinizin ucuna bile gelmemesini istediğim bir tanesi daha var. En sinsisi de budur. Durup dururken çörekleniverir içinize. Vesvese işte! Ar? gibi sürekli v?z?ldar durur baş?n?n üstünde. ?çimde y?llard?r kaynar sular gibi fokurdar da bir türlü susturamam bu amans?z vesveseyi. Hadi söyleyeyim: “Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” diye tan?mlanan şeylerin dogmatik olduğuna inanas?m, hatta söyleyesim gelir. ?tiraf ediyorum, bu vesvesenin benliğimi tümüyle kuşatt?ğ?, akl?m? baş?mdan ald?ğ?, sağduyumu kaybettirdiği de olmuştur. Af buyurun; “değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” sözünü “kutsal” bir söz diye bildiğim - “hadis-i şerif” deniyor- “Nas?lsan?z öyle yönetilirsiniz” sözüyle karş?laşt?r?p da laikliği daha dindar ve kutsal sand?ğ?m talihsiz ak?l sürçmelerim olmuştur. Böylesi zamanlarda şöyle düşünmekten kendimi alamam?ş?md?r: Özde bir laikin ciddiye almayacağ? Tanr? bile “nas?lsan?z öyle yönetilirsiniz” diyor. Yani “nas?l olursan?z olun böyle yönetilirsiniz” demiyor. Yani yönetilenlerle yönetme kurallar? aras?na esneklik koyuyor. Tanr?sal yönetme kurallar?na bir kutsall?k vermiyor; bir değişmezlik, değiştirilmesi bile teklif edilemezlik yap?şt?rm?yor. Kendimi kaybedip bu kutsal söze bak?p “laiklik dediğin işte böyle olur!” diyesim geliyor ya; tövbe, tövbe! Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez, değiştirilmesinin teklif edilemezliğini bile değiştirmeyi teklif etmeye kalkan dillerin hemen kesildiği bir ilke sizde de koyu türbe yeşili renginde bir kutsall?k çağr?şt?r?yorsa, kendinizden utan?n ve tövbe edin. s.demirci@zaman.com.tr

  http://genclik.zaman.com.tr/?bl=14&hn=456
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 22:42 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yasaklı Üye kemalist91 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2

  Standart

  Alıntı Yeni Said Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Zamanelere laiklik dersleri-1
  SENAİ DEMİRCİ

  Sevgili zamaneler, En başından söylüyorum. Bilin ki lâikler ikiye ayrılır: Özde laikler ve sözde laikler. Özde lâikler değerden bağımsız ve kutsala ilgisizdirler. Bir şey(ler)i kutsayanların yanında yer almazlar.

  Kutsanan şeyi kutsama ihtiyacı duymazlar. Bir şeylerin kutsanmasına ses çıkarmazlar; kutsayanları ayıplamazlar. Bilirler ki kutsananın kutsanmasına düşman olmak da bir tür karşıt-kutsama eylemidir. Kutsayanların varlığını ve çoğalmasını tehdit olarak görmek bir laikin kendi varlığına değer atfetmesi demeye gelir. Kutsama eylemine karşı olmakla, o kutsamayı ciddiye aldığını gösterir ki, bu hâl, laikin kutsala ilgisizliğini açıkça ihlaldir. Kutsayanların varlığından kaygılanıp ürkmek de yeni bir değer alanı içine sokar acemi ve saf bir laiki. Böylece, haşa huzurdan, lâikin de bir “dokunulmaz”ı olduğuna inandırıverir sizi. İşte bu sözde laikliktir. Hele de bazı safdil ve sığ lâiklerin, “Eyvah, lâiklik elden gidiyor” deyip deyip yolları arşınlamaları, kardeşçe kol kola verip, meydanları kutsal bir cihadın erleri gibi doldurup, nefesleri kesilircesine “Türkiye lâiktir, lâik kalacaktır!” diye inleye inleye bayraklar sallamaları, mukaddeslerini kaybetme telaşıyla koşuşturan dindarlarla aynı kareye koyar onları. O kareye uzaktan bir bakıp bir an zannedersiniz ki onlar lâik değiller, sanki kopkoyu dindarlar-Allah korusun! Yanlışlıkla, “Din elden gidiyor!” diye ağlaşanlarla aynı kefeye koyabilirsin “Lâiklik elden gidiyor!” diye bağıranları. Oysaki, değer-tanımazlık demektir lâiklik. Kutsayıcıların kutsadığına alternatif kutsallar ve kutsayıcılar üretmek akıllarının ucundan bile geçmez.

