Duacı melekler


Hz.Muhammed sav "Allah c.c.mümin kulunun ruhunu kabzettiği zaman onun iki koruyucu meleği göğe çıkarlar.

Derlerki;"Ey Rabbimiz bizi filan mümin kulun üzerinde görevlendirmiştin şimdi onun ruhunu aldın bize izin verki gökte oturalım.

Allah c.c.buyururki;"Gök bana tesbih eden meleklerimle doludur.

bu sefer onlar "Bize izin verde yerde oturalım derler.

Allah c.c. buyururki .

"Yer bana tesbih eden yarattıklarımla doludur fakat o kulumun mezarının üstüne oturun kıyamete kadar Bana tekbir ve tehlil getirin onları kulumun defterine yazın.

(Ebu Nuaym)

alıntıdır