+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 15

Konu: Alevileri Ne Kadar Tanıyoruz?

 1. #1
  naz
  naz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Gayyur naz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  106

  Standart Alevileri Ne Kadar Tanıyoruz?

  yusufi denilen arkadas bi bölümdeki yazsınıda alevilerde kamer gence emanet diye bi not düşmüş ne demek istedigini merak ediyorum ne biliyor aleviler hakkında bunuda merak ediyorum ne kadar tanıyoruz acaba alevileri yada bildiklerimiz dogrumu yorumlarınızı bekliyorum ancak eleştirirken yusufi arkadas gibi yapmamanızı rica ediyorum

 2. #2
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.198

  Standart

  Çok aziz ve s?dd?k, kahraman Sabri,
  Cenab-? Hak, Galip Bey gibi çok fedakarlar? ?slam ordusunda yetiştirsin. Bu zat, garpta, ayn? şarkta Hulusi Bey gibi imana hizmet ediyor. Tarikat cihetiyle ehl-i iman? dalaletten çekmeye çal?ş?yor. Bu zat, eskiden beri Risale-i Nur u görmeden Nur mesleğinde hareket etmeye çal?şm?ş. Sonra Nurlarla münasebeti kuvvetleştiği zaman, daha ziyade hizmet edebilir. Fakat Nurun mesleği, hakikat ve sünnet-i seniye ve feraize dikkat ve büyük günahlardan çekinmek esast?r; tarikate ikinci, üçüncü derecede bakar. Galip kardeşimiz, Aleviler içinde Kadiri, Şazeli, Rüfai tarikatlerinin bir hülasas?n? sünnet-i seniye dairesinde Hulefa-y? Raşidin, Aşere-i Mübeşşereye ilişmemek şart?yla, muhabbet-i Al-i Beyt dairesinde bir tarikat dersi vermesini düşünüyor. Hakikat nam?na ve iman? kurtarmak ve bid alardan muhafaza etmek hesab?na ehemmiyetli üç dört faydas? var:

  Birincisi: Alevileri başka fena cereyanlara kapt?rmamak ve müfrit Rafizilik ve siyasi Bektaşilikten bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faydas? var.

  ?kincisi: Hubb-u Ehl-i Beyti meslek yapan Aleviler ne kadar ifrat da etse, Rafizi de olsa, z?nd?kaya, küfr-ü mutlaka girmez. Çünkü muhabbet-i Al-i Beyt ruhunda esas oldukça, Peygamber ve Al-i Beytin adavetini tazammun eden küfr-ü mutlaka girmezler. ?slamiyete o muhabbet vas?tas?yla şiddetli bağlan?yorlar. Böylelerini daire-i sünnete tarikat nam?na çekmek büyük bir faydad?r.

  Hem bu zamanda, ehl-i iman?n vahdetine çok zarar veren baz? siyasi cereyanlar Alevilerin f?tri fedakarl?klar?ndan istifade edip kendilerine alet etmemek için Nur dairesine çekmek büyük bir maslahatt?r. Madem Nur şakirtlerinin üstad? ?mam-? Ali Rad?yallahu Anh't?r ve Nur'un mesleğinde hubb-u Al-i Beyt esast?r; elbette hakiki Aleviler kemal-i iştiyakla o daireye girmeleri gerektir.
  Emirdağ Lahikas?.


  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 3. #3
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.198

  Standart

  Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu mânâs?z ve hakikatsiz, haks?z, zararl? olan nizâ? aran?zdan kald?r?n?z. Yoksa, şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen z?nd?ka cereyan?, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o âleti de k?racak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihad? emreden yüzer esasl? rab?ta-i kudsiye mâbeyninizde varken, iftirak? iktiza eden cüz'î meseleleri b?rakmak elzemdir. Lem'alar.

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 4. #4
  Dost swordofreligion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  42
  Mesajlar
  30

  Standart

  ALEV?LER ALEV? FORUMLARINDA DÜŞÜNCELER?N? GENELDE AŞŞAĞIDAK? G?B? ?FADE ED?YORLAR .BU YORUMLAR ?ST?SNA? CIMBIZLA SEÇ?LM?Ş YORUMLAR DEĞ?L GENEL TEMAYÜLÜ ?FADE EDEN KEND? YORUMLARIDIR. BANA A?T ?FADELER DEĞ?L.