  Ülkemizde, lâikliğin dindarlıkla karıştırıldığı acı bir gerçektir. Misal, içinizden bazı gafiller saçını göstermemeyi, hem de tek telini bile namahremin gözüne değdirmemeyi kutsamış olabilir. Özde laikler saçınızın görünmesiyle de görünmemesiyle de ilgilenmez. Sözde bazı lâiklerin birtakım “kamusal” alanlarda ille de başınızı açmaya sizi zorlamaları, hatta orijinal saçınızın sahte ve yabancı saçlı peruğunuzun altından tel tel dökülmesini ve rüzgârda dans etmesini bir tür dinî vecibe harâretiyle arzulamaları, saçınızı saklıyorsunuz diye size acınası ve canı acıtılası bir günahkâr gibi davranmaları sizi onların da bir “din”i, birtakım “farzlar”ı, “helal ve haram”ları olduğuna inandırabilir, sadece “inanan”ların girebildiği “kutsal” alanları olduğunu düşündürebilir. Zinhar, böyle fesat düşüncelerin aklınızda kökleşmesine izin vermeyin. Ayıptır. Günahtır.

  Fesat düşüncelerin temizliğine girişmişken, dilinizin ucuna bile gelmemesini istediğim bir tanesi daha var. En sinsisi de budur. Durup dururken çörekleniverir içinize. Vesvese işte! Arı gibi sürekli vızıldar durur başının üstünde. İçimde yıllardır kaynar sular gibi fokurdar da bir türlü susturamam bu amansız vesveseyi. Hadi söyleyeyim: “Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” diye tanımlanan şeylerin dogmatik olduğuna inanasım, hatta söyleyesim gelir. İtiraf ediyorum, bu vesvesenin benliğimi tümüyle kuşattığı, aklımı başımdan aldığı, sağduyumu kaybettirdiği de olmuştur. Af buyurun; “değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” sözünü “kutsal” bir söz diye bildiğim - “hadis-i şerif” deniyor- “Nasılsanız öyle yönetilirsiniz” sözüyle karşılaştırıp da laikliği daha dindar ve kutsal sandığım talihsiz akıl sürçmelerim olmuştur. Böylesi zamanlarda şöyle düşünmekten kendimi alamamışımdır: Özde bir laikin ciddiye almayacağı Tanrı bile “nasılsanız öyle yönetilirsiniz” diyor. Yani “nasıl olursanız olun böyle yönetilirsiniz” demiyor. Yani yönetilenlerle yönetme kuralları arasına esneklik koyuyor. Tanrısal yönetme kurallarına bir kutsallık vermiyor; bir değişmezlik, değiştirilmesi bile teklif edilemezlik yapıştırmıyor. Kendimi kaybedip bu kutsal söze bakıp “laiklik dediğin işte böyle olur!” diyesim geliyor ya; tövbe, tövbe! Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez, değiştirilmesinin teklif edilemezliğini bile değiştirmeyi teklif etmeye kalkan dillerin hemen kesildiği bir ilke sizde de koyu türbe yeşili renginde bir kutsallık çağrıştırıyorsa, kendinizden utanın ve tövbe edin. s.demirci@zaman.com.tr

  http://genclik.zaman.com.tr/?bl=14&hn=456  Beğenmiyorsan bu ülkenin kuruluş temelini, gidersin İran'a tamam mı. Türkiye Kemalizm sistemiyle kuruldu ve o sistem tekrar geri gelecektir bunu bilin.Szin gibi dini kullanıpta siyonizme hizmet etmeyen bir sistemdir KEMALİZM. Hoş yıkanmış ve sulanmış beyinleriniz anlar mı bilmem.

