Günün Tarihi: Kurban Bayramı'nın 4. Günü
Cennet Yolunda Yolculuğa Var mısınız?
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayâtında onların maîşetlerini aralarında Biz taksim ettik; birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.” (Zuhruf, 32)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Hasta ziyâretinde bulunan kimse, dönünceye kadar cennet yolundadır.” (Müslim, Birr, 39)
Rasûlullah (sav), hasta ziyâretinin fazîletini şu hadîs-i şerîfleriyle beyan buyurmuştur:
“Bir insan, bir hastanın hâlini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyâret ederse, ona bir melek şöyle seslenir:
“Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette barınak hazırladın!” (Tirmizî, Birr, 64/2008; İbn-i Mâce, Cenâiz, 2)
Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
Mâlike’l-Mülk: Bütün mülkün, kâinatın yegâne sahibi, bütün varlık âleminin tek hâkimi demektir.
Kısa Günün Kârı
Bugün Kurban Bayramı’nın son günü… Hasta olan yakınlarımızı ziyaret edelim. Yoksa tanıdıklarımızın hasta yakınlarına manevi destek olalım. Unutmayalım ki, hastane, yetimhane, huzur evlerinde yaşlı gözleriyle pencerelerinden yolumuzu gözleyenler var. Hadi bugünümüzü onlara ayıralım!
Lügatçe
maîşet: Geçim.