  BOY ABDEST? ( ALEV? FORUM)
  *Bildigim kadariyla Kizilbaslikta boy abdesti yoktur. Gusul abdesti gibi seyler temizligi dine dayatmak icin cikan kavramlardir. Aslinda temizlik icin insanin bir inanir olmasina bile gerek yoktur. kizilbaslar kizilbas olduklari icin degil insan olduklari icin temiz insanlardir. Gerekli temizligi bir din icin degil dogru olarak temiz olmak icin yapmaktadirlar Alevilik, şekilciliği ve dogmatikliği reddeder. Temizlenmek için çeşitli kurallara bağl? kalmak da gerekmezAllah, insan?n özündedir. Onun ne yapt?ğ?na değil, ne yapmak istediğine bakar. Dolay?s?yla temizlenirken de ağz?na kaç kere su götürdüğü ile değil, elindeki imkanlar ölçüsünde gerçekten temizlenmek için çaba sarfedip sarfetmediğine bakar. Ve bunu d?şar?dan hiçbir din adam?, hiçbir insan bilemez. Dolay?s?yla belirli kurallar yoktur, insiyatif insan?n ta kendisidir.
 5. #5
  Dost swordofreligion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  42
  Mesajlar
  30

  Standart

  ALEV?L?K NAMAZ (ALEV?CANLAR)

  Aleviler ve namaz konusunu bir kaç boyutuyla ele almak gerekiyor. Çünkü Alevilerin sürekli olarak maruz kald?ğ? sorular?n baş?nda “neden namaz k?l?nm?yor” sorusu geliyor.
  Her Alevi mutlaka ömrünün birden fazla döneminde “siz Aleviler neden namaz k?lm?yor, camiye gitmiyorsunuz?” sorusuyla karş?laşm?şt?r
  Bilindiği gibi namaz Farsça bir kelimdir. Namaz kelimesin Kuran´da ki karş?l?ğ? salat´tir. Salat ise dua, tanr?y? içten an?p selamlama anlam?na geliyor. Allah´i içten an?p selamlaman?n, duan?n ise biçimi, sekli yoktur. Dua, insanin Yarat?c? ile beraberliğidir. Bunun için belli bir saat, mekan, kural yoktur. ?nsan istediği vakit, istediği dilde, istediği şekilde dua edebilir, Yüce Yarat?c?s?na şükür edebilir. Yüce yarat?c?y? anmak, Yarat?c?yla dolu olmak, bir araya gelmek için belli bir zaman dilimi yoktur. Bu her an olmal?d?r ve her anda mümkündür. ?badeti belirli zamanlarla s?n?rlayan kendisini biçimsel kurallar ve şekillerden ar?nd?rmam?ş demektir. Böylesi şekilsel bir kuşatma ise yaşam?n gayesine ters bir durumdur.

 6. #6
  Dost swordofreligion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  42
  Mesajlar
  30

  Standart

  ALEV?L?KTE HAC (ALEV?LER?ZB?Z)
  Kabe insanl?k noktas?d?r demiştik. Yüzünü insanl?k noktas?na döndür. Ve insanl?k değerleriyle donan. ?çindeki bütün kötü duygu ve düşüncelerden ar?n. Bütün insanlar?, yarat?lanlar? sev. Gönlünden kini, kibri hasedi, k?skançl?ğ? at. ?nsanlarla birlikte yaşam?n bütün güzellikleriyle yaşa. ?nsanl?ğ?n bütün güzel değerleriyle donan.


  Ey hacca gidenler! Nereye gidiyorsunuz, neredesiniz? Sevgili burada, gelin buraya gelin. sevgiliniz, duvar, duvara bitişik komşunuzdur. ?ş böyleyken siz çöllerde ne ak?lla dolaş?r durusunuz. Sevgilinin suretsiz suretini gördünüzse hac?da sizsiniz, beytullah ta sizsiniz, beytullah?n sahibide kaç defad?r, bu evden kalkt?n?z o eve gittiniz. Bir kerecik de şu evden kalk?p şu dama ç?k?n bakal?m.

  Gerçek Kâbe insan?n kalbidir. Allah?n evidir. Şeytan taşlama diye üçtaşa at?lan taşlar ise insan?n kendi şeytan?n? taşlamas?d?r. Yoksa o heykellerde şeytan yoktur. Gerçek erler kendi içindeki şeytan? taşlayarak kör ederler.

  Alevilikte hac

  Alevilikte önce insan kalbini taaf etmek gerektiği inanc? vard?r. Bizim kabemiz insand?r demekle bunu dile getirir.
  Aleviler Hac? Bektaş-i Veli'nin türbesini ziyaret ederek ve bir kurban keserek hac? olurlar.
  Baz?lar? ise toplu halde Görgü Ceminde Tar?k’tan geçerek hac? olurlar.