 3. #3
  Gayyur EnVaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  131

  Standart

  Alıntı kemalist91 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Beğenmiyorsan bu ülkenin kuruluş temelini, gidersin ?ran'a tamam m?. Türkiye Kemalizm sistemiyle kuruldu ve o sistem tekrar geri gelecektir bunu bilin.Szin gibi dini kullan?pta siyonizme hizmet etmeyen bir sistemdir KEMAL?ZM. Hoş y?kanm?ş ve sulanm?ş beyinleriniz anlar m? bilmem.
  Kemalist 91 Bu ülkenin kuruluşunda kemalizm diye bir olgu yoktu Kuruluş amac? ise Demokrasi ve Cumhuriyetti.
  Elhamdülillah sizin gibi sözde cumhuriyetcilerden daha cumhuriyetciyiz vede daha demokrat?z. Hatta Daha T.C hükümeti kurulmadan evvel benim üstad?m Cumhuriyetci idi bizim beğenmediğimiz Kemalizmdir, Buda en doğal hakk?m?zd?r, Çünkü dikta rejim Cumhuriyetciliğe ve demokrasiye tezat düşüyor, ayr?ca bu ülkeye (+) bir değer katmam?şt?r tam tersi hep birilerinin Rant kap?s? olmuştur. Ayr?ca irandaki rejim taraftar? değiliz
  Asl?nda oraya en yatk?n taraf sizsiniz çünkü ordada kemaliz gibi zorbal?k, dayatma var.
  (Hoş y?kanm?ş ve sulanm?ş beyinleriniz anlar m? bilmem) demişsin. Beynimiz sulanmad? elh. fakat herzaman y?k?yoruz temizlik imandan gelir kirli beyinli kalmak hiç iyi değildir y?kaman? tavsiye ederim.

  Baki selamlar.....
  Konu EnVaR tarafından (10.07.07 Saat 22:55 ) değiştirilmiştir.
  Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

 4. #4
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart


  23 şubat 2007
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 5. #5
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  80 y?ll?k bir karanl?k. Ayd?nl?ğa koşmak ümidi ile. Bence yaz?da bir yanl?şl?k yok.

  Bir kere bu ülkede laiklik falan yok. Diyanetin olduğu yerde laikliğin ne işi var? Bu ülkede imamlar ve vaizler devlet memuru statüsündeler. Bunu bilip laiklikten söz etmek deliliktir.

  Gerçek laiklik bütün dinlere haklar?n? verir. Bu ülke kemalizm ile değil, ?slam ruhu ile kurtulmuştur. Sonras?nda kuran kurslar? kapat?lm?ş, ezan türkçeleştirilmiş, medreseler kapanm?ş, dini yay?nlar yasaklanm?ş, camilerde bile kuran öğrenmek engellenmiş, yetmemiş alimler idam edilmiştir. Sonra da yobaz damgas? yemişlerdir..

  Ben bugün nedense "okulda namaz k?l?n?r, neden k?l?nmas?n?" dediğimde baz? kemalist dostlar?m bana "yobazs?n çünkü" diyorlar.

  Kusura bakmay?n, siz dindarsan?z aman biz yobaz olal?m. Yeter ki sizinle ayn? kefeye koyulmayal?m.

