Euzi billahi mine-ş şeytani`r- racim.Bismillahirrahmanirrahim.

Hz.Muhammed`i Peygamberlikle vazifelendiren Yüce Allah,ona mucizeler nasip etmiştir.
Yaratıkların bütünü Allahın mucizesidir.Bu mucizelerin bir kısmı Allah Resulünün şahsında Yüce Allahın izni ile gerçekleşmiştir.
Peygamberimizin mucizelerinden bazıları şunlardır.
Onun en büyük mucizesi Kuran-ı Kerimdir.Asırlara hükmetmiş her asırda büyük insanlar yetiştirmiştir.Peygamberimizin hayatı öyle bir mucizedir ki sünnet-i seniyesine uyan kurtulmuştur.
Bedir harbinden evvel haber vermiştir "Burası Ebu Cehilin,burası Utbenin,burası Ümeyye`nin katledileceği yerlerdir.Burasıda falan filanın katledileceği yerlerdir." Söylediği gibi çıkmıştır.Sahabe-i Kiram da şahit olmuştur.
Resulullah Buyurdu ki:"Hilafet benden sonra 30 sene sürecek,ondan sonra saltanat başlayacak."Emeviler devrinde Hilafet babadan oğula geçerek saltanat olmuştur.
"Muhakkak ki Cenab-ı Hakk,Osmana hilafet gömleği giydirecek fakat o gömleği çıkarmak isteyenler olacaktır."Hz.Osman Halife iken şehit oldu.
Uhud dağındayken deprem olunca buyurmuş "Ey Uhud Sakin ol,senin üzerinde bir peygamber,bir Sıddık ikide şehid var."Sıddık Hz.Ebu Bekirdir.O iki şehid Hz.Osman ve Hz.Ömerdir.
Resulullah ağır hasta iken,baş ucunda ağlayan kızına buyurmuştur :"Al-i Beytimden en evvel sen vefat edip,bana ulaşacaksın" Hz.Fatıma annemiz 6 ay sonra vefat etmiştir.
Ebu Zerr` e (r.a) hitaben: "Medineden çıkarılacaksın ,yalnız yaşayıp yalnız öleceksin"buyurmuştur,20 yıl sonrada bu mucize gerçekleşmiştir.
Buyurdu ki:"Sakif Kabilesinden biri peygamberlik davasında bulunacak,biri de zalim olup,zulmedecektir." Yalancı peygamber Muhtarı ve Zalim Haccacı haber vermiştir.
İstanbul`un Feth edileceğini Haber vermiş "Konstantiniye (İstanbul) feth edilecektir,onu fetheden kumandan ne güzel kumandan,onu feth eden ordu ne güzel ordudur."Yaklaşık 800 sene sonra bu haber gerçekleşmiştir."
Buyurdu ki:"Kureyşin alimi yeryüzünü ilimle dolduracaktır." Bir zamanlar İslam düşmanı olan Kureyşten kabilesinden İmam-ı Şafii`nin çıkacağını böylece haber vermiştir.
Hz.Ali efendimize hitaben buyurmuştur :"Hz.İsa (a.s) gibi senide bir kısım insanlar çok severek,bir kısmıda nefret ederek helaka gider." Hz.Ali (r.a) sahabedir,cennetle müjdelenen 10 sahebeden biridir.Dördüncü halifedir.Yüce Peygamberimizin (s.a.v) sülalesi (Al-i Beyt) onun soyuyla devam etmiştir.Allah ondan razı olsun.
Peygamberimiz (s.a.v) Hayber kalesi`ni Hazreti Ali`nin feth edeceğini bildirmiş ve öyle olmuştur.
Buyurdu ki "Hz.Ömer sağ kaldıkça fitne çıkmayacaktır." Hazreti Ömer şehid edildikten sonra fitne haraketleri başlamıştır.
Kabile Reislerinden Gavres,kılıcını kaldırıp oturan resulullah efendimizin başına dikilirek "Şimdi seni benden kim kurtaracak?"der.Resulullah "Allah" dedikten sonra dua eder."Allahım beni bundan kurtar." Gavres birden bire yığılır,kılıcı elinden düşer.Resülullah kılıcı alır."Şimdi seni kim kurtaracak?" der.Sonra onu affeder.