 7. #7
  Dost swordofreligion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  42
  Mesajlar
  30

  Standart

  ALEV?LERDE ORUÇ (P?RTV.COM)


  Aleviler, Sünni Müslümanlardan farkl? olarak Ramazan ay?nda sadece üç gün oruç tutarlar. Alevilere göre Ramazan orucunun bir ay olduğu yönünde Kuran da hiç bir aç?k beyan yoktur.


 8. #8
  Dost swordofreligion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  42
  Mesajlar
  30

  Standart

  Ayrica Hz Al?den Öncek? Hal?feler Hakkindak? DÜŞÜnceler? Buraya TaŞimam DoĞru Olmaz Merak Eden Varsa Bu Forumlara Bakab?l?r.

 9. #9
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Ben bir alevi baban?n oğluyum aslende çorumluyum
  yaln?z şunu belirtmek istiyorum alevi toplumuna lisan? halle örnek olup
  Üstad?m?z?nda belirttiği gibi teferruat meselelerini nazara vermemek gerekir .

  gerek mahallemde gerekse çal?şt?ğ?m işyerinde tunceli ve malatya alevilerinin say?s? 300 ler civar?nda belkide dahada fazla onlardan 25 kada?yla samimiyim diğerlerinle ise selamlaşmaktay?m bana laf? dolay?p getirdikleri yer ise lanet olsun yezide ve üstad?m?z?n Risalelerde belirttiğigi şekilde muaviyeye R.a demesiydi
  lanet olsun yezide kelimesinde konuyu lanet olmas?n ama caiz olsun dedikten sonra bir sonuca bağlad?k R.a konusunu ilerde kendisiyle işleyeceğiz şimdi o muallakta..

  benim risaler konusunda bilgim olmad?ğ? için ağabeylerin risalelerden esinlenerek yazm?ş olduklar? makele ve kitaplardan pasajlar okumakla yetinmekteyim daha dün komşumdan birisine hazreti Ali efendimizin neden 4. halife olduğunu konu edinen yaz?y? okuduğumda tasdik edişini gözlemlemem beni memnun etti kendilerinde Allah Peygamber kader ahiret inançlar? müthiş inan?yorlar ama ahiret konusunda ilk zamanlarda değişik yorumda bulunuyorlard? kendilerine cisminde orda dirileceğini yine bir makaleden okudum tart?şmaya girmeden akl?llar?na yatt?ğn? belirtiyorlar


  k?saca demek istiyorumki siyasi meselelere girmeyim önce imani meseleri anlatt?ğ?n?zda zaten geriside düzeliyor yine kendileri 4 evlilik hakk?nda sorular yöneltmişlerdi açt?k kitab? berberce okuduk

  Ayr?ld?ğ?mdada ise hergün böyle uğra güzel oluyor demeleri beni dahada memnun etti

  onlar malesef birbirimizi gereği gibi tan?yamamaktan dolay? her sünniyi mad?mak olaylar?nda gözleri kin bürümüş kimseler olarak tan?yorlar vakit temsil vakti olduğunu Üstad?m?z?n belirtiği gibi söylemek istiyorum

 10. #10
  Vefakar Üye emaneten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  445

  Standart

  benim de alevi bir arkadas?m var mükemmel iyi bir insand?r.gecen bana baz? ?nsanlar muaviye ye hazreti muaviye ve rad?yallahu anh diyor neden dedi bir sey diyemed?m.hele yar?n öbür gün daha yeni anlatmaya baslad?g?m ustad hazretler?n?n ki şu an kend?s?ne saygu duyuyor ve seviyor
  muaviyeye r.a dediğini öğren?rse ne der ve ben ne derim onu hiç bilmiyorum.
  bir aç?klama ya da tavsiyesi olan varsa lütfen söyles?n

  ne attan düşmedik yiğit ne de

  sürçmedik at vardır...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman Hz.lerini Ne Kadar Tanıyoruz?
  By Barla in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 07.11.09, 23:45
 2. Risale-i Nur'u Ne Kadar Zamandır Tanıyoruz?
  By BiKeS_ in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 31
  Son Mesaj: 07.11.09, 23:30
 3. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 11.07.08, 17:50
 4. Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 19.06.08, 19:25
 5. Şua Kadar Hayat ile Dakika Kadar Ömrün Farkı?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 18.10.07, 21:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0