 6. #6
  rky
  rky isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Dost rky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  antalya
  Yaş
  31
  Mesajlar
  41

  Standart

  Alıntı EnVaR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kemalist 91 Bu ülkenin kuruluşunda kemalizm diye bir olgu yoktu Kuruluş amacı ise Demokrasi ve Cumhuriyetti.
  Elhamdülillah sizin gibi sözde cumhuriyetcilerden daha cumhuriyetciyiz vede daha demokratız. Hatta Daha T.C hükümeti kurulmadan evvel benim üstadım Cumhuriyetci idi bizim beğenmediğimiz Kemalizmdir, Buda en doğal hakkımızdır, Çünkü dikta rejim Cumhuriyetciliğe ve demokrasiye tezat düşüyor, ayrıca bu ülkeye (+) bir değer katmamıştır tam tersi hep birilerinin Rant kapısı olmuştur. Ayrıca irandaki rejim taraftarı değiliz
  Aslında oraya en yatkın taraf sizsiniz çünkü ordada kemaliz gibi zorbalık, dayatma var.
  (Hoş yıkanmış ve sulanmış beyinleriniz anlar mı bilmem) demişsin. Beynimiz sulanmadı elh. fakat herzaman yıkıyoruz temizlik imandan gelir kirli beyinli kalmak hiç iyi değildir yıkamanı tavsiye ederim.

  Baki selamlar.....
  bende tavsiye ederim arkadaşa!
  YARADILANI SEVERİM YARADANDAN ÖTÜRÜ

 7. #7
  Dost tenaxwe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  41

  Standart

  Ben bugün nedense "okulda namaz k?l?n?r, neden k?l?nmas?n?" dediğimde baz? kemalist dostlar?m bana "yobazs?n çünkü" diyorlar.

  Kusura bakmay?n, siz dindarsan?z aman biz yobaz olal?m. Yeter ki sizinle ayn? kefeye koyulmayal?m

  değerli kardeşim yusufi
  okulun bodrum kat?nda namaz k?l?n?yor diye okulumu rezalet ad? alt?nda baş sayfalara haber yapm?şlard?.ve bu haberden sonra okulun müdürüne yap?lan bask?lar? duyan koskoca semt bütün yolar? kapayarak eylem yap?p okul müdürüne destek verdiler.yobazl?k okulda dini eğitim vermeyen namaz k?ld?rmaya engel olanlar?n as?l ad? olsa gerek.ALLAH f?rsat vermesin bu mahlukatlara...
  ALLAH a emanet olun

 8. #8
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Alıntı tenaxwe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ben bugün nedense "okulda namaz k?l?n?r, neden k?l?nmas?n?" dediğimde baz? kemalist dostlar?m bana "yobazs?n çünkü" diyorlar.

  Kusura bakmay?n, siz dindarsan?z aman biz yobaz olal?m. Yeter ki sizinle ayn? kefeye koyulmayal?m

  değerli kardeşim yusufi
  okulun bodrum kat?nda namaz k?l?n?yor diye okulumu rezalet ad? alt?nda baş sayfalara haber yapm?şlard?.ve bu haberden sonra okulun müdürüne yap?lan bask?lar? duyan koskoca semt bütün yolar? kapayarak eylem yap?p okul müdürüne destek verdiler.yobazl?k okulda dini eğitim vermeyen namaz k?ld?rmaya engel olanlar?n as?l ad? olsa gerek.ALLAH f?rsat vermesin bu mahlukatlara...
  ALLAH a emanet olun
  Merhaba paşam.
  Bağc?lar lisesi olay? m? yoksa? Ay o felaketin daniskas?.

  Adam?n tekinin söylediklerini hat?rl?yor musunuz?

  "K?z?m namaza başlad?ktan sonra evimizde huzur kalmad?. Mutlu bir hayat?m?z vard? ama k?z?m namaza başlad?ktan sonra bütün mutluluğumuz bitti" falan demişti. Şok olmuştum.

