Ermeni teklifi iptal yolunda 01.02.2012
Fran*sa’da ka*bul e*di*len Er*me*ni tek*li*finin iptali için, 65 mil*let*ve*ki*li ve 72 se*na*törün im*za*sıy*la A*na*ya*sa Kon*se*yi*ne baş*vu*ru ya*pıl*dı. Baş*vu*ru*da, tar*tış*ma*nın hu*kuk me*se*le*si ol*du*ğu*nun al*tı çi*zil*di.
Ermeni teklifi İptal yolunda Fransa’da kabul edilen Ermeni teklifinin iptali amacıyla Anayasa Konseyine başvuru yapıldı. Başvuruya 65 milletvekili ve 72 senatör imza koydu. Fransız Senatör Jacques Mezard’ın öncülüğüyle başlayan girişim sonuç verdi. Senatör Nathalie Goulet, başvuru için gerekli imzaya ulaştıklarını açıkladı. Senatoda 72 imzaya ulaşıldı Edinilen bilgiye göre, meclisten toplanan 65 imza ve senatodan toplanan 72 imza, resmen Anayasa Konseyi’ne sunuldu. Anayasa Konseyi’nin bir ay içinde karar vermesi bekleniyor. Gerek senato, gerek mecliste toplanan imzalara, küçük partilerin dışında, iktidar partisi ve ana muhalefetteki Sosyalist üyelerin de bir kısmı imza attı. Mecliste imza toplayanların 52’sinin merkez sağdan iktidardaki UMP ve ‘’Yeni Merkez Grubu’’, 11’in Sosyalist, ikisininse bağımsız olduğu bildirildi.
GEREKÇE: BU BİR HUKUK TARTIŞMASI
Mecliste imzayı toplamak için seferber olan milletvekilleri Jacques Myard, Michel Diefenbacher ve François Cornut-Gentille tarafından ortak yapılan açıklamada, tartışmanın ne sağ parti ne sol parti tartışması olduğunu, tartışmanın hukuk meselesi olduğunun altı çizildi. ‘’Bu yapılan Fransa’daki ve dünyadaki Ermenilerin acılarını ihmal ve görmemezlik anlamına gelmiyor. Bizim amacımız, anayasaya, ifade, düşünce ve araştırma özgürlüğüne uygun hareket etmek’’ ifadesi kullanılan açıklamada, ‘’yasaya itiraz eden meclis üyelerinin, meclisin üç yıl önce kurduğu araştırma komisyonu raporunda vurguladığı gibi, tarihin tarihçilere bırakılması ve parlamentoların tarih yazmaması konusundaki uyarısına uygun hareket ettiği’’ hatırlatıldı.