Yani kalbinin meyvesini elinden mi aldınız

3. (3234)- Ebu Sinân anlatıyor: "Oğlum Sinan´ı defnettiğimde kabrin kenarında Ebu Talha el-Havlânî oturuyordu. Defin işinden çıkınca bana:


"Sana müjde vermeyeyim mi?" dedi. Ben:


"Tabiî, söyle!" dedim.


"Ebu Musa el-Eş´arî (Radıyallahu Anh) bana anlattı" diye söze başlayıp Resûlullah´ın şu sözlerini nakletti:


"Bir kulun çocuğu ölürse, Allah meleklere şöyle söyler:


"Kulumun çocuğunu kabzettiniz mi?"


"Evet" derler.


"Yani kalbinin meyvesini elinden mi aldınız?" Melekler yine:


"Evet" derler. Allah tekrar sorar:


"Kulum (bu esnâda) ne dedi?"


"Sana hamdetti ve istircâda bulundu" derler. Bunun üzerine Allah Teâla hazretleri şöyle emreder:


"Öyleyse, kulum için cennette bir köşk inşa edin ve bunu Beytu´l-hamd (hamd evi) diye isimlendirin."


Tirmizî, Cenâiz: 36, (1021);