  Hay?r, eğer ki ders saatinde namaz? k?l?yorsa bu ay?pt?r. Çünkü tenefüsler var. Onlar? kullanabilir arkadaşlar?m?z ancak tenefüste de izin verilmiyorsa yuh denir.

  Bunun vebali kime kal?r anlam?ş değilim. Çünkü ben biraz araşt?rd?m okulda ve iş yerinde namaz olaylar?n?. Hiç aç?k kap? b?rak?lm?yor. Yani kaza etmek zorunda kal?yoruz mecburen çünkü izin vermiyorlar ne yapacağ?z? Ama aç?k kap? yok. En az?ndan farzlar? k?l?n deniyor, anlatam?yoruz "?Z?N VERM?YORLAR"

  Ben çok üzülmüştüm okulda namaz olaylar?na. Hatta diyanet işleri başkan? ç?kt? ve "Çocuklara resmen namaz k?ld?klar? için terörist muamelesi yapt?lar" dedi. Çok doğru asl?nda.

  Bir Allah'?n kulu ç?k?p "Allah kabul etsin" dememiştir ha

  Nas?l bir ülkedeyiz. Hoş, okulu bitirdikten sonra da işyerleri namaza izin vermiyor. Biz ne yapacağ?z? Kazalar?m?z?n hesab?ndan biz sorumluyuz değil mi? ?zin vermeyenlere yüklenmiyor san?r?m bizim günah?m?z.

 9. #9
  Dost desertquite - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  35

  Standart

  laikçiler 3 e ayr?l?r.

  1)Laikçiler
  2)Laikçi geçinenler
  3)Laikcilikten geçinenler

  Herşey ortada zaten,
  Bir şey söylemeye gerek yok...
  Bu millet kimlerin nelerden geçindiğini çok iyi biliyor

 10. #10
  Yasaklı Üye aziz5055 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  102

  Standart

  Türkiye daha olgunlaşmad?.Bizler demokrasi'yi içimize sindiremedik.Bu yüzden de yasaklar peşimizi b?rakm?yor.Her konuyu siyasi boyuta taş?rsak yasaklardan da kurtulamay?z.70'li y?llar?n baş?nda örtülü olanlar üniversitelerde hiç bir engelle karş?laşmadan okuyorlard?.Daha sonra siyasi platforma taş?nd?.Baş? örtülü radikal sağc?,parka giyenler solcu,bilmemne giyen kurtçu v.s.Sağc?,solcu kamplaşmas?n? ?smet ?nönü başlatt?.12 Eylül 1980'e kadar ülke yaşanmayacak hale geldi.Sağ sol olay?n? ilkokullara kadar indirdiler.Laiklikte amaç dini devlet işlerine kar?şt?rmamak.Din vicdan hürriyetidir.?steyen dini vecibelerini yerine getirir,istemeyen getirmez.Namaz k?lan? da kimse k?namaz,k?lmayan? da.H?ritiyanlar? neden kiliseye gittin veya gitmedin diye k?n?yormuyuz?Beraber yaş?yoruz.Onlarda bize neden namaz k?ld?n diye sormuyorlar.Bizler neden namaz k?lan ve k?lmayanlar bir arada huzur içinde yaşamayal?m.Okullar?m?za,resmi yerlere baş? aç?k da girsin,kapal? da.Her konuyu siyasallaşt?rmazsak,laikliği de,demokrasiyi de içimize sindiririz.Bu konuda d?ş güçlerin oynad?ğ? oyunlar? da gözard? etmemek,onlar?n maşas? olmamak laz?m.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 100 Soruda Laiklik
  By ZÜMRÜT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 20.07.09, 12:13
 2. Laiklik Bezirganlarina
  By şakirt04 in forum Mizah
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 05.05.08, 17:00
 3. Laiklik Meselesi
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05.02.08, 12:35
 4. Zamanelere laiklik dersleri
  By Yeni Said in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.06.07, 20:56
 5. Laiklik
  By Caner in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 23.08.06, 15:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0